Schwalbe katalog 2014

download Schwalbe katalog 2014

of 68

 • date post

  17-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  437
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Schwalbe katalog 2014

Transcript of Schwalbe katalog 2014

 • Gume za bicikle 2014Serbian

 • Cov

  erph

  oto:

  Pas

  so P

  ordo

  i, Ita

  lia

  Sadraj

  Road Evolution. Najbra trkaka guma. 4-11

  Road Performance. Pouzdan guta kilometara. 12-14

  Road Active. Atraktivan nezahtevan model. 15

  Gravity. Od Downhill do All Mountain. 16-24

  X-Country. Brza na terenu. 25-28

  Cross/All Terrain/MTB. 29-31

  Dirt/BMX. Fly with Schwalbe. 32-33

  Spikes. Sigurna vonja po snegu i ledu. 36-37

  TABLE TOP

  MAgic MAry

  DirTy DAN

  SAMMy SLick

  HurricANE cX cOMP cX PrO SMArT SAM SPAcE

  rAciNg rALPH

  rOckET rON

  FuriOuS FrED

  THuNDErBurT

  BLAck SHArk

  icE SPikEr PrO

  icE SPikEr MArATHON WiNTEr

  WiNTEr

  ScHWALBE ONE

  DurANO

  irONMAN

  DurANO S

  uLTrEMO ZX

  DurANOPLuS

  uLTrEMO ZLX

  DurANOSkiD

  uLTrEMO DD

  iNSiDEr

  uLTrEMO AQuA

  DurANO HT

  uLTrEMO TT

  MArATHON

  rAPiD rOB BLAck JAck

  LugANO LugANO T

  HANS DAMPF

  rOck rAZOr

  FAT ALBErT FrONT

  FAT ALBErT rEAr

  NOBBy Nic

  SHrEDDA crAZy BOB JuMPiN JAck

  MAD MikE DirTy HArry

  kNOBBy

  DirTy DAN

  NEW

  NEW

  NEW NEW

  NEW

  2

 • MTB Technology 22-23

  Unutranje gume. 58-61

  Trake za felne. 62

  Pribor. 63

  Veliine 64

  Sistemi zatite od buenja. 65

  Legenda 66

  Marathon. Najpouzdanija. 38-45

  E-Bike. Za jake motore. 46-47

  Urban. Stil I komfor. 48-50

  Active. Atraktivan model. 51-53

  Special Purpose. Za specijalna vozila. 54-55

  Rollstuhl. Specijalno za invalidska kolica. 56-57

  PLuS PLuS TOur

  TOur PLuS

  MArATHON

  ENErgiZEr PrO

  ENErgiZEr PLuS

  ENErgiZEr PLuS TOur

  Big APPLE PLuS

  Big APPLE Big BEN SuPEr MOTO

  kOJAk

  TrykEr ENErgiZEr SOLAr

  TrAcEr

  AirBOrNE MArATHON PLuS

  rigHTruN DOWNTOWN SPEEDAir

  PLuS MTB

  SPicEr ciTiZEN DELTA cruiSEr

  rOAD cruiSEr

  SiLENTO LAND cruiSEr

  TyrAgO

  ENErgiZEr SMArT SAM PLuS

  rOAD PLuS

  kiD PLuS

  MONDiALDELuXE rAcEr SuPrEME

  NEW

  NEW

  FAT FrANk

  ALMOTiON

  NEW

  3

 • Become one with SpeedJens V o ig t

  4

 • 5

 • Ultremo ZX, 24.5 Wa

  tt

  Schwalbe One, 22 Wa

  tt

  Schwalbe One Tubeles

  s, 19 Watt

  ScHWALBE ONE

  ScHWALBE ONE HS 448, Evolution Line, Folding tire ETRTO Size ! Skin Bar Psi g oz EPI Load Art.-No. E

  28 23-622 700x23C V-Guard OneStar Black Lite 6.0-10.0 85-145 205 7 127 70 kg 11600514 49,90

  Tubeless OneStar Black Lite 5.0-8.5 70-125 305 11 127 70 kg 11700515 64,90

  25-622 700x25C V-Guard OneStar Black Lite 6.0-9.0 85-130 225 8 127 70 kg 11600518 49,90

