Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2017
 • Category

  Spiritual

 • view

  704
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

 • ONZE LIEVE VROUWVANGUADALUPE

  *

 • *38

 • De oude Basiliek

  *

 • De Nieuwe Basiliek

  Rond (capaciteit:10.000), 20 miljoen pelgrims per jaar

  *

 • HERNAN Corts (14851547)Hij was van lagere adel van Medellin (Extremadura, een arme Spaanse regio)Hij had gestudeerd in de universiteit van SalamancaHij ging naar Cuba vanwaar hij later met 408 mannen, 108 bemanning, 16 paarden, 10 kanonnen, 4 falconets, in 11 groot schepen naar Mexico vertrok in het jaar 1519

  *

 • In March 1521, Corts aan het hoofd van 80,000 mannen (alleen 600 waren Spanjaarden, met slechts 40 ruiters)Toen zij de stad van Tlacopan berijkten, kwamen ze tegen een massive leger, geleid door Keizer Cuauhtmoc. Na tien weken oorlog, door gebrek aan water uitgeput en door waterpokken verzwaakt, gaf Cuauhtmoc zich over.Op 13 August 1521, veroverde eindelijk Corts officieel de hoofdstad van Mexico.

  *

 • Toen de Spanjaarden naar Mexico City kwamen, de hoofdstad van het rijk van de Azteken, troffen ze daar een beschaving aan met een complexe sociale structuur en regering. Bovendien was er een wrede en onmenselijke godsdienst. Wreed, omdat ieder jaar ongeveer 20.000 mensen, mannen, vrouwen en kinderen, geofferd werden aan afgoden als Quetzacoatl, de slangegod, of Tlaloc, de god van de regen en de zon,#goden van aztekenAzteken en Missie

  *

 • goden van aztekenAzteken en MissieKort na de komst van de Spanjaarden werd bisschop Fray Juan de Zumarraga samen met twaalf Franciscanen en enkele Dominicanen uitgezonden om dit volk te missioneren. Het was een moeilijke taak, want het grootste deel van de inheemse bevolking wilde zich niet bekeren. Slechts God kon beide culturen verenigen. En God greep in, na het gebed van de missionarissen.

  *

 • om te luisteren. Verbeeldde hij het zich? Nee, de muziek was echt, onbeschrijflijk mooie muziek, als een koor van vogels. Het leken er wel duizenden. Hij keek omhoog naar de schemerige bergtop en zag daar tot zijn stomme verbazing een witte wolk ontstaan, waaruit in alle kleuren van de regenboog stralend licht stroomde, als vloeibaar zilver. De verschijning In de vroege ochtend van zaterdag 9 december 1531 ging Juan Diego, een arme Azteekse boer, op weg naar de kerk om de H. Mis bij te wonen.Op de top van de Tepeyac, op 2600 meter hoogte, stopte hij abrupt

  *

 • Zacht, maar dwingend hoorde hij een vrouwenstem zijn naam roepen. Het trof hem als een speer. Zonder een spoor van angst klom hij de laatste meters omhoog naar de top van de berg. Plotseling stond hij voor de gedaante van een zeer schone, jonge vrouw, die hem uitnodigde dichterbij te komen.

  *

 • Weet, dierbaarste van mijn zonen, dat ik de volmaakte en eeuwige Maagd Maria ben, Moeder van de ware God, door Wie alles leeft, de Heer van alle dingen, die Meester is van hemel en aarde. ik wens vurig dat er op deze plaats een heiligdom voor mij wordt gebouwd.

  Juanito, mijn zoon, waarheen gaat ge?

  Edele Vrouwe hoorde hij zichzelf mompelen, ik ben op weg naar de kerk in Tlaltelolco om de H. Mis bij te wonen.

  De Dame glimlachte en zei:

  *

 • Daar zal ik al mijn liefde aan de mensen laten zien, mijn liefde aanbieden, mijn medelijden, mijn hulp en mijn bescherming. ik ben uw genaderijke Moeder, de Moeder van allen die in dit land leven, de Moeder van het mensdom, van allen die mij beminnen, van allen die tot mij roepen, van allen die vertrouwen in mij stellen..

  *

 • Hier zal ik luisteren naar hun wenen, ik zal hun verdriet en hun smart horen, ik zal hen genezen, hun lijden en hun ongeluk verlichten en verzachten, hun noden lenigen. #Ga daarom naar het huis van de bisschop van Ciudad Mexico (Mexico City) en vertel hem dat ik u gezonden heb en dat het mijn wens is dat hier een kerk wordt gebouwd. Vertel hem alles wat ge hier hebt gezien en gehoord. Wees er van verzekerd dat ik dankbaar zal zijn en u zal belonen voor de ijver waarmee ge mijn opdracht zult volbrengen. Nu ge mijn woorden hebt vernomen, ga nu, mijn zoon, en doe alles naar best vermogen.

  *

 • Juan boog diep en zei hoffelijk:

  Mijn Heilige, mijn gebiedster, ik zal alles doen wat ge van mij vraagt.

  Hij ging rechtstreeks naar de bisschop-pelijke residentie. Op zijn kloppen werd de deur geopend door een bediende, die zijn ruwe uiterlijk met afkeurende blik van top tot teen achterdochtig bekeek. Juan vroeg de bisschop te spreken. De be-diende liet hem mopperend binnen, leid-de hem naar de patio en gaf hem op-dracht daar te gaan zitten. #Na vele uren wachten in de snijdend koude wind kwam eindelijk de bediende terug en gebood Juan hem naar de bisschop te volgen. Juan trok zijn tilma (mantel, poncho) huiverend om zich heen en liep mee.

