Maltese 040412

download Maltese 040412

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Maltese 040412

  • 1. APRIL 4, 2012LI: Istati Uniti tal-Amerika President Barack Obama (permezz Email)Istati Uniti Senat (permezz Email)Istati Uniti Kamra tad-Deputati (permezz Email)CC:MEDIA / PUBBLIKA (permezz Email)NAZZJONIJIET barranin # Mexxejja u l-Midja (skont abi)RE: ISTATI UNITI TA L-AMERIKA OBAMA PRESIDENT ARACK B: DRITT TARIVOLUZZJONI - KUNFLITT TA INTERESS: tentattivi ta KOPERTURA UPfil-materja MARTIN TREYVON U ATTAKKI RAZZJALI apparti DWARAFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - TWASSIL L-ISTATI UNITIMILITARI SULDATI HOME !Kif inarsu lejn l-attakki razzisti reenti dwar Afrikani-Amerikani u l-Poplu-Tal-Kulur fl-Istati Uniti tal-Amerika u barra mill-pajji Nazzjonijiet BARRANIN fl-aar sena:1) Rientement, il-Martin Trayvon(AFRIKANA-Amerikan) 26 Frar,2012, fil dak li jidher bala"premeditati u kiesa demmhom"Qtil minn Razzista - jiifieri li Razzistappreudikat kien maqbud fuq il-Reistrazzjoni ta Emerenza 911[KOPJA TAD-REISTRAZZJONI 911ADOTTAT EW traskritti u AUDIOprovdut fil-PowerPoint Presentationtat fsezzjoni ddedikata lil din il-kwistjoni, hemm kwistjoni ta ftit kifafna itwal ma l-Istati Uniti tal-Amerika jasbu li Afrikani-Amerikani ul-Poplu-Tal-Kulur huma ser jiedu Razzjali bal Inustizzjimingajr RISPONS stern? Uffijali Governattivi Istati Uniti qed tgidwara "bibien magluqa waqt li tidaq isforzi taghom biex jieduAfrikani-Amerikani lura fil-era l-iskjavit u mentalit " gal"jagtuhom ftit imgat u dawn se kwiet stabbiliti."MHUX DO!Anki Reporter Abarijiet 1 mocked / scoffed Malcolm X (jiifieriLeader Drittijiet Musulmani u ivili) gall-NUQQAS ta-ittadiniAmerikani-Afrikanibiex jirrispondu biex Razzista tali /brutali Qtil / qtil ta tfal taghom: http://youtu.be/o7f5NTLgtEA IMPORTANTI LI NOTA - KUNFLITT TAINTERESS: Jidher li l-Istati Uniti President BarackObama u Konsulent Legali tiegu / Konsulenti (BakerDonelson Bearman Caldwell & Berkowitz) jista

2. jkollhom finanzjarja / personali / negozju INTERESSfil-kwistjoni Trayvon fdakl-trasportatur taassigurazzjoni gad-Dipartiment tal-Pulizija Sanford,Assojazzjoni darha fuq, e jista jkun LIBERTREIPROKU ASSIGURAZZJONI KUMPANIJA - 1Klijent TOP / MAURI ta Baker Donelson. Mhuxbiss hija li, minn rapporti, George Zimmerman (il-shooter allegat u l-qtil ta Trayvon Martin) missier(Robert Zimmerman) huwa Imallef eks / irtirat /ustizzja tal-Qorti Suprema ta Virginia. Mir-rierka,jidher li Baker Donelson (kif man-Nazzjonijiet UnitiWhite House Istati / President tal-Istati Uniti tal-Amerika) tista PROPRJI / KONTROLL din il-Qortibal ma gandu l Uniti Suprema tal-Istati Qorti:http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-supremecourtofvirginiahttp://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-purchased-judgesva Barra minn hekk, Baker Donelson jidher huwaparir legali / avukat prinipali u KONSULENT gad-Dipartiment Istati Uniti tal-ustizzja - FederalBureau of Investigation (FBI) / Direttur RobertMueller li sempliiment inzerta assumiet dan l-uffijumadwar seba (7) ijiem qabel l-attakki 9/11 dwar il-entri Dinjija tal-Kummer u l-attakki ora.http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbi Galhekk, mind raonevoli tista tikkonkludi li l-IstatiUniti President Barack Obama u Konsulent Legali tiegu/ Konsulent Baker Donelson se tipprova u cover-upQTIL Trayvon Martin u jevitaw RESPONSABBILTfuq il-Dipartiment tal-Pulizija Sanford u orajn involutifl-avvanz ta conspiracies gal "Tostakola l-Amministrazzjoni tal-ustizzja, " KOPERTURA-Up tareati ta mibegda, u wrongs ora kriminali u ivili. 