  Tubeless OneStar Black Lite 5.0-8.0 70-115 340 12 127 70 kg 11700024 64,90

  28-622 700x28C V-Guard OneStar Black Lite 6.0-8.0 85-115 245 9 127 75 kg 11600527 49,90

  Tubeless OneStar Black Lite 4.0-7.0 55-100 385 14 127 75 kg 11700025 64,90

  28 22-622 700x22 Handmade Tubular OneStar Black Lite 8.0-14.0 115-205 260 9 T107 70 kg 11100734 84,90

  24-622 700x24 Handmade Tubular OneStar Black Lite 6.0-12.0 85-175 290 10 T107 70 kg 11100739 84,90

  26-622 700x26 Handmade Tubular OneStar Black Lite 5.0-10.0 70-145 300 11 T107 70 kg 11100819 84,90

  28-622 700x28 Handmade Tubular OneStar Black Lite 4.0-8.0 55-115 320 11 T107 75 kg 11100743 84,90

  Road Race

  Rolling Weight

  Puncture Snake bite Sidewall

  Grip Protection DurabilitySpeed

  HS 423D, Evolution Line, Tubular

  dijagram za otpor kotrl

  janja/otpor na prosecan

  je

  Tubeless Tubular

  Handmade Tubular

  Schwalbe One. Ve samo ime govori sve o njenom mestu na vrednosnoj skali trkakih guma kue Schwalbe. Schwalbe One je najbra trkaka guma za takmienja koju smo ikada proizveli. Proizvedena je u radionici koja je namenjena iskljuivo proizvodnji top guma.

  Za postizanje ekstremn

  o niskog otpora kotrljanj

  a, razvijena je sasvim

  nova smesa: OneStar T

  riple Compound. Posled

  njih godina je

  Compounding doivela

  velik razvoj, to je omog

  uilo nastanak ove

  smese. Nova Triple Com

  pound se bazira na spec

  ijalnim polimerima,

  koji su tek odnedavno n

  a raspolaganju. Na taj n

  ain je reen konflikt

  izmeu otpora kotrljanja

  , prijanjanja u mokrim u

  slovima I dugovenosti.

  OneStar Triple Compou

  nd ne samo da je bra,

  ve ukazuje na dobro

  poznat grip I mnogo je o

  tpornija nego dosadan

  je smese. Na taj nain

  dobijamo znaajno sigur

  niju gumu.

  Nov Triple Compo

  uNd

  Minimalan otpor kotrlja

  nja, maksimalan otpor n

  a prosecanje

  NEW

  NEW

  6

 • U Schwalbe laboratoriji Jen

  s Voigt proverava zatitu o

  d buenja tubeless guma

  Veoma sam zadovoljan

  performansama Schwalb

  e guma. Nikada ranije n

  isam doiveo

  ovakvo dranje mokre p

  odloge, sigurnost u krivi

  nama runo raene unu

  tranje gume.

  Oduevljava me sa kakv

  om upornou i ambicija

  ma Schwalbe izrauje b

  olje i bolje

  trkake gume.

  tri SiStema

  Savitljiva guma, unutr

  anja guma i tubeless

  Schwalbe One imamo u

  savitljivoj varijanti, klas

  ino runo raenoj

  varijanti unutranje gum

  e I modernoj tubeless va

  rijanti. Dosad

  jedva da je bilo tubeles

  s guma za trkake bicik

  le. Ovaj sistem u

  praksi nudi izvanredne

  prednosti. Otpor kotrljan

  ja je znaajno manji

  nego kod klasine savit

  ljive ili unutranje gume

  , zbog minimalnog

  trenja u sistemu. Tubele

  ss sistemi su istovreme

  no veoma sigurni,

  iznenadan gubitak vazd

  uha je praktino skoro i

  skljuen. Vie ne

  postoje unutranje gum

  e koje se mogu pregrej

  ati I pui. Tenost za

  zaptivanje u sekundi za

  ptiva probuenu gumu.

