Sirius 068

download Sirius 068

of 146

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Sirius 068

 • 7/29/2019 Sirius 068

  1/146

 • 7/29/2019 Sirius 068

  2/146

  1

  SIRIUS broj 68veljaa 1982.

  SADRAJ: str.

  Damir Mikulii:PELA, SVETA ZMIJA 5

  8. MINI YU SIRIUS 25(M.Straanac:italac moje prie; R.Hsz: Dolina

  ivota; P.Vukovi: Potovani urednie!; M.Andri:Pandemija; K.Tezeus: Plan je dobar, pristajemo;Z.ermanovi: Tajna ivota; D.Bajs: Slobodan pri-kljuak; B.Meserko: Varijacije na teme; .Mileni:Lampa; R.Durman: ekajui)

  Murray Leinster:KLJUAONICA 43

  Donald E. Westlake:NEPOBJEDIVI PLANET 57Ilja Varavskij:SIE ROMANA 89

  John Steinbeck:VRLO KRATKA PRIAO OVJEANSTVU 101

  A. E. Van Vogt:VLADARI 108

  Isaac Asimov:KRILA SU ZA PTICE 130

  Walt Sheldon:LOVCI 140

  SAVJET REDAKCIJE: Jo-sip Adakovi. dr. VladimirAnti, Ljudevit Bauer (pred-sjedavajui), Nenad Brixy,prof. dr. Adolf Dragievi,in. Vesna Gazdag, IgorGolik, prof. Marija Jureta,Borivoj Jurkovi, elimirKoevi, Ismet Voljevica,Ana upan-Bender. GLAVNI I ODGOVORNIUREDNIK: Borivoj Jurkovi. SIRIUS bibliotekaznanstvene fantastike, izlazisvakog petog u mjesecu Izdava: RO Novinsko-izdavaka djelatnost SOUR-a Vjesnik n.sol.o. OOUR Informativno-revijal-na izdanja n.sub.o. Redak-cija Romani i stripovi,

  41000 Zagreb, Avenijabratstva i jedinstva 4 Struni savjet Siriusa:Klub prijatelja znanstvenefantastike i fantastike SferaZavoda za kulturu i obra-zovanje, Zagreb, Ivanigrad-ska 42a Adresa urednitva:Sirius, Redakcija Roma-ni i stripovi, 41000 Zagreb,Avenija bratstva i jedinstva4, telefon: (041) 515-555 i

  519-555 Tisak: RO tam-parska djelatnost Vjesnikn.sol.o. OOUR-i Novinskarotacija n.sub.o. i TM n.sub.o., 41000 Zagreb, Avenijabratstva i jedinstva 4. Ci-

  jena pojedinom primjerku 30dinara. Pretplata: za jednugodinu 360 dinara (spopustom 10% 324 dinara),za est mjeseci 180 dinara(s popustom 162 dinara).Samo unaprijed plaenapretplata osigurava popustod 10 posto. Pretplata seuplauje opom uplatnicomu korist rauna 30101-833-1216 SOUR-a Vjesnik,Interna banka, s oznakom:za Sirius. UREDNIK: Borivoj Jur-kovi. Recenzent domaihpria Krsto Maurani. Grafika oprema: IvicaBartoli i Ljudevit Gaj

  Crte na naslovnoj stranici:Posredstvom VPA Lektor:uro najder.

 • 7/29/2019 Sirius 068

  3/146

  2

  Rije urednikaDragi itatelju,moram Vam priznati da sam sedobrano zamislio nad naslovom ove

  rubrikeim sam shvatio to moramobjaviti u ovom broju: sve sama Vaa

  pisma. Ne bi li bolje pristajalo Rijeitatelja, pomislio sam a ondaipak ostavio stari naslov. Ta i Vi steurednik SIRIUSA. niste li? Uostalom,da ne potujem Vaa pisma poputovih to slijede, tko zna gdje bi dosadve bio SIRlUS, a gdje ja...

  E, moj Borivoj!