3. 2)US Militari Suldat rober fbalal t "(jiifieri jidher, forsi supremacist abjad) massakru / qatla ta-ittadini Afganistan madwar 17 dwar Marzu 11, 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales- robert-afghanistan-shooterSkond Rapporti, 1 SNIPER marra, bl- uu Nualijiet ta protezzjoni LEJL, jirritornaw lejn bai militari jidher biex jergu jitgabbew u allih iwettqu attakki AKTAR vizzju, e Lulju 27, 20 09 Stati Uniti Dipartiment tal-ustizzjaSTQARRIJA GALL-ISTAMPA:"Seba akkuatVjolazzjonijiet Terrorimu ..." Seba individwi ew inkarigaticonspiring biex jipprovdu appo materjali li TERRORISTIu conspiring gall-qtil, tif, maim u dannu lil persunibarra. . . "Il-akkua tallega li ... veteran ta kampijiet tatari fl-PAKISTAN u AFGHANISTAN li, matul l-aartliet snin, conspired ma orajn fdan il-pajji biex jirreklutawu jginu lill-iriel gaag jivvjaaw barra sabiexJINQATLU. .."http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations-11651101Il Militari Istati Uniti (jiifieri li jinkludi Kmandant In-Kap President Barack Obama) Gajnuna u kompliit fi Reati tal-Gwerra bal dawn meta jkollhom Bates snuck mill-Afganistan wara kien SODISFATTI apparentement 1 ORDNI biex twettaq tali brutali / hideous attakki! Il Militari Istati Uniti wara l-attakki allura Attentat li jkollhom informazzjoni dwar Bates DELETED mill-INTERNET - jiifieri bmod ar gajnuna jew kompliit fil- KOPERTURA-UP delitti tal-gwerra bal dawn. Fil-INTERESS tal-ustizzja, Robert Bates gandu jii IRRITORNAT lejn l- Afganistan li gandhom jitqiegdu fuq PROVA hemm u ma hawn fl-Istati Uniti tal-Amerika. Il- KRIMINALIT sar fit-amrija Afganistan u fil URISDIZZJONI Afganistan! Il Uffijali Governattivi Afganistan bonn li titlob lura immedjat ta fbalal Robert lejn l-Afganistan li gandhom jitqiegdu fuq u PROVA / jew COME u nikseb lilu mill-Istati Uniti tal-Amerika. Barra minn hekk, omm l- 4. Istati Uniti Kmandant Fil-Kap ta l-Amerika President Barack Obama responsabbli gal delitti bal dawn u t-tneija ILLEGALI / ILLEGALI ta Robert Bates mill-Afganistan.3) US Suldati Militari ruq tal-qaddis quran fl-Afganistan fuq jew madwar 22 Fra 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/quran- burning-0222124) laughing u URINATI NG fuq Suldati Amerikani Militari ittadini Afganistan MEJJET rilaxxati gall-Midja fuq jew madwar 11 Jan2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan-urination-scandal5) brutali Qtil ta US Militari istann Suldat ASIAN-Amerikana (Danny Chen) fuq jew madwar 3 Ottubru, 2011, li kien fastidju u msawwat minn Suldati razzisti White u l-qtil tiegu jidher li kien kopert UP bala suwiidju mill-Uffijali gvern korrott sabiex jinbew il-prattiki razzisti ta Militari tagha u dawk KMAND "tawtorizza" u "skuati" INHU tali reati E u prattii inumani: http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen- danny~~HEAD=NNS 5. 