Nederlands en Engels in het hoger onderwijs · PDF file Even voorstellen Senior adviseur...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nederlands en Engels in het hoger onderwijs · PDF file Even voorstellen Senior adviseur...

 • Wilma van der Westen

  senior adviseur Taalbeleid

  Nederlands en Engels in het hoger

  onderwijs

 • Even voorstellen …

   Senior adviseur Taalbeleid aan De Haagse Hogeschool

   Buitenpromovenda UvA: taalleerstrategieën hoger Onderwijs

   Medeoprichter & ex-voorzitter (2006 – 2014), nu alg. bestuurslid

  Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

   Lid van het Sectiebestuur Nederlands Levende Talen

   Lid van het bestuur van HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

   Educatief auteur, o.a.: Goed geschreven, Welgespeld, Succes met Taal

 • Nederlands en Engels in het hoger

  onderwijs: één taalbeleid?

  Studiedag Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid

  Hoger Onderwijs

  10 oktober 2016

 • Opbouw

   Begripsverheldering: taalbeleid en talenbeleid

   Keuze voor Nederlands of Engels

   Enkele cijfers (Nederland)

   Engels in Nederlandstalige opleidingen

   Nederlands in Engelstalige opleidingen

   Nederlands of Engels? Eén taalbeleid

 • 1. Begripsverheldering

  Taalbeleid en talenbeleid

 • Definitie taalbeleid (po & vo)

  “Taalbeleid is een structurele en strategische poging

  van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te

  passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met

  het oog op het bevorderen van hun algehele

  ontwikkeling en het verbeteren van hun

  onderwijsresultaten.”

  Van den Branden, 2004:51

 • Definitie taalbeleid (po & vo)

  “Taalbeleid is een structurele en strategische poging

  van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te

  passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met

  het oog op het bevorderen van hun algehele

  ontwikkeling en het verbeteren van hun

  onderwijsresultaten.”

  Van den Branden, 2004:51

 • Definitie taalbeleid (po & vo)

  “Taalbeleid is een structurele en strategische poging

  van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te

  passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met

  het oog op het bevorderen van hun algehele

  ontwikkeling en het verbeteren van hun

  onderwijsresultaten.”

  Van den Branden, 2004:51

 • Definitie taalbeleid (hoger onderwijs)

  “Taalbeleid is de formulering van het permanente,

  systematische en strategische handelen van

  beleidsmakers en beleidsuitvoerders om

  – op alle voor het onderwijs relevante niveaus –

  taal én taalontwikkeling tot een bron van

  permanente aandacht en zorg te laten zijn in de

  dagelijkse praktijk van het onderwijs en die

  maatregelen te nemen die bijdragen aan het

  studiesucces van studenten.

  Wilma van der Westen (2002)

 • Definitie taalbeleid (hoger onderwijs)

  “Taalbeleid is de formulering van het permanente,

  systematische en strategische handelen van

  beleidsmakers en beleidsuitvoerders om

  – op alle voor het onderwijs relevante niveaus –

  taal én taalontwikkeling tot een bron van permanente aandacht en zorg te laten zijn in de

  dagelijkse praktijk van het onderwijs en die

  maatregelen te nemen die bijdragen aan het

  studiesucces van studenten.

  Wilma van der Westen (2002)

 • Vervolg definitie

  Studiesucces wil in dit verband zeggen:

   in staat zijn de opleiding met behoud van alle kwaliteitseisen succesvol te

  doorlopen,

  en

   bij het afstuderen beschikken over voldoende taalvaardigheid voor de

  beginnende beroepsuitoefening.”

  Wilma van der Westen (2002)

 • Doelen taalbeleid HvA

  De implementatie van taalbeleid heeft twee doelen:

   het vergoten van de studeerbaarheid en de studenttevredenheid;

   het waarborgen van het eindniveau, dus ervoor zorgen dat de HvA taalvaardige

  professionals aflevert.

  http://www.taalwinkel.nl/taal-uva-hva/implementeren-van-taalbeleid/

 • Taalbeleid & talenbeleid

  In de literatuur zijn verschillende definities terug te vinden

  over taalbeleid.

  De substantiële uitbreiding naar talenbeleid,

  vertaalt zich niet in nieuwe definities.

  Bron: Mito Handleiding z.j.: p. 38

 • Taalbeleid & talenbeleid

  Uit: C. Frijns, 2011, ‘t is goe, juf, die spreekt mijn taal!

  In Vlaanderen heerst er, evenals in andere Europese landen,

  evenwel heel wat verwarring over het concept ‘talensensibilisering’.

  Dat komt doordat de termen taal(talen)sensibilisering en taalinitiatie

  geregeld door elkaar worden gebruikt.

