Piramides d´egipte

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Piramides d´egipte

1. PIRAMIDES DEGIPTE 2. NDEX Situaci dEgipte. Histria. Propsit. Materials. Treball. La gran pirmide. La construcci de la gran pirmide. La pirmide de Kefrn. La pirmide de Micerinos. La gran Esfinge. La pregunta. La resposta. Altres pirmides. Un llegat preservat. Mini diccionari. 3. SITUACI DEGIPTE EGIPTE MENORCAEgipte est situat al nord del continent Afric. 4. HISTRIA Fa quasi 5.000 anys, a les afores de lantiga ciutat de Menfis (capital de la quarta dinastia i llar dels faraons que la van construir), els egipcis van construir les pirmides de Giza. La proximitat de la ciutat al riu Nil va ser molt til per transportar els materials de construcci fins la Necrpolis de Giza. Avui en dia, aquests monuments continuen estan en peu. Sabem que la construcci de la primera pirmide va comenar pel 2.600 a.C. 5. PROPSIT Sabem que las pirmides es van construir com a tombes per als faraons (reis) de lantic Egipte, amb la finalitat de facilitar el seu viatge al cel. Desprs de la seva mort, els faraons eren momificats i tancats en un tat de fusta i un sarcfag de pedra. Els faraons van construir les pirmides no noms com a lloc de reps pels seus cossos, sin com a llegat del seu poder. 6. MATERIALS Les pirmides es van construir sobretot amb pedra calcria, tamb es va emprar granit, argamassa, basalt i fang en la seva construcci. 7. TREBALL Sabem que milers de persones van construir les pirmides, encara que no sabem exactament quantes. Fins fa poc, es pensava que van ser construdes amb m dobra esclava, per es sap que hi va haver temporers treballant i vivint all, que fins hi tot van ser enterrats al lloc. 8. LA GRAN PIRMIDE La gran pirmide es laLa gran pirmide es la ms gran i antiga de Giza.ms gran i antiga de Giza. Est construda per el reiEst construda per el rei Keops,va ser la estructuraKeops,va ser la estructura artificial ms alta de laartificial ms alta de la Terra durant segles.Terra durant segles. Va ser considerada una deVa ser considerada una de les set meravelles del mnles set meravelles del mn antic al segle II a. C.antic al segle II a. C. La gran pirmide es lnicaLa gran pirmide es lnica meravella del mon anticmeravella del mon antic que segueix en peu.que segueix en peu. 9. LA CONSTRUCCI DE LA GRAN PIRMIDE La gran pirmide t: ANYS DANTIGUITAT 4.500 BLOCS UTILITZATS 2.300.000 ANYS DE CONSTRUCCI 20 10. LA PIRMIDE DE KEFRN La pirmide de KefrnLa pirmide de Kefrn va ser la segona enva ser la segona en construr-se.construr-se. Va serVa ser construda per el reiconstruda per el rei Kefrn, el fill de keops.Kefrn, el fill de keops. Es lleugerament msEs lleugerament ms petita que la del seupetita que la del seu pare Keops, encarapare Keops, encara que sembla ms alta.que sembla ms alta. 11. LA PIRMIDE DE MICERINOS La pirmide deLa pirmide de Micerinos, sMicerinos, s lultima pirmide enlultima pirmide en construr-se, va serconstrur-se, va ser construda perconstruda per Micerinos, el fill deMicerinos, el fill de Kefrn i t menys deKefrn i t menys de la meitat dalturala meitat daltura que la granque la gran pirmide.pirmide. 12. LA GRAN ESFINGE La gran esfinge sLa gran esfinge s una escultura dununa escultura dun lle amb el cap dunlle amb el cap dun home. Es creu que vahome. Es creu que va ser construda pelser construda pel rei Kefrn.rei Kefrn. La van construir comLa van construir com a guardi de lesa guardi de les pirmides de Gizapirmides de Giza 13. ARA VE LA PREGUNTA... Quina creieu que es la Gran Pirmide? 14. LA RESPOSTA S... La pirmide de Micerinos. La pirmide de Kefrn. La Gran pirmide. 15. ALTRES PIRMIDES A la necrpolis de Giza tamb es van construir altres pirmides com: Pirmides de les Reines. Aquestes eren per les reines i els familiars mes propers del fara. Les mastabes. En aquestes enterraven a la cort del fara. 16. UN ANTIC LLEGAT PRESERVAT Les pirmides de Giza es troben entre les estructures ms antigues i fascinants del planeta. Erigides fa milers danys, sn el testimoni dels xits arquitectnics de les civilitzacions del passat. Desprs de 4.500 anys dexposici als elements, les pirmides continuen en peu com muntanyes creades per lhome. Van ser construdes per sobreviure a leternitat. 17. MINI DICCIONARI Momificats: (Embalsamar) untar el mort amb lquids conservadors i embolicar-los amb teles per evitar que el cos es desfs. Tat: Caixa de fusta on es posa el mort. Sarcfag: (Tomba) Arca de pedra per contenir un mort. Llegat: (Herncia) All que una generaci deixa a una altre. Argamassa: Mescla de sorra i aigua. Erigides: Alada. Arquitectnics: s el conjunt de les regles de construir edificis. Civilitzacions: (Progrs) Treure de lestat salvatge a un poble. 18. Vdeo http://www.google.com/intl/es/maps/about/ behind-the-scenes/streetview/treks/ pyramids-of-giza/ 19. FI !!! FET DE NA BET