PISMP SEM 7 -EDU3107

27
BAB 1: BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.1 KONSEP ASAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1) Apakah DEFINISI bimbingan, kaunseling dan psikoterapi ? Bimbingan ialah suatu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang positif. Kaunseling ialah suatu proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan bersama-sama memikirkan beberapa alternatif yang sesuai bagi mengatasi kekeliruan tersebut seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih Psikoterapi ialah suatu proses rawatan yang membawa seseorang untuk menyemak dan mengatur persepsinya terhadap diri dan persekitarannya seterusnya bersedia menerima reality hidup dunianya. 2) Perbandingan KONSEP bimbingan dengan kaunseling . Persamaan - Bimbingan dan kaunseling bermatlamat memberi klien peluang untuk melihat pelbagai opsyen penyelesaian yang sedia ada, seterusnya membantu klien membuat keputusan yang bijak. Perbezaan (pendekatan yang digunakan) Bimbingan Semasa proses bimbingan, masalah klien diberikan tumpuan dan layanan yang rapi; kemudian maklumat atau nasihat dibekalkan oleh seseorang pakar (pembimbing/guru) Semasa bimbingan diberikan, klien telah pun membuat keputusan terhadap sesuatu isu; klien hanya memerlukan maklumat lanjut dan nasihat terhadap keputusannya itu. Kaunseling Semasa proses kaunseling, masalah klien dibincangkan bersama klien dan kaunselor; Kaunseling dijalankan dalam dua situasi: 1. Membantu klien mempertimbangkan satu-satu pilihan yang berpotensi

description

Nota padat untuk semua

Transcript of PISMP SEM 7 -EDU3107

Page 1: PISMP SEM 7 -EDU3107

BAB 1: BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.1 KONSEP ASAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1) Apakah DEFINISI bimbingan, kaunseling dan psikoterapi ?

Bimbingan ialah suatu proses bantuan yang disediakan kepada individu yang memerlukan panduan ke arah pemahaman, pengetahuan dan kemahiran dengan menentukan matlamat jangka pendek atau jangka panjang, merancang cara-cara bertindak dan mengubah tingkah laku ke arah yang positif.

Kaunseling ialah suatu proses interaksi antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan bersama-sama memikirkan beberapa alternatif yang sesuai bagi mengatasi kekeliruan tersebut seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih

Psikoterapi ialah suatu proses rawatan yang membawa seseorang untuk menyemak dan mengatur persepsinya terhadap diri dan persekitarannya seterusnya bersedia menerima reality hidup dunianya.

2) Perbandingan KONSEP bimbingan dengan kaunseling .

Persamaan - Bimbingan dan kaunseling bermatlamat memberi klien peluang untuk melihat pelbagai

opsyen penyelesaian yang sedia ada, seterusnya membantu klien membuat keputusan yang bijak.

Perbezaan (pendekatan yang digunakan)

Bimbingan Semasa proses bimbingan, masalah klien diberikan tumpuan dan layanan yang rapi;kemudian maklumat atau nasihat dibekalkan oleh seseorang pakar (pembimbing/guru)

Semasa bimbingan diberikan, klien telah pun membuat keputusan terhadap sesuatu isu; klien hanya memerlukan maklumat lanjut dan nasihat terhadap keputusannya itu.

Kaunseling Semasa proses kaunseling, masalah klien dibincangkan bersama klien dan kaunselor;Di akhir sesi diharap klien mendapat celik akar dalam mencari cara penyelesaian serta berupaya membuat keputusan yang baik.

Kaunseling dijalankan dalam dua situasi: 1. Membantu klien mempertimbangkan

satu-satu pilihan yang berpotensi dari pelbagai sudut sebelum membuat pilihan

2. Membantu klien mengubahsuai , mengukuh atau mengetepikan satu-satu pilihan yang telah dibuat.

Page 2: PISMP SEM 7 -EDU3107

3) Perbandingan KONSEP kaunseling dan psikoterapi .

Aspek Kaunseling Psikoterapi Pendekatan Tidak tertumpu kepada satu pendekatan

khusus sahaja.Berasaskan pendekatan psikodinamik Frued, di mana salah satu fokus latihan adalah terhadap masa silam pesakit.

Tempoh latihan

Tempoh latihan singkat dan kos yang lebih murah.Kaunseling tidak bercorak terlalu akademik dan berbentuk pendidikan inklusif. Sesiapa sahaja berpeluang mengikuti kursus ini.

Mengambil masa yang lama. Syarat pertama, terapis perlu menjalankan sesi bersama pesakit sebenar di bawah penyeliaan terapis berpengalaman.Syarat kedua, terapis perlu memiliki kelayakan akademik sarjana muda.

Fokus isu Isu-isu masa kini untuk membantu individu berkembang dan mencapai potensi menangani isu yang timbul.

Tertumpu kepada punca masa lampau berhubung dengan masalah neorosis dan psikosis yang melibatkan perubahan personaliti secara mendadak.

Seting Pejabat atau pusat kaunseling (bukan perubatan)

Klinik atau hospital(bersifat perubatan)

Tempoh sesi Satu hingga beberapa sesi Mengambil masa yang panjang dan bertahun-tahun mengikut kes-kes tertentu.

4) Perbandingan ASPEK antara bimbingan , kaunseling dan psikoterapi.

Aspek Bimbingan Kaunseling Psikoterapi Konsep asas Proses bantuan kepada

individu ke arah pengetahuan, pemahaman dan kemahiran

Proses interaksi antara kaunselor terlatih dengan klien yang mengalami kekeliruan kepada memahami diri dan persekitaran.

Proses rawatan psikologi yang dijalankan oleh pakar kepada pesakit ke arah perubahan persepsi terhadap dunia realiti

Matlamat Memberi nasihat, panduan dan pengajaran kepada pelajar yang memerlukan

Mengatasi dan menangani kekeliruan, kebuntuan dan kekusutan fikiran dan perasaan klien

Memulihkan kekeliruan, kecelaruan mental dan emosi dalam pembentukan semula jiwa.

Seting Sekolah, kolej, institusi pengajian tinggi.

Sekolah, kolej, institusi pengajian tinggi, pejabat, kilang dll.

Hospital, klinik, pusat perubatan.

