nr. 12 december 2016 20. £¥rgang | pris 20 kr. | 10 kr. g£¥r ......

Click here to load reader

download nr. 12 december 2016 20. £¥rgang | pris 20 kr. | 10 kr. g£¥r ... k£¸b kun avisen af s£¦lgere med synligt

of 17

 • date post

  19-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of nr. 12 december 2016 20. £¥rgang | pris 20 kr. | 10 kr. g£¥r ......

 • hus forbi nr. 12 december 2016 20. årgang | pris 20 kr. | 10 kr. går til sælgeren | køb af sælgere med synligt id-kort

  køb kun avisen af sælgere med synligt hus forbi-id-kort som dette. solution-kort giver ikke hjemmel til at sælge hus forbi. hus forbi har intet med projektet solution at gøre. hus forbi-id er din garanti for, at du støtter hjemløse og socialt udsatte. hus forbi må ikke sælges i togene.

  KOPI

  Krzysztofs

  jul DSB smider hjemløse væk

  Nu kan politikere frihedsberøve

  Penge til socialt udsatte forvinder

  10.000 kr LÆS MERE PÅ SIDE 22-23

  skal vi dele

 • 2 | HUS FORBI | nr. 12 december 2016 | 20. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2016 | 20. årgang | 3

  | leder | Et dårligt sats Forhåbentlig har Københavns Kommune fundet andre penge til at lukke hullet efter de lidt mere end 50 millioner kroner, som mangler i kassen, fordi socialministeren og partierne bag satspuljen har besluttet at droppe en særbevilling.

  Pengenes anvendes ellers til at hjælpe samfundets allermest udsatte. Og formålet med satspuljen er netop at hjælpe samfundets ’svageste.’

  Når man ser på, hvordan pengene fra satspuljen i øvrigt strøs rundt med løs hånd og uden viden om, hvad de i virkeligheden bruges til, så er det helt grotesk, at man fjerner en støtte til en indsats, som er livsvigtig for mange.

  I dette Hus Forbi afslører vi med hjælp fra tidligere medlem af Folketinget, Eyvind Vessel- bo, og tidligere medarbejder i Socialstyrelsen, Lis Døssing, at socialministeren og satspulje- ordførerne overhovedet ikke har styr på milliarder af kroner.

  En stor del af pengene ender som bloktilskud til kommuner, uden at politikerne, som for- handler satspuljen, har nogen reel mulighed for at vide, om de sociale projekter stadig eksi- sterer.

  Nogle af pengene bortfalder simpelthen og forsvinder i et sort hul – eller rettere: Finans- ministeren bruger dem nok til alle mulige andre formål.

  Det er helt uacceptabelt. Satspuljen er penge, der er trukket fra overførselsindkomsterne. De skal komme socialt udsatte til gode.

  Desuden er der bevilget penge fra satspuljen til mange ting, som helt åbenlyst burde være finansieret på anden vis. For eksempel 2,2 milliarder kroner til psykiatrien i perioden 2015 til 2018. Det beløb skulle da bare på regionernes budget ligesom alle andre sundhedsudgifter.

  Endelig er der penge, hvor det er tvivlsomt, om andre end medarbejderne i Socialstyrelsen og nogle konsulentfirmaer får gavn af dem. Det kan sagtens være tilfældet med de 249 milli- oner kroner, som nu anvendes til den sociale investeringsfond.

  ’Vi skal også være bedre til sammen med kommunerne at finde ud af, hvad der virker, og hvordan vi får det ud at virke. Det er filosofien i den sociale investeringsfond,’ siger socialmi- nisteren.

  I forbindelse med en anden stor satspuljebevilling , Fælles Ansvar 2, fik konsulentfirma- et Rambøll penge for at undersøge ‘muligheden for at udpege typer af indsatser, der er veldo- kumenterede og særligt gode til at skabe positive resultater for en given gruppe af socialt ud- satte.’

  Med investeringsfonden laver man altså den samme øvelse igen for 249 millioner. Der er brugt forholdsvis mange penge til at måle effekt sammenlignet med de beløb, der er gået til projekter, som virker direkte for hjemløse og udsatte.

  Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), universiteterne og andre laver fine rap- porter i en lind strøm og helt ærligt: Socialarbejderne ude i frontlinjen ved udmærket, hvad der virker. Når det kikser, er det som regel på grund politisk indblanding, for eksempel når folk rammes af sanktioner eller mister tilliden til systemet på grund af unødig kontrol og nedladende behandling.

  Eller fordi man i et opgør med en bestemt kommune sparer 50 millioner fra en pulje, hvor masser af pengene alligevel forsvinder i et sort hul.

  Glædelig jul Poul Struve Nielsen, redaktør

  22

  “ Jeg ser lidt julen som en biograf eller et teater. Hvis det var jul hele tiden, ville det ikke være sjovt. Men når det reelt kun er et par dage, hvor alle fejrer det, så går det.

  Krzysztof Krynski, Hus Forbi-sælger Side 18

  6 De Skal Bort DSB har hyret et vagtfirma til at bortvise hjem-

  løse fra togsstationerne i København. Det går ud over kommunens opsøgende arbejde

  8 13,2 milliarder kroner uden kontrol Penge fra satspuljen forsvinder tilsyneladende

  i den blå luft. Der er således bortfaldet 71,3 millioner kroner, som skulle være brugt til hjemløsestrategien.

