Medicofi rma på vej til tyrkisk ejerskabddd- GRUNK EVENT PRÆSENTERER Kun 1.750,- pr....

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Medicofi rma på vej til tyrkisk ejerskabddd- GRUNK EVENT PRÆSENTERER Kun 1.750,- pr....

 • 16 Torsdag 31. oktober 2013Redigering Niels r. Laugesen | Layout Linda Frøkjær og Micha Vilslev

  ■ VIRKSOMHEDSSALG Af Tom Frovst

  Medicoselskabet DDD-Diagnostic er nu på vej i tyrkisk ejerskab, efter at kaptilfonden Industriudvik-

  ling samt Kraks Fond har solgt deres ejerandele på samlet 90 pct. Købere er dels tyrkiske Bozlu

  Holding, der i første omgang har købt 50 pct., mens tre med- lemmer af DDD-Diagnostics ledelse har den anden halvdel.

  Ifølge Børsens oplysninger står tyrkerne dog med mulighed for at udvide deres ejerandel til en kontrollerende post, hvis visse mål opnås.

  DDD-Diagnostic har om- kring 25 år på bagen, men har levet en noget omtumlet tilværelse de seneste 10 år, siden det i 2004 blev købt af kapitalfonden Axcel. Kapital- fonden solgte selskabet videre til Israelske Orbotech i 2007 for 210 mio. kr. Indtil da tri- vedes selskabet, omsatte for 300-400 mio. kr. og havde et fornuftigt overskud. I de næste

  tre år dalede omsætningen til 50 mio. kr., og overskud blev vendt til tab.

  I 2011 overtog Industriud- vikling sammen med ledelsen selskabet for en tiendedel af købssummen fra fi re år før. En frisk start og et nyt produkt skulle tredoble omsætningen og skabe en overskudsgrad på 12-15 pct., men ingen af må- lene er nået.

  Ny strategi nødvendig “Vi havde en stor udviklings- aftale med en større spiller, som uberettiget brød aftalen. Så måtte vi lægge en ny stra- tegi, der betød, at vi skulle gå til markedet med vores egne produkter. Det er en risikabel affære i disse tider, fordi det kræver meget kapital og et

  stort benarbejde,” siger Lars Trolle, adm. direktør og med- ejer i DDD-Diagnostic.

  Hidtil havde selskabet produceret gamma-kame- rasystemer til nuklearmedi- cinindustrien i andres navn som såkaldt OEM-producent. Strategiskiftet åbnede dog dis- kussioner med tyrkiske Bozlu, og banede vejen for den nye ejerstruktur.

  Medicofi rma på vej til tyrkisk ejerskab Ejerskabet af ddd-diagnostic har skiftet fra Danmark til Israel, tilbage til Danmark og er nu på vej til tyrkiske Bozlu

  Der var brug for meget kapital og et stort benarbejde,

  konstaterer Lars Trolle. PR-foto.

  GAZELLE

  Vækst i dansk Ingeniør service En af Danmarks førende ingeniør- og rådgivningsvirksomheder inden for udvikling og optimering af produkter og produktionsudstyr til industrien, den tidligere Børsen-gazelle Dansk Ingeniør Service A/S (DIS) øgede sin bruttofortjeneste med 22 pct. til 66 mio. kr. i 2012/13 fra 54 mio. året før.

  Overskud før skat blev forbedret til knap 17 mio. fra 12 mio. kr. i 2011/12 i virksomheden, der med nyt hovedsæ- de og branchens største udviklingshus

  i Skanderborg samt afdelinger i Aarhus, København, Esbjerg og Nürnberg i Tyskland beskæftiger over 90 ingeniører med speciale inden for mekanik, el, automation, hardware, soft- ware og projektledelse.

  Ledelsen med stifter Michael Gadeberg (foto) og Søren Bunk Jensen i spidsen er tilfreds med resultatet på trods af et øget prispres i markedet. Den forventer vækst i 2013/14 på niveau med året før, men virksomhedens indtjeningsmargin forventes fortsat at være under pres. Medregnet et foreslået udbytte på 12 mio. kr. var den bogførte egenkapital på 18 mio. ved udgangen af juni i år.

  oskar

  Tyskere bekræfter køb af CLC Bio Den børsnoterede tyske medico-koncern Qiagen bekræfter nu, at den har købt det århusianske softwarefi rma inden for bioinformatik, CLC Bio A/S. Det sker med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal for Qiagen, der er noteret på it-børsen Nasdaq i New York og børsen i Frankfurt. Qiagen oplyser ikke, hvad selskabet har betalt for CLC Bio. Men ifølge oplysninger til Børsen ligger prisen tættere på 500 mio. kr. end på 100 mio. Dermed forgyldes en række danske investorer, heriblandt stifterne, brødrene Thomas og Bjarne Knudsen.

  CLC Bio er førende på verdensplan med sine software- og hardwareløsninger til analyser i medicinsk og landbrugsrela- teret forskning. Aarhus-fi rmaet beskæftiger 100 medarbej- dere. Qiagen vil gøre CLC Bios hovedsæde i Aarhus til Center of Exellence og dermed skabe nye videntunge arbejdspladser. oskar

  Lille fremgang i sørensen Læder Den bundsolide familieejede leverandør af læder til møbelin- dustrien i Danmark og udlandet, Sørensen Læder A/S med hovedsæde i Aarhus, har en lille fremgang på både top- og bundlinje i 2012/13 i forhold til året før i en ellers presset branche.