  *

 • Bisschop Zumrraga begroette zijn bezoeker met zijn gebruikelijke minzaamheid en riep zijn tolk, Juan Gonzalez, naderbij, die zich door zijn omzwervingen meester had gemaakt van de Azteekse taal en daarom als tolk in de bisschoppelijke huishouding was opgenomen. Juan Diego deed zijn verhaal. De bisschop schudde langzaam zijn hoofd en geloofde er niets van; hij verzocht hem later nog eens terug te komen om hem uitgebreider in te lichten.

  5.bin

  *

 • Toen hij op weg naar huis was en de top van de Tepeyac naderde stond Maria daar, badend in de immens lichtende stralenkrans die hij nu voor de tweede maal zag. Hij viel op zijn knien en zei.Edele Vrouwe, ik heb uw orders uitgevoerd, maar de bisschop geloofde mij niet. ik smeek u, Edele Vrouwe, stuur toch een belangrijker iemand, die bekend is en alom in aanzien staat. Want ik ben maar een arme boer, Edele Vrouwe, en U stuurt me naar een plek waar ik niets beteken.

  6.bin

  *

 • Maar Onze Lieve Vrouw wilde pers dat Juan de volgende dag terug zou gaan naar de bisschop. De tweede maal werd hij koel en met ergernis ontvangen. Zijne Excellentie had wel wat belangrijkers aan zijn hoofd en of Juan maar wilde maken dat hij weg kwam. Maar Juan bleef aanhouden en voor de tweede maal ging de bediende hem voor naar de binnen-plaats.Tot op het bot versteend in de ijskoude en scherpe wind, werd hij verscheidene uren later weer tot de bisschop toegelaten. Opnieuw geloofde de bisschop hem niet. #Hij verlangde een teken en stuurde na Juan's vertrek bedienden op discrete afstand achter hem aan om te kijken waar hij heen ging en wat hij deed.

  *

 • De hele nacht en de volgende dag zat Juan Diego aan het bed van zijn zieke oom en zorgde voor hem zo goed als hij kon. Tegen zonsondergang was het duidelijk dat zijn oom zou sterven. De Heilige Maagd zou wel begrijpen waarom hij niet kwam opdagen... De volgende ochtend rond vier uur ging Juan op weg om een priester te halen om zijn oom de sacramenten der stervenden toe te dienen. Zo ging in de vroege ochtend van 12 december 1531 Juan Diego terug, zich haastend langs het pad naar Tlaltelolco.

  *

 • Toen hij de Tepeyac naderde week hij van de gebruikelijke weg af om zo mogelijk ongezien door de H. Maagd voorbij te glippen.Terwijl hij de top langs de andere kant passeerde, zag hij plotseling tot zijn grote ontsteltenis een verblindend licht langs de helling afdalen in zijn richting, tot het licht hem onderschepte. Overweldigd door schaamte en ten prooi aan de grootste verwarring hoorde hij haar stem, zacht en vol medeleven als altijd: Wat is er aan de hand, mijn kleine zoon? Waar ga je heen?

  *

 • Edele Vrouwe, het zal u pijn doen wat ik te zeggen heb. Mijn oom, uw arme dienaar, is erg ziek. Hij lijdt aan de pest en ligt op sterven. Ik haast me naar de kerk in de stad om een priester te halen, zodat hij kan biechten en het H. Oliesel kan krijgen. Als ik dat gedaan heb, dan zal ik terug gaan en uw boodschap overbrengen.

  *

 • Moeder Maria zei hem, geruststellend glimlachend:Wees niet bezorgd en laat geen verdriet je terneerdrukken. Vrees geen enkele ziekte of kwelling, angst of pijn. Ben ik niet je Moeder? Sta je niet in mijn schaduw en onder mijn bescherming? Vind je geen toevlucht in de plooien van mijn mantel? In mijn beschermende armen?.

  *

 • Is er nog iets wat je nodig hebt? Maak je niet bezorgd om de ziekte van je oom, want hij zal niet aan deze ziekte sterven. Op ditzelfde ogenblik is hij genezen. Kom nu naar de plek waar je mij al eerder hebt gezien. Daar zul je vele bloeiende bloemen vinden. Pluk ze zorgvuldig, verzamel ze en laat me dan zien wat je hebt?

  *

 • Juan Diego pakte zijn tilma bijeen als een schort en vulde die met veelkleurige bloemen. Toen hij ze aan de H. Maagd liet zien herschikte zij ze met haar eigen handen en sprak: Al deze bloemen zijn het teken waar de bisschop om heeft gevraagd. Zeg hem dat hij mijn wil moet erken-nen en vervullen.

  *

 • Toen Juan bij de residentie van de bisschop aanklopte, renden boze bedienden naar buiten om hem weg te jagen. Maar Juan hield vol en een uur of zo later stond bij toch voor de bisschop en deed zijn verhaal. Toen hij was uitverteld opende hij zijn tilma en de bloemen, waaronder veel Castiliaanse rozen, vielen naar buiten in een overwel-digende geuren en kleurenpracht.

  *

 • Juan, de bisschop en andere omstanders staarden verbaasd naar de tilma. Plotseling, gedurende n geladen moment, werd het muisstil en de aanwezigen keken perplex en aan de grond genageld naar het kledingstuk van Juan Diego. Langzaam verscheen daarop onder hun ogen in een gloed van licht de afbeelding van de H. Maagd Maria, zoals zij aan Juan was verschenen. Langzaam zonk iedereen in ontzag en verering op de knien. #

  *

 • Toen Mgr. Zumrraga uiteindelijk opstond omhelsde hij Juan Diego en vroeg hem om vergiffenis omdat bij hem niet had geloofd.

  *

 • BekeringenZonder enige officile bekendmaking verspr