Sg. Luit (Sg. Maran) @ Sg. Pahang - apps.water.gov. SG MARAN 2302121.pdf · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sg. Luit (Sg. Maran) @ Sg. Pahang - apps.water.gov. SG MARAN 2302121.pdf · PDF...

 • Sg. Luit (Sg. Maran) @ Sg. Pahang

  DAERAH MARAN PAHANG DARUL MAKMUR

  23 FEBRUARI 2012

 • PENGENALAN

  Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • 1 • BANJIR

  2 • PENCEMARAN SUNGAI

  3 • HAKISAN TEBING

  4 • PEMENDAPAN KELODAK

 • 1. LALUAN ALIRAN AIR SUNGAI MARAN KE SUNGAI LUIT Sungai Maran sepanjang 7km mengalir melalui Bandar Maran yang sedang pesat membangun serta merupakan pusat pentadbiran Daerah. Dengan pembangunan ini telah meningkatkan aliran air permukaan (surface runoff)

  2. PENEMPATAN PENDUDUK DALAM DATARAN BANJIR Perkampungan Chedong, Taman Maran Jaya dan Kg. Hulu Luit berada dalam kawasan yang berisiko banjir

  3. PENCEROBOHAN REZAB SUNGAI MARAN Daerah Maran sedang membangun mengakibatkan pembinaan kedai-kedai, bengkel, stesyen minyak , Tunas Manja dan kedai makan dibina dalam rezab Sungai Maran

 • 4. TEBING-TEBING YANG RUNTUH KETIKA ARUS DERAS Peningkatan kadaralir sungai pada musim tengkujuh mengakibatkan tebing yang tidak stabil berlaku gelinciran. Penstabilan tebing sungai hanya dibuat secara berperingkat mengikut peruntukan tahunan yang diterima

  5. TIADA KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BERSEPADU Penyelarasan pembangunan diantara Jabatan/Agensi yang terlibat dalam pembinaan infrastruktur seperti MDM, PDT, TNB, JBA masih kurang. Penduduk setempat kurang mengambil berat dari aspek penjagaan kelestarian sungai

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 •  Ketiadaan rezab sungai

   Peruntukan yang terhad dalam menaiktaraf sistem sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa

   Tiada kolam takungan seperti yang dirancang dalam Rancangan Tempatan Daerah

   Masyarakat setempat yang tidak mengambil berat dalam menjaga kelestarian sungai mengakibatkan masalah kualiti air sungai.

   Laluan sungai melalui kawasan persendirian, industri, komersial dan penempatan yang semakin membangun

   Pemendapan kelodak yang tidak dapat diatasi dan perlu diselenggara secara berkala

   Infrastruktur yang dibina oleh Jabatan/Agensi berkaitan menghalang dan tidak mengambilkira aspek penjagaan sungai

 •  Tiada kawalan bersepadu dalam kawalan punca pencemaran sungai (point & non-point sources)

   Pembangunan yang pesat dan penempatan yang padat menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan yang tinggi dan mendadak mengakibatkan banjir

   Tebing-tebing yang runtuh ketika arus deras

   Penguatkuasaan dan pemantauan Jabatan/Agensi tidak diseraskan secara bersepadu

   Pemendapan kelodak yang tidak dapat diatasi (perlu penyelenggaraan berkala)

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • SIMB KETERANGAN TAHUN

  2009 2010 2011

  Banjir 5 6 6

  Sumber Air dan Alam Sekitar

  0 0 0

  Saliran Bandar 1 1 1

  Ramalan dan Amaran Banjir / Kemarau

  0 0 0

  Sungai dan Koridor

  4 2 2

  Pengairan dan Saliran Pertanian

  1 1 1

  Pantai 0 0 0

  KAWASAN

  TUMPUAN ADUAN

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 •  Jumlah aduan yang banyak dalam sublembangan Sungai Maran @ Sungai Luit

   Sering dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Daerah Maran

   Isu-isu juga sering dibangkitkan dalam Mesyuarat Ahli Majlis Daerah Maran

   Sungai Maran mengalir ditengah-tengah bandar dan melalui pusat komersial, pejabat kerajaan dan penempatan berpopulasi tinggi ~ 7000 orang

   Sungai Maran dalam pemerhatian Jabatan/Agensi dalam Daerah Maran untuk dijadikan sebagai salah satu daya tarikan

   Masalah yang ketara dari segi peningkatan kualiti dan mengurangkan kuantiti pada waktu banjir

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • ISU KETERANGAN

  Sumber air dan alam sekitar

  Kualiti air yang tidak memuaskan di kawasan bandar pelepasan bahan pencemaran daripada pasar borong, kedai makan dan pasar

  Banjir Masalah yang sering belaku di tengah-tengah bandar., kawasan perumahan Chedong, Kg. Ulu Luit dan Taman Sri Jaya

  Sungai dan koridor Pencerobohan rizab sungai di perumahan Chedong dan Kg. Ulu Luit

  Saliran bandar Sistem saliran yang tidak sempurna dan kaedah penstabilan tebing perlu di jalankan

  Ramalan dan amaran banjir dan kemarau

  Sistem perlu dinaiktaraf kepada sistem sms (di Taman Maran Jaya dan Perumahan Chedong)

 • PENDUDUK TEMPATAN Penduduk Perumahan Chedong, Taman Maran Jaya, Taman Keramat, Bandar Maran, Kg. Bak-Bak, Kg. Bintang, Perumahan Kuarters Teladas berpopulasi ~ 7000 orang

