Materialer - Avisen i Undervisningen Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 130 og kr. 150 @ltid...

Materialer - Avisen i Undervisningen Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 130 og kr. 150 @ltid online
download Materialer - Avisen i Undervisningen Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 130 og kr. 150 @ltid online

of 1

 • date post

  13-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Materialer - Avisen i Undervisningen Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 130 og kr. 150 @ltid...

 • Avis? Naturligvis! Af Gitte Martens Poulsen Til 4.-6.klasse. Pris ekskl. moms kr. 68 Bogen præsenterer avisens genrer med enkle for- klaringer, teksteksempler og opgaver. Eleverne skal læse artikler, lave små skriveøvelser, se på avi- sens billeder og tegninger – og til sidst er de klar til den store fi nale, hvor de selv skal skrive og opsætte en nyhedsartikel. Lærervejledning og et evalueringsark ligger på www.avisnet.dk/natur- ligvis.

  Ryd forsiden! – om nyhedsformidling Af Henning Olsson og Henrik Poulsen Primært til ungdomsuddannelserne. Anbefalelsesværdig til lærerens forberedelse. Pris ekskl. moms kr. 162 Om nyhedsbegrebet og om nyhedskriterier. Om arbejdsbetingelser og nyhedsgenrer i de trykte og elektroniske medier. Om nyhedsformidling i det digitale samfund og om nyhedens historie.

  vores.net Af Henrik Poulsen Elevbog + lærervejledning Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 210 og kr. 150 vores.net giver elev såvel som lærer overblik over de brugerdrevne medier og kan både fungere som grundbog og som en fortællende opslagsbog. I de enkelte kapitler defi neres vigtige grundbegreber inden for web og kommunikation: kommunika- tionsformer, privat kontra offentligt rum, netetik, konstruktion af viden, sociale fællesskaber, medie- ring af litteratur.

  Mere om medier Af Lisa Marie Henderson Elevbog + lærervejledning med kopimateriale Til 5. -6. klasse. Pris ekskl. moms kr. 150 og kr. 275 I Mere om medier arbejdes der med medier og kommunikation generelt, og specifi kt med inter- nettet og de udvalgte medieudtryk: computerspil, nyheder, fi lm og digitale præsentationer. Eleverne opnår gennem bogen et relevant kendskab til me- diernes udvikling, historie og sammenhæng og møder brugbare forklaringer af mediebegrebet.

  Avis-layout og redigering Af Maj Ribergaard og Ole Munk Til 6.-10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 101 Håndbog om layout med konkrete eksempler på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Inspirer- ende ”værktøjskasse” med gode råd om over- skrifter, billeder m.v.

  @ltid online Af Marie B. Jespersen og Maria V. Eriksen Elevbog + lærerhæfte med kopimateriale Til 7. -10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 130 og kr. 150 @ltid online er en bog om de fi re digitale kom- munikationsformer: SMS, CHAT, BLOG og WIKI. Bogen sætter spot på kommunikationsforhold, modaliteter, sprog, kritisk stillingtagen og digital læsning. Kan anvendes til enkeltstående forløb om digital kommunikation eller integreres i arbejdet med emner som kommunikation, medier, multi- modale tekster.

  Masser af medier Af Lisa Marie Henderson Elevbog + lærervejledning med kopimateriale og dvd Til 3.-4. klasse. Pris ekskl. moms kr. 144 og kr. 292 Materialet præsenterer en bred dansk- og medie- faglig tilgang til medieområdet. De enkelte kapitler lægger op til undervisning både om, i og med medier og inddrager og udvider på én gang elevernes umiddelbare erfaringer med medier og kommunikation.

  Bliv journalist på 7 timer Af Andreas Hansen Til ungdomsuddannelserne. Pris ekskl. moms kr. 125 En praktisk forløbsbog der guider lærer og elever frem mod produktionen af klassens eget on- linemagasin. Bogen er bygget op som et rollespil hvor eleverne spiller rollerne som redaktører, jourhavende og journalister, chefredaktør, web- master og communityredaktør.

  Fem trin til artiklen Af Andreas Hansen Til 6.-10. klasse. Pris ekskl. moms kr. 89 Fem trin: Ide, Research, Interview, Formidling og Layout fører eleverne frem til en færdig nyhedsar- tikel. Bogen tager med forskellige typer opgaver hensyn til, at elever lærer forskelligt. Kort lærer- vejledning, spillene ”Research” og ”Bedst af syv” samt elevspørgsmål & svar til hvert af bogens trin på www.avisnet.dk/femtrin. Med bogen følger to cd’er.

  om medier og kommunikation Materialer

  foreningens forlag LÆRER

  DANSK mit.dansklf.dk · dansklf@dansklf.dk · Tlf: 33 79 00 10