Tempoh Masa yang singkat dan ringkas

Satu hingga lapan sesi Lebih daripada 6 bulan

Jenis masalah

Masalah peribadi, akademik, keluarga kerjaya, hubungan interpersonal.

Masalah peribadi, akademik, keluarga kerjaya, hubungan interpersonal.

Masalah neorosis dan psikosis

Kaedah Kaedah pengajaran dan nasihat

Kaedahn perbincangan dan pendidikan

Kaedah rawatan

Pihak profesional

Guru biasa, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan kaunseling

Guru bimbingan dan kaunseling, pakar psikologi kaunseling

Pakar psikologi kaunseling klinikal psikatris, psikoanalisis

Page 3: PISMP SEM 7 -EDU3107

Sasaran Individu, kelompok kecil atau besar

Individu, kelompok kecil Individu yang mengalami masalah psikologi

1.2 MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

5) Apakah MATLAMAT bimbingan dan kaunseling?

1.3 PRINSIP DAN FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING

6) Huraikan PRINSIP-PRINSIP Bimbingan dan Kaunseling.

Kandungan Huraian 1. Bimbingan dan Kaunseling adalah

suatu proses pendidikan yang terancang dan berterusan

Bimbingan dan kaunseling disediakan sepanjang tempoh persekolahan dan individu pada semua peringkat dan tahap sekolah. Dengan kata lain, semua kanak-kanak boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan serta melibatkan diri dalam semua aktiviti berkaitan yang diiaksanakan. Mereka dibimbing untuk memperoleh pengalaman dan memupuk nilai, sikap, perlakuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di negara kita.

2. Bimbingan dan Kaunseling adalah untuk semua kanak-kanak

Segala aktiviti bimbingan dan kaunseling yang terangkum dalam perancangan tahunan terbuka kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, kaum etnik, agama atau kepercayaan masing-masing. Maka jelas bahawa aktiviti-aktiviti yang dikendalikan bersifat menyeluruh dan dapat memenuhi keperluan semua golongan kanak-kanak, mahupun bijak, sederhana atau lemah.

3. Semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukan

Guru bimbingan dan kaunseling hendaklah sentiasa bersedia untuk membantu kanak-kanak yang mungkin memerlukan bantuan sokongan dan bimbingan dalam proses perkembangan dirinya. Walau bagaimanapun, perkhidmatan tersebut hendaklah terhad kepada waktu pejabat, melainkan timbul kecemasan atau krisis yang memerlukan bantuan serta merta.

4. Bimbingan dan kaunseling adalah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak bagi mengembangkan potensi dan kebolehan mereka.

Program bimbingan dan kaunseling yang dirancang dan dikendalikan hendaklah bertujuan untuk melayan keperluan kanak-kanak agar dapat berkembang dengan kadar optimum mengikut tahap perkembangan masing-masing.

5. Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa kini dan

Segala usaha bimbingan dan kaunseling untuk membantu kanak-kanak bersifat lebih tegas diri, cekap menyesuaikan diri dan

2. Membantu klien memulakan dan meneruskan perhubugan yg positif dgn org lain

3. Membantu klien mengurus diri dengan lebih efektif apabila dlm kesulitan

4. Membantu klien membuat keputusan dengan rasional

5. Membantu klien berkembang secara positif

Ramlah rasa marah & kecewa dgn rakan2nya. Kaunseling dpt mbantu Ramlah utk berkomunikasi dgn rakan2 ttg perasaannya tanpa mengeruhkan keadaan & capai penyelesaian

Ranjit magalami kecacatan akibat kemalangan. Dia berasa rendah diri & tiada harapan utk maju. Kaunseling dpt mbantu Ranjit menerima kekurangannya sbg bukan penghalang utk berdikari.

Ramlan keliru dlm memilih kerjaya masa depannya. Kaunseling blh mbantu Ramlan mengenali minat & kerjayanya.

Rita minat melukis. Ibu bapanya memintanya mengambil kursus kedoktoran yg x diminatinya. Kaunseling dpt mancari penyelesaian Rita dgn ibu bapanya.

Membantu klien mengubah tingkah laku kepada kehidupan yg lebih produktif &memuaskan

Ramli suka berlumba motor scr haram. Kaunseling blh mbantu beliau mengubah t/laku kpd galakan minat Ali blumba di litar perlumbaan motosikal

Page 4: PISMP SEM 7 -EDU3107

masa hadapan. memahami implikasi tindakan mereka pada masa ini akan diteruskan sehingga masa depan.

6. Bimbingan dan kaunseling dapat membantu kanak-kanak memahami diri dan orang lain.

Kanak-kanak yang menjalani sesi perlu memainkan aktif dalam proses bimbingan dan kaunseling; bukan duduk secara pasif dan menunggu arahan daripada guru bimbingan dan kaunseling sahaja. Perlakuan kanak-kanak sedemikian akan membolehkan mereka berpeluang untuk menjelajah tujuan-tujuan dan matlamat hidup, di samping berupaya untuk memilih serta merancang hidup mereka dengan lebih berkesan. Selain itu, mereka juga akan menyedari tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing.

7. Bimbingan dan kaunseling adalah tanggungjawab bersama

Dalam mengendalikan program dan aktiviti bimbingan dan kaunseling, semua warga sekolah termasuk pihak pentadbir, guru-guru lain, ibubapa dan kanak-kanak seharusnya bekerjasama dan menyumbangkan masa, tenaga dan kepakaran demi kejayaan dan keberkesanan aktiviti tersebut.

1.4 KEPENTINGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

7) Nyatakan KEPENTINGAN Bimbingan dan Kaunseling terhadap pelajar.

1. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dalam membantu klien menguasai kemahiran disiplin diri.

2. Menyumbang kepada keberkesanan pendidikan inklusif.3. Membimbing murid menghadapi masalah pembelajaran.4. Mengembangkan potensi murid dalam semua bidang.5. Membantu membentuk iklim bilik darjah.6. Memotivasikan murid. 7. Dapat membantu murid membuat pilihan & persediaan kerjaya

Page 5: PISMP SEM 7 -EDU3107

BAB 2 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2.1 JENIS PERKHIDMATAN BIMBINGAN

1) Senaraikan JENIS perkhidmatan bimbingan yang disediakan di sekolah.

