RADYASYONDAN KORUNMA VE RADYASYON G£“VENL¤°¤â€¤°...

download RADYASYONDAN KORUNMA VE RADYASYON G£“VENL¤°¤â€¤° ders¤°n adi radyasyon g£“venl¤°¤â€¤° ve radyasyondan

of 40

 • date post

  29-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RADYASYONDAN KORUNMA VE RADYASYON G£“VENL¤°¤â€¤°...

 • DERS BİLGİ FORMU

  DERSİN ADI RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA

  BÖLÜM TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER

  PROGRAM TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

  DÖNEMİ II. DÖNEM (1. SINIF BAHAR YARIYILI)

  DERSİN DİLİ TÜRKÇE

  DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders

  X

  ÖN ŞARTLAR

  SÜRE VE DAĞILIMI

  Haftalık

  Ders

  Saati

  Okul Eğitimi Süresi

  Bireysel

  Öğrenme Süresi

  (Proje, Ödev,

  Araştırma, İş

  Yeri Eğitimi)

  Toplam

  3 6+24+6+6= 42 78 120

  KREDİ Ders Kredisi

  AKTS Kredisi

  (1kredi=25-30 saat)

  (1modül=1 kredi)

  4

  DERSİN AMACI

  Bu dersin amacı; Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Radyasyondan

  Korunmada Temel Prensipler hakkında bilgi, beceri ve sorumluluk

  kazandırmaktır.

  ÖĞRENME ÇIKTILARI

  VE YETERLİKLER

  Radyoloji Bölümünün Yapısını Ayırt Etmek

  Radyasyon Güvenliğini Sağlamak

  Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeleri Kavramak

  Acil Durumlarda Görev Almak

  DERSİN İÇERİĞİ VE

  DAĞILIMI

  (MODÜLLER VE

  HAFTALARA GÖRE

  DAĞILIMI)

  Hafta İçerik/Konular

  1 Radyoloji Bölümünün Yapısı

  2 Radyoloji Bölümünün Yapısı

  3 Radyasyon Güvenliği

  4 Radyasyon Güvenliği

  5 Radyasyon Güvenliği

  6 Radyasyon Güvenliği

  7 Radyasyon Güvenliği

  8 Radyasyon Güvenliği

  9 Radyasyon Güvenliği

  10 Radyasyon Güvenliği

  11 Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler

  12 Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler

  13 Acil Durumlarda Görev ve Sorumluluklar

 • 14 Acil Durumlarda Görev ve Sorumluluklar

  15

  16

  EĞİTİM-ÖĞRETİM

  ORTAMI VE DONANIM

  Ortam Donanım İş Yeri

  Sınıf, Hastaneler ve Görüntüleme

  Merkezleri

  Radyoloji,

  Nükleer Tıp ve

  Radyoterapi

  Cihaz Ve

  Ekipmanları

  Kamu ve

  Üniversite

  Hastaneleri, Özel

  Hastaneler ve

  Görüntüleme

  Merkezleri

  ÖLÇME VE

  DEĞERLENDİRME

  Not/açıklama/öneri:

  Yöntem Uygulanan

  yöntem Yüzde (%)

  Ara Sınavlar 40

  Ödevler

  Projeler

  Dönem Ödevi

  Laboratuvar

  Diğer

  Dönem Sonu Sınavı 60

  ÖĞRETİM ELEMANI Dersi verecek olan öğretim elemanı modülle ilgili alanda en az Yüksek

  Lisans yapmış olmalıdır.

  İŞ BİRLİĞİ

  YAPILACAK

  KURUM/KURULUŞLAR

  Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler ve

  Görüntüleme Merkezleri

  KAYNAKLAR Ders kitabı,yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.

 • MODÜL BİLGİ FORMU

  MODÜL : RADYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN YAPISI

  MODÜLÜN KODU :

  BÖLÜM : TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER

  PROGRAM : TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

  DERS : RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN

  KORUNMA

  SÜRE : 30/6

  KREDİ : 1

  ÖN KOŞUL :

  ÖĞRETİM YÖNTEM

  VE TEKNİKLERİ : Teorik, Uygulama, Seminer, ödev

  EĞİTİM-ÖĞRETİM

  ORTAMI :Sınıf, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp

  departmanları

  MODÜLÜN AMACI : Radyasyon mevzuatına göre iyonizan ve non iyonizan ışınların

  kullanıldığı bölümlerin yapısını kavrayabilecektir.

