Stvorenie sveta

download Stvorenie sveta

of 29

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Stvorenie sveta. KNIHA GENEZIS. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo " dňom " - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Stvorenie sveta

 • Stvorenie svetaKNIHA GENEZIS

 • Na poiatku stvoril Boh nebo a zem.

 • Zem vak bola pust a przdna, tma bola nad priepasou a Duch Bo sa vznal nad vodami.

 • Tu povedal Boh: "Bu svetlo!" a bolo svetlo.

 • Boh videl, e svetlo je dobr; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo "dom" a tmu nazval "nocou".

 • Potom Boh povedal: "Bu obloha uprostred vd a sta sa delidlom medzi vodami a vodami!" I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktor boli pod oblohou, od vd, ktor boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu "nebom".

 • Potom Boh povedal: "Vody, ktor ste pod nebom, zhromadite sa na jedno miesto a uk sa s!" A stalo sa tak. A Boh nazval s "zemou" a zhromadite vd nazval "morom". A Boh videl, e je to dobr.

 • Tu Boh povedal: "Zem, vye trvu, rastliny s plodom semena a ovocn stromy, prinajce plody, v ktorch je ich semeno poda svojho druhu na zemi." A stalo sa tak.

 • Zem vyhnala trvu a rastliny s plodom semena poda svojho druhu ...

 • ...i stromy, prinajce ovocie, v ktorom je ich semeno poda svojho druhu.A Boh videl, e je to dobr.

 • Tu Boh povedal: "Bute svetl na nebeskej oblohe na oddeovanie da od noci! I bute svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetovali zem!" A stalo sa tak.

 • A bute na znamenie pre obdobia, dni a roky!

 • A Boh urobil dvoje vekch svetiel: vie, aby vldlo nad dom, a menie, aby vldlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetovali zem a aby vldli nad dom a nad nocou a oddeovali svetlo od tmy. A Boh videl, e je to dobr.

 • Tu Boh povedal: "Vody, hemite sa mnostvom ivch tvorov...

 • ...a okrdlen tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!"

 • A Boh stvoril vek morsk zvierat a vetky ivochy, ktor sa hbu a hemia vo vode poda svojho druhu...

 • ...ako i vetky okrdlen lietajce tvory poda svojho druhu. A Boh videl, e je to dobr.

 • Boh ich poehnal a povedal: "Plote a mnote sa a naplte morsk vody, aj vtctvo nech sa rozmnouje na zemi!"

 • Potom Boh povedal: "Zem, vydaj iv bytosti poda svojho druhu: dobytok, plazy a div zver poda svojho druhu!" A stalo sa tak.

 • Boh urobil div zver poda svojho druhu, dobytok poda svojho druhu i vetky plazy poda svojho druhu.

 • A Boh videl, e je to dobr.

 • Nato Boh povedal: "Urobme loveka na n obraz a poda naej podoby!

 • Nech vldne nad rybami mora i nad vtctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad vetkmi plazmi, o sa plazia po zemi!"

 • A stvoril Boh loveka na svoj obraz, na Bo obraz ho stvoril, mua a enu ich stvoril.

 • Boh ich poehnal a povedal im: "Plote a mnote sa a naplte zem!

 • Podmate si ju a panujte nad rybami mora, nad vtctvom neba a nad vetkou zverou, o sa hbe na zemi!"

 • Potom Boh povedal: "Ha, dvam vm vetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a vetky stromy, majce plody, v ktorch je ich semeno: nech s vm za pokrm!

 • Vetkm zverom zeme a vetkmu vtctvu neba i vetkmu, o sa hbe na zemi, v om je dych ivota, (dvam) vetku zelen trvu. A stalo sa tak.

 • A Boh videl vetko, o urobil, a ha, bolo to vemi dobr.