Právní úprava

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006 – za Liberecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace. Právní úprava. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění - § 22 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Právní úprava

 • Zprva o vsledcch finannch kontrol ve veejn sprv za rok 2006 za Libereck kraj a jm zzen

  pspvkov organizace

 • Prvn pravazkon . 320/2001 Sb., o finann kontrole ve veejn sprv v platnm znn - 22

  vyhlka . 416/2004 Sb., kterou se provd zkon o finann kontrole ve veejn sprv - 32 a 33

 • el zprvyzkvalitnn zptn vazebn funkce na vech stupnch finannho zen orgn veejn sprvy

 • Vztah kraje a pspvkovch organizac pi pedkldn zprvyzprva kraje zahrnuje tak daje od pspvkovch organizac (dle PO)

  pspvkov organizace pedkldaj zprvu kraji

 • Co je zprva?je definovna v plohch . 1 a 5 vyhlky 416

  tabulkov pehledy o vsledcch finannch kontrol

 • Zprva ve zkrcenm rozsahuSestavuj:

  PO kraje bez tvaru internho audituSkld se ze:

  strunho zhodnocen vsledk dcch kontrol ploha . 1b bod 1tabulky daj o vsledcch dcch kontrol ploha . 2 vyhlky

 • Zprva (v plnm rozsahu)Sestavuj:PO kraje s tvarem internho audituSkld se ze:strunho zhodnocen vsledk dcch kontrol ploha . 1b bod 1tabulky daj o vsledcch dcch kontrol ploha . 2 vyhlkytabulky daj o vsledcch internho auditu ploha . 3 vyhlky

 • Strun zhodnocen vsledk dcch kontrol (ploha . 1)

 • Ploha . 2

 • Zpsoby pedkldnElektronicky (MRZ)

  MRZ = modul ronch zprv

  PsemnKraj organizuje postup a termny pi pedkldn u PO ve sv psobnosti ( 33 odst. 7)elektronicky prostednictvm MRZ do 20.2.2006ve vjimench ppadech po dohod s K LK

 • Co je MRZ?internetov aplikace MF Rumouje elektronick pekldn zprvje umstna na adrese:

  http://app.mfcr.cz/fkvs

 • Pedpoklady pro pouit MRZinternetov prohle Microsoft Internet Explorer 5.5 a vy

  zskn hesla nebo certifiktu pro pstup do MRZ

 • Internetov prohleMicrosoft Internet Explorer 5.5 a vynastaven prohlee lze provst pmo ze webovch strnek MF R nsledovn:http://app.mfcr.cz/fkvs

  ikona Zajitn pstupu

  tlatko Otestovat verzi Internet prohlee (resp. Nastaven MS Internet Exploreru)

 • Postup pi vystaven certifiktu uivateli aplikace MRZposlat odboru kontroly nsledujc daje na emailovou adresu: jan.sedlacek@kraj-lbc.cz jmno, pjmen, pp. titul osoby zpracovvajc zprvuemailovou adresu tto osoby

 • na adrese: http://app.mfcr.cz/fkvs ikona Zajitn pstupudost o vystaven certifiktu

 • Kontaktn osobaBc. Jan Sedlek

  Krajsk ad, odbor kontroly

  Telefon: 485 226 603

  Email: jan.sedlacek@kraj-lbc.cz