ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI RỪNG NGHÈO KIỆT...

Click here to load reader

download ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI RỪNG NGHÈO KIỆT SANG TRỒNG CAO

of 27

 • date post

  02-Aug-2015
 • Category

  Environment

 • view

  330
 • download

  18

Embed Size (px)

Transcript of ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI RỪNG NGHÈO KIỆT...

1. NH GI TC NG D N CHUYN I RNG NGHO KIT SANG TRNG CAO TI TIU KHU 321, X NG H, HUYN B NG, TNH BNH PHC GVHD: PGS.TS V Ch Hiu I HC KHOA HC T NHIN KHOA MI TRNG 2. HOT NG CHUYN I RNG NGHO KIT SANG TRNG CAO SU 3. Theo FAO, Rng l cc h sinh thi c ti thiu 10% tn che ca cy g hoc tre na trong iu kin phc h t, h ng vt, h thc vt t nhin, khng phi l i tng canh tc nng nghip. Gm: Rng t nhin, Rng trng NH NGHA RNG Theo lut bo v v pht trin rng VN (2004) Rng l h sinh thi gm qun th thc vt rng, ng vt rng, vi sinh vt rng, t rng v cc yu t mi trng khc, trong cy g, tre na hoc h thc vt c trng l thnh phn chnh c che ph ca tn rng t 0,1 tr ln. Gm: Rng trng v rng t nhin trn t rng sn xut, t rng phng h, t rng c dng 4. PHN LOI RNG Mc ch s dng Rng phng h Rng c dng Rng sn xut Ngun gc Rng t nhin Rng trng Loi cy Rng g Rng tre na Rng cau da Rng hn giao g v tre na Tr lng Rng rt giu: tr lng cy ng trn 300 m3/ha; Rng giu: tr lng cy ng t 201- 300 m3/ha; Rng trung bnh: tr lng cy ng t 101 - 200 m3/ha; Rng ngho: tr lng cy ng t 10 n 100 m3/ha; Rng cha c tr lng: rng g ng knh bnh qun < 8 cm, tr lng cy ng di 10 m3/ha 5. RNG T NHIN NGHO KIT Rng t nhin ngho kit l rng t nhin c tr lng rt thp, cht lng km; kh nng tng trng v nng sut rng thp, nu rng phc hi t nhin s khng p ng c yu cu v kinh t, yu cu phng h. (TT 56/2012/TT-BNNPTNT ) TIU CH XC NH RNG T NHIN NGHO KIT Chiu cao ng knh bnh qun Mt (cy/ha) Tr lng (m3/ha) Ty theo trng thi: rng g; rng tre, na; rng hn giao tre na v g s c nhng quy nh khc nhau. Rng hn loi tre na v g: tr lng g ca tt c cc cy c ng knh ti v tr 1,3m trn mt t t 8 cm tr ln di 100 m3/ha; s cy tre na c ng knh ti v tr 1,3m trn mt t t 5 cm tr ln di 5.000 cy/ha trong mt l rng. 6. CY CAO SU Php danh: Hevea brasiliensis Ngun gc: Amazone Nam M Cy c nhiu m mu trng hay vng Chiu cao: > 30m Thi gian thu hoch m sau 5 6 nm Ngng sn xut m sau 26 30 nm C IM SINH THI 7. K THUT TRNG CHN V CHUN B T BN PHN - dc < 30% - Khng ngp ng - Tng t dy - Cch mt t 80cm khng c lp Laterit /si - Chun b h trng hnh phu ng knh y 0,5m, ming 0,7m THI V/ MT - Bn lt trc khi trng: mi h 10kg phn hu c + 200g phn ln Apatit - X l h trng bng Dolomite 0,3kg/h - Trng tum: 1/6 -31/7 - Trng bu: 15/5 31/8 - Mt : 500-550 cy/ha, khong cch 6 x 3m - Trn dc t trng theo ng ng mc CY CAO SU 8. K THUT CHM SC LM C XI XO,T GC TA CHI/ TO TN - Ct b cc chi mc t gc ghp v dc thnthn cy nhn - Ct ngn m cnh - Ta bt l khi qu um tm -Lm sch c 1- 1,5m xung quanh gc cy, nh c 3-4 ln/nm. -Thng s dng thuc tr c -Xi nh t xung quanh gc t ti xp. -Dng c kh,l cy t quanh gc lp dy 10cm, cch gc 10cm, pha trn ph lp t 5cm. BN PHN -Trong giai on nm th 3 - nm th 6 nhu