1. Inventori, taksiran dan rekod2. Bimbingan3. Kaunseling4. Penempatan dan tindakan susulan5. Konsultasi dan rujukan6. Penilaian

2) Nyatakan MAKSUD Inventori, Taksiran dan Rekod.

Inventori merujuk kepada pengumpulan maklumat mengenai kanak-kanak secara keseluruhan, dan klien secara spesifik.

Contoh: teknik ujian dan teknik bukan ujian

Taksiran merujuk kepada usaha guru bimbingan dan kaunseling untuk menganalisis dan menggunakan pelbagai jenis data murid termasuk peribadi, psikologikal dan sosial yang diperoleh daripada pelbagai jenis inventori di atas.

Contoh: taksiran berbentuk objektif dan subjektif.

Rekod merujuk kepada sistem fail sebagai indikator perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang sistematik dan berkesan.

Contoh: rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, rekod sesi bimbingan dan kaunseling dan rekod program bimbingan dan kaunseling.

3) Huraikan INVENTORI/ CARA PENGUMPULAN DATA/TEKNIK yang digunakan oleh guru bimbingan dan kaunseling untuk mengumpul maklumat murid.

Teknik Ujian Teknik Bukan Ujian1. Ujian Kecerdasan

Untuk menguji IQ murid 1. Soal Selidik

Sesi temubual antara kaunselor dengan pelajar untuk mendapatkan maklumat seperti butir diri.

2. Ujian MinatUntuk mengetahui minat murid terhadap sesuatu aktiviti.

2. PemerhatianUntuk mengenalpasti ciri-ciri pelajar dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

3. Ujian PersonalitiUntuk mengetahui aspek bukan kognitif seperti motivasi dan afektif.Contoh: The survey of Personal Values (SPV)

3. Kajian dokumen utama dan sekunderMengandungi kajian dokumen utama (autobiografi, anekdot, kad kumulatif) dan kajian dokumen sekunder (biografi, laporan guru, senarai semak)

4. Ujian SaringanUntuk mengasingkan merid-murid

4. Rekod anekdotLaporan berdasarkan permerhatian terhadap sesuatu

Page 6: PISMP SEM 7 -EDU3107

cerdas dengan kurang cerdas. kajian atau peristiwa oleh guru atau kaunselor.5. Ujian Diagnostik

Untuk mengesan punca kelemahan pembelajaran murid

5. SosiometriKaedah penelitian bertujuan memerhati hubungan sosial dan psikologi pelajar yang berinteraksi dalam kumpulan mereka.

4) Nyatakan JENIS REKOD dan KANDUNGANNYA yang perlu disediakan oleh guru bimbingan dan kaunseling.

Jenis Rekod Kandungan 1. Rekod Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling

Rancangan Tahunan Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Jadual Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Laporan aktiviti harian Analisis Rekod Mingguan Sesi Bimbingan dan Kaunseling

Individu; Analisis Rekod Mingguan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Kelompok

Analisis Rekod Bulanan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Individu; Analisis Rekod Bulanan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Kelompok

Analisis Rekod Tahunan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Individu; Analisis Rekod Tahunan Sesi Bimbingan dan Kaunseling Kelompok

Anggaran pembelanjaan program yang dirancang2. Rekod sesi Bimbingan

dan Kaunseling Masa perkhidmatan diberikan Nombor rujukan klien Jantina dan bangsa klien Jenis kes bimbingan dan kaunseling

3. Rekod Program Bimbingan dan Kaunseling

Masa aktiviti Bidang aktiviti Objektif aktiviti Jenis aktiviti Kumpulan sasaran

5) Nyatakan 3 DOMAIN UMUM yang bersifat perkembangan dalam perkhidmatan BIMBINGAN di sekolah.

1. Perkembangan peribadi dan sosial2. Perkembangan akademik3. Perkembangan kerjaya

6) Nyatakan 3 KATEGORI klien untuk kaunseling individu atau ahli kaunseling kelompok dalam perkhidmatan KAUNSELING di sekolah.

1. Sukarela2. Dijemput3. Dirujuk

Page 7: PISMP SEM 7 -EDU3107

7) Apakah PROSES yang perlu dilalui oleh seseorang klien bagi kategori SUKARELA/DIJEMPUT/ DIRUJUK dalam perkhidmatan KAUNSELING.

Klien yang datang Sukarela Klien yang dijemput Klien yang dirujukI) Isi borang temujanji

(Permohonan Mendapatkan Khidmat Kaunseling)

II) Serahkan borang kepada guru BK

III) Dapatkan surat kebenaran(Surat Kebenaran Meninggalkan Kelas)

IV) Sesi dijalankan

I) Guru BK mengisi Borang Khidmat Kaunseling Individu/ Kelompok

II) Menyerahkan Surat Kebenaran Menghadiri Khidmat Kaunseling Individu/ Kelompok

III) Sesi dijalankan

I) Guru BK mengisi Borang Rujukan Perkhidmatan Kaunseling

II) Menyerahkan Surat Kebenaran Menghadiri Khidmat Kaunseling Individu/ Kelompok

III) Sesi dijalankan

8) Apakan TUJUAN perkhidmatan bimbingan berasaskan PENEMPATAN DAN TINDAKAN SUSULAN?

Guru bimbingan dapat membantu kanak-kanak membuat keputusan mengenai aliran persekolahan yang akan diikuti sambil mereka melalui transisi daripada satu peringkat persekolahan ke peringkat yang lain.

Penempatan melibatkan taksiran kanak-kanak perkhidmatan maklumat, dan bantuan kaunseling yang releven dengan pilihan mereka.Tindakan susulan melibatkan perancangan yang sistematik bagi mengekalkan hubungan dengan bekas murid.

9) Apakah TUJUAN perkhidmatan bimbingan berasaskan KONSULTASI DAN RUJUKAN?

Guru bimbingan dan kaunseling dapat mengatur sesi perbincangan dan rundingcara antara guru dengan ibubapa atau pihak-pihak tertentu yang mengikuti kes seperti doktor perubatan, psikatris, polis dan pegawai kebajikan masyarakat.

10) Terangkan KEPENTINGAN 3 JENIS PENILAIAN dalam perkhidmatan Bimbingan di sekolah.

Jenis Penilaian Penerangan1. Penilaian

PersonaliaJenis penilaian ini menggambarkan penilaian terhadap guru bimbingan dan kaunseling melalui data proses yang dikumpulkan.