  7

 • official tire of ir

  onman

 • irONMAN

  irONMAN HS 432, Evolution Line, Folding tire

  HS 432, Evolution Line, Tubular

  ETRTO Size ! Skin Bar Psi g oz EPI Load Art.-No. E28 22-622 700x22C V-Guard OneStar Black Lite 6.0-11.0 85-160 185 6 127 70 kg 11600398 53,90

  Tubeless OneStar Black Lite 5.0-8.5 70-125 295 10 127 70 kg 11700022 69,90

  28 22-622 700x22 Handmade Tubular OneStar Black Lite 8.0-14.0 115-205 260 9 T107 70 kg 11100592 89,90

  TriaThlon

  Rolling Weight

  Puncture Snake bite Sidewall

  Grip Protection DurabilitySpeed

  Tubeless Tubular

  Zvanina Ironman guma. Schwalbe je razvila specijalnu gumu za triatlon. Ambiciozni triatlonci koriste danas specijalne bicikle sa aerodinaminim tokovima. Novi Schwalbe Ironman je potpuno usaglaena sa Set-Up. U tubeless varijanti je sasvim brza i sigurna od buenja. Naziv Ironman je marka svetske triathlon korporacije (World Triathlon Corpration - WTC) I Schwalbe je koristi pod licencom.

  Aerodinamika. Mesto za gume na aerodinaminim triatlon biciklima je esto ogranieno. Zato je Schwalbe namerno odabrala gumu od 22 mm irine, umesto uobiajene od 23 mm. Moderni aero-bicikli su vie izboeni i imaju veu irinu eljusti od klasinih, zbog ega su im i gume praktino neto ire.

  Vetroviti kanal. Schwalbe je u vetrovitom kanalu testirala gume razliitih irina na raznim obruima, ne bi li utvrdila koja kombinacija

  prua najmanji otpor vazduha. Najbolje se pokazala irina od 22 mm. Na izboenim aeroobruima su kako 23 milimetarke, tako i vrlo

  uske i vrlo iroke (20 i 25mm) gume vodile do merljivo povienog otpora vazduha za ceo sistem.

  NEW

  NEW

  9

 • 06/2012

  uLTrEMO AQuAuLTrEMO ZX

  !

  uLTrEMO ZX HS 380, Evolution Line, Folding tire

  !

  Redovno kontrolisati nakon prelaska preko ljunkovitog terena. Kamenii se zadravaju na lepljivom WetStar Compound.

  ETRTO Size ! Skin Bar Psi g oz EPI Load Art.-No. E20 23-406 20x0.90 V-Guard RaceStar Black Lite 7.0-11.0 100-160 145 5 127 60 kg 11600304.02 44,90

  23-451 20x0.90 V-Guard RaceStar Black Lite 7.0-11.0 100-160 160 6 127 60 kg 11600305.02 44,90

  24 23-540 24x0.90 V-Guard WheelStar Graphite Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 200 7 127 60 kg 11600503.02 44,90

  26 23-559 26x0.90 V-Guard WheelStar Graphite Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 210 7 127 65 kg 11600504.02 44,90

  23-571 650x23C V-Guard RaceStar Black Lite 6.0-10.0 85-145 185 6 127 65 kg 11600034.02 44,90

  28 23-622 700x23C V-Guard RaceStar Black Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600015.02 44,90

  V-Guard RaceStar Blue Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600021.02 44,90

  V-Guard RaceStar Orange Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600082.02 44,90

  V-Guard RaceStar Red Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600023.02 44,90

  V-Guard RaceStar Silver Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600024.02 44,90

  V-Guard RaceStar White Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600035.02 44,90

  V-Guard RaceStar Yellow Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600025.02 44,90

  V-Guard RaceStar Green Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600017.02 44,90

  V-Guard RaceStar Pink Stripes Lite 6.0-10.0 85-145 195 7 127 70 kg 11600022.02 44,90

  V-Guard RaceStar White Twin 6.0-10.0 85-145 230 8 127 70 kg 11600231.02 44,90

  25-622 700x25C V-Guard RaceStar Black Lite 6.0-9.0 85-130 215 8 127 70 kg 11600036.02 44,90

  28-622 700x28C V-Guard RaceStar Black Lite 6.0-8.0 85-115 235 8 127 75 kg 11600037.02 44,90

  28 23-622 700x23C Evo RaceStar Black Lite 6.0