Õiguse teooria I MAPP

Click here to load reader

 • date post

  27-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.166
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Õiguse teooria I MAPP

JRI LIVENTAAL

SISSEJUHATUS IGUSTEOORIASSERIIK JA IGUS I OSA: RIIK. II OSA: IGUSTEINE, KOGUMIKUKS KOONDATUD VLJAANNE

LOENGUMAPPIGUSINSTITUUDI LIPILASTELE

TALLINN

2000

1

EESSNA LOENGUMAPI TEISELE VLJAANDELELoengumapi kesolevas vljaandes on kogumikuks koondatud autori kaks varasemat igusinstituudis vlja antud loengumappi: 1) J.Liventaal. Sissejuhatus igusteooriasse. Riik ja igus. I osa. Riik. Tallinn 1997, 2) J.Liventaal. Sissejuhatus igusteooriasse. Riik ja igus. II osa. igus. Tallinn 1998. Kesolevas vljaandes on parandatud mlemas varasemas loengumapis ilmnenud trkivigu, korrigeeritud lhendite ssteemi, samuti tehtud mningaid ksikuid sisulisi muudatusi. Philises on tekstid samad, muudatused ei ole tinginud isegi kummagi loengumapi leheklgede iseseisva numeratsiooni muutmist. Osas II igus on teema I Sotsiaalsed normid, igus ja igusnorm alla lisatud uus, fakultatiivses jaos esitatud lik - 8: igusnormi struktuuri klassikalisest ning normativistlikustdoktriinist iguskirjanduses. See paragrahv on fakultatiivne I kursuse lipilastele, obligatoorne aga IV kursuse lipilastele.

J.Liventaal Tallinnas 4.veebruaril 2000.a

2SISUKORDPPEAINEST

10

11 TEEMA 1. PPEAINE SISSEJUHATUS IGUSTEOORIASSE SISU (TEADUS, TUNNETUS NING TEOORIA; IGUSTEOORIA NING IGUSTEADUS; IGUSE ENTSKLOPEEDIA; IGUSPE; IGUSTEOORIA NING IGUSTEADUSE FUNKTSIOON; IGUSHARUD; SUURED IGUSSSTEEMID) 1. TEADUS, TUNNETUS NING TEOORIA 2. IGUSTEADUS NING IGUSTEOORIA 3. IGUSE ENTSKLOPEEDIA 4. IGUSPE 5. IGUSTEADUSE NING IGUSTEOORIA FUNKTSIOON 6. SUURED IGUSSSTEEMID TEEMA 1. PHIMISTED

11 12 14 14 14 15 16

I OSA. RIIKTEEMA 2. RIIGI TEKKE TEOORIATE PALJUSUS 1. RIIGI TEKKE AJALOOLISED TEOORIAD (Platoni kontseptsioon riigist ning riigi tekke Aristotelese teooria) P.1. PLATONI KONTSEPTSIOON RIIGIST P.2. RIIGI TEKKE ARISTOTELESE TEOORIA 2. RIIGI TEKKE PATRIARHAALSED TEOORIAD 3. RIIGI TEKKE TEOLOOGILISED TEOORIAD 4. RIIGI TEKKE HISKONDLIKU LEPINGU TEOORIAD 5. RIIGI TEKKE PSHHOLOOGILISED TEOORIAD 6.RIIGI TEKKE VGIVALLATEOORIAD TEEMA 2. PHIMISTED

17 17 17 19 20 20 21 21 21 22 23 23

TEEMA3. RIIKIDE TEKKIMINE JA LPPEMINE KAASAJAL 1. RIIKIDE TEKKIMISE ALUSED

3

P.1. ALGNE EHK ORIGINAALNE TEKKIMINE (THJA MAA KOLONISEERIMINE) P.2. TEISENE EHK SEKUNDAARNE EHK DERIVATIIVNE TEKKIMINE 2. RIIKIDE LPPEMISE PHILIIGID 3. MANDAAT JA HOOLDUS TEEMA 3. PHIMISTED

23 23 23 24 25 26TASANDID.