  ÖĞRENME HEDEFLERİ :

  Öğrenci:

  1. Radyoloji bölümlerinin tasarım özelliklerini kavrayabilecektir 2. İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özelliklerini

  kavrayabilecektir

  İÇERİK

  A. RADYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN TASARIM ÖZELLİKLERİ

  1. Radyum Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzüğü 1.1. Radyoloji Bölümlerinin Planlanması 1.2. Radyoloji Bölümlerinin Dizaynında Çalışacak Ekip 1.3. Radyasyonla Çalışan Cihazların Bulunduğu Ortam Özellikleri

  2. Türkiye Atom Enerji Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 2.1. Radyoloji Bölümlerinin Planlanması 2.2. Radyoloji Bölümlerinin Dizaynında Çalışacak Ekip 2.3. Radyasyonla Çalışan Cihazların Bulunduğu Ortam Özellikleri

 • B. İYONİZE RADYASYON KULLANILAN ODALARIN TASARIM ÖZELLİKLERİ

  1. Radyasyon Kullanılan Odaların Fiziki Yapısı 2. Radyasyon Kullanılan Odaların Tesisinde TAEK Tarafından Belirlenen Kriterler 3. Radyum Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzüğü 4. Radyasyon Kullanılan Odaların Yeri 4.1. İyonizan ve non-iyonizan cihazların farklı mekânlara yerleştirilmesi 4.2. Radyolojik cihaz ve aksesuarların (gonad koruyucu, kurşun önlük, vb.) oda içindeki

  düzeni

  4.3. Hasta Hazırlık Odaları ve Özellikleri 5. Radyasyon Kullanılan Odalarının Büyüklüğü 6. Radyasyon Kullanılan Odalarının Taban, Tavan Ve Duvar Yapısı 7. Radyasyon Kullanılan Odalarının Kapı ve Pencere Yapısı 8. Radyasyon Kullanılan Odaların Havalandırma Sistemleri 9. Radyoloji Bölümündeki radyasyonla çalışan cihazlara ait ölçekli krokiler 10. Çalışma Alanları 10.1. Denetimli Alanlar 10.2. Gözetimli Alanlar

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

  A. ÖLÇME Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım (performans) ölçütlerine

  göre ölçülecektir:

  1. Radyoloji bölümlerinin tasarım özelliklerini kavrar. 2. İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özelliklerini kavrar.

  B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ İçerikte verilen bilgiler, bilgiye yönelik ölçme araçları (çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve

  yapılandırılmış sorulardan oluşan yazılı sınavlar) ile ölçülecektir. Değerlendirmenin

  %…..’sini bu sınavlar oluşturur.

  C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRMESİ Başarım ölçütleri; uygulamaya yönelik ölçme araçları (proje ödevleri ve kontrol listesi)

  kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme, ölçme aracına (proje ödevi, vs) göre yapılacaktır.

  Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini

  başarması gerekmektedir. Değerlendirmenin %…….sini bu sınav oluşturur.

  AÇIKLAMA :

 • İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI

  TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

  TEKNİKLERİ

  İŞ RADYASYON GÜVENLİĞİ

  VE RADYASYONDAN

  KORUNMA

  İŞLEM NO

  1

  İŞLEMİN ADI Radyoloji bölümlerinin tasarım

  özelliklerini ayırt etmek

  YETERLİK Radyoloji bölümünün yapısını ayırt etmek

  ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp

  İŞLEMİN STANDARDI İlgili mevzuat

  İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TUTUM

  1. Radyoloji bölümünde radyasyonlu alanları ayırt etmek

  2. Tıbbi görüntüleme sistemlerinin bulunduğu bölümünün oluşturulması için kurulan ekip

  içinde görev almak

  3. Radyasyonla çalışan cihazın bulunduğu ortamları belirlemek

  4. Radyasyonla çalışan cihazların bulunduğu ortamların özelliklerini belirlemek

  1. Radyum Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzüğü

  1.4. Radyoloji Bölümlerinin Planlanması

  1.5. Radyoloji Bölümlerinin Dizaynında Çalışacak Ekip

  1.6. Radyasyonla Çalışan Cihazların Bulunduğu Ortam Özellikleri

  2. Türkiye Atom Enerji Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

  2.4. Radyoloji Bölümlerinin Planlanması

  2.5. Radyoloji Bölümlerinin Dizaynında Çalışacak Ekip

  2.6. Radyasyonla Çalışan Cihazların Bulunduğu Ortam Özellikleri

  1. Radyoloji bölümünde radyasyonlu alanları

  belirleyebilmek

  2. Tıbbi görüntüleme sistemlerinin

  bulunduğu bölümünün

  oluşturulması için

  kurulan ekipteki

  görevini ayırt

  edebilmek

  3. Radyasyonla çalışan cihazların ortam

  özelliklerini

  belirleyebilmek

  1. Dikkatli olmak 2. Disiplinli olmak 3. Planlı ve organize olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak

 • NOT :

  YAPILIŞ SÜRESİ : 30dk. ÖĞRENME SÜRESİ: 4 saat

 • İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI

  TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

  TEKNİKLERİ

  İŞ RADYASYON GÜVENLİĞİ

  VE RADYASYONDAN

  KORUNMA

  İŞLEM NO

  2

  İŞLEMİN ADI İyonize radyasyon kullanılan

  odaların tasarım özelliklerini

  ayırt etmek

  YETERLİK Radyoloji bölümünün yapısını ayırt etmek

  ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp

  İŞLEMİN STANDARDI İlgili mevzuat

  İŞLEM BASAMAKLARI BİLGİ BECERİ TUTUM

  1. TAEK Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde kriterleri bilmek

  2. Radyasyonla çalışan cihazlar ve radyasyon alanları için odalar