Ia merangkumi semakan fail dan rekod yang disimpan seperti: - bilangan klien bagi kaunseling individu atau krisis;- bilangan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok;- bilangan konferens ibubapa;- bilangan panggilan telefon kepada ibubapa/penjaga

atau agensi luar.

Page 8: PISMP SEM 7 -EDU3107

2. Penilaian Program

Jenis penilaian ini menggambarkan status program bimbingan dan kaunseling sekolah berbanding dengan piawaian program yang telah ditetapkan.

Untuk tujuan pengumpulan data persepsi, beberapa teknik boleh digunakan.Contohnya:

- skala pemeringkatan diedarkan atau tinjauan pendek dilaksanakan ke atas guru dan/atau kanak-kanak;

- temubual dijalankan secara rawak dengan guru-guru atau kanak-kanak tentang keberkesanan satu-satu aktiviti yang telah dikendalikan; dan sebagainya

3. Penilaian hasil Jenis penilaian ini menjawab soalan, “Sejauh manakah impak program (aktiviti dan perkhidmatan) bimbingan dan kaunseling terhadap kejayaan kanak-kanak, khususnya pencapaian akademik mereka?"Antara data hasil yang di kutip termasuk kadar penambaikan dari segi:

- kehadiran murid,- markah dan gred,- skor pencapaian, dan - tingkah laku dalam bilik darjah kadar penurunan kes

disiplin, dan sebagainya.

2.2 JENIS KAUNSELING

11) Huraikan JENIS KAUNSELING INDIVIDU / Pendekatan Orientasi B&K di sekolah.

Kaunseling Krisis / Pemulihan

Kes-kes kritikal spt bertumbuk dgn tujuan mencedera, percubaan bunuh orang/diri, masalah mental, penyalahgunaan dadah.

KaunselingPenyediaan Kemudahan

Kes-kes penempatan dalam bidang kerjaya, penyelesaian masalah kemudahan berkaitan kokurikulum & kurikulum.

Kaunseling Pencegahan

Pendekatan untuk mencegah/menyekat kemungkinan berlaku aktiviti-aktiviti yang tak diingini seperti penyalahgunaan dadah, AIDS, kelakuan tak bermoral.

Kaunseling Perkembangan

Aktiviti-aktivit yang berusaha untuk memotivasikan individu supaya bentuk personaliti & konsep kendiri yang positif ke arah mencapai prestasi yang lebih baik.

Page 9: PISMP SEM 7 -EDU3107

2.3 ETIKA KAUNSELOR

12) Jelaskan PRINSIP-PRINSIP Etika Kaunselor

Prinsip Penjelasan Autonomi(Autonomy)

Menghormati hak klien untuk membuat keputusan atau bertindak sendiri tanpa sebarang pergantungan kepada atau gangguan daripada guru bimbingan dan kaunseling.

Kemurahan Hati(Beneficience)

Berbuat baik kepada klien Membantu klien mencapai hasil positif akibat hasil kaunseling.

Tidak Berniat Jahat(Nonmaleficience)

Tidak melakukan sesuatu yang mencederakan atau memudaratkan klien atau orang lain

Keadilan(Justice)

Membekalkan akses atau layanan yang sama dan asil kepada semua kanak-kanak

Kejujuran(Vedelity)

Bersifat jujur dan ikhlas; Elakkan sebarang penipuan atau eksploitasi terhadap klien Kotai perjanjian dan komitmen yang dibuat.

13) Huraikan KOD TATALAKU yang wajib dipatuhi oleh guru bimbingan dan kaunseling.

A. Tanggungjawab terhadap klien

mengutamakan kepentingan klien menghormati privasi klien Memahami dan menghormati latar belakang sosio-budaya klien. Mencapai persetujuan klien mengenai batasan unsur kerahsiaan.

B. Tanggungjawab terhadap Rakan Profesional

Menghormati, bersikap adil dan terbuka terhadap rakan profesional

Sedia mempertahankan, membantu & membela rakan profesional yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika.

C. Tanggungjawab terhadap masyarakat

Memahami & menghormati unsur sosio-budaya masyarakat di mana beliau berkhidmat

Mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.

D. Tanggungjawab terhadap organisasi & majikan

Mematuhi persetujuan komitmen yg ditandatangani dgn organisasi tempat beliau berkhidmat.

Menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya.

Tidak menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya.

14) Kaunselor berperanan untuk menggunakan kemahiran kaunseling membantu klien menjaga kesejahteraan keseluruhan individu. Apakah ASPEK PERANAN Kaunselor sepanjang hidup individu berkenaan?

1. Kesihatan Fizikal - membantu individu menjaga kesihatan, amalkan tabiat positif dan gaya hidup sihat

2. Keperluan Sosial - perhubungan individu dengan orang lain seperti hubungan keluarga persekitaran tempat kerja, persahabatan dan kejiranan.

3. Kesihatan Mental - kaunselor perlu merangsang pemikiran klien supaya lebih rasional dalam menyelesaikan masalah.

4. Keperluan Emosi - meningkatkan kesejahteraan emosi klien supaya dapat menyatakan masalah dan perasaannya terhadap kehidupan.

Page 10: PISMP SEM 7 -EDU3107

5. Keperluan Rohani - mendorong klien supaya bertindak berlandaskan sesuatu kepercayaan dan ajaran agama.

15) Nyatakan CIRI-CIRI Kaunselor Profesional

1. Mempercayai bahawa klien adalah individu yang unik dan berharga2. Mempercayai bahawa klien berupaya untuk berubah3. Memahami dan mengetahui bagaimana individu yang efekttif berfungsi4. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membantu individu yang

terbatas kefungsiannya.5. Mempunyai kesanggupan melibatkan dirinya dalam proses interpersonal.6. Mengenal diri sendiri dan kemahiran yang ada serta batasannya.

BAB 3 PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU KAUNSELING

3.1 MENGUMPUL MAKLUMAT MURID

1) Huraikan PERANAN Guru Biasa sebagai guru pembimbing / dalam mengumpul maklumat murid.

Peranan Guru Huraian1. Mengumpul maklumat

pelajarGuru bimbingan perlu manjalankan kerja pentadbiran termasuklah menguruskan fail pelajar, menyimpan rekod, surat-menyurat, penubuhan dan pengelolaan kelab bimbingan atau kelab kerjaya dan melaporkan aktiviti bimbingan dan kaunseling kepada pentadbir.