cu dinh dng cao cn bn nhiu N, P v Ca. -Lng phn chia thnh nhiu t/nm: 2-3 t vo u v cui ma ma CY CAO SU 9. GI TR KINH T CA CY CAO SU SN LNG XUT KHU HIN NAY T 1 TRIU TN /NM GI BNH QUN: 2.700$/ TN KIM NGCH XUT KHU CAO SU T 2.7 T $/NM M CAO SU TR THNH VNG TRNG, MANG LI THU NHP CAO CHO QUC GIA Ngun: Agroinfo, FPTS 10. Theo Quyt nh s 750/Q-TTg ca Chnh ph v quy hoch pht trin cao su n nm 2015 v tm nhn n 2020. Cho php Trng mi cao su trn din tch chuyn i ti a t sn xut nng nghip km hiu qu v t rng t nhin l rng ngho ph hp vi trng cy cao su. Theo chin lc n 2020: Din tch cao su n nh mc 800.000 ha S RA I CH TRNG CHUYN I RNG T NHIN NGHO KIT SANG RNG TRNG CAO SU GI TR S DNG CA RNG T NHIN NGHO KIT THP RA I CH TRNG CHUYN I RNG NGHO KIT SANG RNG TRNG CAO SU Quyt nh s 2855 Q/BNN KHCN Cng b vic xc nh cy cao su l cy a mc ch. c mc ch nng nghip v lm nghip 11. NH GI TC NG 12. D n c thc hin ti x ng H, huyn B ng, tnh Bnh Phc. Gm 2 khu vc: khonh 4 tiu khu 321 v ton b din tch khonh 7 tiu khu 321 Tng din tch khu vc d n l 93,81 ha - Din tch chuyn i rng t nhin ngho kit sang trng rng cao su: 56,31 ha - Din tch khoanh nui qun l, bo v rng 34,92 ha - Din tch t khc (sui) : 2,58 ha GII THIU D N 13. HIN TRNG RNG CHUYN I Rng ngho hn hp gia g v l Khonh Trng thi t/rng Din tch (ha) Tr lng g bnh qun (m3/ha) Tng tr lng g (m3) 4 Rng IIIA1+L 14,43 49,68 716.9 4 Rng LIIb 11,03 34,55 381,1 7 Rng LIIb 1,33 8,46 11,3 7 Rng IIIA2+L 18,89 70,82 1337,8 7 Rng IIIA1+L 36,99 49,79 1841,7 7 Rng LIIb+L 2,10 87,5 183,8 Tng cng 4.473 Khonh Trng thi t/rng Din tch (ha) Tr lng l bnh qun (cy/ha) Tng tr lng l (cy) 4 Rng IIIA1+L 14,43 1.854 26753 4 Rng LIIb 11,03 4.335 47815 7 Rng LIIb 1,33 4.335 5,766 7 Rng IIIA2+L 18,89 2.950 55,726 7 Rng IIIA1+L 36,99 1.854 68,579 7 Rng LIIb+L 2,10 3.351 7,037 Tr lng g v l phn theo cc trng thi rng ti cc khonh 14. IU KIN T NHIN A HNH - i ni thp - cao: 175 307,5m - dc: 5 - 25 0 A CHT, TH NHNG t Feralit vng pht trin trn Bazan thch hp trng rng v cy lu nm KH TNG, THY VN - Kh hu nhit i gi ma - Tr lng nc ngm ln, d khai thc phc v cho sn xut 15. IU KIN KTXH Hot ng kinh t ch yu l nng, lm nghip Tng din tch gieo trng l 2950,86 ha (Cy hng nm chim 1716,7 ha; cy lu nm 1234,10 ha) Tng n gia sc gia cm hin c l 28.705 con Dn s: 6.032 ngi trong s ngi trong tui lao ng l 2.720 ngi Dn tc t ngi chim t l cao (khong 6.199 nhn khu, chim 82% dn s trn a bn x ng H) S ngi c vic lm n nh rt thp, ch chim khong 20% 16. Cht h, ct khc Vn chuyn ra bi cha Dn thc b Lm t, o h Trng, chm sc cao su Khai thc m cao su QUY TRNH CHUYN I 17. Mu thun x hi Thay i h sinh thi (Bin i HST rng t nhin sang HST rng trng) Ph hy h sinh thi rng hn hp gia g v l Thay i mi trng sng ca cc loi sinh vt Thay i vi kh hu Mt thm thc vt Thay i c cu s dng t Tc ng kinh t - x hi Xi mn, ra tri, st l t Thay i mi trng t (san bng, ci to t) Mt ph ca t Mt h sinh vt trong t Suy thoi mi trng t Trng v nui dng cy cao su nhim khng kh: bi, ting n nhim t (Bn phn, thuc BVTV) nhim nc ngm i sng v sc khe con ngi nhim nc mt Pht sinh cht thi nguy