STUDENTA GR€MATA Mjas lapu izveide - .3 Mjas lapa: E-pasts: info@ Mjas lapu

download STUDENTA GR€MATA Mjas lapu izveide - .3 Mjas lapa: E-pasts: info@ Mjas lapu

of 48

 • date post

  09-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STUDENTA GR€MATA Mjas lapu izveide - .3 Mjas lapa: E-pasts: info@ Mjas lapu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

STUDENTA GRMATA

Mjas lapu izveide

http://www.generation0101.eu/mailto:info@generation0101.eu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

Mjas lapu izveide

STUDENTA GRMATA

2

SATURA RDTJS

#1: Internets un tmeklis: tehniskie, ekonomiskie un juridiskie aspecti ......................... 4

Pasaules tmeka (World Wide Web) raans (1989-1991) ........................................ 4

sa prskats par tiesaistes reklmu ..................................................................... 4

sa ieskats E-komercijas vstur .......................................................................... 6

Viens pret vienu (One to One) Web Mrketings ....................................................... 6

Skdatnes, personaliztie piedvjumi un mekltjprogrammas optimizcija (Search

Engine Optimization - SEO) ................................................................................. 7

Autortiesbas ..................................................................................................... 7

Failu koplietoana un valstu likumi pret pirtismu ................................................... 7

#2: Web 2.0 multivides koncepcija un tehnisks atsauces .......................................... 8

ss prskats par Web 2.0 ..................................................................................... 8

Multivides elementu, instrumentu un lietotju attstba no Web 1.0 ldz Web 2.0 ......... 9

Hiperteksts Web 2.0: izmantojot Twitter atsauces priek e-komercijas ..................... 10

Interneta reklmas kampaas: Google AdWords, Facebook .................................... 12

#3: Principi valodu iezmanai, web redianai, satura vadbai un lietojambai Web 2.0

........................................................................................................................ 14

Hiperteksta iezmanas valodas (HTML) attstba ................................................. 14

Tmeka lapas struktra ..................................................................................... 15

Iepazans ar satura prvaldbas sistmu (Content Management System CMS) .... 15

Wordpress: pieeja panelim un t funkcijm .......................................................... 17

#4: attlu apstrde statiskm tmeka lapm, pamatteorija un fotoattlu failu rediana

........................................................................................................................ 18

Iepazans ar attlu apstrdi: attla defincija ..................................................... 18

Galvens krstelpas: RGB un CMYK .................................................................... 19

5#: attlu apstrde statiskm tmeka lapm, tmeka vietnes marana ................... 22

Tmeka vietnes grafiskie risinjumi .................................................................... 22

Adobe Photoshop: darbvieta, rklodzi, paletes ................................................... 23

Logotipu un reklmkarogu izstrde, izmantojot Photoshop ..................................... 24

#6: iepazans ar PHP un MySQL datu bzi: galvens funkcijas ................................ 26

Hiperteksta priekprocesors (PHP), statisks un dinamisks tmeka lapas ................ 26

http://www.generation0101.eu/mailto:info@generation0101.eu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

Mjas lapu izveide

STUDENTA GRMATA

3

PHP faili Wordpress CMS.................................................................................... 28

MySQL datu bze ............................................................................................. 30

WordPress vietjas instalanas darbbas, izmantojot XAMPP ................................. 31

#7: satura prvaldbas sistmas uz XHTML bzes, iepazans ar CSS ........................ 31

Wordpress CMS XHTML tagi, atribti un vrtbas ................................................... 31

Wordpress un CSS ............................................................................................ 39

#8: tmeka dizaina darbplsma. Jgpilnas tmeka vietnes izveides darbbas ............... 40

Sistemtiska procesa izveide, lai nodrointu klienta apmierintbu ......................... 40

Pareiz WordPress dizaina izvlans ................................................................. 41

#9: k izvlties savm vajadzbm atbilstou CMS: atklta pirmkoda atsauces un SEO 43

Kpc Wordpress? ............................................................................................ 43

Wordpress spraudi .......................................................................................... 45

WP tmeka vietnes SEO Google pie tmeka przia rkiem ..................................... 46

http://www.generation0101.eu/mailto:info@generation0101.eu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

Mjas lapu izveide

STUDENTA GRMATA

4

#1: Internets un tmeklis: tehniskie, ekonomiskie un juridiskie

aspecti

Pasaules tmeka (World Wide Web) raans (1989-1991)

