rph tulisan

download rph tulisan

of 12

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of rph tulisan

 • 8/17/2019 rph tulisan

  1/12

  745

  815

  1

  81

  5

  84

  5

  2

  84

  5

  91

  5

  3

  915

  945

  4

  945

  101

  5

  5

  101

  5

  104

  5

  6

  104

  5

  111

  5

  7

  111

  5

  114

  5

  8

  114

  5

  121

  5

  9

  121

  5

  124

  5

  10

  124

  5

  115

  11

  11

  5

  14

  5

  12 AH P DMZ

  3A

  SN

  4B

  SN

  4B IS

  N

  DM

  Z

  2A

  DS

  T

  2C

  DST

  2C

  DST

  2D

  DST

  2D

  SN

  4B

  SN

  4B

  SE

  L

  SN

  4C

  SN

  4C

  DM

  Z

  2D

  DMZ

  2B

  RA

  B

  SN

  4C

  SN

  4C

  DMZ

  1D

  DST

  2B

  DST

  2B

  KH MZ

  3B

  DMZ

  2C

  DST

  2A

  DST

  2A

  DMZ

  3C

  DMZ

  1B

  745

  815

  1

  81

  5

  84

  5 2

  84

  5

  91

  5 3

  915

  945

  4

  945

  101

  5

  5

  101

  5

  104

  5 6

  104

  5

  111

  5 7

  111

  5

  114

  5 8

  114

  5

  121

  5 9

  121

  5

  124

  5 10

  124

  5

  115

  11

  11

  5

  14

  5 12

  AH P DMZ

  3A

  SN

  4B

  SN

  4B IS

  N

  DM

  Z

  2A

  DS

  T

  2C

  DST

  2C

  DST

  2D

  DST

  2D

  SN

  4B

  SN

  4B

  SE

  L

  SN

  4C

  SN

  4C

  DM

  Z2D

  DMZ

  2B

  RA

  B

  SN

  4C

  SN

  4C

  DMZ

  1D

  DST

  2B

  DST

  2B

  KH MZ

  3B

  DMZ

  2C

  DST

  2A

  DST

  2A

  DMZ

  3C

  DMZ

  1B

  745 815

  81 5

  84 5

  915 945

  945 101

  101 5

  104 5

  111 5

  114 5

  121 5

  124 5

  11 5

  Murid berjaya menguasai konsep pergerakan

 • 8/17/2019 rph tulisan

  2/12

  1 84

  5

  2

  91

  5

  3

  4 5

  5

  104

  5

  6

  111

  5

  7

  114

  5

  8

  121

  5

  9

  124

  5

  10

  115

  11

  14

  5

  12 AH P DMZ

  3A

  SN

  4B

  SN

  4B IS

  N

  DM

  Z 2A

  DS

  T 2C

  DST

  2C

  DST

  2D

  DST

  2D

  SN

  4B

  SN

  4B

  SE

  L

  SN

  4C

  SN

  4C

  DM

  Z

  2D

  DMZ

  2B

  RA

  B

  SN

  4C

  SN

  4C

  DMZ

  1D

  DST

  2B

  DST

  2B

  KH MZ3B DMZ2C DST2A DST2A DMZ3C DMZ1B

  11.45-12.15 Tajuk : Tempo 3A - cepat

  - ambat !."andungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. !.#embeajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik aras dan

  ara$ berdasarkan   -dinamik kuat% embut   -pic tinggi% renda$ Akti&iti : 1. Menyanyi so'a daam pebagai corak irama. 2. Mengena pasti ton suara dan perkusi. 3. Membezakan ton suara. (e)eksi :

  12.45-*1.45 Tema : Sa!" #$%a& 4 + Tajuk : #engukuran

  1/

  M0

 • 8/17/2019 rph tulisan

  3/12

  !."andungan : .1 Mema$ami ukuran panjang. !.#embeajaran : .1.4 Menyatakan unit piaai ukuran panjang daam

  sistem metrik aitu miimeter mm6 sentimetercm6

  meterm atau   "iometer km. Akti&iti : 1. Menyatakan maksud panjang dan unit piaai bagi uas.

  2. Mengukur panjang menggunakan aat piaai.(e)eksi :

  La'( : A)am D*%  */.45-*,.15 Ta+(% : M($% *a! ,e-a%a!

  2A !."andungan : 1.1 Menyanyi pebagai repertoir secara soo atau

  berkumpuan !.#embeajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik   -embut  p % kuat f). Akti&iti: 1. Mendengar rakaman agu Ayam idik.  7 1 track 11  2. Menyanyi dengan sebutan irik yang jeas.  7 1 track 11  2. 8ati$an dinamik kuat dan embut untuk pic yang diperdengarkan.   9nit : 8ampiran 1*6 7 2 track 1*  (e)eksi :

  ,.45-.45 Tema : Sa!" Ha)a. 27 Tajuk : aian

  !."andungan : 2.4 Mema$ami pergerakan $aian . !.#embeajaran : 2.4.1Menjeaskan cara $aian bergerak seperti

  berjaan6 merangkak   terbang6 berenang6 menjaar6 mengengsot6

  merayap berari dan meompat.