  Bruttofortjenesten landede på knap 10 mio. kr. mod 9,8 mio. i 2011/12, mens overskuddet før skat blev forbedret en spids til 3,6 mio. fra 3,3 mio. kr. i det foregående regnskab. Den bogførte egenkapital var på 14 mio. kr. ved udgangen af juni i år i Sørensen Læder, der har gennemført et genera- tionsskifte. Dermed er soliditetsgraden på 64 pct. i familie- virksomheden.

  oskar

  KB Electrotech begæret konkurs Ry-virksomheden KB Electrotech er begæret konkurs. Sel- skabet fremviste i seneste regnskab et underskud på 5 mio. kr., og den dårlige økonomi har fået ledelsen til at give op. KB Electrotech havde ellers haft en massiv fremgang i omsætnin- gen, men bundlinjen kunne ikke følge med den hurtige vækst. 25 fastansatte må nu sige farvel til deres arbejde.

  “Virksomheden har selv valgt at begære sig konkurs, fordi man skønnede, at det ikke ville være forsvarligt at køre vi- dere med dens kreditrammer og økonomi,” siger kurator Jan Bruun Jørgensen, advokat ved Andersen Partners i Kolding, til Electronic Supply.

  nedermark

  agri Nord-erstatningskrav endnu større Agri Nords erstatningskrav mod Landbo Nord bliver for- mentlig endnu større, end de 22 mio. kr., der hidtil er meldt ud. Det oplyser advokat Finn Schwarz, der repræsenterer Agri Nord, til DR Nordjylland. Ved udgangen af september måned sagde 31 af Agri Nords medarbejdere op inden for en halv time. Få dage efter var de alle ansat ved konkurren- ten Landbo Nord og har angiveligt medbragt mere end 100 kunder. Ifølge advokaten er det imod markedsføringsloven. red.

  Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

 • Torsdag 31. oktober 2013 17

  DDD Diagnostic har opbygget distribution i 60 lande og ser efter det tyrkiske ejerskab nye muligheder på Balkan og i Mellemøsten. Billedet er en udstilling i Lyon. PR-foto

  “Strategien har betydet store investeringer og meget røde tal, men det betød samtidig, at vi blev attraktive for Bozlu, der ejer resten af værdikæden inden for nuklearmedicin, men manglede en producent af ka- meraer,” siger Lars Trolle.

  Det tyrkiske selskab er et konglomerat af virksomheder, der arbejder inden for nukle- armedicin, og mens DDD-

  Diagnostic laver udstyr, så la- ver Bozlu sporstoffer, ligesom selskabet bygger og driver nuklearmedicinske afdelinger. Det tyrkiske partnerskab åbner samtidig en række markeder på Balkan og i Mellemøsten for det danske selskab, der i forbindel- se med strategiskiftet har op- bygget distribution i 60 lande.

  Ambitionerne fra 2011 om salg på 150-200 mio. kr. og en

  overskudsgrad på 12-15 pct. inden for to-tre år er fortsat de samme, blot parallelforskudt.

  “De er måske en lille smule nedtonet, men der er ikke no- get i sol, måne og stjerner, som peger på, at de ikke bliver ef- terlevet,” siger Lars Trolle.

  Positiv investering Selv om bundlinjen har blødt, siden Industriudvikling inve- sterede i DDD-Diagnostic, så har investeringen været posi- tiv for den mindre kapitalfond, der typisk investerer 15-20 mio. kr. i danske produktions- virksomheder.

  “Vi har en holdning her i huset om, at vores investe- ringer gerne skal give over 25 pct. i afkast, og det har denne investering gjort,” siger Lars Buhl, investeringsdirektør i Industriudvikling.

  Kraks Fond nåede knap at være medejer i et år, men har på den periode fordoblet sin investering.

  “Vi gik ikke ind for at sælge på så kort tid, men fordi vi tro- ede på en fornuftig langsigtet udvikling. Ud fra en industriel tankegang var den nye ejer mere attraktiv for den videre udvikling af DDD-Diagnostic, og det er årsagen til, at vi ac- cepterede at sælge,” siger Stig Christensen, adm. direktør i Kraks Fond.

  tofr@borsen.dk

  Stig Christensen, adm. direktør i kraks Fond

  “Ud fra en industriel tankegang var den nye ejer mere attraktiv for den videre

  udvikling af DDD-Diagnostic, og det er årsagen til at vi accepterede at sælge”

  ■ DDD-Diagnostic blev etableret i 1987 af ingeniøren Kai Lange, og har siden beskæftiget sig med kontraktproduk- tion af gammakamera-systemer, der bruges i medicinsk billeddiagnostik.

  ■ Selskabet blev i 2004 købt af kapitalfonden axcel og havde stor fremgang indtil 2006-07, da israelske orbo- tech overtog selskabet. Finanskrisen tog bunden ud af markedet i USA. Samtidig lykkedes israelernes planer om at udvikle banebrydende skannere ikke, og selskabet var tæt på en lukning i 2010-2011, da ledelsen med hjælp fra Industriudvikling købte selskabet. Nu er 50 pct. af selskabet solgt til tyrkiske Bozlu Holding, og resten ejes af ledelsen.

  tom

  FAKTA DDD-Diagnostic

  pct. af aktierne i DDD-Diagnostic har

  bozlu Holding i første omgang overtaget

  50 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Tel: +45 3318 4664 E-mail: booking@ida.dk

  • Stor Kongressal med plads til 250 pers.

  • Pauseområde på 200 m2 inkl. ved leje af kongressalen

  • Havudsig