Metody zpracování informací – 1

Click here to load reader

download Metody zpracování informací – 1

of 26

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Metody zpracování informací – 1. Citační norma. Metody zpracování informací – 1. Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení . Praha: Karolinum, 1998. Článek: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Metody zpracování informací – 1

 • Metody zpracovn informac 1Citan norma

 • Metody zpracovn informac 1Monografie:CEJPEK, Ji. Informace, komunikace a mylen. Praha: Karolinum, 1998.lnek:STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6), 549-560. ISSN 0010-0870.st ze sbornku:BURCHARD, J. How humanities use a library. In Intrex : report of a planning conference on information transfer experiments, Sept. 3, 1965. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965, s. 219.

 • Metody zpracovn informac 1Dva a vce autoi:DAVIS, Ch. H. and J.E. RUSH. Guide to Information Science. Westport (USA): Greenwood, 1978.

  HORK, F., Ema URBNKOV a Josef HVALA

  WEAVER, W. aj.

  CHICHESTER, M., H. WORCHESTER and U. MANCHESTER et al.

 • Metody zpracovn informac 1Elektronick dokumenty:BORGMAN, Christiene. Why are Online Catalogs Still Hard to use? Journal of the American Society for Information Science. 1995, vol. 47, no 7. Dostupn tak z:http://www3.interscience.wiley.com/

  Svtov databzov centra a jejich bze dat bz dat [online]. Praha : ISK FF UK, c1995-2005, updated 2004-10-18 [cit. 2005-10-03]. Dostupn z: http://www1.cuni.cz/~brt/W4LS/dbc.html

 • Metody zpracovn informac 1Elektronick asopis:Ikaros: Elektronick asopis o informan spolenosti[online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 2013-02-10]. ISSN 1212-5075. Dostupn z: http://www.ikaros.cz

  Elektronick databze:http://www.dlis.dla.mil

 • Metody zpracovn informac 1Struktura citaceautornzevnakladatelsk dajedatum vydndaje o fyzickm popisu

 • Metody zpracovn informac 1Obecn zsady citovn:

  sprvn a pln oznaen citovanho dla nebo jeho sti

  dodrovat citan etiku citovn dla, kter autor pouil necitovn dla, kter autor pouil nepesn citovn, kter znemouje identifikaci

 • nepesn citovn, kter znemouje identifikaci citace mus bt pln, podle normativnch dokument citovn vhradn primrnch pramen, tj. co jsme mli de visu

  interpunkce odlinost u jednotlivch typ dokument daj oddlovac znak mezera - dal daje norma ISO 690 toto stanovuje v textu a v pkladech zkladn zsadou je jednotn prava v rmci jedn publikaceMetody zpracovn informac 5

 • Metody zpracovn informac 1Struktura citace autor povinn daj jde o vyjden primrn autorsk odpovdnosti poet autor max. 3 autoi; pi potu vtm se uvd prvn, dal jsou nahrazeni zkratkouaj. nebo et al. (a jin; et alii)

 • Metody zpracovn informac 1 vce autor uvdme do potu t WILLIS, B., H. STONES and A. CRAIGHT vice ne ti uvdme jen prvnho a dal et al.WILLIS, B. et al. autorem je korporace - Telecom nebo esk televize nebo Univerzita Karlova, Filozofick fakulta, Katedra sociologie

 • Metody zpracovn informac 1 autor je neznm nen znm ani konkrtn osoba ani korporaceZkon . 309/2000 Sb. uveden jen editor = sekundrn zodpovdnost = sestavovatel nap.:Syllabus ze semineUspodal a pipravil Terry Pratchett

 • Metody zpracovn informac 1 peklady, grafici, ilustrtoi apod. nap.Peloil Jan Kantrek; ilustrace Josh Kirby

 • Metody zpracovn informac 1 nzvov daje = povinn daj, zapisujeme ve form, v jak je na tituln stran (ne oblce publikace), nap.Nohy z jlu vce nzvovch dajNohy z jlu: asn zemplocha

 • Metody zpracovn informac 1 typ mdia daj povinn u elektronickch dokument; nap. [online] nebo [CD-ROM] daj o vydn povinn daj; nap.2. dopl. aktual. vyd. daj o mstu vydn; povinn dajLondon nebo Mnchen - nepoeujeme

 • Metody zpracovn informac 1 nkdy se uvd vce mst vydn, nap.:Praha * Bratislava * Budapest * Wienv citaci se uvd pouze prvn uvedenPraha msto vydn neuvedeno, ale znme je nebo mme malou pochybnost[Praha] nebo s pochybnost [Praha?] msto vydn neuvedeno a zcela neznm[s.l.] = sine loco, nebo [b.m.] = bez msta

  Poznmka: hranat zvorky vdy, kdy vkldme daje, kter nejsou uveden v knize

 • Metody zpracovn informac 1 nakladatelsk daje co nejsrozumitelnjv knize:John Wiley & Sonsv citaci:Wiley chyb nakladatel[s.n.] = sine nomine, nebo [b.j.] = beze jmna vce vydavatel uvd se pouze prvnPraha: SNTL; Bratislava: Alfa

 • Metody zpracovn informac 1 autorem i vydavatelem je korporaceUNESCOpli obecn pojmenovn korporaceKarlova univerzita. Fakulta filozofick. Katedra knihovnictvneboKatedra knihovnictv (Filozofick fakulta Univerzity Karlovy)

 • Metody zpracovn informac 1 datum vydn povinn daj2008u serilovch publikac1997-2001u elektronickch publikac2008-10-15 (rok-msc-den)

 • Metody zpracovn informac 1 daje o fyzickm popisu dokumentu (poet stran, poet svazk, ilustrace a pod.) poet stranXII, 123 s. uvd se v etin (s. = stran) poet svazk2 sv. (176, 258, 357 s.) plohy (suplement)123 s., 1 DVD

 • Metody zpracovn informac 1 daje o standardnm sle (povinn daj)13 mstn (resp. 10 mstn) jedinen kd u monografi ISBN 973-80-6549-607-8 (80-6549-607-8)8 mstn jedinen kd u periodik ISSN 1220-5421

 • Metody zpracovn informac 1Metody citaceHarvardsk systm = forma jmno datum

  Forma selnho odkazu

  Prbn poznmky

 • Metody zpracovn informac 1Harvardsk systm = forma jmno datum

  odkaz v textutvrce a rok vydn jsou uvedeny ve form jmno datumEismannov (2006)bibliografick citaceEISMANNOV, Katrin, 2006. Photoshop: retuovn a restaurovn ve fotografii. Brno: Zoner Press.

 • Metody zpracovn informac 1Forma selnho odkazuodkaz v textuSelektivn korekce barev 15neboSelektivn korekce barev (15) Uren problmov barvy (15, s. 137) bibliografick citaceEISMANNOV, K. Photoshop

 • Metody zpracovn informac 1Prbn poznmky odkaz v textuSelektivn korekce barev 15 je eena v kapitole prce s barvami. 16bibliografick citace EISMANNOV, ref. 15, s. 137.

 • Metody zpracovn informac 1

  azen citac podle tematickch celk

  podle druhu dokument

  abecedn

 • Metody zpracovn informac 1Umstn citac pod arou

  na konci dokumentu (Literatura; Pouit literatura; Bibliografick soupis ; Prameny)

  kombinovan zpsob

  **V nsledujcch tech snmcch ukazuji vdy jen jednu z monost, kterou norma nabz a tak je to v souvislosti s tm, jakch typ informancho pramene cituji.**