  1*.15-11.15 Akti&iti :2 1. Menjeaskan cara $aian bergerak.

  !A;!

  *.*5.2*

  M0

  !T

 • 8/17/2019 rph tulisan

  4/12

  2. Mengisi tempat kosong tentang cara $aian bergerak. 3. Memadankan cara $aian bergerak. (e)eksi :

  *.15-1*.15 Tema : Sa!" #$%a& 4 + Tajuk : #engukuran

  !."andungan : .1 Mema$ami ukuran panjang. !.#embeajaran : .1.4 Menyatakan unit piaai ukuran panjang daam

  sistem metrik aitu miimeter mm6 sentimetercm6

  meterm atau   "iometer km. Akti&iti : 1. Menyatakan maksud panjang dan unit piaai bagi uas. 2. Mengukur panjang menggunakan aat piaai. (e)eksi :

  */.45-*.45 Tema : Sa!" #$%a& 47 Tajuk : #engukuran

  !."andungan : .1 Mema$ami ukuran panjang. !.#embeajaran : .1.3 Menyatakan panjang boe$ diukur dengan

  menggunakan aat #iaai seperti pembaris 6 pita pengukur dan

  benang serta   #embaris dengan menjaankan akti&iti.

  Akti&iti :1. Mengena pasti tentang ukuran panjang. 2. Menyatakan unit-unit pengukuran yang menggunakan aat piaai (e)eksi :

  1*.45-11.15 La'( : A)am D*% 

  !A;!

  1/

  !A;!

 • 8/17/2019 rph tulisan

  5/12

  2 Ta+(% : M($% *a! ,e-a%a! !."andungan : 1.1 Menyanyi pebagai repertoir secara soo atau

  berkumpuan !.#embeajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik   -embut  p % kuat f). Akti&iti:

  12.45-1.15 1. Mendengar rakaman agu Ayam idik.  7 1 track 11  2+ 2. Menyanyi dengan sebutan irik yang jeas.  7 1 track 11 

  2. 8ati$an dinamik kuat dan embut untuk pic yang diperdengarkan.  9nit : 8ampiran 1*6 7 2 track 1*  (e)eksi :

  */.45-*.45 Tema : Sa!" #$%a& 47 Tajuk : #engukuran

  !."andungan : .1 Mema$ami ukuran panjang. !.#embeajaran : .1.3 Menyatakan panjang boe$ diukur dengan

  menggunakan aat #iaai seperti pembaris 6 pita pengukur dan

  benang serta  #embaris dengan menjaankan akti&iti. Akti&iti : 1. Mengena pasti tentang ukuran panjang. 2. Menyatakan unit-unit pengukuran yang menggunakan aat piaai (e)eksi :

  *.15-*.45 La'( : Sa/a ,(-a( Se!*a

  M0

  11.5.2*

  !A;!

 • 8/17/2019 rph tulisan

  6/12

  1 Ta+(% : M(* ma-a *a! .a%(. !."andungan : 3.1 Meng$ayati muzik daripada pebagai repertior !.#embeajaran : 3.1. 1 Mengena pasti mud 6tempo6tekstur dan

  dinamik daripada muzik   =ang didengar mud mara$6 mud takut Akti&iti : 1. Menyanyi agu !iapa gurau senda. 2. Menyanyi dengan sebutan yang betu.

  3. Mengena pasti mud 6tempo6tekstur dan dinamik daripada muzikyang didengar. (e)eksi :

  11.15-11.45 Tema : Sa!" Ha)a. 2+ Tajuk : aian

  !."andungan : 2.4 Mema$ami pergerakan $aian . !.#embeajaran : 2.4.1Menjeaskan cara $aian bergerak seperti

  berjaan6 merangkak

    terbang6 berenang6 menjaar6 mengengsot6merayap berari dan meompat.

  Akti&iti : 1. Menjeaskan cara $aian bergerak. 2. Mengisi tempat kosong tentang cara $aian bergerak. 3. Memadankan cara $aian bergerak. (e)eksi :

  */.45-*,.15 Tajuk : Tempo - cepat- ambat 3+ !."andungan : 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

  !.#embeajaran : 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik aras dan

  ara$ berdasarkan   -dinamik kuat% embut -pic tinggi%

  renda$ Akti&iti :

  11.15-11.45 1. Menyanyi so'a daam pebagai corak irama. 37 2. Mengena pasti ton suara dan perkusi.

  3. Membezakan ton suara. (e)eksi :

  *.15-*.45 La'( : A)am D*% 

  27 Ta+(% : M($% *a! ,e-a%a! !."andungan : 1.1 Menyanyi pebagai repertoir secara soo atau

  M0

  !T

  1/

  M0

  M0

 • 8/17/2019 rph tulisan

  7/12

  berkumpuan !.#embeajaran : 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik   -embut  p % kuat f). Akti&iti: 1. Mendengar rakaman agu Ayam idik.  7 1 track 11  2. Menyanyi dengan sebutan irik yang jeas.  7 1 track 11  2. 8ati$an dinamik kuat dan embut untuk pic yang diperdengarkan.   9nit : 8ampiran 1*6 7 2 track 1*  (e)eksi :

  1