Session 47 Gustaf Landahll

of 25 /25
2010-01-17 Page 1 Hållbara transporter i Stockholm och andra städer Gustaf Landahl, Stockholms stad Problembilden Piskor och morötter Idéer när Stockholm satsar på hållbara städer!

Embed Size (px)

Transcript of Session 47 Gustaf Landahll

Page 1: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 1

Hållbara transporter i Stockholm och andra städer

Gustaf Landahl,

Stockholms stad

Problembilden

Piskor och morötter

Idéer när Stockholm satsar på hållbara

städer!

Page 2: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 2

Vägtransporterna förväntas öka inom EU

Page 3: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 3

Hälsofarliga utsläpp och buller stora problem I

våra städer Fordonen allt renare

EUs krav på luftkvalitet

överskrids fortfarande i många

städer

Trafikbuller är ett stort problem

Page 4: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 4

Växthusgasutsläpp från transporter I Europa

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EU-15 New EU-12

Page 5: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 5

Oil and gas production

Source:Colin Campbell 2004

Page 6: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 6

Morötter

Förbättringar för

gående och cyklar

Kollektivtrafik

Intermodalitet

Godslogistik

Miljöfordon

Både Piskor &

Morötter behövs!

Piskor

Framkomlighets

-begränsningar

Ekonomiska

styrmedel

Page 7: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 7

Restriktioner

Fotgängarzoner

Miljöstyrning av parkering

Miljözoner för tung trafik

Trängeselavgifter

Dubbdäcksförbud/avgifter

Page 8: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 8

Hammarby sjöstad

Page 9: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 9

Främja gång- och cykeltrafik!

Page 10: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 10

Page 11: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 11

Page 12: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 12

Underlätta för

cyklister

Cykelbanor

Korsningar

Bytesmöjligheter till andra

färdmedel, parkering, regnskydd

Cykelpumpar!

City-bikes

Page 13: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 13

Page 14: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 14

Gör kollektivtrafiken attraktivare!

Page 15: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 15

Tunnelbanans transportkapacitet i jämförelse med vägkapacitet.

1 tunnelbanespår eller 16 körfält, båda alternativen ger 32.000 människor

möjlighet att förflytta sig varje timme

Page 16: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 16

Öka kollektivtrafikens

attraktivitet!

Bygg ut kapaciteten

Öka hastigheten

–Bekväma omstigningsförhållanden mellan

olika system

–Adaptiva signalsystem

–Infartsparkeringar

Trygghet/pålitlighet

–Realtidsinformation

–Övervakning

–Resegarantier

Nya grupper

–Nyinflyttade

1000m0m

Page 17: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 17

Bilpooler som alternativ till egen

bil

Page 18: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 18

Samordna

varudistributionen

Hammarby Sjöstad Logistik

center (GFK-TK)

O-centralen Gamla Stan

(Home2You)

Page 19: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 19SIDAN 19

MILJÖBILAR I STOCKHOLMMILJÖFÖRVALTNINGENwww.miljobilar.stockholm.se

Andel i nybilsförsäljningen 2001 - okt 2009

Stockholms län

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

09-o

kt

120 gr (bensin och

diesel)

E85

Biogas

El & elhybrid

Sverige totalt enl

Transportstyrelsen

Sverige totalt enligt

Bilsweden

Mål

2010*

*(Stockholms Miljöprogram 2008-2011)

Stockholms kommun 42,28 procent jan-okt 2009

Page 20: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 20

Tonnes CO2-ekv per capita

5,4

4,54,0

3,0

0

1

2

3

4

5

6

1990 2000 2005 2015 2050

Utsläppen av växthusgaser I Stockholm

Real Development Goals

Fossil bränsle fri

Page 21: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 21

Utsläpp från transporter (tusen ton CO2 ekv)

0

200

400

600

800

1 000

2000 2005 2010 2015

Rail Flight Working machinery Shipping Road

Page 22: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 22

Norra Djurgårdsstaden

Page 23: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 23

Page 24: Session 47 Gustaf Landahll

2010-01-17

Page 24

Buildings that will be refurbished within Concerto

Järvafältet