TEEMA 4. HISKONNA POLIITILINE ORGANISATSIOON, RIIK KUI ORGANISATSIOON NING RIIGI PHITUNNUSED1. HISKOND JA SELLE ORGANISEERITUSE ERINEVAD

26HISKONNA POLIITILINE ORGANISATSIOON NING RIIK KUI ORGANISATSIOON P.1. HISKOND JA SELLE ORGANISEERITUSE ERINEVAD TASANDID.

26TSIVIILHISKONNA SUB- JA SUPERSTRUKTUURID P.2.RIIK KUI ORGANISATSIOON, TEMA PHITUNNUSED NING RIIGI SUVERNSUSE TAGAMISE ELEMENDID 2. RIIGI TERRITOORIUM 3. RAHVAS P.1. MISTE RAHVAS ERINEVAID THENDUSI P.2. KODAKONDSUS 4. AVALIKU VIMU ORGANISATSIOON 5. RIIGI SUVERNSUSE TAGAMISE NELI ELEMENTI 6. RAHVAS, RIIGI SSTEEM NING KSIKISIK HISKONNA POLIITILISES ORGANISATSIOONIS P. 1. POLIITILINE LESEHITUS (OSALEMINE POLIITILISES PROTSESSIS) P. 2.RAHVA, RIIGI SSTEEMI SEKUNDAARSETE ELEMENTIDE NING KSIKISIKU ESINDATUSEST HISKONNA POLIITILISES ORGANISATSIOONIS JA RIIGI SSTEEMIS P. 3. INIMENE, HISKOND, RIIK - SEOSTE TBID TEEMA 4. PHIMISTED

27 28 28 29 30 31 32 33 33 33

35 36 37

TEEMA 5. RIIGI AJALOOLISED TBID, RIIGI VORMID NING RIIGI FUNKTSIOONID

4

.1.RIIGI AJALOOLISED TBID 2. RIIGI VORMID P.1.RIIGI VALITSEMISE VORMID P. 2. RIIKLIK KORRALDUS P.3. POLIITILINE REZIIM 3. RIIGI FUNKTSIOONID JA LESANDED TEEMA 5. PHIMISTED

37 38 38 41 42 43 44 45 45 45 45 45 47 47 48 49 49 49 49 50 52

TEEMA 6. RIIGIORGANITE TUNNUSED NING LIIGITUSI, VALIMISIGUSE PHIMISTEID.1. RIIGIORGANITE TUNNUSED NING RIIGIORGANITE LIIGITUSI P.1. RIIGIORGANITE TUNNUSED P.2. RIIGIORGANITE PHILIIGITUSI P.3. RIIGIORGANITE ERILIIGITUSI 2. ESINDUSORGANITE MOODUSTAMISE ALUSED (VALIMISSSTEEMID: prof. R.Taagepera phjal - vt Taagepera, Shugart, 74.) P.1. VALIMISIGUS P. 2. VALIMISIGUSE SISU P. 3. VALIMISE ORGANISATSIOON P. 4. VALIMISSSTEEM P. 5. HLETUSSEDEL P. 6. MUUD MISTED P.7. VALIMISSSTEEMIDE PATOLOOGIAD (Taagepera) TEEMA 6. PHIMISTED

TEEMA 7. RIIGIVIMU ESINDUSORGANID, RIIGIPEA, VALITSUS NING JUSTIITSORGANID: JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID, PDEVUS JA STRUKTUUR 1. RAHVA VAHETU OSAVTT VIMU TEOSTAMISEST

53

53

5

2. SEADUSANDLIK RIIGIVIMP.1.JURIIDILINE LAAD (ISELOOM ) P. 2. FUNKTSIOONID P. 3. PDEVUS P. 4. STRUKTUUR

53 53 54 54 55 56 56 57 57 58 58 58 59 60 61 62 62 62 63 63 64 64 65 65

3. RIIGIPEAP. 1. JURIIDILINE LAAD P. 2. FUNKTSIOON P. 3. PDEVUS

4. TIDESAATEV RIIGIVIMP. 1. JURIIDILINE LAAD P. 2. FUNKTSIOONID P. 3. PDEVUS P. 4. STRUKTUUR P.5. TKORD P.6.VALITSUSE KESKHALDUSAPARAAT