  Da sam Ti pisao ovo prije izlaska 67.SIRIUSA napisao bih: Dragi prijateljuBorivoju! A ovako neu. Zalo neu?Dosad sam bio oduevljen Tvojimradom. Ne mora mi vjerovati, ali usvakom novom SIRlUSU najprije bihproitao Tvoj uvodnik. Kakva radostsresti se sa starim prijateljem,ljubiteljem naune fantastike. I nesamo ljubiteljem ve i vrsnimpoznavaocem. Kakve si divne prieizabirao! Jednu bolju od druge. Imaosi osnovnu koncepciju SIRIUSA skojom sam bio vie nego zadovoljan.Nastojanje na razvoju domae prie,serije Dvanaest velianstvenih,vanjtina SIRIUSA. Tvoj neposrednikontakt s nama itateljima no ipaknajvie Tvoj izbor kvalitetnih priaulijevali su mi vjeru u sjajnubudunost naeg SIRIUSA. A onda su

  poeli propusti... Jo sam Ti mogao ioprostiti to objavljuje prie koje suse pojavile samo u Kosmoplovu, pa iponeku Clarkeovu objavljenu u Au.Ali, brate, u 67 broju ga pretjera:Deset kratkih pria, pa Grad i DalekiKentaur ukupno 104 stranice veprije objavljene! Pazi, malo, Borivoju!Zna li kako je to uzeti novi SIRlUS,prvo ga rukom poravnati i s radou

  otvoriti a ono sve ve

  doivljeno.Nemoj se vadili na isti nain kao u

  prolom broju na primjedbu draHorvatha. Prvo, knjige iz bibliotekeKentaur nisu samo povremenaizdanja, i drugo, ne znam jesu li bate spomenute prie najljepe, i kaotree, cijeli 67. broj je repriza. No dane pretjeram, dragi prijatelju. Radi Tisvoj posao kao sto si ga i dosad radio,ove sitne primjedbe imaju za ciljsumo to da na SIRlUS postane tobolji. I nemoj vie skraivati Rijeurednika, jer mi ona znai neto kaosusret sa starim prijateljem (iako senikad nismo ni vidjeli, ni uli, nidopisivali!) i uvod u predivan svijetsf-a iji sam vjerni ljubitelj.

  S drugarskim pozuravomDragutin Srepjler, dipl. ing.Belie

  Ja: Nikad nisam napisao da jeKentaur povremeno izdanje, a to setie ostaloga, molim Vas da itatedalje: Urednitvu SIRIUSAU ime grupe itatelja piem Vam ovopismo. Na alost, ono ne moe biti

  pohvalno. To se naroito odnosi naVa posljednji SIRlUS, famozni broj

  67, koji cio djeluje prazno inezanimljivo. Ne zbog loih pria,nego zbog ponovljenih. Od 16 priakoje ste ugurali u taj broj, vie odpola se ponavlja. Pokupili ste ih izprolih brojeva i mislite da ste timenainili neto veliko. U eristabilizacije Vi troite papir i boju naponavljanje ve tampanog

  materijala. Ako ve ne moete izai scijenom od 30 dinara pa stogatampate pola starih pria, poveajte

  je, ali nam dajte tiva koja tozavreuju! Vjerujemo u boljubudunost, naroito SIRIUSA.

  Grupa itatelja iz Ljubljane Ja; Nikad u SIRIUSU nijeobjavljena nijedna od 16 priaobjavljenih u broju 67, a to se tie

  ostaloga, molim Vas daitate dalje: Potovani urednie!

  Zaista sam primoran da Vam se

 • 7/29/2019 Sirius 068

  4/146

  3

  javim. To to ste nainili u posljednjemSIRIUSU 67 zaista nije fer premaljubiteljima sf-a. Od deset Clarkeovihkratkih pria itao sam ih ve baremosam, u Galaksiji i Andromedi.Nemojte samo, molim Vas, navoditi

  kako se te prie ubrajaju u klasiku sf-a,kako su objavljem jo davno itd... to jepostalo ve suvie ofucano.Podrobnije: zbirka S druge straneneba izala je ne tako davno i nije baneki raritet, a pria iz Galaksijeobjavljena je u novembru 1981...Zakljuak preputam Vama.