hi Gim din tch t lm nghip cng ng Gim din tch t sn xut nng nghip Thay i ngnh ngh lao ng Ph rng Mt c hi tip cn ngun li t rng Li ch kinh t Li ch x hi To vic lm Ci thin c s h tng Tng thu nhp bnh qun u ngi Xa i gim ngho MA TRN TC NG 18. H SINH THI Thay i HST t rng t nhin rng cy cng nghip nhn to - i sng h VSV thay i - Mt thm thc vt b mt ph - Cc loi cy rng b mt Suy gim a dng sinh hc Bin i vi kh hu Ko theo hng lot tc ng mi trng: nhim MT t, Nc 19. MI TRNG T NC D LNG THUC BVTV t hp th d lng thuc BVTV v c keo t gi li. PHN BN Bn phn khng ng quy cch d lng N, K . Cc loi phn v c lm chua t. XI MN RA TRI t c th b xi mn ra tri do mt thm thc vt b mt trong qu trnh san bng, ci to t NHIM MI TRNG T NHIM MI TRNG NC NGM NC MT 20. - Cy cao su thng qua vic quang hp hp thu kh CO2 trong kh quyn - Hiu qu sinh khi cy cao su: 93 tn/ha cho vic to sinh khi Li ch cho cn bng sinh quyn MI TRNG KHNG KH - Qu trnh gii phng mt bng, ci to t to ra khi lng bi ln nhim MT khng kh 21. TC NG KT - XH - M cao su c coi l vng trng do gi tr kinh t m n mang li rt ln. Ti vng d n thu nhp bnh qun u ngi tng, to vic lm, ci thin c s h tng ng k. Ti huyn M Rai Gia Lai: - To vic lm cho gn 4.000 lao ng (trong c gn 1.500 lao ng l ngi DTTS), u t xy dng 563,7 km ng giao thng, 73,4 km ng in, 1.311 nh cho cng nhn, 27 nh tr. - Nng sut m kh t bnh qun 2,134 tn/ha. Nm 2013 t doanh thu gn 120 t ng, np ngn sch nh nc trn 35 t ng v ngi lao ng vn c thu nhp bnh qun 6,41 triu ng/thng. Tuy nhin, ti mt s vng ang c d n chuyn i hiu qu kinh t mang li cha thc s r rng do iu kin t nhin khng ph hp vi cy cao su ( cc tnh pha Bc) v do s t chuyn i rng t nhin sang trng cao su (Ty Nguyn) 22. KT QU BAN U CA CH TRNG CHUYN I RNG NGHO KIT SANG TRNG CY CAO SU nh hng pht trin cy cao su Nm 2012 , din tch cao su c nc 915.000 ha v tip tc m rng. c bit, Ty Nguyn v Ty Bc 23. KT QU BAN U CA CH TRNG CHUYN I RNG NGHO KIT SANG TRNG CY CAO SU Pht trin cy cao su Ty Nguyn Din tch t cao su thc t nm 2012 t 83,8% k hoch n nm 2020. D kin 2015 din tch vt 9% so vi quy hoch Nm 2020 vt 22.8% Trong : Vi khong 200 d n c thc hin, Khong 80% din tch chuyn i l rng t nhin Theo bo co ca y ban trung ng giai on 2011- 2012 khu vc Ty Nguyn: 7.431 v vi phm lm lut, 1.527 v ph 1.015 ha rng chim 54% so vi ton quc v 165 t chc vi phm Chuyn i t rng sang trng cao su dn n mt rng nghim trng Nhm li ch li dng ph rng tn thu g 24. GII PHP PHT TRIN BN VNG 25. - Thit lp h thng tiu ch xc nh rng t nhin thc s ngho c th, thng nht khng to iu kin cho cc nhm li ch lch lut ph rng trng cao su - Xc nh, iu tra mc gi tr kinh t, mi trng ca rng t nhin ngho trc khi chuyn i. - La chn khu vc chuyn i phi c iu kin t nhin ph hp vi iu kin sinh thi ca cy cao su GII PHP QUY HOCH 26. - Quan tm i sng ca ngi dn trong vng chuyn i - To vic lm, gn li ch ca ngi dn vi rng cao su trnh cc mu thun x hi. - Quan tm t qu trnh chn ging, chn t, chm sc cy cao su t hiu qu kinh t. - Bn phn, s dng thuc BVTV ng quy cch gim thiu tc ng cho mi trng. GII PHP T CHC GII PHP K THUT 27. CM N THY V CC BN QUAN TM THEO DI