MMM308 METALURJ¤° VE MALZEME...

download MMM308 METALURJ¤° VE MALZEME M£“HEND¤°SL¤°¤â€¤° cdn3.beun.edu.tr/metalurji/e84141da8c9c4e6ae4d5a9a69ffac...¢ 

of 78

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MMM308 METALURJ¤° VE MALZEME...

 • BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  MMM308 METALURJİ VE MALZEME

  MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

  DENEY FÖYLERİ

  2018-2019

  Ders Sorumlusu:

  Prof. Dr. Hale SÜTCÜ

  Laboratuvar Eğitmenleri:

  Arş. Gör. Semih ENGÜN

  Arş. Gör. Engin KOCAMAN

  Arş. Gör. İlker Emin DAĞ

 • 2

  MMM308 METALURJİ VE MALZEME LABORATUVARI II

  YAPILACAK DENEYLER

  Önemli !!! Laboratuvar kapsamında gerçekleştirilecek deneylere gelmeden önce ilgili

  modüllerin okunması ve gelirken deney föyünün getirilmesi gerekmektedir.

  DENEY ADI İLGİLİ MODÜLLER SAYFA NO

  Demir dışı metallerin yeniden

  kristalleştirme ısıl işlemi ve

  metalografik olarak incelenmesi

  Yeniden Kristalleştirme Deneyi 6

  Yaşlandırma Isıl İşlemi Yaşlandırma Isıl İşlemi 12

  Al-Si Alaşımlarında Tane

  İnceltme ve Modifikasyon

  Al-Si Alaşımlarında Tane İnceltme ve

  Modifikasyon 15

  Eğme ve Basma Deneyi Eğme Testi 19

  Basma Testi 22

  Aşınma ve Yorulma Deneyi Aşınma Testi 28

  Yorulma Testi 36

  Kaynak Teknolojisi ve

  Tahribatsız Muayene Yöntemleri

  Kaynak Teknolojisi 42

  Tahribatsız Muayene 52

  Kimyasal çöktürme ile seramik

  tozu üretimi ve karakterizasyonu

  Kimyasal çöktürme ile seramik tozu

  üretimi ve karakterizasyonu 57

  Vitrifiye üretimi ve

  karakterizasyonu

  Slip Döküm 60

  Sırlama, Sinterleme ve

  Karakterizasyonu 65

  Malzeme Karakterizasyon

  Teknikleri

  Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

  ile Numune Karakterizasyonu 70

  X-Işınları Difraktometresi (XRD) ile

  Numune Karakterizasyonu 74

 • 3

  DENEY TAKVİMİ

  Tarih Grup Deney Adı Sorumlu Eğitmen

  12.02.2019 - Toplantı & Bilgilendirme İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu (İlk defa laboratuvara

  gireceklerin katılması zorunludur) İED-EK

  19.02.2019

  A Al-Si alaşımlarında tane inceltme ve modifikasyon EK

  B Malzeme Karakterizasyon Teknikleri SE

  C Demir dışı metallerin yeniden kristalleştirme ısıl işlemi ve metalografik olarak

  incelenmesi İED

  26.02.2019

  A Demir dışı metallerin yeniden kristalleştirme ısıl işlemi ve metalografik olarak

  incelenmesi İED

  B Al-Si alaşımlarında tane inceltme ve modifikasyon EK

  C Malzeme Karakterizasyon Teknikleri SE

  05.03.2019

  A Malzeme Karakterizasyon Teknikleri SE

  B Demir dışı metallerin yeniden kristalleştirme ısıl işlemi ve metalografik olarak

  incelenmesi İED

  C Al-Si alaşımlarında tane inceltme ve modifikasyon EK

  12.03.2019

  A Aşınma ve Yorulma Deneyi İED

  B Kimyasal çöktürme ile seramik tozu üretimi ve karakterizasyonu SE

  C Yaşlandırma ısıl işlemi EK

  19.03.2019

  A Yaşlandırma ısıl işlemi EK

  B Aşınma ve Yorulma Deneyi İED

  C Kimyasal çöktürme ile seramik tozu üretimi ve karakterizasyonu SE

  26.03.2019

  A Kimyasal çöktürme ile seramik tozu üretimi ve karakterizasyonu SE

  B Yaşlandırma ısıl işlemi EK

  C Aşınma ve Yorulma Deneyi İED

  02.04.2019

  A Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri EK

  B Eğme ve Basma Deneyi İED

  C Seramik vitrifiye üretimi ve karakterizasyonu SE

  09.04.2019

  A Seramik vitrifiye üretimi ve karakterizasyonu SE

  B Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri EK

  C Eğme ve Basma Deneyi İED

  16.04.2019 - Ara Sınav Haftası

  23.04.2019 Resmi Tatil

  30.04.2019

  A Eğme ve Basma Deneyi İED

  B Seramik vitrifiye üretimi ve karakterizasyonu SE

  C Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri EK

  07.05.2019 Telafi Haftası -

  14.05.2019 Telafi Haftası -

 • 4

  DERSE DAİR GENEL KURALLAR

  1. Laboratuvarın başlama saati Salı günü saat 09:30’ dur. Öğrencilerin laboratuara

  zamanında gelmeleri gerekmektedir. Zamanında gelmeyen öğrenci o hafta ilgili deneyden

  telafiye kalır.

  2. Bütün deneylere laboratuvar önlüğü getirilmesi zorunludur. Laboratuvar önlüğü olmayan

  öğrenciler, deneylere alınmayacaklardır.