2. Mengurus program bimbingan dan kaunseling

Di antara pengurusan yang boleh dibuat: Perancangan

Guru bimbingan merancang program di sekolahnya. Pengelolaan

Menggunakan prosedur kaunseling untuk mengelola program tersebut

Penentuan halatujuMenentukan halatuju dan perlu melaksanakan perancangan, membuat keputusan, membuat garis panduan dan peraturan.

MenilaiMenilai keberkesanan program mengenalpasti kelemahan dan kekuatan program dan mengambil tindakan seterusnya.

3. Mengenalpasti pelajar bermasalah dari segi disiplin

Guru bimbingan membuat rujukan kepada kaunselor atau pihak tertentu.

4. Menjadi perunding di antara pihak sekolah dengan ibu bapa.

Guru bimbingan harus mewujudkan satu kerjasama yang baik dengan ibu bapa pelajar berkaitan perkembangan pelajar sama ada dari segi pencapaian kurikulum atau kokurikulum.

5. Mengesan masalah akademik pelajar

Guru bimbingan bertanggungjawab untuk menangani kelemahan ini melalui beberapa perancangan dan program.

6. Memupuk pelajar Guru bimbingan harus memupuk pelajar dengan tabiat belajar

Page 11: PISMP SEM 7 -EDU3107

dengan tabiat belajar dan baik

dan melakukan kerja dengan baik.

2) Bagaimanakan KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT MURID dilakukan oleh guru biasa menggunakan Teknik Ujian?

Jenis Ujian Tujuan Contoh/Aspek1. Ujian

Pencapaian Mengukur apa yang diketahui

oleh kanak-kanak berhubung dengan satu-satu mata pelajaran.

Untuk mengenalpasti potensi kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran

Tahap pembelajaran(tinggi, sederhana, rendah)

Kadar Pembelajaran(cepat, sederhana lembab)

Perbandingan pencapaian antara kanak-kanak lain

Ramalan mengenai mutu pembelajaran masa depan

2. Ujian Aptitud Ciri yang menunjukkan kebolehan seseorang untuk mencapai kejayaan dalam satu-satu bidang tertentu.

Untuk mengukur kebolehan pembelajaran seseorang

Bateri Ujian(penakulan verbal, kebolehan makanikal, kefasihan bahasa)

Scholastic Aptitude Test (SAT)(skor sebagai satu criteria untuk ke university/kolej)

3. Inventori Minat Kerjaya

Untuk memperoleh profil awal satu kumpulan kanak-kanak yang boleh digunakan sebagai bahan perbincangan dalam sesi kaunseling individu.

Menentukan minat terhadap satu-satu bidang atau kerjaya.

Strong-Campbell Interest Inventory (SCII)

Self-directed search (SDS) Ohio Vocational Interest Survey

(OVIS) Kuder Occupational Interest

Survey (KOIS)4. Inventori

Personaliti Mengdiagnosis masalah emosi

yang sedang dialami Bersifat objektif dan merangkumi

aspek:- Konsep kendiri- Penyesuaian social- Gaya penyelesaian- Masalah

Bersifat subjektif dan tidak berstruktur

- Teknik projektif- Draw-a-person Test- Thermatic Acerception

Test (TAT)5. Ujian Sikap Menentukan fikiran atau tindak

balas semula jadi terhadapo sesuatu onjek, peristiwa, dan jenis tingkahlaku seseoarnag atau kelompok.

3.2 MENGENALPASTI MASALAH KANAK-KANAK

3) Apakah MASALAH yang dihadapi oleh kanak-kanak?

1. Konflik Interpersonal

Page 12: PISMP SEM 7 -EDU3107

Konflik yang belaku dengan orang lain

2. Konflik IntrapersonalKonflik dalam diri

3. Kurang pengetahuan tentang diri sendiriIngin tahu tentang kebolehan, kekuatan, minat dan nilai-nilai diri.

4. Kurang informasi tentang persekitaranTidak tahu bagaimana cara untuk berjaya di sekolah

5. Kurang KemahiranPerlu kemahiran tertentu seperti cara berfikir yang efektif dan tingkah laku yang asertif.

4) Jelaskan FAKTOR-FAKTOR pelajar bermasalah?

Faktor PenjelasanFaktor Pengajaran dan Pembelajaran

-Perkembangan kognitif pelajar tidak selaras dengan kurikulum-Pedagogi pengajaran guru lemah-Bahan pengajaran kurang menarik minat pelajar

Faktor peribadi -Masalah kemiskinan dan kewangan-Masalah perhubungan, pengaruh rakan sebaya dan persekitaran-Hilang minat-Masalah kritik kendiri, helah bela diri-Masalah komunikasi

Faktor mental -Factor warisan kelahiran tidak normal-Kecederaan otak akibat kemalangan, lemah otak akibat kurang zat

makanan-Masalah kemahiran membaca, menulis, mengira,-Masalah lupa, malas berfikir dan menyelesaikan masalah-Masalah pengurusan diri

Faktor fizikal -Kurang sihat akibat kekurangan zat makanan-Kekurangan tenaga akibat mencari nafkah hidup-Masalah kecatatan seperti pekak, bisu buta, cacat anggota dan

seumpamanya.Faktor psikologi -Masalah emosi seperti pobia, trauma, benci, takut, penggeli,

dendam, rendah diri, mnyendiri, keliru dan skizifrenia.

5) Bagaimanakah KESILAPAN PEMIKIRAN berlaku?

1. Pemikiran yang rigid - melihat sesuatu situasi hanya dalam 2D2. Overgeneralization - melihat sesuatu peristiwa secara umum3. Mind reading - percaya dia tahu apa yang orang lain fikir tentang dirinya4. Alas an berdasarkan emosi - mengandai perasaan / tindak balas emosi menggambarkan situasi sebenar5. Menolak perkara positif - tidak menerima pengalaman positif hanya kerana pandangan negatif6. Meramal - menjangka situasi masa depan adalah negatif7. Menyalahkan diri sendiri - menganggap diri sendiri adalah punca negatif8. Mesti harus

Page 13: PISMP SEM 7 -EDU3107

9. Buat perbandingan 10. Menjadi pilihan.

Page 14: PISMP SEM 7 -EDU3107

BAB 4 TEORI-TEORI KAUNSELING

PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING

Sifat Semula Jadi Manusia Konsep Utama / Matlamat Teknik / Proses Peranan Kaunselor Peranan Klien

TEO

RI M

OD

IFIK

ASI T

ING

KAH

LAK

U

Sikap, kebiasaan, tabiat ditentukan olh t/laku ssuatu organisma.

