Zacetki evropskega feljtonskega romana

download Zacetki evropskega feljtonskega romana

of 18

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Doslej je Norbert Bachleitner objavil več del o zgodovini feljtonskega romana. Besedilo, ki ga je prevedla Katarina Bogataj-Gradišnik, odlična poznavalka književnosti 19. stoletja, je avtor posebej priredil za slovensko izdajo. Na njegovo željo pa je Miran Hladnik napisal spremno besedilo o feljtonskem romanu na Slovenskem.

Transcript of Zacetki evropskega feljtonskega romana

 • 9 789612 376468

  ISBN 978-961-237-646-8

  ISBN 978-961-237-646-8

  Doslej je Norbert Bachleitner objavil ve del o zgodovini feljtonskega ro-mana. Besedilo, ki ga je prevedla Katarina Bogataj-Gradinik, odlina po-znavalka knjievnosti 19. stoletja, je avtor posebej priredil za slovensko izdajo. Na njegovo eljo pa je Miran Hladnik napisal spremno besedilo o feljtonskem romanu na Slovenskem.

  Norbert Bachleitner je profesor primerjalne knjievnosti na Uni-verzi na Dunaju. Prouuje razmerja med angleko, francosko in nem-ko literaturo od 18. do 20. stoletja, zgodovino literarnega prevajanja in posrednitva, moderni roman, e-literaturo in sociologijo literature, zlasti zgodovino knjige in cenzure.

  Miran Hladnik je profesor sloven-ske knjievnosti na Filozofski fa-kulteti Univerze v Ljubljani in avtor ve knjig o slovenski knjievnosti. Ukvarja se s kvantitativnimi raziska-vami slovenske pripovedne proze, od leta 1995 zlasti s slovenskim zgo-dovinskim romanom. Znan je tudi po forumu Slovlit, noviarskem in diskusijskem e-potnem seznamu, ki med seboj povezuje sloveniste in druge humaniste, zainteresirane za slovensko literaturo, jezik in kulturo, v Sloveniji in na tujem.

  Norbert Bachleitner

  Zaetki evropskega feljtonskega romana

  Nor

  bert

  Bac

  hlei

  tner

  : Za

  etki

  evr

  opsk

  ega

  feljt

  onsk

  ega

  rom

  ana

  S spremnim besedilom Mirana Hladnika: Zaetki slovenskega feljtonskega romana

 • Ljubljana 2014

  Norbert Bachleitner

  ZAETKI EVROPSKEGA FELJTONSKEGA ROMANA

  S spremnim besedilom Mirana Hladnika: Zaetki slovenskega feljtonskega romana

 • Norbert Bachleitner: Zaetki evropskega feljtonskega romanaS spremnim besedilom Mirana Hladnika: Zaetki slovenskega feljtonskega romana

  Naslov izvirnika: Norbert Bachleitner: Geschichte des europischen Feuilletonromans (Universitt Wien, Abteilung fr Vergleichende Literaturwissenschaft, 2009).

  Prevod besedila Zaetki evropskega feljtonskega romana: Katarina Bogataj Gradinik

  Tehnino urejanje in prelom: Jure Preglau

  Izdelava imenskega kazala: Milena Repa

  Fotografija Norberta Bachleitnerja na zavihku: Matja Rebolj

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014.

  Vse pravice pridrane.

  Zaloili in izdali:

  Znanstvena zaloba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zanjo Branka Kaleni Ramak, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

  Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistini tudij, Ljubljana, zanjo: Ludvik Toplak, v. d. direktorja

  Vodja Urednitva strokovnih publikacij: Tone Smolej

  Tisk: Birografika Bori, d. o. o.

  Ljubljana, 2014

  Prva izdaja

  Naklada: 300 izvodov

  Cena: 19,90 EUR

  Knjiga je izla s podporo Univerze na Dunaju.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  82.0-31

  BACHLEITNER, Norbert Zaetki evropskega feljtonskega romana / Norbert Bachleitner ; s spremnim besedilom Mirana Hladnika Zaetki slovenskega feljtonskega romana ; [prevod besedila Zaetki evropskega feljtonskega romana Katarina Bogataj Gradinik ; izdelava imenskega kazala Milena Repa]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena zaloba Filozofske fakultete : Alma mater Europaea - Institutum studiorum humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistini tudij, 2014

  ISBN 978-961-237-646-8 (Znanstvena zaloba Filozofske fakultete)

  273863936

 • 3Kazalo

  Kazalo

  NORBERT BACHLEITNER: ZAETKI EVROPSKEGA FELJTONSKEGA ROMANA

  Uvod .................................................................................................................................................................... 7Kaj je feljtonski roman? .......................................................................................................................... 7K teoriji zvrsti ............................................................................................................................................10Feljtonski roman kot razvedrilo .........................................................................................................10

  Fikcija in poroilo .............................................................................................................................12Pogledi na zgodovino feljtonskega romana ..........................................................................16

  Zaetki feljtonskega romana v Franciji in nemkem jezikovnem prostoru ...............19Francija .......................................................................................................................................................19

  Sprejem feljtonskega romana v dnevno asopisje ..............................................................19Parike skrivnosti in Veni Jud .......................................................................................................20Sprejem francoskega feljtonskega romana v Nemiji .......................................................24

  Nemija ......................................................................................................................................................25Avstrija ........................................................................................................................................................27

  Ustanovitev asnika Presse ...........................................................................................................28Popularni asopisi ...........................................................................................................................29

  Zgledi romanov iz nemkega jezikovnega prostora ..................................................................31Georg Weerth: ivljenje in dejanja sloveega viteza Schnapphahnskega ......................33Karl Gutzkow: Vitezi duha..............................................................................................................36Eduard Breier: Oba Grasla .............................................................................................................40

  Zaetki feljtonskega romana v Angliji, Italiji, paniji in Rusiji ............................................45Anglija .........................................................................................................................................................45

  Razvoj romana v asopisju ...........................................................................................................45Charles Dickens: Hudi asi .............................................................................................................47

  Italija ............................................................................................................................................................55panija ........................................................................................................................................................57Rusija ...........................................................................................................................................................59Sklepna opomba ....................................................................................................................................61

  Nemki jezikovni prostor od 70. let 19. stoletja do 1918 .....................................................63Strankarsko in mnenjsko asopisje ..................................................................................................63

  Liberalni asopisi .............................................................................................................................63Konservativni asopisi ...................................................................................................................64Socialdemokratsko asopisje ......................................................................................................65

  Popularni asopisi ..................................................................................................................................66Rast in razslojevanje na trgu feljtonskega romana ....................................................................68

 • 4 Kazalo

  Zgledi romanov .......................................................................................................................................70Ludovica Hesekiel: Pobono in fevdalno ..................................................................................71Edmund Wengraf: Otroci siromakov. Slika drube ................................................................74Adolf Wilbrandt: Pritajeni strup ...................................................................................................76Rudolph von Rosen: Elegantna svojat. Izvirni dunajski roman nravi ...............................78

  Sklepna opomba ....................................................................................................................................81Francija od drugega cesarstva do konca stoletja .....................................................................83

  Zgodovina asopisja in znailnosti feljtonskega romana v drugem cesarstvu ...............83Ponson du Terrail: Rocambole......................................................................................................86

  Od sedemdesetih let do konca stoletja ..........................................................................................92mile Zola: Germinal .......................................................................................................................93

  Konec stoletja ..................................................................................................................