5. RIIGI REGIONAALSETE (VAHETASANDI) NING LOKAALSETE KOHALDUSTASANDITE JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOON JA PDEVUS P.1.RIIGI REGIONAALSED (VAHETASANDI) NING LOKAALSED KOHALDUSTASANDID P.2. JURIIDILINE LAAD P.3. FUNKTSIOONID P.4. PDEVUS P.5. STRUKTUUR

6. KOHUS NING JUSTIITSORGANID. JRELEVALVE NING JRELEVALVEORGANIDP.1. LDPHIMTTED

6

P.2. KOHTUTE STRUKTUUR (RAKING) P.3. JRELEVALVE INSTITUTSIOONIDE FUNKTSIOONID JA

66PDEVUS

67TEEMA 7. PHIMISTED

69

TEEMA 8. TEISED ORGANISATSIOONID - I RHM: KOHALIKUD 71 OMAVALITSUSED; RIIGIKAITSELISED ORGANISATSIOONID; KULTUURAUTONOOMIA; KUTSEALADE OMAVALITSUSED; KIRIKUOMAVALITSUS- NENDE JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID JA PDEVUS1. KOHALIKUD OMAVALITSUSED - MISTE, JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID, PDEVUS JA STRUKTUUR P. 1. MISTE P.2.JURIIDILINE LAAD P.3. FUNKTSIOONID P.4. PDEVUS P.5. STRUKTUUR 2. RIIGIKAITSELISED ORGANISATSIOONID 3. KULTUURAUTONOOMIA ORGANISATSIOONID 4. KUTSEALADE OMAVALITSUS 5. KIRIKUOMAVALITSUS TEEMA 8. PHIMISTED

71 71 71 72 72 73 74 74 75 75 75 77 77 78 79 79 79 80 80 81

TEEMA 9. AVALIK TEENISTUS 1. AVALIK TEENISTUS: PHIMISTEID 2. AVALIK TEENISTUS JA TEENISTUJAD 3. RIIGITEENISTUJATE KATEGOORIAD 4. RIIGITEENISTUSE KOLM SSTEEMI P.1.KARJRISSTEEM P.2.TEENISTUSKOHA SSTEEM P.3. MNED?ERISSTEEM TEEMA 9. PHIMISTED

7

8Skeem nr 1 (RIIGI PHITUNNUSED) Skeem nr 2 (RIIGI VALITSEMISE VORMID: MONARHIA) Skeem nr 3 (RIIGI VALITSEMISE VORMID: VABARIIK) Skeem nr 4 (IGUSHARUD: EESTI) Skeem nr 5 (IGUSHARUD: SOOME)

82 83 83 84 85 86

LISA 1

SISSEJUHATUS IGUSTEOORIASSE I OSA: RIIK FAKULTATIIVNE

TEEMA 3. RIIKIDE TEKKIMINE JA LPPEMINE KAASAJALTeema lisa: 4. SUKSESSIOON (SUCCESSIO) EHK IGUSTE JA KOHUSTUSTE PRANDAMINE 1. RIIKIDE TEKKIMISE ALUSED P.2.TEISENE EHK SEKUNDAARNE EHK DERIVATIIVNE TEKKIMINE -

86 86 86lisa

86P.2.2. dismembratio juurde:

