Research presentatie 1.1 - Home - Energiesparen 2017-01-05¢  Vragende partij om 1 plek te...

Click here to load reader

download Research presentatie 1.1 - Home - Energiesparen 2017-01-05¢  Vragende partij om 1 plek te hebben waar

of 57

 • date post

  28-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Research presentatie 1.1 - Home - Energiesparen 2017-01-05¢  Vragende partij om 1 plek te...

 • KNIGHT MOVESKNIGHT MOVES S E R V I C E D E S I G N

 • INTERVIEWS

 • CONCEPT WONINGPAS

 • WAARDE WONINGPAS Welk verschil kan de Woningpas maken?

  ✤ Centralisatie ✤ Slimme gegevensdeling tussen partijen ✤ Gemak en begrijpbaar voor burger ✤ Initieel geen waarde voor agentschap

  benoemd ✤ Beperken van administratie ✤ Bewustzijn creëren rond energiewaarde van

  woning

 • BASIC VORM Hoe ziet de meest basic vorm van de Woningpas er uit?

  ✤ Enkel energie informatie ✤ Geografische informatie

 • AANVULLENDE GEGEVENS Welke gegevens zou de woningpas kunnen aanvullen?

  ✤ Energiegegevens: EPB en EPC ✤ Zonnepotentieel ✤ Bodeminformatie (OVAM) ✤ Asbestgegevens (OVAM) ✤ Keuringsgegevens voor

  verwarmingsinstallaties (LNE) ✤ Keuringsgegevens voor airco (LNE) ✤ Afgeleverde of lopende vergunningen uit het

  omgevingsloket (RV) of het omgevingsvergunningenregister (LNE)

 • AANVULLENDE GEGEVENS Welke gegevens zou de woningpas kunnen aanvullen?

  ✤ Algemene gegevens over gebouw (administratieve ligging, bouwjaar)

  ✤ Eigenaarsgegevens (FOD Financiën, Patrimoniumdocumentatie)

  ✤ start- en eindverklaring ✤ Buurtgegevens (laadpalen, nabijheid van

  openbaar vervoer) ✤ Gebruikte materialen in de woning ✤ “as built” plannen ✤ Postinterventiedossier

 • AANVULLENDE FUNCTIES Welke functionaliteiten zou de woningpas kunnen aanvullen?

  ✤ Advies en opvolging bij (ver)bouwproject (gids) ✤ Visuele voorstelling via (ver)bouwtijdslijn ✤ Vergelijking & benchmarking t.o.v. anderen ✤ Uploadzone ✤ Share mogelijkheden met anderen ✤ one-page attestering + printout ✤ Checklist: wat is aanwezig en wat niet ✤ Berichten/notificaties (kans op premie,

  groepsaankoop, vergunning nodig,…)

 • AANVULLENDE FUNCTIES Welke functionaliteiten zou de woningpas kunnen aanvullen?

  ✤ Rechtstreeks doorsturen van aanvragen + status en timings weergeven

  ✤ Slechts 1x bepaalde informatie ingeven ✤ Vermelding van aanspreekpunten bij

  verschillende organisaties ✤ Pro-actief premies voorstellen en/of berekenen ✤ Zicht op wat verplicht is en wat niet ✤ Doorheen de tijd opvolgen (vorm (fysiek), de

  kwaliteit en het gebruik)

 • AANVULLENDE FUNCTIES Welke functionaliteiten zou de woningpas kunnen aanvullen?

  ✤ Rechtstreeks doorsturen van aanvragen ✤ Slechts 1x bepaalde informatie moeten

  ingeven. ✤ Vermelding van aanspreekpunten bij

  verschillende organisaties ✤ Kwaliteitslabel voor aannemers & architecten ✤ Communicatietool tussen verschillende

  partijen

 • OPENBAAR DEEL Welke info kan vrij toegankelijk zijn?

  ✤ Bezorgheid privacy ✤ Informatie van Geopunt ✤ Selectief openstellen door eigenaar ✤ Premiezoeker ✤ Historiek van een pand (bom-be; geklasseerde

  gebouwen ✤ Informatie over de buurt

 • DATA VERGELIJKEN Welke woningdata is zinvol om te vergelijken?

  ✤ Wordt weinig mogelijkheden gezien voor data vergelijking

  ✤ Voor EPC wel duidelijke waarde ✤ Minstens 5 woningen ✤ Cijfermatige gegevens: dikte isolatie, soort

  ventilatie, warmtepomp aanwezig ✤ Eigen situatie: reëel t.o.v. ambitieniveau

 • RISICOS Welke risico’s zien jullie in de ontwikkeling van de Woningpas?

  ✤ Privacy commissie, dat niet voldoende samengebracht mag worden

  ✤ Niet voldoende verschillende informatie ✤ Achterliggende systemen niet klaar ✤ Schrik voor “big brother” gevoel & invloed op K.I.

  (Federale overheid) ✤ Motiveren en betrekken van burger

 • WANNEER SUCCES? Centralisatie van gegevens en informatie

  ✤ Contactinformatie voor aanvragen en doorverwijzingen waar nodig

  ✤ Contactpunt voor burger, koper, aannemer, architect, notaris,…

 • WANNEER SUCCES? Efficiëntie en meerwaarde voor de gebruiker

  ✤ Minder administratie ✤ Duidelijk overzicht in één oogopslag ✤ Minder bezoeken aan stadhuis ✤ Tijdsbesparing door gegevensdeling (geen

  dubbel werk) ✤ De burger is blij om de Woningpas te

  gebruiken

 • BESTANDEN & GEGEVENS

 • UPLOAD ZONE Waar wordt aan gedacht bij de mogelijkheid voor een eigen upload deel voor woningeigenaren?

