lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm,...

37
ARMONIA NATURII 2010 anul internaţional al biodiversităţii şi 2011 Anul Voluntariatului 2011 PROIECT INTERNAŢIONAL Ediţia a II-a- 2011-ANUL INTERNATIONAL AL VOLUNTARIATULUI

Transcript of lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm,...

Page 1: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

ARMONIA NATURII

2010

– a

nul

inte

rnaţ

iona

l al

bio

dive

rsit

ăţii

şi 2

011

Anu

l Vol

unta

riat

ului

201

1

PR

OIE

CT

INTE

RN

AŢI

ON

AL

Ediţia a II-a-

2011-ANUL INTERNATIONAL

AL VOLUNTARIATULUI

SIMPOZION ŞI CONCURS

Page 2: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

0

ŞCOALA SANATORIALĂ BUŞTENI

în colaborare cu:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA,

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI,

ÉCOLE DE LA FOSSE CORNUE- MOISSY-CRAMAYEL-FRANCE

ȘCOALA CONSTANTIN STERE –REPUBLICA MOLDOVA

ASOCIAŢIA ROMÂNO-FRANCEZĂ BUŞTENI-MOISSY-CRAMAYEL

GRUPUL ŞCOLAR ,,ION KALINDERU’’ BUŞTENI,

CASA DE CULTURĂ – BUŞTENI,

CASA ROMÂNO-FRANCEZĂ – BUŞTENI,

ŞCOALA ,,REGINA ELISABETA- BUŞTENI,

ŞCOALA ,,CEZAR PETRESCU’’ – BUŞTENI,

ŞCOALA ,,GEORGE ENESCU’’ - SINAIA,

CASA OCROTIRII ,,SF. PARASCHEVA’’– BREAZA,

ASOCIAŢIA DE PRIETENIE ROMÂNIA (BUŞTENI) şi

FRANŢA (MOISSY - CRAMAYEL)

LICEUL TEORETIC AZUGA

în parteneriat cu mai multe instituţii din ţară şi din străinătate,

vă invită să participaţi la

proiectul INTERNAŢIONAL - dedicat anului 2010 -

ANUL INTERNAŢIONAL AL BIODIVERSITĂŢII

şi ANULUI 2011 –

ANUL INTERNATIONAL AL VOLUNTARIATULUI

ediţia a II-a

Page 3: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

1

intitulat:

Concursul International”Armonia naturii este inclus în Calendarul

Activităţilor Educative Naţionale - 2011 al Ministerului Educaţiei,

Cercetării, Tineretului şi Sportului, Anexa F, capitolul F7: Domeniul

Ecologie si protectia mediului, poziţia 34.

Calendarul poate fi consultat si pe site-ul oficial MECTS:

http://www.edu.ro/index.php/articles/14991

“Preţuieşte-mă şi iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumuseţile mele

(pădurile, văile şi izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu toate

vieţuitoarele şi florile) ţi le dăruiesc, să te bucuri de ele, să devii mai

puternic, mai generos, mai bun!”

Page 4: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

2

A. TEMATICA-fenomene din natură aşa cum sunt văzute şi percepute de către copii.

CÂTEVA EXEMPLE (fenomene fizice): fulgerul, trăsnetul, dispersia luminii, ecoul, reflexia totală,

fulgerele globulare, aurora polară, aurora boreală, cutremure, tsunami, taifunuri, tornade, cicloane,

inundaţii, alunecări de teren, ploi torenţiale, ninsoarea, chiciura, bruma, roua, ceaţa, grindina, poleiul,

topirea gheţarilor, încălzirea globală, seceta, deşertificarea, defrişări de păduri, eclipse de Soare şi de

Lună etc., fenomene chimice din natură (distrugerea păturii de ozon, prelucrarea mierii de către albine,

fotosinteza, fermentarea mustului, oţetirea vinului, coclirea cuprului, ruginirea fierului), fenomene

biologice din natură (migraţia păsărilor, mimetism, simbioză, revenirea naturii la viaţă primăvara,

căderea frunzelor unor copaci toamna, căderea coarnelor cerbilor, parazitism, atavism, aclimatizare,

domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea

naturală a apelor curgătoare, adaptare etc.

Aceeaşi tematică este şi pentru simpozionul destinat cadrelor didactice.