  Ontwikkeling van taalbeleid of talenbeleid door scholen heeft in de

  alledaagse praktijk nog een lange weg te gaan en is in vele landen

  en op vele plaatsen nauwelijks of niet van de grond gekomen.

 • Wat is het verschil tussen een taal- en talenbeleid?

   Bij een taalbeleid richt je je op de verhoging van de taalvaardigheid van de leerlingen in

  één taal. In Vlaanderen zal dat het Nederlands zijn. Talensensibilisering kun je binnen

  taalbeleid inzetten om de talige identiteit van alle leerlingen te (h)erkennen waardoor

  hun welbevinden verhoogd wordt en hun motivatie om talen, waaronder het

  Nederlands, te leren toeneemt. We moeten er echter voor waken dat taalbeleid niet

  versmald wordt tot de verhoging van de taalvaardigheid Nederlands.

   Bij een talenbeleid wordt er niet één maar worden er verschillende talen en

  taalvariëteiten in de kijker gezet. Dan gaat het om de verhoging van de taalvaardigheid

  van leerlingen in verschillende talen. In Vlaanderen zal dat het Nederlands en de

  vreemdetaalvakken betreffen. Talensensibilisering verdient in een talenbeleid een

  plaats, omdat het de motivatie om verschillende talen te leren verhoogt en in die zin

  ingezet kan worden om de motivatie, de nieuwsgierigheid en de drijfveren om talen te

  verwerven aan te zwengelen.

 • Talenbeleid:

  Een talenbeleid is de structurele en strategische poging

  van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen

  aan de leerbehoeften van de leerlingen op het vlak van talen

  met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling

  en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.

  (naar: Van den Branden, 2010)

  Bron: C. Frijns, 2011, ‘t is goe, juf, die spreekt mijn taal!

 • Taalbeleid & talenbeleid

  APS:

   Taalbeleid: instructietaal

   Talenbeleid: beleid t.a.v. vreemde talen

  Doel talenbeleid MVT

  • Een gemeenschappelijke aanpak van de taalvaardigheid

  bij de mvt, waardoor de taalvaardigheid van leerlingen op

  internationaal niveau verbeterd wordt. Een verbreding en/

  of verdieping van het cultureel besef van leerlingen neemt

  daarbij een belangrijke plek in.

 • Taalbeleid & talenbeleid

  Daems (2007):

  Taalbeleid en taalvakkenbeleid

  Taalbeleid: taal als communicatiemiddel en instructietaal

  Taalvakkenbeleid: bereiken doelen van de taalvakken

 • Taalbeleid & talenbeleid

   Een talenbeleid omvat taalbeleid en taalvakkenbeleid.

  Vlaamse overheid. Onderwijsspiegel 2009/2010

 • Taalbeleid & talenbeleid

  Thomas More:

  Een talenbeleid is het beleid van een instelling

  tav alle onderwijstalen.

  http://bouwstenenopleiding.thomasmore.be/talenbeleid-laag-2.html

 • 2. Nederlands of Engels?

  In Nederland:

   Artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs en

  wetenschappelijk onderzoek (WHW):

  Het onderwijs dient in het Nederlands plaats te vinden,

  tenzij er goede redenen zijn daarvan af te wijken.

   2013: Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Driejarige opleidingen (180 ec’s); vwo-instroom

 • Nederlands of Engels?

   Keuze voor Nederlands of Engels als instructietaal

  Vaak uit ‘bedrijfseconomische’ overwegingen

   Reacties:

  Veelal tegen het Engels als instructietaal (EMI):

   Behoud van het Nederlands als wetenschapstaal;

   gebaseerd op opinies en normatieve oordelen;

   veelal vanuit een eentalig perspectief.

 • In beroep: scriptie in het Nederlands

  Datum bericht: 12 april 2011

  Een studente bedrijfskunde doet een afstudeeronderzoek bij

  een ziekenhuis. Dat ziekenhuis heeft de studente verzocht om

  haar scriptie in het Nederlands te schrijven. De examencommissie

  weigert daar toestemming voor te geven en eist een scriptie in

  het Engels. Tegen die beslissing ging de studente vorige week

  in beroep.

  Het College van Beroep is inmiddels tot een uitspraak gekomen. Besloten is dat de examencommissie in redelijkheid

  tot de gemaakte beslissing is gekomen. Daarmee is het beroep van de studente bedrijfskunde ongegrond verklaard.

  -> Kamervragen (al vanaf 2009); de minister oordeelt dat de procedures zorgvuldig zijn gevolgd. De OER is leidend.

  -> 1 juni 2012: De Taalunie organiseert een hoorzitting ‘Nederlands en Engels in het hoger onderwijs