SMERNICE ZA O½IVLJANJE 2015 EVROPSKEGA

download SMERNICE ZA O½IVLJANJE 2015 EVROPSKEGA

If you can't read please download the document

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  269
 • download

  29

Embed Size (px)

Transcript of SMERNICE ZA O½IVLJANJE 2015 EVROPSKEGA

 • SMERNICE ZA OIVLJANJE 2015 EVROPSKEGA REANIMACIJSKEGA SVETA

  SLOVENSKA IZDAJA

  Pripravil Evropski reanimacijski svet (ERC) v sodelovanju s Slovenskim reanimacijskim svetom (SloRS) pri Slovenskem zdruenju za urgentno medicino (SZUM)

 • ii

  SMERNICE ZA OIVLJANJE 2015 EVROPSKEGA REANIMACIJSKEGA SVETA SLOVENSKA IZDAJA Uredniki Primo Gradiek, Mojca Groelj Grenc, Alenka Strdin Koir Naslov izvirnika European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1: Executive Summary Avtorji anglekega izvirnika Koenraad G. Monsieurs, Jerry P Nolan, Leo L Bossaert, Robert Greif, Ian K Maconochie, Nikolaos I Nikolaou, Gavin D Perkins, Jasmeet Soar, Anatolij Truhl, Jonathan Wyllie in David A Zideman, v imenu skupine za pisanje smernic ERC Avtorji slovenske izdaje Primo Gradiek, Mojca Groelj Grenc, Alenka Strdin Koir, pela Baznik, Duan Vlahovi, Petra Kaplan, Hugon Moina, Peter Poredo, Gregor Prosen, Jelena Vilman, Ivan Vidmar, Peter Najdenov, Peter Radel, Andrej Markota, Ale Fischinger, Monika Grnfeld in Marko Zelinka Oblikovanje Peter Radel, Rajko Vajd Lektoriral Joe Faganel Izdalo Slovensko zdruenje za urgentno medicno (SZUM); predsednik mag. Rajko Vajd, dr. med. Elektronska publikacija, dostopna na spletu slors.szum.si in www.szum.si Ljubljana, 2015, prva izdaja CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 616-036.882-083.98(0.034.2) SMERNICE za oivljanje 2015 Evropskega reanimacijskega sveta [Elektronski vir] : slovenska izdaja / [avtorji anglekega izvirnika Koenraad G. Monsieurs ... [et al.] ; avtorji slovenske izdaje Primo Gradiek ... [et al.] ; uredniki Primo Gradiek, Mojca Groelj Grenc, Alenka Strdin Koir]. - El. knjiga. - Ljubljana : Slovensko zdruenje za urgentno medicino, 2015 Prevod in priredba dela: European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015. Sect. 1, Execuitive summary ISBN 978-961-6940-05-4 (pdf) 1. Monsieurs, Koenraad G. 2. Gradiek, Primo 281664512

 • iii

  European and Slovenian Resuscitation Councils 2015. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the ERC. Disclaimer: The knowledge and practice in cardiopulmonary resuscitation is evolving constantly. The information provided in these Guidelines is for educational and informational purposes only. This information should not be used as a substitute for the advice of an appropriately qualified and licensed healthcare provider. Where appropriate, the authors, the editor and the publisher of these Guidelines urge users to consult a qualified healthcare provider for diagnosis, treatment and answers to their personal medical questions. The authors, the editor and the publisher of these Guidelines cannot guarantee the accuracy, suitability or effectiveness of the treatments, methods, products, instructions, ideas or any other content contained herein. The authors, the editor and/or the publisher of these Guidelines cannot be liable in any way for any loss, injury or damage to any person or property directly or indirectly related in any way to the use of these Guidelines. This publication is a translation of the original ERC Guidelines 2015. The translation is made by and under supervision of the Slovenian Resuscitation Council; solely responsible for its contents. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the English version of the ERC guidelines which is the official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding to the European Resuscitation Council and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Evropski in Slovenski reanimacijski svet 2015. Vse pravice pridrane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oz. na kateri koli nain, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugae, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Izjava o omejeni odgovornosti: Znanje o oivljanju in njegovo izvajanje se nenehno razvijata. Informacije podane v teh smernicah so izkljuno izobraevalne in informativne narave in se jih ne sme uporabljati kot nadomestilo za preverjanje ustrezno usposobljenih in licenciranih izvajalcev zdravstvenih storitev. Avtorji, uredniki in zalonik smernic pozivajo uporabnike, da se posvetujejo z usposobljenimi zdravstvenimi delavci o diagnozi, zdravljenju in drugih vpraanjih o svojem zdravju. Avtorji, uredniki in zalonik teh smernic tudi ne morejo jamiti za pravilnost, primernost ali uinkovitost zdravljenja, postopkov, izdelkov, navodil, zamisli ali drugih navedenih vsebin. Avtorji, uredniki in/ali izdajatelj teh smernic ne morejo biti v nobenem primeru odgovorni za kakrno koli izgubo, pokodbo ali kodo, do katere koli osebe ali premoenja, ki se na kakren koli nain, neposredno ali posredno, nanaajo na uporabo teh smernic. Ta publikacija je prevod originala ERC Navodil 2015. Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem zdruenju za urgentno medicino je pripravil in nadzoroval prevod tega gradiva in je zato edini odgovoren za njegovo vsebino. e se pojavijo vpraanja v zvezi z natannostjo informacij, vsebovanih v prevodu, prosimo, da uporabite angleko razliico Smernic ERC 2015, ker je to uradna razliica dokumenta. Kakrna koli neskladja ali razlike, nastale v prevodu, niso zavezujoe za Evropski reanimacijski svet in niso pravna podlaga za uporabo ali izvrevanje.