B. ARGUMENT

Proiectul este conceput pentru conştientizarea cât mai multor persoane (copii, părinţi, cadre didactice,

alte persoane etc.) că trăim într-o lume guvernată de legi pe care, chiar dacă le cunoaştem, nu este bine

să încercăm să le influenţăm, cu toate că unii dintre noi avem cunostinţele şi posibilităţile necesare.

Trebuie să le observăm şi să le reproducem în laborator pentru a le cunoaşte şi a le folosi în scop

benefic, nu în scop distructiv.

Dezvoltarea spiritului de observaţie, de investigare a realităţii, de cercetare, de creaţie, de protejare a

mediului prin toate mijloacele de care dispunem, trebuie să fie ţelul suprem al tuturor oamenilor.

Multe dintre fenomenele pe care omul le observă în natură au drept cauză intervenţia omului într-un fel

sau altul, ale cărei efecte nu pot fi reparate de generaţii întregi de urmaşi sau este nevoie de multă

muncă şi multă investiţie pe care trebuie s-o facă generaţiile viitoare.

Sa nu uităm nicio clipă valoarea sacră a planetei PĂMÂNT, care este casa noastră, mama noastră care

ne hrăneşte şi ne aduce atâtea bucurii, prin frumuseţile ei naturale pe care ni le etalează.

Dascălilor le revine un rol primordial în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul cărora

să le educe copiilor interesul pentru cunoaştere, pentru frumos, să-i înveţe de mici să iubească

natura, să ştie să se ferească de efectele devastatoare ale unor fenomene naturale nedorite, care

apar uneori când “natura se dezlănţuie”.

Elevii trebuie educaţi să exploreze natura cu mijloace specifice vârstei lor.

C. OBIECTIVE

Elevii din şcoala noastră şi din unităţile colaboratoare trebuie sa fie capabili :

să realizeze parteneriate cu alte şcoli, atât şcoli speciale, cât şi din învăţământul de masă, în

vederea schimbului de informaţii;

Page 5: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

3

să dezvolte aptitudinile de observare, de explorare şi de investigare a mediului;

să fie capabili să lege cunoştinţele teoretice de cele practice;

să facă legatura între ştiinţă şi viaţă;

să stimuleze înţelegerea corectă a interrelaţiei OM-MEDIU;

să determine creşterea calităţii actului educaţional ;

să creeze noi competenţe;

să integreze şcoala în strategiile comunitare;

să educe gustul estetic, etic, artistic şi deprinderile de utilizare a bibliografiei pentru realizarea

unor lucrări;

să ştie să realizeze lucrări originale, valoroase şi cu prezentare deosebită în proză, în versuri, în

pictură sau utilizând alte tehnici artistice şi să realizeze materiale în POWER POINT(ppt) .

D. SCOPUL PROIECTULUI

educarea dragostei şi a grijii pentru natură;

E. GRUPUL ŢINTĂ

o elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ;

o cadre didactice;

o părinţi;

o sponsori;

o vizitatori expoziţie;

o autorităţi locale;

o elevi şi cadre didactice din străinătate;

o instituţii de învăţământ şi culturale din România şi din străinătate.

F. ORGANIZAREA CONCURSULUI

I.Concursul este proiectat pe două secţiuni pentru următoarele niveluri de învăţământ: preşcolar,

primar, gimnazial şi liceal, plus o secţiune pentru elevii din învăţământul special.

SECŢIUNEA I - creaţie literară (în proză, în versuri, ghicitori, scenete, referate, creaţii ştiinţifico-

fantastice, scheciuri etc)

SECŢIUNEA a II-a – creaţie plastică realizată în orice tehnică, inclusiv fotografie: desene, pictură,

colaje, machete, pliante, postere, afişe, origami, pictură pe calculator etc.

SECŢIUNEA a III-a - ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL – pentru toate nivelurile (preşcolar, primar,

gimnazial) unde elevii pot trimite lucrări din cele două secţiuni, acordându-li-se elevilor şanse egale.

Obs. Elevii din învăţământul special vor specifica acest lucru pe eticheta de înscriere în concurs.

Page 6: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

4

II. SIMPOZION -secţiune destinată lucrărilor de creaţie literară ale cadrelor didactice având ca

tematică educaţia pentru mediu bazată pe activitaţi practice sau studii şi cercetări.