  3. Laboratuvar öncesi föylerin ilgili kısımlarının okunarak laboratuvara hazırlıklı gelinmesi

  yüksek önem taşımaktadır. Laboratuvar eğitmenleri deney başlamadan önce deneyle

  ilgili kısa sınav yapacaklardır. Bu sınavdan 50’nin altında not alan öğrenciler telafiye

  bırakılır.

  4. Deney sırasında öğrenciler sözlü sınava da tabi tutulabilirler. Yetersiz görülen öğrenciler

  deney öncesi yapılan küçük sınavda başarılı olsalar dahi telafiye bırakılabilirler.

  5. Her öğrenci listede belirtilmiş olan grubuyla deneye girmek zorundadır.

  6. Öğrenciler 9 deneyden yalnızca 2 defa telafiye kalabilirler. Öğrenciler telafiye

  kaldıkları deneyi telafi haftasında yapmak, bütün deneyleri tamamlamak ve tüm raporlarını

  teslim etmek zorundadır. (Telafi deneyinin telafisi yoktur).

  7. Deney raporları; en geç deneyin yapıldığı günden sonraki Salı, 16.00’ya kadar ilgili

  laboratuvar eğitmenlerinden birine teslim edilmelidir. Bu zaman diliminde raporlarını

  teslim etmeyen öğrencilerin rapor notları 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek ve telafi için ek

  süre verilmeyecektir.

  8. Deneyler grup halinde yapılacaktır. Grup çalışmasının doğası gereği, grup üyeleri ve

  laboratuvar eğitmeni arasında işbirliği, fikir alışverişi ve tartışmalar gerçekleşebilir. Ancak

  raporların hazırlanması, bireysel yapılmalıdır. Herhangi bir kopya unsurunun tespitinde

  kopya olan rapor otomatik olarak sıfır ile notlandırılacaktır. Aynı durumun tekrarlanması

  durumunda ders notu otomatik olarak FF ile notlandırılacaktır.

  9. İlk yarım saat içinde deneye girmeyen öğrenciler, deneye alınmayacaklardır .

  10. Deney esnasında cep telefonları kapatılacaktır.

  11. Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer

  malzemelere dokunulmamalıdır.

  NOT SİSTEMİ

  Sınav Türü Katkı Yüzdesi

  Kısa Sınavlar (9) %24

  Raporlar (9) %36

  Final %40

 • 5

  DENEY RAPORLARININ YAZIMI HAKKINDA TALİMATLAR

  1- Her deney, raporda açık ve net bir şekilde organize edilmelidir. Raporla ilgili başlıca bilgileri

  içeren bir kapak sayfası kullanılabilir. Raporun sonunda örnek kapak sayfası verilmiştir.

  2- Rapor temel olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  1. Deneyin Adı ve Amacı (5p)

  2. Teorik Bilgiler (20p)

  3. Deneyin Yapılışı (10p)

  4. Veriler ve Hesaplamalar (30p)

  5. Sonuçlar ve Yorum (30p)

  6. Kaynaklar (5p)

  Kaynak yazım şekli:

  - Yazar(lar)ın Soyadı, Adı. “Eser Adı”. Kaynak dergi veya kitabın adı, Kitabın Yayın evi,

  Sayfa numarası, (Basım yılı).

  - İnternetten alınan bilgiler için kaynak ilgili sayfanın linki tümüyle verilerek yazılacaktır.

  3- Deney raporları tükenmez veya dolma kalemle A4 kâğıdının tek yüzüne sağ, sol, üst ve alttan

  2,5 cm boşluk olacak şekilde ve dış kapak dışındaki sayfalar numaralandırılarak yazılacaktır.

  Bilgisayardan, sadece tablo ve grafikler için yararlanılacaktır.

  4- Raporlar, konunun temelini teşkil edecek şekilde ön bilgi, laboratuvar süresince yapılanlar,

  yorumlar, laboratuvar eğitmeninin talep ettiği bilgiler ve verdiği soruların cevaplanmasını

  içermelidir. Gereksiz ve tekrar bilgilerden kaçınılmalı, sade ve net bir dil kullanılmalıdır.

  *Laboratuvar eğitmenlerinin istediği rapor formatı, genel talimatlardan farklı olabilir. Bu

  durumda raporunuzu, laboratuvar eğitmenlerinin istediği formata uygun şekilde hazırlayınız.

 • 6

  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

  Mühendislik Fakültesi METALURJİ VE MALZEME

  MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı

  “Yeniden Kristalleştirme ”

  Deney Föyü

  DENEYİN ADI Yeniden Kristalleştirme

  DENEYİN AMACI

  Alüminyumda Plastik Deformasyonun ardından yapılan ısıl işlemin

  malzemelerin kristal yapısında ve sertlik ölçümlerinde meydana

  getirebileceği değişiklikleri optik mikroskopla incelemek, yeniden

  kristalleştirme ısıl işleminin teorik ve pratik uygulamasının anlatımı

  ve sertlik değerlerinin plastik deformasyon oranı ve ısıl işlem süresi

  ile olan ilgisini saptayabilmek.

  TEORİK BİLGİ

  Kübik Yüzey Merkezli metaller(nikel,bakır,altın,alüminyum,kurşun vb.) başta olmak

  üzere; birçok metale plastik deformasyonla şekil verilebilmektedir. Aşağıdaki şekilde soğuk

  şekillendirme yöntemlerindenden bazıları gösteril