Perkembangan personaliti ditentukan olh pengalaman & interaksi individu & persekitarannya

Individu berbeza disebabkan perbezaan pengalamannya. t/laku dipengaruhi olh rangsanagn prsekitaran

Personaliti individu terbentuk dsebabkan olh peneguhan2 ug diterima sama ada +ve / -ve. Sikap diubah dgn cara melemah / menahan peneguhan @ proses pelupusan

Ssuatu t/laku blh ditiru dgn cara pemerhatian & peneguhan.

Individu bermasalah apabila melakukan t/laku yg menyeleweng di dlm masyarakat

Teori ini menyediakan keadaan persekitaran agar sgl t/laku yg x sesuai blh diahpuskan & membimbing klien menguasaai t/laku baru yg sesuai bg mneggantikan t/laku yg x sesuai

Matlamat Menyediakan keadaan2 &

persekitaran agar apa jua t/laku yg x sesuai blh dihapuakan & klien akn diajar menguasai t/laku yg baru yg sesuai

Klien hendaklah memilih t/laku baru yg dikehendakinya, matlamat nak dicapainya.

Proses Definisi masalah Perkembangan sejarah

sosial Menyatakan matlamat

t/laku Strategi mengubah t/lakuTeknik Latihan istirehat Penghapusan deria scr

bersistem Terapi implosive Teknik terapi yg

menyakitkan / oversif Token ekonomi Teknik2 kognitif

Sbg pakar, sorg guru yg aktif kerana mempunyai kemahiran saintifik yg blh digunakan bg mengubti maslaah2 kaunseling

Hendaklah amhir dgn semua teknik yg digunakan dlm teori t/laku’

‘harus mpunyai orientasi yg baik ke arah oenyelidikan & statistik agar ia dpt melaksanakan penilaian dgn objektif

Harus komited kpd startegi & tatacara terapi tingkah laku

Haru smmepunyai motivasi utk mengubah apa juga t/laku yg lazim.

Sedia melakukan apa yg dipersetujui dr percubaaan2 terapi.

Page 15: PISMP SEM 7 -EDU3107

TEO

RI P

EMU

SATA

N IN

SAN

Msia adalah baik & blh dipercayai

Manusia blh dipercayai berdasarkan konsep positif

t/laku manusia terhasil dr dlm diri individu tiu sndr. Ia sndr mbuat pilihan tgkh laku

menerima manusia tanpa syarat (no judgement)

konsep kendiri terbentuk dr:- ‘positive regard’ dr org

lain- Penerimaan kendiri +ve

– rasa dihormati, diterima, mesra

- Cenderung ke arah kesempurnaan kendiri

t/laku dilihat dr sudut persepsi.

Berkonsep psikologi kemanusiaan (humanistic)

Beri suasana teraputik kpd klien untuk merasai dirinya sndr

Meneylesaikan isu masa kini Menerima diri secara +ve Lebih realistik Lebih matang

Matlamat Klien akn mjadi lbh realistik,

objektif, & lebih tepat dlm tanggapannya & lebih berkesan dlm penyelesaian masalahnya.

Teknik Tumpuan kpd keupayaan

kaunselor utk mbina hbgn memudah cara:- Refleksi perasaan- Menggalakkan klien

mnyatakan mslh scr terbuka

- Perhubungan penuh kemesraan & kefahaman

- Kaunselor letak t/jwb pd stp tindakan, pemikiran & buat keputusan

- Toleransi Proses

Klien buat keputusan perlukan kaunselor

Kaunselor jelaskan apa yg berlaku dlm sesi kaunseling

Kanselor tlg klien nyatakan perasaan

Kaunselor x buat penilaian tp terima perasaan klien

Susuli pernyatan –VE ialah kemunculan perasaan +ve yg menunjukkan perkembangan

Kaunselor terima aspek kendiri yg baik & krg baik

Klien faham pilihan yg ada & kaunselor tlg klien menilai & faham pilihan2 yg ada

Klien mampu buat pilihan &

Batu klien tumpukan kpd perasaan klien sndr

Perassan itu dibias spy klien dpt mendengar & dpt melihat masalahnya

Menggalakkan luahan perasaan yg me,bawa kpd celik akal.

Klien perlu meluahkan perasaan scr lisna

Klien tumpukan pd diri dulu, baru lain & dunia persekitarannya

Klien yg berada dlm keadaan x kongruen – persepsi x sama dgn pengalaman perlu mengurangkan ketegangan agr diri kongruen dn persekitaran.#

Page 16: PISMP SEM 7 -EDU3107

TERI

RAS

ION

AL E

MO

TIF

TERA

PI

Insan dilahirkan dgn potensi utk bersifat rasional. Insan mampu memilih yg baik / jahat, yg slaah / betul

Msia mempunyai kecenderungan s/jadi utk memelihara diri, mengasihi & berkomunikasi dgn org lain.

Msia sndr yg menyebabkan timbul masalah, & maslah itu bkn dtg dr luar.

