rizika práce

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of rizika práce

 • slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556

  slo materilu VY_32_INOVACE_DR_STR_08

  Nzev koly Stedn prmyslov kola a Vy odborn kola Pbram, Hrabkova

  271. Pbram II

  Autor Ing. Jaroslav Draan

  Tmatick oblast BOZP 4 zdrav a rizika

  Ronk tvrt

  Datum tvorby z 2012

  Anotace Tento materil slou k doplnn chybjc kapitoly Bezpenosti

  prce a seznamuje ky s povinnostmi zamstnavatele starat se o

  zdrav pracovnk a vyhodnocen rizik na pracoviti

 • BOZP

  zdrav a rizika

 • 3

  BOZP- zkladn koly

  zdrav a rizika

  Zdravotn stav zamstnanc je zkladn pro

  vkon povoln

  dle ZP 103, odst. 1 zamstnavatel nesm pipustit

  aby zamstnanec vykonval prce je

  neodpovd jeho zdravotn zpsobilosti

 • 4

  BOZP- zkladn koly

  zdrav a rizika

  Zdravotn stav zamstnanc je sledovn systmem

  zdravotnch prohldek

  Zdravotn stav zamstnanc se mn s vkem a dle

  charakteru vykonvan prce (ohluchnut,

  oslepnut, zapren plic, otrava tkmi kovy)

  - rizika

 • 5

  BOZP- zkladn koly

  zdrav a rizika

  d se:

  zkon . 262/2006 Sb. Zkonkem prce,

  zk. . 309/2006 Sb.

  vyhl. . 393/2006 Sb., o zdravotn zpsobilosti

 • 6

  BOZP- zkladn koly

  zdravotn prohldky

  Systm zdravotnch prohldek:

  1) Vstupn

  2) Periodick

  3) Vstupn

 • 7

  zdravotn prohldky

  1) Vstupn mus bt provedena vdy ped

  nstupem do prce smluvnm lkaem

  Zjitn vhodnosti zdravotnho stavu pro vkon

  povoln vetn specilnch test a vyeten

  nap. psychotesty u idi

  barvoslepost, aj.

 • 8

  zdravotn prohldky

  2) periodick provd lka uren

  zamstnavatelem v lht dle kategorie

  prce, za elem zaazen zamstnance na

  vhodnou prci.

  Poplatky plat zamstnavatel

 • 9

  zdravotn prohldky

  lhta periodick prohldky nap.

  Kategorie 1- po 6ti letech zamstnanci do 50

  let , nad 50 let po 4 letech

  smrnice MZ . 49/1967 doposud platn

  zk. 258/2000 Sb. Zkon o zdrav lidu

 • 10

  zdravotn prohldky

  3) vstupn zjiuje zdravotn stav v dob

  ukonen prce. (Nemoci z povoln)

  Nevydv se posudek ale pouze potvrzen

 • 11

  zdravotn prohldky

  Pozor

  Pi zmn zamstnn Vstupn prohldka

  nenahrazuje Vstupn prohldku !!!

  dvod kad je pro jinho zamstnavatele

  - je zpoplatnna

 • 12

  BOZP- zkladn koly

  rizika prce

  Pi kad prci a innosti vznik monost porann

  nebo razu ( rizika), co by zpsobilo

  zamstnavateli velk kody a problmy

  - nhrada za zamstnance nov sla (zauen )

  - ul mzda

  - bolestn, spoleensk uplatnn

 • 13

  rizika prce

  pojem riziko definuje jako kombinaci

  pravdpodobnosti a rozsahu monho

  ohroen nebo pokozen zdrav zamstnance,

  vystavenho v pracovnm pomru jednomu

  nebo vce potencionlnm zdrojm

  pracovnch raz nebo ohroen zdrav

  zamstnance.

 • 14

  rizika prce

  Pojem riziko zahrnuje vechny mon zdroje raz,

  prmyslov kodliviny, nadmrn teplo nebo

  chlad, zen, elektrick energie, atd.

 • 15

  rizika prce

  rozdlen rizik:

  - fyzikln (napklad hluk, vibrace),

  - chemick (napklad karcinogeny)

  - biologick (napklad viry, bakterie, plsn)

  - nepzniv mikroklimatick podmnky

  (napklad extrmn chlad, teplo a vlhkost).

 • 16

  rizika prce

  rozdlen rizik je uvedeno:

  Zkonk prce 134 c odst. 1

  Na. vl. . 495/2001 Sb.ploha 1, kterm se stanov

  rozsah a bli podmnky poskytovn OOPP

 • 17

  rizika prce

  Organizace mus mt vypracovanou smrnici

  pracovnch rizik na jednotlivch pracovitch

  Tato smrnice je soust zkladn dokumentace

  BOZP

 • 18

  rizika prce

  Zkladn sti :

  1) Identifikace rizik

  2) vyhodnocen rizik

  Ve je zpracovno v tabulce

 • 19

 • 20

  rizika prce

  Smrnici vypracovv komise ve sloen:

  - zstupci zamstnavatele , z nich 1 len je osoba

  odborn zpsobil

  - zstupce hygieny,

  - smluvn lka

  - zstupce odbor

 • 21

  rizika prce

  Podklady pro vypracovn smrnice:

  - dokumentace vrobnho prostoru ( budova)

  - vrobn dokumentace

  - vrobn kapacita, poty zamstnanc

  - rozbor razovosti (dlouhodob sledovn)

  - prohldka vrobnho prostoru

 • 22

  rizika prce

  Vstup - uplatnn:

  - zaazen pracovnch profes do kategori hygiena

  - vypracovn tabulky rizik jednotlivch profes

  - tabulka pidlen OOPP a mycch prostedk event.

  npoj

  - vypracovn technickch opaten k minimalizaci

  raz a havrie

 • 23

  pklad nvrhu zaazen kategori

 • 24

  tabulka vyhodnocen rizik

  profese

 • 25

  pklad seznamu OOPP

 • 26

  rizika prce

  Upozornn

  Vyhledvn rizik nen jednorzov innost je

  nutn pravideln sledovn a vyhodnocovn

  vyhodnocen max. 1 x za rok a prokazateln

  zdokumentovan

  Kontrola je 1x za rok Provrky BOZP

 • 27

  opakovn 1a) Napite, kdy se zamstnanec mus

  zastnit vstupn zdravotn prohldky

  1b) Napite, kde se zamstnanec

  mus zastnit periodick zdravotn

  prohldky

  2a) Jak koda vznik zamstnavateli

  pi pracovnm razu?

  2b) Kdo vyhodnocuje pidlovn

  OOPP?

  3a) Kdo se astn vyhledvn rizik

  na pracoviti?

  3b) V jakm asovm intervalu se

  provd vyhledvn rizik?

  4a) Jak jsou zkladn podklady pro

  vypracovn smrnice rizik prce

  4b) Kdo je povaovn za osobu

  odborn zpsobilou?

 • 28

  pouit zdroje

  Zkonku prce- Zkona . 262/2006Sb.

  na. vl. . 495/2001Sb.

  na. vl. . 361/2007Sb.,

  studium a zkuenosti autora

  vbr z dokumentace koly, kter jsem spoluautor