 • iv

  Smernice za oivljanje 2015 Evropskega reanimacijskega sveta

  Del 1: Izvrni povzetek Koenraad G. Monsieurs*, Jerry P Nolan, Leo L Bossaert, Robert Greif, Ian K Maconochie, Nikolaos I Nikolaou, Gavin D Perkins, Jasmeet Soar, Anatolij Truhl, Jonathan Wyllie in David A Zideman v imenu skupine za pisanje smernic ERC**

  Koenraad G Monsieurs Emergency Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgium and Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Ghent, Ghent, Belgium *Korespondenni avtor Jerry P Nolan Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Royal United Hospital, Bath, UK and Bristol University, UK Leo L Bossaert University of Antwerp, Antwerp, Belgium Robert Greif Department of Anaesthesiology and Pain Medicine, University Hospital Bern and University of Bern, Bern, Switzerland Ian K Maconochie Paediatric Emergency Medicine Department, Imperial College Healthcare NHS Trust and BRC Imperial NIHR, Imperial College, London, UK

  Nikolaos I Nikolaou Cardiology Department, Konstantopouleio General Hospital, Athens, Greece Gavin D Perkins Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK Jasmeet Soar Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Southmead Hospital, Bristol, UK Anatolij Truhl Emergency Medical Services of the Hradec Krlov Region, Hradec Krlov, Czech Republic and Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital Hradec Krlov, Hradec Krlov, Czech Republic Jonathan Wyllie Department of Neonatology, The James Cook University Hospital, Middlesbrough, UK David A Zideman Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK

  **Skupina za pisanje smernic ERC 2015

  Gamal Eldin Abbas Khalifa, Annette Alfonzo, Hans-Richard Arntz, Helen Askitopoulou, Abdelouahab Bellou, Farzin Beygui, Dominique Biarent, Robert Bingham, Joost JLM Bierens, Bernd W Bttiger, Leo L Bossaert, Guttorm Bratteb, Hermann Brugger, Jos Bruinenberg, Alain Cariou, Pierre Carli, Pascal Cassan, Maaret Castrn, Athanasios F Chalkias, Patricia Conaghan, Charles D. Deakin, Emmy DJ De Buck, Joel Dunning, Wiebe De Vries, Thomas R Evans, Christoph Eich, Jan-Thorsten Grsner, Robert Greif, Christina M Hafner, Anthony J Handley, Kirstie L Haywood, Silvija Hunyadi-Antievi, Rudolph W. Koster, Anne Lippert, David J Lockey, Andrew S Lockey Jess Lpez-Herce, Carsten Lott, Ian K Maconochie Spyros D. Mentzelopoulos, Daniel Meyran, Koenraad G. Monsieurs, Nikolaos I Nikolaou, Jerry P Nolan, Theresa Olasveengen Peter Paal, Tommaso Pellis, Gavin D Perkins, Thomas Rajka, Violetta I Raffay, Giuseppe Ristagno, Antonio Rodrguez-Nez, Charles Christoph Roehr, Mario Rdiger, Claudio Sandroni, Susanne Schunder-Tatzber, Eunice M Singletary, Markus B. Skrifvars Gary B Smith, Michael A Smyth, Jasmeet Soar, Karl-Christian Thies, Daniele Trevisanuto, Anatolij Truhl, Philippe G Vandekerckhove, Patrick Van de Voorde, Kjetil Sunde, Berndt Urlesberger, Volker Wenzel, Jonathan Wyllie, Theodoros T Xanthos, David A Zideman.

 • v

  Prevod tega dokumenta je pripravil Slovenski reanimacijski svet (SloRS) pri Slovenskem zdruenju za urgentno medicine (SZUM). Avtorji prevoda so: asist. dr. Primo Gradiek, dr. med. (urednik) specialist anesteziologije in reanimatologije, specialist intenzivne medicine Klinini oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana doc. dr. Mojca Groelj Grenc, dr. med. (urednik) specialistka pediatrije Klinini oddelek za otroko kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana Alenka Strdin Koir, dr. med. (urednik) specialistka interne medicine Oddelek za intenzivno interno medicino, UKC Maribor pela Baznik, dr. med. specialistka urgentne medicine Splona nujna medicinska pomo, ZD Ljubljana prim. mag. Duan Vlahovi, dr. med. specialist anesteziologije in reanimatologije Klinini oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana Petra Kaplan, dr. med. specialistka interne medicine Internistina prva pomo, UKC Ljubljana asist. mag. Hugon Moina, dr. med. specialist interne medicine, specialist intenzivne medicine Internistina prva pomo, UKC Ljubljana asist. Peter Poredo, dr. med., DESA specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine Univerzi