  S potovanjemKreimir Krmpoti,

  Sarajevo Ja: to da kaem na ova tri Vaapisma? To da sam u proloj Rijeinapisao TKO je izabrao te prie (ipromucao neto o tome ZATO ihobjavljujem)? To zaista ne bi bilanikakva isprika. Iskreno reeno, nisamoekivao Vae tako estoke reakcije(ruku na srce: od mnogo pisamaizabrao sam tri u kojima ima ifaktografskih greaka koje me malovade) pa mi ne ostaje drugo nego daubudue pripazim pa ak i kad jerije o velikome Clarkeu. Ili moda bakad je rije o njemu? Potovani urednice:Koliko god oigledno raste zanimanjeza sf u nas, smatram da ona jo nezauzima mjesto koje joj pripada uodnosu na materiju koju prezentira.Ve sama neodreenost tog anra, kojineki ne uvrtavaju u knjievnost negou svojevrstan und, govori dovoljno.No te neke ne bi nas smjelezabrinjavati, jer podatak da se u nassve vie mladih odluuje da pie sfzaista ohrabruje i budi realne nade dae sf u nas postati zastupljena jednakokao i u ostalome svijetu. Zapravo, bilabi potrebna vea podrka, kakoitalatva tako i animatora sf anra,

  kako bi se prevladale sve tekoe to ihnavodite

  u svojim vrlo zanimljivim i strunimkomentarima u predgovorimaSIRIUSU.Smatram da SIRlUS posve uspijevaupozoriti itatelje na vrijednost izanimljivost sf anra svojim stvarno

  dobrim izborom pria; istina teko jegovoriti o zastupljenosti domaegstvaralatva nasuprot stranome, kad sezna da e se na itatelj ee odluitiza stranoga pisca iako je, moda,sama pria loija od naeg djela.Shvaam da je broj naih kvalitetnihpria nedovoljan, pa ih trebanadopunjavati stranima. Inae, slaemse da pisci kojima raspolaemo

  predstavljaju sjajnu plejadu koja bi se,kako je to u jednom svom komentarunaglasio uvaeni poznavalac sf-a drugKoei:i, mogla ravnopravno nositi skretanjima sf-a u svijetu. Naroito meveseli mladi val naih autora kojisigurno jame blistaviju budunost sf-a u nas.

  Najsrdanije pozdravljamVas i cijelo urednitvo

  Stjepan Breber, Zagreb

  Ja: Ne osjeam se pokisao. iako jerije o pljusku (pohvala). Ipak semoram odati sada jednom svomneizljeivom poroku iskrenosti:ovo je pismo stiglo u urednitvoSIRIUSA davno prije 67. SIRIUSA (iprije prethodna i naredna tri pisma).Posve je sluajno zapelo negdje (da nekaem, kod Krste Maurania), pa gamogu tek sada objaviti. A tko ga ne bi

  objavio kad je tako pohvalno zaSIRlUS, zar ne? Gospodo urednici, lektori,recenzenti, kritiari!Dozvolite da se obratim. Dozvolite dadignem glas u ime svih mediokriteta,smrtnika koji ekaju va sud, sud opriama koje su vam poslali. Dakle,sita sam (nekonstruktivnih) polemika,subjektivizma, klimavih kriterija. Sita

  sam nikad dovoljno pohvaljenePartenogeneze...

 • 7/29/2019 Sirius 068

  5/146

  4

  Kaete: ne aljite nam sinopsise aobjavljujete tamo neki Kronojektor;kaete: to nije sf, a hvalite Bradburyja(jesam li dobro napisala?), serviratenam Russellove voljene Marsovce kojinisu nikad postojali niti e ikad

  postojati... Kontradiktorni ste Pa to?Ne govorite mi o kriterijima!Jedan Sturgeon nee nikad pisati kaoLem, braa Strugacki nikad kaolarke, Bradbury kao Le Guin. Pa to?Ne govorite toliko o pravilima. Jedino iosnovno pravilo je ljepota teksta,atmosfera koja je protkana kroz cijelodjelo i koja se pamti dugo nakonitanja, koja ostaje i ishlapi ime autora.

  Ako je pria dinami

  na, ako je suvisloispripovijedana, zaokruena, i ako u

  njoj nema bitnih neloginosti, to jo neznai i da je dobra: moda objavljiva,ali dobra...Lijepa pria, ona koja se pamti, to jeLJUDSKA pria. Moda ima ljepote iu integriranim krugovima, na primjer,no rijetki su oni koji tu ljepotu znajurazotkriti itateljima. esto sam sedavila u gomili tehnikih podataka,zadivljena i zavidna autoru napotkovanosti (najee iz struke ili okonje), no dok bih se itajui ispetljala iz konaca koji su se tuzamrsili, pria bi odmakla kraju, a jaostala praznih ruku. Moda bih nauilapokoji tehniki izraz, to bi bilo sveOprostite, ali TO NIJE LITERATURA(osim, moda struna), a ipak ba takveprie domaih autora najee

  objavljujete. I zato k