6)Qatla Il-Gvern Amerikan / EEKUZZJONI TalAFRIKANA- Amerikana Troy Davis fuq jew madwar 21 Settembru, 2011, meta jidher li kien hemm xhieda li mmanifestaw ruhom ma informazzjoni dwar l-innoenza tiegu; madankollu, l-Istati Uniti Qorti Suprema - jiifieri regolata u kkontrollata minn Ditta Razzista (Baker DonelsonBearman Caldwell & Berkowitz - parir legali / konsulent gall- President Barack Obama) - awtorizzati li jmorru quddiem ma EEKUZZJONI konformi mal-Etnika TINDIF / enoidju fil-es stat Uniti tal-Amerika ma l-iriel Afrikani-Amerikani: http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy7)Il-Qtil Razzista / brutali ta AFRIKANA-Amerikana Anderson Craig James fuq jew madwar 26 un 2011, meta Razzista White dam fuqu bil-ecause vettura b tal-kulur tal-ilda TIEGU: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ anderson- james-craig8)Il Razzista Qtil / lynching ta Jermaine Carter fuq jew madwar Diembru 3, 2010, u jidher ew koperti mill-Uffijali tal-Gvern Istati Unitibalasuwiidju: http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter- frederick-jermaine9) Naturalment il-eluf ta Qtil razzisti-orajn li qtil u l-inustizzji li jitwettqu fl-Istati Uniti tal-Amerika u barra mill-pajji Nazzjonijiet BARRANIN / Pajjii li ma jistgux jagmlu l-Front Page tal- Abarijiet. 6. Il-MESSA huwa ar - "biejjed huwa biejjed" - u l-Istati Unit talura r-GVERN TAGHOM" minn "REIMittadini Amerika tgaqqad "jieuRazzista" qed titmexxa mill dawk KONNESSJONIJIET u QIEG RO OTSfis-Klan Klux Ku ("KKK") : http://www.slideshare.net/VogelDenise/ku-kluxklanact-2 TidwirHoods fl gal suits negozji u / jew BULA UDIZZJARJI:http://www.slideshare.net/VogelDenise/david-duke-ku-klux-klan Wieed jista jistaqsi, kif tista "TEID LURA L-GVERN" jsir? Il-Tweiba issa, il-ittadini ta l-Istati Uniti tal-Amerika jista ISSA timxi l quddiem tat il-"DRITT GALLRIVOLUZZJONI"http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution"Legali" u "Lawful" Azzjonijiet RIVOLUZJONARJU metie li l-PresidentBarack Obama, avukat tagha Razzista / Konsulent (Baker Donelson BearmanCaldwell & Berkowitz ["Baker Donelson"]), il-Kungress tal-Istati Uniti u tar-RenjuQrati Istati kienu qegdin jittamaw QATT tista sse. Kollha TLIET tadawn Fergat (Eekuttiv, Leilattiva, u udizzjarja) huma kontrollati uRUN / dominata minn wieed Reim Razzista MAURI - Baker Donelson uConspirators tiegu / ko-conspirators.Il-preentazzjoni bil-PowerPoint li ejja hawn tat iet ippreparata li jagtuk ISTORJA Vogel DeniseNewsome mal-Reim Razzista / TERRORISTIKA ta Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz (jiifieri li tipprovdi lill-Istati Uniti tal-Amerika President Barack Obama u m kwalunkweUffijali Governattivi TOP / EWLENIN / Aenziji ma Avukat legali / Parir). Barra minn hekk, galljesponu l-Prattii razzisti u KRIMINALI ta Baker Donelson u conspiratorstiegu / ko-conspirators kif ukoll Ku Klux Klan taghom prattiki sabiex il-PUBBLIKU / DINJA se jkun jaf il-VERIT u jifhmu l-motivazzjonijiet waral-Istati Uniti ta invajoni Amerika tal-Lvant Nofsani (L-Afganistan, l-Iraq, ul-Iran) u kif ibbumbardjat entri Dinja tagha PROPRJI marks u Reati oradwar Settembru 11, 2001 ("911 Attakki") u inkwadrati Pajjii tal-LvantNofsani / ittadini gal skopijiet ta jiksbu aess gall-RIORSI taghom:ejt, Faam, Flus, Artijiet, awhar, e Barra minn hekk, il-PUBBLIKU / DINJAbonn biex tara galihom infushom l-MAURI / EWLENIN / TOP Ro le Baker Donelson kellu -bal: B ehind jkollna President Barack Obama fil-White House ma ertifikat FAKE / fora tat-Twelid Live - Ingravati jiifieri / konnessjoni lid-Dipartiment Istati Uniti ta ITTADINANZA u l- Immigrazzjoni - KONTROLL-Qrati / Stati Uniti Qorti Suprema u l-Istati Uniti Kungress fl-isforzi ta amma dan mill-P