De exmplu: poluarea mediului cu uleiuri arse provenite din gospodărie, detergenţi nebiodegradabili,

deseuri nebiodegradabile, PET-uri, pungi din PCV, acţiunea omului în accentuarea efectului de seră, şi

al încălzirii globale, cum putem obţine produse agroalimentare sănătoase, ce efecte are asupra sănătăţii

consumul alimentelor care conţin E-uri nocive, ce înseamnă regim raţional de viaţă, cum putem

contribui la reducerea efectului de seră şi al încălzirii globale, de ce se produc fenomene climatice

extreme: secete, ploi diluviene, taifunuri, tornade , cicloane, tsunami, eruptii vulcanice, cutremure

devastatoate, fenomene fizice, chimice, bilologice desfăşurate în laborator sau în natură, focul -

necesitate şi pericol, diluanţii- necesari şi periculoşi, fumatul şi sănătatea, drogurile –moartea albă,

-telefoanele mobile-necesitate şi pericol pentru sănătate, computerul- util şi dăunător, etc.

Deasemeni pot fi abordate teme de educaţie pentru mediu, prin creatii literare din următoarele domenii:

accidente ecologice, aditivi alimentari, alimentaţie sănătoasă, case ecologice, colectare selectivă a

deşeurilor,combustibili, alternativi, ecologia urbană, energia solară, energia eoliana, energii

regenerabile, protecţia fondului cinegetic şi forestier, legislaţie ecologică, maşini ecologice, organism

modificate genetic, reciclarea deşeurilor, responsabilitate sociala, spaţii verzi, turism ecologic,

voluntariat, etc

Lăsăm liberă imaginaţia copiilor şi a cadrelor didactice pentru alegerea temelor, dar impunem tematica!

I. SIMPOZION-pentru cadre didactice

Nr.

crt.

SIMPOZION PT.

CADRE DIDACTICE

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

1 creaţie literară, studii,

cercetari, eseuri,

referate, proiecte de

lecţii, ghicitori, scenete,

versuri,creaţie

ştiinţifico-fantastică,

descrieri de

fenonene(fizice,

chimice, biologice),

mituri, legende,

comunicări

ştiinţifice,etc.

X X X X

2 creaţie literară, studii,

cercetari, eseuri,

PREŞCOLAR

învăţământ

PRIMAR

învăţământ

GIMNAZIAL

învăţământ

LICEAL

învăţământ

Page 7: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

5

referate, proiecte de

lecţii, ghicitori, scenete,

versuri,creaţie

ştiinţifico-fantastică,

descrieri de

fenonene(fizice,

chimice, biologice),

mituri,

legende,comunicări

ştiinţifice, etc.

special

X

special

X

special

X

special

X

Dimensiunea rezumatului lucrării este limitată la maximum 2 pagini, inclusiv imaginile.

Se accepta si imagini color.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI-

Proiectul Armonia Naturii II

1. Activitatea nr.1

15 sept 2010-30 nov 2010

Promovarea proiectului www.didactic.ro şi pe www.etwinning.net şi pe site-ul proiectului

http://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

2. Activitatea nr.2.-primirea lucrărilor pentru concurs şi seminar

a.pentru seminarul de dezbatere şi prezentare de proiecte de educatie pentru mediu destinat

cadrelor didactice din învaţământul preşcolar, primar , gimnazial şi liceal ce se va desfasura la

Centrul Cultural „ Vasile Stroe” Buşteni-PH, cu ocazia Zilei Internationale a Biodiversităţii-29 dec

2010- orele 10, cand va fi şi lansarea volumului de creaţie literară a elevilor „ARMONIA NATURII”

dedicat Anului 2010-Anul Internaţional al Biodiversităţii-ediţia a II-a.

b.pentru concursul de creaţie plastică şi literară ale elevilor pe tematica impusă de proiect.

c. Data/perioada de desfăşurare

15/nov/2010-30/mai/2011

d. Locul desfăşurării

Şcoala Sanatorială Buşteni-jud.PH

3. Activitatea nr. 3.

Lansarea revistei „ ARMONIA NATURII” cu lucrări de creaţie literară şi plastică a elevilor.

29 dec 2010 – orele 10, 00 -la Centrul Cultural ”Vasile Stroe „Buşteni -PH

Page 8: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

6

4. Activitatea nr.4. 29 dec.2010 – 15 martie 2011

Simpozion si dezbatere pe teme de educaţie pentru mediu şi înmânarea diplomelor cadrelor

didactice care au trimis lucrări care s-au evidenţiat şi care îşi anunţă prezenţa la simpozion .