  PUSAT PERNIAGAAN Kedai-kedai makan, runcit, Tunas Manja, bengkel dan Pasar Borong

  PUSAT PENTADBIRAN Majlis Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah, Ibu Pejabat Polis, PPK, Pejabat Veterinar, RISDA, Perpustakaan, Pejabat Pos

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • 0 1 2 3 4 5 6

  B a n jir

  S u m

  b e r A

  ir &

  A la

  m S

  e k it a r

  S a lir

  a n B

  a n d

  a r

  R a m

  a la

  n &

  A m

  a ra

  n

  B a n jir

  /K e m

  a ra

  u

  S u n g

  a i &

  K o

  ri d

  o r

  P e n g

  a ir a n &

  S

  a lir

  a n P

  e rt

  a n ia

  n

  P a n ta

  i

  BIL ADUAN VS JENIS ADUAN MENGIKUT TAHUN

  2009

  2010

  2011 60%

  0% 6%

  7%

  20%

  7% 0%

  KUMULATIF

  Banjir

  Sumber Air & Alam Sekitar

  Saliran Bandar

  Ramalan & Amaran Banjir/Kemarau

  Aspek hakisan pantai tidak relevan kepada daerah ini. Aduan yang paling tinggi bagi tiga tahun berkaitan adalah untuk BANJIR (60%) daripada kumulatif aduan yang diterima daripada Januari 2008 hingga Oktober 2011

  B

  I

  L

  A

  D

  U

  A

  N

 • DESCRIBE

  Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 •  Peningkatan aliran air permukaan akibat pembangunan yang tidak terancang

   Sering berlaku di Perumahan Chedong, Taman Maran Jaya dan Perkampungan Ulu Luit apabilan musim hujan berkeamatan tinggi dan berlarutan

   Aduan daripada penduduk tempatan dan sering dibincangkan dalam mesyuarat-mesyuarat di Daerah

   Mengganggu sistem laluan utama di antara Kuantan- Maran- Temerloh

   Mengakibatkan kerugian harta benda dan perniagaan

 • 1

  2

  3

  1

  1

  1

  0

  1

  3

  1

  2

  8

  1

  6

  4

  5

  9

  1

  5

  1

  8

  1

  9

  SUNGAI LUIT

  SUNGAI BINTANGSUNGAI CHEDONG

  SUNGAI MARAN

  1

  7

  6 7

  1

  4

  1 JABATAN PENGAIRAN &

  SALIRAN

  2

  PETUNJUK:

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  TAMAN KERAMAT MAKMUR

  1

  0

  TAMAN SRI KERAMAT

  1

  1

  PEJABAT TANAH & DAERAH

  1

  2

  MARAN HILL & GOLF CLUB

  1

  3

  MASJID AS-SYAKIRIN

  1

  4

  TAMAN MARAN JAYA

  TUNAS MANJA

  PASAR BESAR

  KLINIK KESIHATAN MARAN

  1

  5

  BENGKEL PROTON EDAR

  1

  6

  PASARAYA AKTIF 1

  7

  STESYEN SHELL &

  PETRONAS

  1

  8

  PERUMAHAN AWAM CHEDUNG

  1

  9

  TAMAN MARAN DAMAI

  TAMAN MARAN IMPIAN

  TAMAN BERKAT MUTIARA

  KUARTERS KAKITANGAN KERAJAAN TELADAS

  KAWASAN REKREASI TELADAS 7

 • TELADAS

  BANDAR MARAN

  MUARA SG. LUIT

 • KEJADIAN BANJIR DI KAWASAN BANDAR MARAN PADA TAHUN 2007

 • KEJADIAN BANJIR YANG MELIBATKAN PUSAT PENTADBIRAN DAN PERNIAGAAN DI BANDAR MARAN

 • Bil Stakeholder Peranan Catatan

  1 MDM PBT yang bertanggungjawab Perlu penyelarasan program

  2 PDT PBT yang bertanggungjawab Perlu penyelarasan program

  3 JPS Sistem saliran Memberi ulasan teknikal

  4 JKR Jalanraya/Jambatan/Pembetung Memberi ulasan teknikal

  5 JAS Penguatkuasaan alam sekitar Pantau tahap kualiti air

  6 TNB Utiliti merentasi parit/jalan Makluman kerja-kerja

  menaiktaraf

  7 IWK Utiliti merentasi parit/jalan Makluman kerja-kerja

  menaiktaraf

  8 JBA Utiliti merentasi parit/jalan Makluman kerja-kerja

  menaiktaraf

 • Kejadian banjir yang berlaku di Bandar Maran pada musim tengkujuh ( Oktober – Mac ). Sebagai contoh banjir yang berlaku di Bandar Maran mulai pada 10/12/2007 berikutan hujan lebat yang luarbiasa telah turun mulai 8/12/2007 dengan sukatan hujan sebanyak 307.00mm di Stesen Sek. Keb Kuala Sentul dan 189.00mm di Stesen Paya Kertam pada 8.00 pagi 9/12/2007 hingga 8.00 pagi 10/12/2007. Kejadian seperti ini juga pernah berlaku pada Febuari 2006.

  (Sukatan Normal: 220mm – 360mm sebulan)

 • Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Maran

 •  Punca pencemaran daripada pasa