NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I 2015.-16..doc · Web view grupe 1 grupa 1...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I 2015.-16..doc · Web view grupe 1 grupa 1...

NAPUTAK ZA IZRADU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA OSNOVNIH ŠKOLA

Godišnji plan i program rada

Osnovne škole Kamešnica

za školsku godinu

2015./2016.

Otok, 30. rujna 2015.

Na temelju čl. 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 154/14) i članka 60. stavka 5. Statuta Osnovne škole Kamešnica, a na prijedlog ravnatelja, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donosi

GODIŠNJI PLAN

I

PROGRAM RADA

ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole:

OŠ Kamešnica - Otok

Adresa škole:

Hrvatskih branitelja 26, 21238 Otok

Županija:

SPLITSKO DALMATINSKA

Telefonski broj:

021/834-417

Broj telefaksa:

021/835-084

Internetska pošta:

os-kamesnica@st.t-com.hr

Internetska adresa:

www.os-kamesnica-otok.skole.hr

Šifra škole:

17-765-001

Matični broj škole:

3067599

OIB:

42095587809

Upis u sudski registar (broj i datum):

Us-403/73, 30. 12. 1974.

Ravnatelj škole:

Miroslav Jukić, prof.

Zamjenik ravnatelja:

Voditelj smjene:

Ivana Grčić

Voditelji područnih škola:

P.Š. Ruda – Kata Šimunović

P.Š. Udovičići – Stipanka Vrdoljak Colo

Broj učenika:

449

Broj učenika u razrednoj nastavi:

214

Broj učenika u predmetnoj nastavi:

235

Broj učenika s teškoćama u razvoju:

8

Broj učenika u produženom boravku:

0

Broj učenika putnika:

40

Ukupan broj razrednih odjela:

26

Broj razrednih odjela u matičnoj školi:

21

Broj razrednih odjela u područnim školama:

5

Broj razrednih odjela RN-a:

14

Broj razrednih odjela PN-a:

12

Broj smjena:

1

Početak i završetak svake smjene:

7:45 – 13:00

Broj radnika:

63

Broj učitelja predmetne nastave:

30

Broj učitelja razredne nastave:

15

Broj učitelja u produženom boravku:

0

Broj stručnih suradnika:

5

Broj ostalih radnika:

13

Broj nestručnih učitelja:

1

Broj pripravnika:

2

Broj mentora i savjetnika:

1

Broj voditelja ŽSV-a:

0

Broj računala u školi:

102

Broj specijaliziranih učionica:

5

Broj općih učionica:

25

Broj športskih dvorana:

1

Broj športskih igrališta:

4

Školska knjižnica:

1

Školska kuhinja:

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. Podaci o upisnom području

Osnovna škola Kamešnica nalazi se u Splitsko-dalmatinskoj županiji u općini Otok. U sastavu općine su mjesta: Otok, Ruda, Gala, Udovičić, Korita i Ovrlje. Centralna škola se nalazi u Otoku i obuhvaća površinu od 3100 m2 i školsko dvorište 5000 m 2, a u njenom sastavu su područne škole u Rudi i u Udovičiću. Obje škole pohađaju učenici do četvrtog razreda. Učenici iz Gale su uključeni u Osnovnu školu Ivana Mažuranića iz Obrovca Sinjskog. Općina Otok je cestovno povezana sa susjednim općinskim središtima, ali je organizirani javni prijevoz nezadovoljavajući. Učenici iz Otoka i Udovičića u centralnu školu dolaze pješice, a iz Rude organiziranim prijevozom s ugovorenim prijevoznikom.

Već duži niz godina upisno područje nije mijenjano.

1.2. Unutrašnji školski prostori

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

Učionice

Kabineti

Oznaka stanja opremljenosti

Broj

Broj

Opća

opremljenost

Didaktička

opremljenost

RAZREDNA NASTAVA

1. razred

2

3

3

2. razred

3

3

3

3. razred

2

3

3

4. razred

2

3

3

PREDMETNA NASTAVA

Hrvatski jezik

2

1

3

3

Strani jezik

2

3

3

Likovna kultura

1

1

3

3

Glazbena kultura

1

1

2

2

Vjeronauk

1

3

3

Matematika

3

3

3

Priroda i biologija

1

3

3

Kemija

1

1

3

3

Fizika

1

3

3

Geografija

1

3

3

Tehnička kultura

1

1

3

3

Informatika

1

3

3

OSTALO

Dvorana za TZK

1

1

2

2

Knjižnica

1

3

3

Polivalentna dvorana

1

3

3

Zbornica

1

3

3

Uredi

5

3

3

PŠ Ruda

3

2

2

Pš Udovičići

2

3

3

U K U P N O:

39

6

3

3

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. Školski okoliš

Naziv površine

Veličina u m2

Ocjena stanja

1. Sportska igrališta

1799

1

PŠ Ruda

946

2

PŠ Udovičić

704

2

2. Zelene površine

800

2

PŠ Ruda

1400

2

PŠ Udovičić

1578

2

U K U P N O

7227

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

STANJE

Ocjena stanja

Audiooprema:

CD player

20

3

Video- i fotooprema:

Videokamera

1

3

Fotoaparat

1

2

Televizor

5

3

Flexi kamera

1

3

Informatička oprema:

Računalo

71

3

Projektor

18

3

Tablet-računala

31

3

Pametna ploča

3

2

Ostala oprema:

Fotokopirni stroj

1

3

Printer

9

3

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND

STANJE

Lektirni naslovi (I. – IV. razred)

1099

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred)

1374

Književna djela

2017

Stručna literatura za učitelje

900

Ostalo: Slikovnice i udžbenici

320

Časopisi

3549

Videokasete

90

U K U P N O

9349

1.5. Plan obnove, adaptacije i novih aktivnosti

Što se preuređuje ili obnavlja

Za koju namjenu

Zamjena nekoliko dotrajalih vrata na uredima i učionicama

Zvučna izolacija, funkcionalnost i estetski izgled

Završiti izradu projektne dokumentacije za gradnju nove dvorane i ishodovanje građevinske dozvole

Postizanje optimalnih uvjeta za rad

TZK

Preuređenje prozorskih okvira u prizemlju škole u Otoku

Funkcionalnost i sigurnosti

Uređenje platoa ispred škole u Otoku

Estetski izgled

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U

2014./ 2015. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o učiteljicama razredne nastave

Red. broj

Ime i prezime

Godina rođenja

Zvanje

Stupanj stručne

spreme

Mentor-savjetnik

Godine

staža

1.

Ajduković N., Maja

1958.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

35

2.

Kunac, Josipa

1986.

Magistar primarnog obrazovanja

VSS

-

3

3.

Porobija, Ivana

1987.

Magistar primarnog obrazovanja

VSS

-

2

4.

Rajčić, Jasminka

1980.

Diplomirani učitelj

VSS

-

8

5.

Vladova, Katarina

1987.

Magistar primarnog obrazovanja

VSS

-

2

6.

Milanović Trapo, Tina

1982.

Diplomirani učitelj

VSS

-

5

7.

Grgat, Ljuba

1962.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

24

8.

Gusić, Sanja

1964.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

22

9.

Jukić, Marija

1961.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

32

10.

Koprčina, Daniela

1954.

Nast. razredne nastave

SSS

-

41

11.

Pavić, Katica

1957.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

37

12.

Perković, Ivana

1966.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

21

13.

Porobija, Ivanka

1963.

Nast. razredne nastave

VŠS

-

23

14.