Stadsbeheer en bezuinigingen

Stadsbeheer en bezuinigingen
Stadsbeheer en bezuinigingen
Stadsbeheer en bezuinigingen
download Stadsbeheer en bezuinigingen

of 3

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

maaien Groningen Beleid

Transcript of Stadsbeheer en bezuinigingen

 • 1.15.D15.E.Dl

  Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

  Telefoon (050) 367 89 10, optie 2Onderwerp Programma Stadsbeheer en bezuinigingen

  Bewonersvereniging Reitdiept.a.v. de heer W. J. BorghardtHelwerd 109746 CW Groningen

  Datum 28 maart 2011 Bijlage(n) - div Ons kenmerk ROl1.2572767

  Uw brief van Uw kenmerk

  Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij ontvangt u de folder Programma Stadsbeheer 2011. Daarin staat aangegevenwelke werkzaamheden wij in uw stadsdeel in 2011 willen uitvoeren. Het gaat omwerkzaamheden aan verharding, groen, speelvoorzieningen, riolering, openbareverlichting en fonteinen en nutsvoorzieningen. In deze brief wil ik u namensburgemeester en wethouders ook informatie geven over de bezuinigingen. Zoals uwellicht weet, moet ook de gemeente Groningen de komende jaren bezuinigen. Envan de onderdelen waarop bezuinigd wordt is het onderhoud van het openbaar groen.

  De bezuinigingen willen wij realiseren door minder onderhoud te plegen.Uitgangspunt hierbij is dat deze gebieden gezocht zijn aan de rand van de stad en nietin de directe woonomgeving. De reden dat we de directe woonomgeving willenontzien, is de overlast voor de inwoners te minimaliseren. Bijgevoegd vindt u eenplattegrond van de hele stad waarop staat aangegeven waar minder onderhoud zalworden gepleegd. Ook ontvangt u hierbij plattegronden van de wijken in uw stadsdeelwaar minder onderhoud gepleegd gaat worden. Wij zullen de informatie over debezuinigingen op het groenonderhoud plaatsen op www.mijnwijk.groningen.nl .Hieronder gaan wij nader in op de maatregelen.

  Minder onderhoud aan gazons en heestervakkenWij zullen in totaal 10 hectare gazon niet meer maaien en 2,5 ha heesters niet meeronderhouden in een aantal gebieden aan de buitenranden van de stad. Deze gebiedenbevinden zich dus niet in de directe woonomgeving, althans niet in straten.Voorbeelden zijn het Albert Hahnpark in Hoogkerk en het Julianapark in de Wijert

  In uw antwoord araaa datum en kanmark vp.rmp.lrlp.n

 • Met vriendelijke groet,burgemeester en wethouders van Groningen,namens hen,de algemeen directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken,

  nl' sdez/ . f .I

  iF '~\. .

  .....--P. van der KooiStadsdeelbeheerder

  Volgvel 1

  Zuid. Voor sierheesters geldt dat een deel met meer wordt onderhouden. Het gaat hierom plantvakken met hoge heesters. Als daar onkruid in gaat groeien is de situatie overeen aantal j aren terug te draaien zonder dat er heesters gerooid en herplant moetenworden (omdat het onkruid niet in de heesters komt). Bij de gazons die niet meerworden gemaaid zal ook geen blad-meer worden geruimd en graskanten wordengestoken. Op de bij gevoegde kaarten is met lichtgroen aangegeven waar we de gazonsniet meer zullen maaien en met donkergroen de heestervakken die we niet meeronderhouden.

  [J Gazons 3 x per jaar klepelen inplaats van wekelijks maaienEen aantal gazons zullen wij drie keer per jaar klepelen in plaats van wekelijks temaaien. Het klepelen van bermen en graslanden is een manier van maaibeheer waarbijhet gras fijngeslagen wordt (door klepels) en op die plek achterblijft en ter plekkecomposteert. Voorbeelden van waar dit gaat gebeuren zijn de gazons in of langs hetIna Boudierplantsoen in de Wijeli Zuid, de Bakboordswal in Lewenborg en dePrinsesseweg in de Oranj ebuurt, Op de kaarten is het te klepelen gazon met bruingearceerd.

  [J Versoberen bermen en slotenWe zullen bermen op een aantal plaatsen n keer per j aar maaien in plaats van tweekeer. Een aantal bermen laten we verruigen met uitzondering van een meter langswegen, fietspaden en bij kruisingen. Ook het beheer van een aantal sloten enwatergangen wordt minder vaak uitgevoerd.Op de kaarten zijn de bermen die n keer per jaar worden gemaaid in plaats van tweekeer met roze gearceerd. De te verruigen bermen zijn met oranje aangegeven.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd. Als u vragen heeftkunt u contact opnemen met uw stadsdeelbeheerder de heer P. van der Kooi viatelefoonnummer (050) 36789 10, optie 2.

 • --...."""'~....,~~ ...:-.~b_Jc.

  '-_'p!!W,,~~"""'~.)fo

  \\

  scannen0005scannen0006scannen0007