mnc chuyển giá

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.710
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of mnc chuyển giá

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

A. L THUYT1. Chuyn giao ni b (Cc nghip v mua bn ni b)

Cc nghip v mua bn ni b ca MNC l nhng hot ng mua bn qua li gia cng ty m v cng ty con hoc gia cc cng ty con ca MNC vi nhau. Cc cng ty con ca MNC hot ng trn phm vi ca nhiu quc gia khc nhau do cc giao dch ni b ca cc MNC din ra rt a dng v phc tp vi s lng ngy cng nhiu v gi tr ngy cng ln. Cc hot ng ny c thc hin thng qua cc giao dch nh: giao dch chuyn giao ni b ti sn c nh hu hnh hay ti sn c nh v hnh; chuyn giao nguyn vt liu, thnh phm, thng qua s dch chuyn ngun vn nh cho vay v i vay ni b; qua vic ti tr v nhn ti tr v cc ngun lc nh ti lc v nhn lc, qua s cung cp cc dch v t vn ti chnh, t vn qun l; qua cc chi ph cho vic qung co v chi ph nghin cu pht trin. Trong thc t, cc nghip v chuyn giao ni b thng c cc nh qun l ca MNC nh gi sao cho ti thiu ha tng s thu phi np trn bnh din ton tp on, y chnh l hnh vi chuyn gi. Hnh vi ny khng ch tc ng ln kt qu hot ng ca MNC m cn tc ng ln ngn sch quc gia. hn ch hnh vi chuyn gi, cc quc gia cn p dng nguyn tc da trn nguyn l gi th trng ALP (The Arms Length Principle) trong vic nh gi cc nghip v chuyn giao ni b nhm m bo tnh cng bng trong thng mi. Nguyn tc ALP chnh l c s cho cc nghip v mua bn, trao i hng ha v cung cp dch v gia cc quc gia. Nguyn tc ny i hi cc nghip v mua bn ni b trong cc MNC phi c thc hin nh cc nghip v mua bn din ra gia cc bn c lp vi nhau nhm th hin c tnh khch quan ca quan h th trng. 2. Cc phng php nh gi chuyn giao Trc khi i vo cc phng php nh gi chuyn giao, chng ta cn bit nh gi chuyn giao l g?

1

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

nh gi chuyn giao l vic s dng cc phng php xc nh gi c ca cc nghip v chuyn giao trong ni b mt MNC ph hp vi thng l quc t v c chp nhn bi cc quc gia ni m cc cng ty con ca MNC ang hot ng. Vic nh gi chuyn giao l cn thit cho cng tc qun tr ca cc thnh vin trong cc MNC, nhng khi gi chuyn giao ni b cao hn hay thp hn gi th trng th xy ra hot ng chuyn gi, ng thi y cng l phng php gip chnh ph xc nh xem cc MNC c thc hin chuyn gi hay khng. 2.1. Phng php gi t do c th so snh c (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP) Ni dung: so snh gi c phi tr cho cc hng ho hoc dch v c chuyn giao trong mt nghip v chuyn giao c kim sot vi gi c phi tr cho cc hng ho v dch v chuyn giao trong mt nghip v chuyn giao t do c th so snh c. C s: thc hin nguyn tc gi th trng (tc l da trn quan h khng quen bit). Nu c s khc bit khng ln lm gia cc nghip v chuyn giao ca bn c lin kt vi bn khng lin kt, c th lm nh hng n gi c giao dch nh: cht lng hng ho, nhn hiu hng ho, iu kin giao hng, thi hn chuyn giao, quan h thanh ton, c th thc hin phng php CUP c iu chnh. Phng php CUP c iu chnh s khng thc hin c khi c nhng s khc bit trong cc nghip v chuyn giao gia cc bn c lin kt v khng lin kt m vic iu chnh rt kh thc hin, hoc khng thc hin c. Nhng s khc bit bao gm: khc bit v cht lng sn phm; khc bit th trng v mt a l; khc bit v cp th trng; khc bit v s lng v loi ti sn v hnh lin quan n vic bn hng. 2.2. Phng php cng thm chi ph (Cost plus method - CPM) Phng php gi vn cng thm chi ph da vo gi vn (hoc gi thnh) ca sn phm do doanh nghip mua vo t bn c lp xc nh gi bn ra ca sn phm cho bn lin kt.