TEEMA 4. HISKONNA POLIITILINE ORGANISATSIOON, RIIK KUI ORGANISATSIOON NING RIIGI PHITUNNUSED 2. RIIGI TERRITOORIUM (MAA-ALA) lisa: riigi territooriumi teooriate ning doktriinide genees P.1. Ajaloolised ning sotsioloogilised teooriad 1.1.Antiikaja klassikaline kliimavndite teooria 1.2. Montesquieu teooria riigi territooriumist 1.3. Ajalooliste ning sotsioloogiliste koolkondade teooriad P.2. Riigi territooriumi juriidilised doktriinid: territoriaalse vimu doktriin; territoriaalse limuslikkuse doktriin; doktriin territooriumist kui riigivimu teostamise ruumist 2.1. Juriidilised doktriinid: juured 2.2. Territoriaalse vimu doktriin 2.3. Territoriaalse limuslikkuse doktriin 2.4. Doktriin territooriumist kui riigivimu teostamise ruumist

86 86 86 86 87 87 87

87 87 88 88

9 3. RAHVAS 3. P.2 lisa: kodakondsuse instituudi geneesist

88 89 89 89 89

TEEMA 5. RIIGI AJALOOLISED TBID, RIIGI VORMID NING RIIGI FUNKTSIOONID2. P. 2. RIIKLIK KORRALDUS - lisa: Fderatiivse riikliku korraldusega riikide osariigid

TEEMA 7. RIIGIVIMU ESINDUSORGANID, RIIGIPEA, VALITSUS NING JUSTIITSORGANID: JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID, PDEVUS JA STRUKTUUR 2. SEADUSANDLIK RIIGIVIM - lisa: Sissejuhatuse juurde: P. 4. STRUKTUUR - lisa:

89 89

4. TIDESAATEV RIIGIVIM:

90P. 2. FUNKTSIOONID - lisa: P.6.VALITSUSE KESKHALDUSAPARAAT - lisa: 5. RIIGI REGIONAALSETE (VAHETASANDI) NING LOKAALSETE KOHALDUSTASANDITE JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOON JA PDEVUS P.1.RIIGI REGIONAALSED (VAHETASANDI) NING LOKAALSED KOHALDUSTASANDID - lisa: 1.1. Oma(valitsus)haldusega regioonid 1.2. Kohahaldus TEEMA8. TEISED ORGANISATSIOONID - I RHM: KOHALIKUD OMAVALITSUSED; RIIGIKAITSELISED ORGANISATSIOONID; KULTUURAUTONOOMIA; KUTSEALADE OMAVALITSUSED; KIRIKUOMAVALITSUS- NENDE JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID JA PDEVUS: 1. KOHALIKUD OMAVALITSUSED - MISTE, JURIIDILINE LAAD, FUNKTSIOONID, PDEVUS JA STRUKTUUR - lisad: P. 1. Miste - kogukondlik ning riiklik teooria 1.1. Kogukondlik teooria 1.2. Riiklik teooria 1.3. Omavalitsusliku kogukonna statuudiakti probleeme

90 91 92 92 92 92 93

93 93 93 93 94

10

1.4. Suhtelisest vabadusest moodustada ise oma esindus- ja titevorganite ssteem P.5. STRUKTUUR - lisa:

95 96 97

TEEMA 9. AVALIK TEENISTUS 1. AVALIK TEENISTUS: PHIMISTEID Riigiteenistus - geneesist Riigiteenistuse probleemide teaduslikust uurimisest Tnapeva riigiteenistusest Euroopas Riigiteenistuse ning halduse iseloomulikke jooni Kesk- ja Ida- Euroopa totalitaarre?iimiga riikides Haldusjuhtimise meetodi tielik politiseerumine: Kohe prast demokratiseerumisprotsessi tekkis olustik, milles: Viimasele ajale on iseloomulik (1994.a. seis):

97 97 99 100 102 103 103 103

FAKULTATIIVSE OSA LPP

------------------------------Lisa 2I. KIRJANDUS II. NORMATIIVAKTID

TEEMAKOHASED ALLIKAD

105 105 112

11

SISSEJUHATUS IGUSTEOORIASSE (IGUSTEOORIA LDOSA)PPEAINESTSissejuhatus igusteooriasse (peaaine AO 10111) on igusinstituudis igusppe sissejuhatavaks aineks. Aineprogrammi kohaselt on selle ppeaine