Konsep / Prinsip A – (avent) peristiwa B – (believe system)

Sistem kepercaaan C – (consequence) emosi D –(dispute) cabaran / Hujah E – (New Emotion)

Emosi Normal

Matlamat Membantu klien

memperkembangkan pemikiran yg rasional & logikal dgn menggalakkan mereka memikir & memahami pemikiran x rasional yg diwarisi masa lalu sbg punca utama yg membawa kpd masalah psikologikal masa kini

A Peristiwa, fakta, t/laku yg dialami olh klien

BSistem kepercayaan yg dianuti

CEmosi yg lahir dr penilaian A dan B

DStrategi g digunaka utk berhujah, mencabar 7 membetulkan sistem kepercayaan yg x rasional

EIndividuyg tlh jd normal akibat dr penilaian semula yg rasional & +ve

Perlu ada satu sistem bg membuktikan sistem kepercayaan yg x rasional klien sering dipengaruhi oleh ‘’mesti’ sepatutnya ‘harus’

Mencabar klien & mengarahnya utk melinbat altiviti2 yg mencabar kepercayaan yg x rasional

Menunjukkan kpd klien bhw masalahnya disebabkan olh klien sndr yg sntiasa percaya dgn kepercayaan x logik

Mencabar klien menggubal pemikiran yg x rasional & menghindar drp mnjadi mangsa

Kaunselor bersikap mengarah

Klien lbh kpd pelajar yg ingin mempelajari ssuatu drp kaunselor

Klien x perlu cerita cerita lampau, ttp perlu berbicara ttg keadaan masa kini dr sg pemikiran

Klien harus menyedari & mengenali sistem yg x rasional yg wujud dlm diri yg mengganggu emosi & kepercayaannya

Page 17: PISMP SEM 7 -EDU3107

BAB 5 KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

5.1 TAHAP-TAHAP DALAM KAUNSELING

1) Senaraikan TAHAP-TAHAP dalam proses kaunseling

1. Tahap Membina Hubungan - Kaunselor perlu membina hubungan agar klien berasa selesa dan membina sifat kepercayaannya terhadap kaunselor

2. Tahap Penerokaan - kaunselor perlu bersama-sama menerokai, memahami dan menganalisis permasalahan klien.

3. Tahap Membuat Keputusan- kaunselor dan klien perlu bersetuju untuk menentukan matlamat dan menentukan pendekatan dan srategi untuk capai matlamat

4. Tahap Pelaksanaan - Kaunselor membimbing dan membantu klien untuk berfungsi dengan lebih efektif.

5. Tahap Penamatan Sesi - Kaunselor perlu menentukan kesediaan klien untuk sesi ditamatkan.

Penilaian keseluruhan sesi dilakukan oleh kaunselor dan klien.

2) TAHAP MEMBINA HUBUNGANApakah TUGAS Kaunselor ?

1. Mewujudkan suasana yang menggalakkan hubungan (selamat, mesra, selesa, wujud minat dan hormat perasaan klien)

2. Menentukan matlamat awal kaunseling(Kaunselor dank lien bersama-sama menentukan dan menyetujui matlamat yang hendak dicapai )

3. Menstruktur hubungan(menjelaskan perjalanan/proses kaunseling, penstrukturan sesi: konsep kaunseling, proses kaunseling, jangkamasa sesi, aspek kerahsiaan)

4. Membina kepercayaan(kaunselor berpegang pada etika professional kaunseling, beri penekanan pada aspek kerahsiaan klien, nyatakan peranan kaunselor, ada tat etika kaunselor yang tinggi)

3) TAHAP PENEROKAAN Apakah ASPEK yang perlu diberi tumpuan untuk memahami masalah klien?

1. Skop permasalahan Mengenalpasti masalah yang dikemukakan adalah masalah yang sebenarnya

Mengenalpasti konteks dan persekitaran permasalahan yang berlaku

Menilai keadaan. Mengenalpasti penglibatan orang yang signifikan dengan klien

2. Tahap Kefungsian Klien

Klien telah dapat memenuhi keperluan psikologikal, fisiologikal dan sosial dengan baik

Berfungsi pada aras yang sesuai Mempunyai perhubungan yang positif dengan orang yang

Page 18: PISMP SEM 7 -EDU3107

signifikan Dapat melalui konflik, dan cabaran hidup dengan berkesan

3. Memahami Corak Klien Berfikir dan Bertindak

Apakah klien berani mengambil risiko dalam permasalahan yang lepas mahupun pada masa akan datang?

Apakah corak atau gaya penyelesaian masalah klien pada masa lalu?

4. Memahami Kekuatan Klien

Kaunselor perlu memahami kekuatan yang ada pada klien Klien disedarkan tentang tanggungjawabnya untuk

menangani masalah yang dihadapi.

4) TAHAP MEMBUAT KEPUTUSAN Nyatakan FAKTOR yang boleh mempengaruhi matlamat dan strategi kaunseling?

1. Faktor Klien Jenis permasalahan klienCara gaya klien menghadapi masalahDemografi klienTret personality klienBudaya dan latar belakang klien

2. Faktor Kaunselor Pengalaman dan pengetahuan kaunselingAras kognitifAras kemahiran komunikasiPrinsip dan pegangan teori

3. Faktor Persekitaran Tempat SuasanaKeadaan

5) TAHAP PELAKSANAAN.Apakah FAKTOR yang mempengaruhi keberkesanan proses kaunseling?

1. Orang yang signifikan Orang yang banyak mempengaruhi klienJika perlu mereka ini dilibatkan

2. Sumber lain yang signifikan

Institusi lain sebagai sumber bantuan Institusi lain sebagai sumber rujukanBantuan dari segi kepakaran dan kemahiran

3. Risalah dan artikel yang berkaitan

Klien didedahkan kepada artikel dan bahan bacaan tentang kaunseling

Klien didedahkan kepada artikel atau buku berkaitan dengan hubungan menolong.

4. Pengalaman dan pengetahuan kaunselor

Mendalami ilmu, kemahiran dan kepakaranMengkaji dan meneliti kaedah dan strategiMendapatkan maklumat

6) Apakah KEMAHIRAN ASAS yang penting dalam kaunseling1. Kemahiran melayan2. Kemahiran mendengar3. Kemahiran memerhati4. Kemahiran menyoal5. Kemahiran member respon6. Kemahiran merumus7. Kemahiran merefleksi

Page 19: PISMP SEM 7 -EDU3107

8. Kemahiran konfrontasi9. Kemahiran memprafasa

7) Huraikan KEMAHIRAN ASAS yang perlu dikuasai oleh seorang kaunselor.

1. Kemahiran menyoal

Fungsi:Soalan Terbuka

a. Untuk mendapatkan maklumat awalb. Memerlukan jawapan yang lebih luas dan bebasc. Membantu menerangkan dengan lebih terperinci tentang sesuatud. Membantu kaunselor memahami perkara yang lebih khususe. Klien bebas member jawapanf. Menggalakkan klien berkonsi maklumat

Soalan Tertutupa. Untuk mendapatkan fakta yang tepat dan ringkasb. Memenuhi keperluan ingin tahu sahajac. Kurang memberikan refleksi kepada klien

2. Kesenyapan Tujuan:Memberi ruang kepada klien berfikir dan mengemaskan idea membuat seseorang berucap, membuat refleksi.

