respectarea Coduli de conduita al...آ  Mihai Camerzan PPRM 2 2,38% M Mihai Petrache PPUCM 2 2,38%...

download respectarea Coduli de conduita al...آ  Mihai Camerzan PPRM 2 2,38% M Mihai Petrache PPUCM 2 2,38% M

of 127

 • date post

  27-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of respectarea Coduli de conduita al...آ  Mihai Camerzan PPRM 2 2,38% M Mihai Petrache PPUCM 2 2,38%...

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  1

  CONSILIUL COORDONATOR AL

  AUDIOVIZUALULUI

  DIN REPUBLICA MOLDOVA

  КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО

  ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО

  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

  MD-2012, Chişinău, str. V. Pîrcălab nr. 46

  Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71

  http://www.cca.md

  MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46

  Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71

  http://www.cca.md

  RAPORT

  Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale

  posturilor de televiziune: „Moldova-1” (Moldova în direct), „Prime”

  (Replica), „Publika TV” (Fabrika), „Canal 2” (Tema zilei), „N 4”

  (Puterea a patra), „TV 7” (Politica), „PRO TV CHIŞINĂU” (În

  Profunzime), „Jurnal TV” (Ora expertizei), „Accent TV” (1+1),

  „Realitatea TV” (Честно говоря) şi „TVC 21” (Вечерний разговор),

  la capitolul respectării „Codului de conduită al radiodifuzorului” în

  cadrul emisiunilor/talk-show-urilor cu caracter analitic și cu privire la

  respectarea de către posturile publice „Moldova-1” şi „Radio

  Moldova” a prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului în cadrul

  principalelor buletine informative

  http://www.cca.md/ http://www.cca.md/

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  2

  METODOLOGIA

  1. Obiectivul raportului:

   respectarea „Codului de conduită al radiodifuzorului”;

   respectarea art. 7 din Codul audiovizualului.

  2. Posturile supuse monitorizării: „Moldova-1”, „Radio Moldova”, „Prime”, „Publika

  TV”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Realitatea

  TV” şi „TVC 21”.

  3. Emisiunile: Moldova în direct, Replica, Fabrika, Tema zilei, Puterea a patra, Politica,

  În Profunzime, Ora expertizei, 1+1, Честно говоря, Вечерний разговор

  4. Cadrul metodologic:

   Categorii de instituţii

  - Preşedinţia

  - Parlamentul

  - Guvernul

  - Administraţia publică locală

   Categorii de invitaţi

  - Reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi publice

  - Politicieni

  - Partide politice

  - Lideri politici

  - Comentatori politici

  - Platforma DA

  - Societatea civilă

  - Biserica

  - Alte categorii

  Reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi publice – deputaţi, miniştri, viceminiştri, conducători ai

  instituţiilor de stat şi publice, funcţionari publici.

  Politicieni – deputaţi, membri ai partidelor politice, persoane care fac politică (în interes

  personal, de grup etc.)

  Comentatori politici – specialişti în politologie, drept, reprezentanţi ai instituţiilor de

  cercetare, experţi, analişti politici.

  Platforma DA – lideri şi membri ai Platformei Civice Demnitate şi Adevăr.

  Societatea civilă – ONG, organizaţii filantropice, cluburi civice, sociale şi sportive,

  mişcări ecologiste, profesionale, sindicate, asociaţii obşteşti.

  Biserica – reprezentanţi ai clerului şi mireni.

  Alte categorii – profesionişti.

   Analiza cantitativă

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  3

  - Frecvenţa apariţiilor a categoriei invitaţi

  - Ponderea procentuală a categoriei invitaţi şi a categoriei gender

   Analiza calitativă

  - Atitudinea jurnalistului faţă de categoria invitaţi (favorizată,

  defavorizată, imparţială)

  Abrevieri:

  PDM – Partidul Democrat din Moldova

  PSRM – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

  PL – Partidul Liberal

  PLDM – Partidul Liberal Democrat din Moldova

  PPEM – Partidul Popular European din Moldova

  PN – Partidul Nostru

  PCRM – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

  PSP – Partidul Societăţii Progresiste

  PAD – Partidul Acţiunea Democratică

  PPRM – Partidul Popular al Republicii Moldova

  PPUCM – Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

  PSDM – Platforma Social Democrată din Moldova

  PPSM – Partidul Popular Socialist din Moldova

  PLD – Partidul Legii şi Dreptăţii

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  4

  INFORMAȚII GENERALE

  În perioada de raport 18.01 – 18.02.2016, posturile de televiziune „Moldova-1”, „Prime”,

  „Publika TV”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”,

  „Realitatea TV” şi „TVC 21” au difuzat per ansamblu 161 de emisiuni/talk-show-uri cu caracter analitic.

  Conform cadrului metodologic, monitorizarea s-a axat pe prezenţa a două categorii, cea a

  Instituţiilor şi a Invitaţilor.