  ✤ Universele waardering voor kopers ✤ Twijfel of de burger documenten upload,

  motivatie moet er zijn ✤ Belangrijke rol voor architecten/aannemers/

  notarissen ✤ Transparantie over gebruik van de documenten

 • VERSCHIL REALITEIT DATA OVERHEID In hoeverre verschilt de data over een woning bij de overheid met de realiteit?

  ✤ Vaak een verschil ✤ EPC tot 10 jaar oude data ✤ Behoefte om dit actueler te krijgen ✤ Met eigen invoer eigenaar, mits verifieerbaar.

  (d.m.v. facturen) ✤ Tussentijdse validatie zonder volledige

  herkeuring ✤ Bodemattest is laatst beschikbare attest, niet

  altijd actueel

 • ONTDUBBELING GEVRAAGDE INFORMATIE Vandaag wordt vaak dezelfde informatie gevraagd aan burgers.

  ✤ Veel aanvragen hebben zelfde info nodig ✤ Vandaag moet burger meerdere maal zelfde

  info geven ✤ Wie is de authentieke bron van welke

  informatie? ✤ Sommige informatie nog niet thuisgebracht

  (bv. Datum einde werken) ✤ Interpretatie van bepaalde termen moet

  uniform zijn (vb: Datum einde werken)

 • WONINGPAS ALS AUTHENTIEKE BRON? Is er een noodzaak om de Woningpas als authentieke bron te laten fungeren?

  ✤ Wel voor documenten? ✤ Niet voor informatie ✤ Bronnen dien actueel te zijn

 • STAKEHOLDERS

 • WIE? Welke stakeholders zijn betrokken?

  ✤ Burger als eigenaar, koper, verkoper, huurder, (ver)bouwer

  ✤ Agentschappen: VEA, AIV, OVAM, LNE, RV, RWO

  ✤ Architecten ✤ Aannemers ✤ Notarissen ✤ Nutsvoorziening bedrijven ✤ Gemeenten & steden

 • BURGER Verwachting van de burger als stakeholder

  ✤ Als eigenaar: totaaloverzicht van jouw woning ✤ Als koper: inzicht in de kwaliteit van de woning ✤ Als verkoper: overdracht van de woning +

  uitgevoerde werken als meerwaarde ✤ Als huurder: informatie over het gebouw waar

  ik woon ✤ Als (ver)bouwer: verzamelpunt voor alle

  verplichte documenten + premies

 • NOTARIS De rol van de notaris als stakeholder

  ✤ Komt vaak terug als belangrijke stakeholder ✤ Moet zeer regelmatig documenten aanvragen

  die in de Woningpas zullen zitten ✤ De federatie van notarissen heeft hiervoor een

  applicatie ontwikkeld ✤ Vragende partij om 1 plek te hebben waar alle

  attesten raadpleegbaar zijn

 • JONGEREN De rol van de jongere als stakeholder

  ✤ Kinderen betrekken in bewustwording rond energie

  ✤ “Jong geleerd is oud gedaan”

 • GEMEENTEN De rol van de gemeente als stakeholder

  ✤ Zicht op hoe goed een gemeente het doet ✤ Zouden graag inzicht hebben in alle

  woningpassen van hun gemeente

 • HUURDER Een huurder wordt vaak benoemd als iemand die info van de Woningpas nodig heeft

  ✤ Info Woningpas vaak waardevol ✤ EPC ✤ Conformiteitsattest ✤ Verantwoordelijk voor onderhoud installatie ✤ Huurder in gebouw van andere eigenaar, wie

  ziet wat?

 • AIV

  ✤ Meerdere rollen ✤ Behoeften onderzoek ✤ Aanbieder data ✤ Webuniversum ✤ Focus op gebruiksgemak (vb: foto maken van

  document en doorsturen, “originelen” ook digitaal laten gelden,…)

 • OVAM

  ✤ Iedereen mag bodemattest aanvragen ✤ Interesse in de niet goedgekeurde stookolie

  tanks van LNE ✤ Hebben attesten tegen betaling ✤ Zouden graag zien dat betaling in woningpas

  uitgevoerd kan worden

 • LNE

  ✤ Nog niet zeker welke informatie in de WP moet komen.

  ✤ Keuringen airco, verwarmingsinstallaties,… ✤ In 2017 verplicht om installatie keuring aan te

  geven. Dan kom er een stroom aan data. ✤ Aangeven timings en frequentie voor

  verplichte keuring

 • RV

  ✤ Digitaal ondertekenen nu een probleem ✤ Bepaalde dossiers vragen 20 handtekeningen ✤ Wil weten waar de kleine verbouwingen

  plaatsvinden ✤ Kunnen vandaag niet beoordelen of

  doelstellingen bereikt worden (Verbouwen binnen de kernen)

 • RWO

  ✤ DIY test woningkwaliteit ✤ Kunnen meerdere mensen die test doen voor

  een woning? ✤ Moeilijk om resultaten van kwaliteitsonderzoek

  meteen aan advies te koppelen ✤ Anonimiseren van bepaalde data

 • VEA

  ✤ EPB en EPC waarden en deze benchmarken ✤ Integratie attesten ✤ Willen vooral bewustzijn en inzicht creëren bij

  mensen (vb door vergelijking met buurt) ✤ Op basis daarvan motiveren tot

  energiebesparende maatregelen ✤ Moet visueel aantrekkelijke en laagdrempelige

  tool zijn ✤ win-win tussen overheid en burger

 • FOCUSGROEP Woningpas

 • DOELGROEPEN

 • LOKALE BESTUREN

  ✤ Uniformiseren data (verminderen administratieve last)

  ✤ Notarisfiche afschaffen ✤ Overzicht ✤ Beleidsontwikkeling: