Preveo Dejan Kuprešanin - · PDF filePanionska vojska što je okružila zidine...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Preveo Dejan Kuprešanin - · PDF filePanionska vojska što je okružila zidine...

 • PreveoDejan Kupreanin

  Secanja na led 2.indd 3 2/18/2013 09:41:52

 • Copyright Steven Erikson 2001.First published as Memories of Ice by Transworld Publishers. The right of Steven Erikson to be identified as the author of this work has been asserted. All rights reserved.Mape: Nil GouverIlustracije korica: Tod Lokvud

  Translation copyright 2013 za srpsko izdanje, LAGUNA

  Naslov originala

  Steven EriksonMemories of IceA Tale of the Malazan Book of the Fallen

  Secanja na led.indd 4 2/18/2013 09:31:41

 • Posveeno R. S. Lundinu

  Secanja na led 2.indd 5 2/18/2013 09:41:52

 • Ma pe vii

  viiiix

  Trea knji ga Kapustan 1

  etvrta knji ga Se}anja na led 359

  Epilog 665

  Glosar 671

  Zahvalnice 679

  O autoru 681

  Sadr`aj

  Secanja na led 2.indd 11 2/18/2013 09:41:54

 • Tre}a knji ga

  Kapustan

  Secanja na led 2.indd 1 2/18/2013 09:41:54

 • Poslednji Smrtni ma Fenerovog Reda bio je Fanald od Kon Vora, koji je poginuo tokom Okivanja. Poslednji jurinik pod Veprovim ogrtaem bio je Ipank Korelrijski, koji je nestao tokom Poslednjeg leta Manaska po Stratemskim lednicima. Jo jedan je iekivao to zvanje, ali on bee izbaen iz hrama pre nego to je zvanje prelo na njega, i njegovo je ime izbrisano iz svih spisa. Zna se jedino da je bio iz Unte; da je ivot poeo kao secikesa po prljavim gradskim ulicama i da se njegovo izbacivanje iz hrama odlikovalo jedinstvenom kaznom Fene-rovog Zakonika

  itija hramovnikaBirin Tund

  Secanja na led 2.indd 2 2/18/2013 09:41:54

 • ^etrnaesto po gla vljeAko ikako moete, prijatelji dragi, nemojte proiveti opsadu.

  Ubilast (Beznogi)

  U gostionici na jugoistonom uglu stare Daruske ulice nije bilo vie od petoro-estoro gostiju, mahom pose-tilaca grada, koji sad, poput Mre, nisu imali kud. Panionska vojska to je okruila zidine Kapustana nije nita uinila ve itavih pet dana. Bilo je oblaka praine s druge strane grebena prema severu, kako je kapetan uo, koji pred-stavljaju nekakve poruke. Ali to je bilo pre vie dana i nita ne bi otad.

  Niko nije znao na ta eka septarh Kulpat, a mnogo je bilo pretpostavki. Vieno je jo dereglija koje su prevozile teneska-urije preko reke, pa je na kraju izgledalo kao da se pola carstva pridruilo seljakoj vojsci. S tolikim brojem, ree neko pre jed-nog zvona, jedva e se nai po zalogaj kapanskog mesa za sve njih tamo. Mra je maltene bio jedini kome je ovo bilo smeno.

  Sedeo je za stolom do ulaza, leima naslonjen o grubo obu-kan drveni ragastov, s tim to su mu vrata bila zdesna, a glavna prostorija niske tavanice pred njime. Mi se probijao zemljanim podom ispod stolova, trei iz senke u senku, migoljei se izme-u cipela ili izama ili ta god da nosi muterija gostionice na njegovom putu. Mra je, nisko sputenih kapaka, pratio njegov napredak. Jo je bilo podosta hrane da se nae u kuhinji ili mu je barem tako poruivao njuh. To blago nee dugo potrajati ako se opsada odui, to je Mra vrlo dobro znao.

  Secanja na led 2.indd 3 2/18/2013 09:41:54

 • Stiven Erikson4

  Njegov pogled odluta gore, ka glavnoj krovnoj gredi umrljanoj od dima, koja se prostirala celom duinom prostorije, te onde spazi usnulu maku prepoznao ju je po apicama, koje su joj visile s poprene grede. Maak samo u snovima lovi, barem zasad.

  Mi je dosegao podnoje anka, te se, pratei ivicu, odgegao do kuhinje.

  Mra uze jo jedan gutljaj razvodnjenog vina vie vode no vina nakon skoro nedelju dana u omi Panionaca. Bilo je jo estorica gostiju, svi su sami sedeli za stolovima ili stajali naslonjeni na ank. S vremena na vreme bi razmenili pokoju re, nekoliko uzgrednih komentara, nakon kojih bi obino usledilo tek prigueno gunanje.

  U toku proteklog dana i noi gostionicu su poseivala dva tipa ljudi barem je tako Mra to shvatio. Ovi trenutno pred njim takorei ive u zajednikoj prostoriji, sipkajui svoja vina i piva. Svi su bili stranci u Kapustanu i naoigled bez prijatelja, te su, bez obzira na to, stvorili izvesno drutvo koje se isticalo zavidnom sposobnou da zajedno provede mnogo vremena ama ba nita ne radei. U sumrak e drugi tip ljudi poeti da se okuplja ti su glasni i buni, dovlae s ulice kurve i po stolovima prosipaju novac, ne marei za sutra. Njihova ivost se raa iz oaja, kao svojevrsno izrugivanje Kukulji. Tvoji smo, kopile jedno, kao da su govorili. Ali ne pre zore!

  Poput penuavog mora meu stenama, oni talasaju izmeu nepominih, nezainteresovanih usamljenih malorekih gostiju.

  More i stene. More slavi unosei se u lice Kukulji im on prie blie. Stene u to kopile zure ve toliko dugo da ih je i odu-stajanje mimoilo, a kamoli slavlje. More se gromoglasno smeje sopstvenim poalicama. Stene znaju da procede saetu reenicu koja itavu prostoriju satera u muk. Zalogaj kapanskog mesa

  Sledei put u jezik drati za zubima.Maak je ustao i proteglio se na poprenoj gredi. Sivomrko

  krzno bilo mu je proarano crnim traftama. Sagnuo je glavu i naulio ui.

  Secanja na led 2.indd 4 2/18/2013 09:41:54

 • Seanja na led 5

  Mi je zastao na samom ulazu u kuhinju, skamenjen.Mra siknu tiho.Maak pogleda u njegovom pravcu.Mi jurnu u kuhinju i izgubi se iz vidokruga.Uz glasno kripanje, vrata gostionice se otvorie. Bjuk je

  uao, zgledao se s Mrom i potom seo na stolicu pored njega.Prilino si predvidljiv, promrmlja starac pa mahnu kr-

  maru i narui narednu turu. Nego ta, odvrati Mra. Ja sam stena.Stena, a? Pre e biti da si debeli guter koji ne silazi s nje.

  A onda kad naie povei talasSkrati priu. Naao si me, Bjuk. I ta sad?Samo sam hteo da ti zahvalim to mi pomae, Mro.Da l ti to izokola zajeda, matori? Malo jo poradiPravo da ti kaem, skoro potpuno sam ozbiljan. Ona blat-

  njava voda koju si me naterao da popijem onaj Kerulijev bu-kuri uda ini. Na njegovom uzanom licu zasja tajanstveni osmeh. uda

  Drago mi je to ujem da ti je bolje. Ima li jo zapanjujuih novosti da mi saopti? Jer ako nema

  Bjuk se zavali u stolici kada je krmar doneo dve krigle, pa nastavi priu kada se ovaj odgegao: Sastao sam se sa starcima zajednica. Isprva su hteli odmah pred princa

  A onda su se urazumiliUz pokoju uku.Dakle, sad ima svu pomo koja ti je neophodna da onog

  ludog evnuha sprei da izigrava vratara na Kukuljinim dveri-ma. Sjajno. Ne treba nam panika na ulicama, uz pola miliona Panionaca to nam opsedaju grad.