  Astfel, la categoria Instituţii au fost mediatizate: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul şi

  Administraţia publică locală. Cel mai mare număr al apariţiilor l-a avut Guvernul – cu 32, fiind

  urmat de Parlament – cu 31 de apariţii. Administraţia publică locală a fost prezentată în număr de

  20 apariţii, iar Preşedinţia Republicii Moldova – cu 2 apariţii (a se vedea Tab. nr. 1):

  Tab. nr. 1

  Categorii de instituţii Frecvenţa apariţiilor Gender

  Preşedinţia 2 M

  Parlamentul 31 F – 2, M- 29

  Guvernul 32 F-2, M-30

  Administraţia publică locală 20 F-2, M-18

  Categoria Invitaţi e constituită din: Reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi publice,

  Politicieni, Partide politice, Lideri politici, Comentatori politici, Platforma DA, Societatea civilă,

  Biserica şi Alte categorii.

  La categoria Reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi publice au fost prezenţi 63 de invitaţi,

  dintre care cea mai mare pondere a apariţiilor a obţinut-o I. Dodon, cu 5,68%, fiind urmat de O.

  Nantoi şi M. Ghimpu, cu 3,41% fiecare. Cu o pondere de 2,27% fiecare s-au evidenţiat 17

  invitaţi, iar 1,14% fiecare – 43 de invitaţi (a se vedea Tab. nr. 2):

  Tab. nr. 2

  Reprezentanţi ai

  instituţiilor de stat

  şi publice

  Afilierea Frecvenţa

  apariţiilor

  Ponderea

  procentuală

  Gender

  Igor Dodon PSRM 5 5,68% M

  Mihai Ghimpu PL 3 3,41% M

  Oazu Nantoi PPEM 3 3,41% M

  Vlad Țurcanu 2 2,27% M

  Mihai Godea PAD 2 2,27% M

  Pavel Filip PDM 2 2,27% M

  Octavian Calmîc PDM 2 2,27% M

  Octavian Armaşu PDM 2 2,27% M

  Veaceslav Untilă PL 2 2,27% M

  Vitalie Rapcea PL 2 2,27% M

  Vladimir Cebotari PDM 2 2,27% M

  Alexandru Botnari PDM 2 2,27% M

  Dumitru Diacov PDM 2 2,27% M

  Vladimir Voronin PCRM 2 2,27% M

  Valeriu Streleţ PLDM 2 2,27% M

  Valeriu Ghileţchi PLDM 2 2,27% M

  Iulian Caşu PN 2 2,27% M

  Александр

  Одинцов

  PSRM 2 2,27% M

  Vladimir Ţurcan PSRM 2 2,27% M

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  5

  Ala Nimerenco PPEM 2 2,27% F

  Ștefan Creangă PLDM 1 1,14% M

  Vlad Bătrîncea PSRM 1 1,14% M

  Nicolae Eşanu PLDM 1 1,14% M

  Sergiu Sîrbu PDM 1 1,14% M

  Valerian Bejan PL 1 1,14% M

  Nicolae Tudoreanu PDM 1 1,14% M

  Elena Bodnarenco PCRM 1 1,14% F

  Gheorghe Răilean PLDM 1 1,14% M

  Iurie Leancă PPEM 1 1,14% M

  Marian Lupu PDM 1 1,14% M

  Dorin Chirtoacă PL 1 1,14% M

  Andrian Candu PDM 1 1,14% M

  Violeta Ivanov PSDM 1 1,14% F

  Valeriu Munteanu PL 1 1,14% M

  Stela Grigoraş PLDM 1 1,14% F

  Dragoş Vicol Membru CCA 1 1,14% M

  Liliana Puşcaşu - 1 1,14% F

  Nicolae Molozea PDM 1 1,14% M

  Natalia Golub - 1 1,14% F

  Grigore Romanciuc - 1 1,14% M

  Ghenadie Daniliuc - 1 1,14% M

  Petru Frunze PLDM 1 1,14% M

  Igor Talmazan - 1 1,14% M

  Constantin Spînu - 1 1,14% M

  Vladimir Petco - 1 1,14% M

  Irina Roibu - 1 1,14% F

  Lilian Luca - 1 1,14% M

  Victoria Ioniţă - 1 1,14% F

  Vladimir Adam - 1 1,14% M

  Victor Micu - 1 1,14% M

  Vitalie Tarlev - 1 1,14% M

  Alexandru Oprea - 1 1,14% M

  Alexei Busuioc Primar neafiliat

  politic

  1 1,14% M

  Tudor Deliu PLDM 1 1,14% M

  Irina Vlah Guvernator

  (Başcan) al

  UTA Găgăuzia

  1 1,14% F

  Александр

  Суходольский

  PSRM 1 1,14% M

  Iurie Ciocan Preşedintele

  CEC

  1 1,14% M

  Maxim Lebedinschi PSRM 1 1,14% M

  Bogdan Ţîrdea PSRM 1 1,14% M

  Andrei Popov PDM 1 1,14% M

  Eugen Carpov PPEM 1 1,14% M

  Igor Gamreţchi PL 1 1,14% M

  Ion Ceban PSRM 1 1,14% M

  La categoria Politicieni au evoluat 54 de invitaţi, dintre care cea mai mare pondere a

  apariţiilor a avut-o I. Dodon, cu 5,95%, fiind urmat de R. Usatîi, cu 4,76%. Cu o pondere

  procentuală 3,57 la sută fiecare s-au evidenţiat M. Ghimpu, O. Nantoi şi M. Livădaru. 18

 • DIRECȚIA MONITORIZARE TV

  6

  politici