2

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

Gi bn ra ca sn phm cho bn lin kt c xc nh trn c s ly gi vn (hoc gi thnh) ca sn phm cng (+) li nhun gp. Li nhun gp c tnh theo t sut li nhun gp trn gi vn (hoc gi thnh) sn phm bn ra, phn nh mc li nhun hp l tng ng vi chc nng hot ng ca doanh nghip v iu kin th trng. Mc li nhun ny phi c tnh ton sao cho gi c chuyn giao trong nghip v ny c th so snh cn bn vi gi th trng trong cc nghip v mua bn chuyn giao gia mt cng ty l thnh vin ca MNC v mt cng ty c lp hoc l giao dch gia hai cng ty hon ton c lp vi nhau. iu quan trng l tnh phn li nhun tng thm bao nhiu l hp l. Phn li nhun tng thm ny b nh hng bi cc yu t sau: Nu cng ty ny ch sn xut v thc hin mua bn theo hp ng cho ch mi cng ty m v khng gia cng cho bt c cng ty no khc th phn li nhun tng thm ny s c tnh theo mt t l trn gi vn sao cho hp l. Nu cng ty sn xut ra sn phm va bn cho cng ty m v cng ty c lp khc th phn li nhun tng thm s c phn b theo t l tng vn tham gia vo qu trnh sn xut sn phm. Bn cnh , cn phi so snh gi c hng ha dch v trong nghip v mua bn ni b v nghip v mua bn vi cng ty c lp. Thm vo , mt s yu t nh chc nng hot ng ca c s kinh doanh s ko theo mt s cc chi ph km theo s nh hng n t l li gp .

Cc ngha v thc hin hp ng nh cc rng buc giao hng v thi gian, s

lng v cht lng sn phm, lu kho, lu bi Phng php ny thng c p dng trong mt s trng hp sau: i vi cng ty sn xut, ch bin, lp rp, ch to v bn cho cc bn lin kt, gia cng ch bin v phn phi.

3

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

Giao dch gia cc bn lin kt thc hin hp ng lin doanh, hp ng hp tc

kinh doanh sn xut, lp rp, ch to, ch bin sn phm hoc thc hin cc tha thun v cung cp cc yu t u vo v bao tiu sn phm u ra. Giao dch cung cp dch v cc bn lin kt. 2.3. Phng php gi bn li (Resale Price Method RPM) Phng php xc nh gi bn li da vo gi bn li (hay gi bn ra) ca sn phm do doanh nghip bn cho bn c lp xc nh gi mua vo ca sn phm t bn lin kt. Gi mua vo ca sn phm t bn lin kt c xc nh trn c s gi bn ra ca sn phm trong cc giao dch c lp tr (-) li nhun gp tr (-) cc chi ph khc c tnh trong gi sn phm mua vo (nu c) (v d: thu nhp khu, ph hi quan, chi ph bo him, vn chuyn quc t). T sut li nhun gp trn gi bn ra (doanh thu thun) c xc nh bng gi tr chnh lch gia gi bn ra (doanh thu thun) v gi vn sn phm mua vo chia cho (:) gi bn ra (doanh thu thun). Trng hp doanh nghip c chc nng l i l phn phi khng c quyn s hu sn phm v c hng hoa hng i l theo t l phn trm (%) trn gi bn ca sn phm th t l c coi l t sut li nhun gp trn gi bn ra (doanh thu thun). Cc yu t nh hng trng yu n t sut li nhun gp trn gi bn ra (doanh thu thun) nh: Cc chi ph phn nh chc nng ca doanh nghip (v d: i l phn phi c quyn, thc hin cc chng trnh qung co, khuyn mi, bo hnh...); Chng loi, quy m, khi lng, thi gian quay vng ca sn phm mua vo bn li v tnh cht hot ng ca giao dch trn th trng (v d: bn bun, bn l, ...);