  Forliget om ’forebyggelse af vold på botilbud’ mellem alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten indebærer, at kommunalpolitikerne nu kan frihedsberøve psykisk syge på ubestemt tid. Hus Forbi-sælger Rene har lige fået en lejlighed. Her er han på botilbuddet Orion i Hillerød sammen med rehabiliteringschef Perry Nymann og sin relationsmedarbejder, pædagog Signe Theilmann.

  12 Alvorligt syg og på gaden Hjemløse Jakob Dik blev udskrevet fra

  Slagelse Sygehus med en oplevelse af ikke at føle sig velkommen. Forløbet åbner diskussion om behovet for social- sygeplejesker på alle landets hospitaler.

  28 Hjemløse glemt i valgkamp

  32 Ny sælger

  | indhold | Foto: M

  ette K ram

  er K ristensen

  vi støtter hus forbi vil du også støtte?

  KOMMUNAL

  det koster 9.000 kroner at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk

  Bien Christianshavns filantropiske forening

  hus forbi REDAKTION ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Poul Struve Nielsen poul@husforbi.dk FORSIDEFOTO Mette Kramer Kristensen KORREKTUR KLN Copywriting LAYOUT Salomet Grafik

  KONTAKT REDAKTIONEN Poul Struve Nielsen, redaktør, tlf. 5240 9079 Peter Andersen, redaktionssekretær, tlf. 5373 0494 redaktion@husforbi.dk

  SALGSAFDELING John Hansen, tlf. 5240 9069, john@husforbi.dk Morten Munk Hansen, tlf. 8161 6689, morten@husforbi.dk Jimmy Rohde, tlf. 5133 8128, jimmy@husforbi.dk Simon Malling tlf. 5376 0479, husforbi@husforbi.dk

  ADMINISTRATION Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder tlf. 5240 9049, rasmus@husforbi.dk Hanne Kamp, bogholder, tlf. 5240 9089 hanne@husforbi.dk

  FORMAND FOR FORENINGEN HUS FORBI Henrik Søndergaard Pedersen, formand@husforbi.dk

  ANNONCER Redaktionen, tlf. 5240 9079

  UDGIVER Foreningen Hus Forbi Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N Tlf. 8993 7474, www.husforbi.dk

  DISTRIBUTION Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse med mere kan fungere som distributører for Hus Forbi – det vil sige være udleveringssted af avisen til sælgerne. Kontakt os på tlf. 8161 6689/5240 9069 (se listen af distributører på www.husforbi.dk).

  ABONNEMENT STANDARDABONNEMENT, inklusive støttemedlemskab: 480 kroner (12 numre om året – inklusive moms, porto og gebyr). STØTTEABONNEMENT, inklusive støttemedlemskab: 680 kroner Kontaktperson John Hansen, tlf. 5240 9069 Mail: abonnement@husforbi.dk

  BIDRAG Hvis du vil give et bidrag til Hus Forbi, kan du sætte beløbet ind på kontonummer 5324 0243524, Arbejdernes Landsbank. Mærk indbetalingen ’bidrag’.

  TRYK Dansk Avistryk OPLAG 90.000 LÆSERTAL 566.000 (første halvår 2016) Ifølge Index Danmark/Gallup ANTAL REGISTREDE SÆLGERE 2.400 ISSN 1397-3282 Næste nummer udkommer den 30. december 2016.

  HUS FORBI ER EN REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

  OM HUS FORBI Hus Forbi udkom første gang i 1996 og sælges af hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker. Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både via indholdet af Hus Forbi og i mødet med sælgeren. Hus Forbis sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt af Hus Forbis sekretariat. Salget af Hus Forbi fungerer for sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet. Indholdet i Hus Forbi produceres primært af professionelle freelancere, fotografer og illustratorer. Hus Forbi er medlem af det internationale netværk af gadeaviser, INSP.

 • 4 | HUS FORBI | nr. 12 december 2016 | 20. årgang HUS FORBI | nr. 12 december 2016 | 20. årgang | 5

  Bliv frivillig i Mariatjenesten MARIATJENESTEN er et værested, hvor du kan møde migranter, psykisk syge og andre, der færdes I det hårde miljø på Vesterbro. MARIATJENESTEN har eksisteret siden 1974 og drives hovedsageligt af frivillige.

  Har du tid og overskud til en ugentlig vagt? Er du over 25? Kan du tage aften- og weekendvagter? Og vil du vide mere?

  Så ring eller skriv til MARIATJENESTEN Istedgade 20, 1650 København V Pernille.m@kirkenskorshaer.dk Tlf. 33 24 50 50 mellem 10 og 12 på hverdage

  Kirkens Korshær er en folkekirkelig organisation, der har sit virke blandt samfundets udstødte gruppe

  Projekt UDENFOR rykker til Aarhus Fra støtte på gadeplan til boligprojekt

  af Poul Struve Nielsen

  Projekt UDENFOR, som har hjul- pet hjemløse i København siden 1996, rykker nu til Aarhus.

  Organisationen, som er kendt for sin mobile cafe, vil bygge bo- liger i den jyske hovedstad. De hjemløse skal selv være med i processen fra starten.

  Boligerne bliver midlertidige. Projekt UDENFOR søger nemlig tomme grunde omkring Aarhus, hvor der kan være hjemløse be- byggelser i nogle år, indtil ejer- ne af grunden skal bruge dem til noget andet. Projektet holder til i en tidligere vognmandsforret- ning, som grænser op til