Sers Tims Berners - Lee ir britu datorzintnieks. Vi ir dzimis

London, via vecki bija vieni no pirmajiem datorzintniekiem,

kuri strdja ar datoriem to pirmskumos. Pc Oxfordas

universittes absolvanas, Berners-Lee kst par

programmatras specilistu CERN, kas ir starptautiska

organizcija, kas nodarbojas galvenokrt ar daiu fizikas

ptjumiem. Zintnieki no visas pasaules izmantoja daiu

patrintju, bet Sers Tims ievroja, ka viiem ir problmas ar

informcijas dalanos. 1989. gada mart Tims, dokument Informcijas prvaldba:

prieklikums izklstija savu redzjumu par ko kds vartu kt tmeklis. Ticiet vai n, bet

Tima skotnjais prieklikums netika pieemts uzreiz. Patiesb, via t bra prieknieks,

Maiks Sendalls, minja vrdus "neskaidrs, bet aizraujos" savos komentros. Tmeklis

nekad nav bijis oficils CERN projekts, bet Maiks deva Timam laiku, lai strdtu ar to

1990. gada septembr. Ldz 1990. gada oktobrim, Tims bija uzrakstjis trs fundamentlus

tehnoloijas ptjumus, kas lika pamatu msdienu Web (o ptjumu rezulttus js vartu

bt redzjui dads tmeka prlkprogrammas sadas):

HTML: HyperText Markup Language. Tmeka valoda.

URI: Uniform Resource Identifier. Adrese, kas ir unikla un tiek lietota, lai atpaztu

tmeka resursus. Saukts biei ar par URL.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

1991.gada 6. august, Berners-Lee publicja su

kopsavilkumu par pasaules tmeka projektu alt.hypertext

intereu grup. is datums iezmja ar tmeka pirmskumus

k publiski pieejamu pakalpojumu internet, tomr jaunie

lietotji tam varja piekt tikai pc 23. augusta. T tiek

uzskatta par interneta dienu iemesla d.

sa prskats par tiesaistes reklmu

http://www.generation0101.eu/mailto:info@generation0101.eu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

Mjas lapu izveide

STUDENTA GRMATA

5

Interneta pirmskumos,

tiesaistes reklmas

lielkoties bija aizliegtas.

Pirm komercil

mjaslapa, kura drkstja

prdot klikinmos

reklmas banerus, bija

Global Network Navigator

(GNN) 1993. gad. GNN

bija tiesaistes informcijas

portls, kas prvaldja

zias, tiesaistes urnlus,

interneta katalogus, tirgus,

un forumu. Vii prdeva

savu pirmo banner tipa

reklmas laukumu advoktu

birojam Heller Ehrman

White & McAuliffe, kuru

reklmm uzklikinot tiek

lietotjs aizvadts uz viu

mjaslapu. s jaun veida

interaktvs tiesaistes

reklmas radja lielu

pieprasjumu ldz 1995.

gadam, reklmdevji

maksja GNN lielas naudas

summas ned par

reklmas vietm. 1994.

gada oktobr, kad komanda

Hotwired - pirmais

komercilais interneta

urnls - apsprieds par

veidiem, k samakst

saviem rakstniekiem, un

ideja bija prdot reklmas

telpu lielos daudzumos, t

ar jdziens "banner

reklma" tika izdomts.

Plns bija radt paas

sadaas mjas laps uz

kurm izvietot banerus.

Ideja nebija pilngi jauna. AT & T bija viens no pirmajiem uzmumiem, kas pirka

http://www.generation0101.eu/mailto:info@generation0101.eu

Mjas lapa: www.generation0101.eu E-pasts: info@generation0101.eu

Mjas lapu izveide

STUDENTA GRMATA

6

reklmas Hotwired. 1995.gad, Yahoo prveidojis sevi no vienkra interneta kataloga uz

komercdarbbas orienttu, radja pirmo uz atslgvrdu balsttu reklmu.

2000. gada 23. oktobr Google izlaida AdWords: skotnji AdWords reklmdevji vartu

makst ikmnea summu, un Google tad izveidotu un prvaldtu viu kampau. Lai

pielgotos maziem uzmumiem un tiem, kuri vlas vadt savas kampaas, Google drz

ieviesa AdWords paapkalpoans portlu. Skot ar 2005.gadu Google piedv kampaas

apsaimniekoanas pakalpojumu, ko sauc par Jumpstart. Google Jumpstart programma

piedv bezmaksas telefona paldzbu no Google specilista, lai paldztu lietotjiem uzskt

savu tiesaistes reklmas kampau. No 2004. gada ldz im, citi zmoli, Facebook, Youtube

(Google paums) un Twitter past