  Bjuk se zapilji u Mru. I mislio sam da e ti prijati zatije.Pa ovako je mnogo bolje.Nego, i dalje mi treba tvoja pomo.Ne znam kako da ti pomognem, Bjuk. Osim ako nisi mislio

  da razvalim vrata i Korbalu skinem glavu s ramena. U tom

  Secanja na led 2.indd 5 2/18/2013 09:41:54

 • Stiven Erikson6

  sluaju e morati da zamajava Boelena. Da ga, recimo, zapa-li ili tako neto. Samo mi trenutak treba. Naravno, mora se paljivo odabrati taj trenutak. Recimo, kad se zidine srue i teneskauri nagrnu na ulice. Tako emo svi moi lepo, drei se za ruke, da odemo do Kukulje pevuei neto veselo.

  Bjuk se nasmei iza svoje krigle. Moe i tako, ree i otpi gutljaj.

  Mra iskapi svoju kriglu i mai se za novu. Zna gde e me nai, ree posle nekoliko trenutaka.

  Dok ne doe talas.Maak skoi sa grede, poskoi napred, apama uhvati

  bubavabu i poe da se igra njom.Dobro, zarea kapetan malo kasnije, ta si jo hteo da

  mi kae?Bjuk nehajno slegnu ramenima. ujem da se Stoni dobro-

  voljno prijavila. Poslednje glasine tvrde da su Panionci konano spremni za prvi napad i da e svakog trena krenuti.

  Za prvi? Ma, bie im dovoljan samo taj jedan. A to se tie toga da su spremni, oni su spremni ve danima. Ako Stoni hoe da skona tako to e braniti ono to je neodbranjivo, to je njena stvar.

  Zar uopte postoji druga mogunost? Panionci nee uzi-mati zarobljenike, Mro. Svi emo morati da se borimo, pre ili kasnije.

  To ti misli.Osim, nastavi Bjuk nakon krae stanke i podie kriglu,

  ako ne namerava da promeni stranu. Iz nude da prome-ni veru

  A imamo li drugog izbora?Stareve oi usplamtee. Zar e ljudskim mesom da puni

  stomak, Mro? Samo da bi preiveo? Uinio bi to, zar ne?Meso je meso, odgovori Mra, gledajui maka. Jedva

  ujno krckanje objavilo je kraj igre.

  Secanja na led 2.indd 6 2/18/2013 09:41:54

 • Seanja na led 7

  E pa, ree Bjuk i ustade, nisam ni pomiljao da e uspeti mene da zaprepasti. Izgleda da sam mislio

  Pogreno si mislio.Dakle, ovo je ovek za koga je Harlo dao svoj ivot.Mra polako podie glavu. ta god da je Bjuk video u nje-

  govim oima, ustuknuo je zbog toga. Za koju zajednicu radi trenutno?, smireno upita kapetan.

  Za Uldan, proapta starac.Potraiu te onda. A dotad, mii mi se s oiju.

  Senke su se povukle s veeg dela dvorita, te su Hetan i njen brat Kafal ostali na suncu. Dvoje Bargasta je pognutih glava ualo na izanaloj izbledeloj prostirci. Od pepela taman znoj kapao je s njih. Izmeu njih stajao je irok i plitak trononi mangal napunjen uarenim ugljevljem.

  Vojnici i dvorske glasonoe kretali su se svuda oko njih.Zatitnik nakovnja Itkovijan ih je posmatrao stojei nedale-

  ko od ulaza u tab. Iako nikad nije uo da su Bargasti ljubitelji meditacije, Hetan i Kafal nisu mnogo drugog radili otkako su se vratili iz Sunja. Postili su i izbegavali svaki razgovor, a smestili su se na nezgodnom mestu nasred dvorita kasarne i od sebe nainili nepristupano ostrvo.

  Oni ne trae spokoj smrtnika. Putuju meu duhovima. Bru-kelijan zahteva da smislim kako da se probijem do njih, ne birajui sredstva. Da li Hetan jo neto taji? Nekakav plan za bekstvo? Za nju, njenog brata i moti Osnivakih duhova? Mo-da zna za neku nepoznatu slabost u naoj odbrani? Za manu u panionskom obruu?

  Itkovijan uzdahnu. Ve je jednom pokuao, bez uspeha. Sada e nanovo da se oproba. Dok se pripremao da im prie, osetio je neije prisustvo pored sebe pa se okrenuo i s