4

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

Phng php hch ton k ton (tc l phi m bo cc yu t cu thnh li nhun gp v doanh thu ca giao dch lin kt v giao dch c lp l tng ng nhau hoc cng c p dng chung cc chun mc k ton). 2.4. Phng php chit tch li nhun (Profit Split Method - PSM) Phng php PSM c s dng trong nhng trng hp, cc MNC c mi lin kt mua bn qua li qu cht ch, cc giao dch vi khi lng ln v phc tp (vi nhng trng hp ny, cc phng php nh CUP, RPM t ra khng hiu qu). Phng php ny da vo li nhun thu c t mt giao dch lin kt, tng hp ca nhiu thnh vin trong MNC thc hin, sau thc hin tnh ton li nhun cho tng thnh vin tham gia lin kt ging nh cch cc bn giao dch c lp phn chia li nhun trong nhng iu kin tng ng. Cc giao dch tng hp thng l cc giao dch c th, duy nht bao gm nhiu giao dch lin kt c lin quan cht ch v cc c tnh sn phm. V d: Mt cng ty X l cng ty c lp Vit Nam, c lin kt vi cng ty Y l thnh vin ca tp on sn xut xe t. Cng ty Y s chuyn u vo cho cng ty X lp rp v hon thin sn phm. Sau khi hon thnh sn phm, s c bn trong nc ( Vit Nam) bi cng ty X v bn li cho mt cng ty Z ( l thnh vin ca MNC ti mt quc gia khc). Da vo mi lin h gia cc bn tham gia th c hai cch tnh cho phng php chit tch li nhun nh sau: Cch 1: trc ht ta tnh t l gp vn (chi ph), sau ta tng hp li nhun t giao dch tng hp ri phn chia cho mi bn lin kt theo t l gp vn. Cch 2: phn chia li nhun theo hai bc sau:

Bc 1: Trc ht phn chia li nhun c bn cho mi bn tham gia giao dch lin

kt tng ng vi chc nng hot ng ca mnh. S d gi l li nhun c bn v n

5

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

cha tnh n cc yu t c th v duy nht (v d: c quyn s hu hoc s dng ti sn v hnh hoc quyn s hu tr tu). Phn li nhun c bn ny c tnh theo t sut li nhun gp hoc t sut sinh li tng ng vi gi tr ph hp nht thuc bin gi th trng chun theo t sut li nhun gp.

Bc 2: Phn chia li nhun ph tri cho mi bn tham gia giao dch lin kt

tng ng vi t l ng gp lin quan n tng li nhun ph tri (bng vi tng li nhun thu c tr i tng li nhun c bn phn chia bc 1). Phn li nhun ph tri ny phn nh li nhun ca giao dch lin kt tng hp m c s kinh doanh thu c ngoi phn li nhun c bn nh cc yu t c th, duy nht. Phn li nhun ph tri ca mi bn bng tng li nhun ph tri nhn vi t l ng gp cc chi ph hoc ti sn di y ca mi bn: Chi ph nghin cu v pht trin sn phm Gi tr (sau khi tr i khu hao) ca ti sn v hnh hoc quyn s hu tr tu c s dng sn xut, kinh doanh sn phm. Trong thc t phng php chit tch li nhun thng c p dng cho cc trng hp cc bn lin kt cng tham gia nghin cu v pht trin sn phm mi hoc pht trin sn phm l ti sn v hnh c quyn hoc cc giao dch trong quy trnh sn xut, kinh doanh chuyn tip gia cc bn lin kt t khu nguyn vt liu n thnh phm cui cng lu thng sn phm gn lin vi vic s hu hoc quyn s hu tr tu duy nht. 2.5. Phng php so snh li nhun (Comparable profit method - CPM) Phng php so snh li nhun l phng php m rng ca phng php gi bn li v phng php gi vn cng li. Phng php ny da vo t sut sinh li ca sn phm trong cc giao dch c lp c chn so snh lm c s xc nh t sut sinh li ca sn phm trong giao dch lin kt khi cc giao dch ny c iu kin giao dch tng ng nhau. Phng php ny khng cho ra kt qu v gi m tnh ra c thu nhp

6

Ti chnh cng ty a quc gia

Chuyn gi

thun trc thu l c s tnh thu thu nhp doanh nghip (TNDN) v c p dng vi mt trong cc iu kin sau: Khng c s khc bit v iu kin giao dch khi so snh gia giao dch c lp v giao dch lin kt gy nh hng trng yu n t sut sinh li; Trng hp c cc khc bit nh hng trng yu n t sut sinh li nhng cc khc bit ny c loi tr bng cch xc nh gi tr bng tin ca cc khc bit trng yu iu chnh, tu theo tng trng hp c th c th tng hoc gim gi tr nhm loi tr cc khc bit trng yu . Cc yu t nh hng trng yu n t sut sinh li nh: Cc yu t v ti sn, vn v chi ph s dng cho vic thc hin chc nng chnh ca doanh nghip (v d: sn xut, ch bin trn c s s dng my mc do doanh nghip u t c kh nng thu li nhun cao hn so vi vic sn xut, ch bin trn c s s dng my mc do c s khc cho thu gia cng); Tnh cht ngnh ngh hot ng, nhm sn phm v cng on sn xut hoc tiu th