Model tyler

download Model tyler

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Model tyler

PowerPoint Presentation

Princess KEE SIAW LINGCpt. ZULHILME MOHAMADHunter IKHWANI ISMAILBOUNTY$ 820,000,000 BelL !BOUNTY$ 500,000,000 BelL !BOUNTY$ 4 BelL !

DEADORALIVE

MODEL-MODEL KURIKULUM MODEL TYLER (1949)

2

MODEL TYLERDalam tahun 1949 Tyler telah menyarankan idea yang berkaitan dengan pembangunan kurikulum.Hasil kerja beliau telah menjadi asas kepada kebanyakan kurikulum didunia.Idea masih releven walaupun kelihatan agak lama

Pendapat beliau berkisar kepada empat pertimbangan dalam pembangunan kurikukum iaitu :

1. matlamat dan objektif kurikulum2. pengalaman pembelajaran yang dikaitkan dengan pencapaian matlamat dan objektif3. aspek pentaksiran dan penilaian pembelajaran, dan4. bagaimana aktiviti - aktiviti pembelajaran disusun atur

Model Tyler lebih tertumpu kepada hasil kepada proses pendidikan dan dengan itu tergolong dalam model produk. Sebaliknya model proses lebih condong kepada kualiti bagaiamana proses pendidikan dikendalikan (dengan itu dipanggil 'proses').

RBT 3103KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

Kekuatan model Tyler terletak pada kejelasan hala tuju pendidikan. Ini dapat dilihat pada matlamat dan objektif pembelajaran yang dipinta.Seterusnya diikuti dengan langkah- langkah konkrit untuk membawa pelajar ke arah pembelajaran. Pada waktu yang sama, model ini membawa idea kepada pemeringkatan pelajar dan dengan itu seharusnya pengalaman pembelajaran perlulah disediakan menurut kesesuaian pelajar..

S ekian

Terima

Kasih