Kepentingan:a. Memberi peluang kepada klien melihat perasaan, sikap, nilai dan

perbuatannya sendirib. Memberi ruang kepada klien berfikir sejenak dan memberi responc. Klien diberi peluang untuk bercakap dan berkata-katad. Klien memerlukan masa untuk mengimbas kembali dan memproses

apa yang telah dibincangkan sebelum itue. Menandakan kaunselor menghormati dan menghargai perkara yang

difikirkan oleh klien.f. Kesenyapan itu penting untuk perhubungan

3. Kemahiran mendengar

Kepentingan:a. Mempunyai nilai teraputik yang tinggi kerana dapat member

gambaran kepada klien bahawa kaunselor sentiasa bersama-sama klien

b. Mendengar secara aktif dan dapat member maklum balas dengan tepat

c. Mendengar dengan telitid. Dapat member tafsiran yang tepate. Dapat membuat refleksi isi, perasaan dengan tepatf. Klien merasakan dirinya dihargai dan perasaannya diberi keutamaan

4. Kemahiran prafasa

Maksud:Kaunselor member maklum balas kepada klien apa yang dicakapkan dengan menggunakan perkataan kaunselor sendiri sebagai tanda kaunselor telah mendengar dengan teliti.Kepentingan:

a. Kaunselor menyatakan semula intipati maklumat menandakan kaunselor mendengar dengan teliti

b. Menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih lanjutc. Meringkaskan apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih jelasd. Member gambaran kepada klien bahawa kaunselor memahaminya.e. Menyemak persepsi.

Contoh:

Page 20: PISMP SEM 7 -EDU3107

Klien: “Saya tidak suka dan bosan apabila guru meyoal saya bertubi-tubi seolah-oleh saya melakukan kesalahan”Kaunselor: “Anda bosan apabila anda disoal dan dituduh”.

5. Kemahiran merefleksi

Merefleksi Perasaan:a. Menyatakan semula perasaan yang mungkin dialami oleh klien

mengikut persepsi kaunselorb. Bertujuan untuk menyemak perasaan klien ketika ituc. Menggambarkan kepada klien bahawa kaunselor memahami

perasaanyad. Akan menggalakkan lagi klien untuk meluahkan perasaan

Klien: “Saya sungguh tidak berpuas hati dengan layanan kawan saya. Dia tidak adil,”Kaunselor: “Jadi, anda berasa kecewa terhadap perhatian rakan anda?”

Merefleksi Isi:a. Menyatakan semula isi kandungan perkara yang telah dibincangkanb. Bertujuan untuk menyemak isi perkara yang dinyatakan oleh klien.c. Menggambarkan kepada klien bahawa kaunselor sentiasa mengikuti

jalan cerita atau perkara yang dinyatakan.d. Menggalakkan klien bercakap dengan lebih mendalam lagi.

Klien: “Isteri saya mengizinkan saya berkahwin lagi. Beliau tidak sanggap mengikut saya berpindah ke tempat lain”Kaunselor: ”nampaknya isteri anda rela bermadu asalkan beliau tidak dipaksa untuk berpindah”.

6. Kemahiran merumus

a. Kaunselor dan klien membuat rumusan tentang perkara yang telah dibincangkan

b. Bertujuan untuk menyemak apa yang telah dibincangkanc. Member gambaran kepada klien bahawa kaunselor sentiasa

mengikuti dan memahami apa yang dialami oleh klien.d. Mengimbas kembali perkara penting yang telah dibincangkane. Menjelaskan kembali perkara penting telah dinyatakan oleh klien.f. Kaunselor menjelaskan semula apa yang telah berlaku.

5.2 KEMAHIRAN MELAYAN DAN MENDENGAR5.3 KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI TINGKAH LAKU BUKAN LISAN

8) Nyatakan JENIS-JENIS dan CONTOH-CONTOH perlakuan BUKAN LISAN.

1. Anggota Badan a. Mata:(berlinang, terkelip-kelip, sayu, besinar, kuyu, lelap)

b. Penumpuan Mata:(jeling, pandang ke bawah, liar tidak bertentang mata)

c. Cara Duduk:(bersedia, menyandar,tegak,bertenaga, bergoyang)

d. Riak Air Muka:(ceria, senyum ketawa, gigit bibir, masam, manis)

e. Gerakan Badan dan Tangan:(menggeliat, mendepakan tangan, menggaru, menggosok)

2. Nada Suara a. Kelajuan percakapan:(laju, sederhana, perlahan)

Page 21: PISMP SEM 7 -EDU3107

b. Nada:(tinggi, sederhana, rendah)

c. Bahasa:(kasar, halus, slaga, teratur)

3. Persekitaran a. Jarak:(jauh, sederhana, rapat)

b. Keadaan dan kedudukan fizikal:(kemas, bersepah,teratur,bersih,ceria, berabuk, tersusun)

c. Pakaian:(menjolok mata, kemas teliti, bergaya, bersih, kotor, mahal)

9) Bagaimanakan untuk MENTAFSIR perlakuan BUKAN LISAN?

1. Tafsiran hanya perlu dibuat hanya sebagai gambaran tentang perasaan, pemikiran dan motif klien

2. Tafsiran tidaklah muktamad3. Perlakuan hanya sebagai sumber kedua dan panduan kaunselor untuk meneroka dengan

lebih mendalam tentang diri klien4. Kaunselor perlu mahir untuk mengesan apa yang dinyatakan klien tidak selaras dengan apa

yang dilihat5. Dengan memahami perlakuan bukan lisan klien dapat member kesan rasa empati terhadap

klien.6. Kesan ini sangat penting dalam hubungan menolong.

10) Bagaimanakah seorang kaunselor menunjukkan perlakuan BUKAN LISAN?

1. Fokus mata2. Kedudukan badan menunjukkan penerimaan3. Menghadap klien atau kedudukan sisi4. Badan condong ke hadapan5. Riak air muka kea rah kemesraan6. Tenang

5.4 KEMAHIRAN MEMBERI TINDAK BALAS5.5 KEMAHIRAN MENGENALPASTI MASALAH5.6 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN INTERVENSI