Cadrele didactice care nu pot fi prezente , vor primi diplomele în format PDF pe e-mail.

5. Activitatea nr.5.

Centrul Cultural „Aurel Stroe” Busteni – 29 dec 2010- de Ziua internationala a Biodiversitatii-

orele 11,00

6. Activitatea nr. 6. 15 ian 2011- 15 martie 2011

Evaluarea produselor şi afişarea pe site-ul didactic.ro -forum.

7. Activitatea nr .7.

Scrierea diplomelor pentru premianţi şi a diplomelor de participare.

01.apr-2011-30. mai .2011

8. Activitatea nr.8 - Simpozion cu lucrări selectate dintre materialele de educaţie pentru mediu ale cadrelor

didactice.

29 dec 2010 –orele 10.00 –de Ziua Internaţională a Biodiversităţii- la Centrul Cultural”Aurel

Stroe” Buşteni-Prahova. Prezenţa persoanelor care vin de la distanţă mare trebuie anunţată

până cel târziu în data de 03 dec. 2010-pe adresa de mail [email protected] , pentru a li se

face rezervări la cazare.

Costul cazării va fi suportat de către participanţi.

9. Activitatea nr.9

Realizarea expoziţiei cu desenele copiilor romani si straini participanţi la concurs.

15 ian .2011 – 5 iunie 2011-Casa Româno- Franceză Buşteni- şi Centrul Cultural „Aurel Stroe”

Buşteni.

Page 9: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

7

10.Activitatea nr.10.

5 iunie 2011- 10,00- 14.00

Lansarea volumelor de creatie literara cu ISBN , cu lucrari de educatie pentru mediu ale elevilor si cadrelor

didactice, ce constituie material didactic pentru scoli , de ZIUA MEDIULUI- 5 iunie 2011.-Casa Romano-

Franceza Busteni, actiune de plantare dedicata Anului 2011-Anul European al Voluntariatului

11. Activitatea nr.11.

Stabilirea echipelor care ingrijesc arborii si arbustii pe perioada vacantei de vara, echipe formate din salariati de

la spatii verzi si elevi care nu sunt plecati din localitate- 15 iunie 2011- 15 sept 2011.

12. Activitatea

12. Reluarea activitatilor de plantare, ingrijire , ecologizare, impreuna cu serviciul de ingrijire spatii verzi din

Primaria orasului Busteni .-15 sept 2011

13.Activitatea 13.

In perioada 20 noiembrie -30 noiembrie primirea lucrarilor de creatie literara si creatie plastica dedicate

anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

Lucrarile vor fi expediate numai in format electronic . Au dreptul de a prezenta lucrari doar scolile care au

semnat acord de parteneriat cu şcoala organizatoare.

Lucrarile se vor trimite numai pe adresa [email protected]

Pentru relatii suplimentare- iuliana ciubuc- 0745223811

Lucrările vor avea tematica legata de voluntariat si pot consta in creatii plastice , creatii literare in versuri

sau in proza, ghicitori, scenete, epigrame,referate, prezentari pps si ppt, fotografii insotite de comentarii

etc.Lucrarile plastice vor fi fotografiate si se vor expedia numai in format jpg.Inregistrarile video nu trebuie sa

depaseasca 5MB.

Nu se admite decat o lucrare/ elev si max. 3 lucrari/ cadru didactic.

Concursul este fara taxa.

14.Activitatea 14.

Şcolile partenere vor organiza la nivel de scoala sau de localitate activitati de voluntariat in data de

5 Decembrie 2011- Ziua Internationala a Voluntariatului vor intocmi un raport de

activitate privind activitatea desfasurata insotita de documente doveditoare(adeverinta de la scoala care a

Page 10: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

8

desfasurat actiuni de voluntariat si in ce au costat acestea, fotografii, inregistrari video)si va trimite raportul

la scoala organizatoare pana pe data de 15 ianuarie 2012.

Informaţie importantă!

Toate materialalele pregătite pentru această activitate, le puteţi utiliza anul viitor la concursul „Gala

Voluntarilor”.

15.Activitatea 15

20 ian- 2012- 20 febr. 2012- Evaluarea lucrarilor , premierea elevilor şi premierea scolilor care au desfasurat

actiuni de voluntariat.

16.Activitatea 16- dupa data de 1 martie 2012

Postarea rezultatelor pe site-ul proiectului

http://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

17. Pe baza rezultatelor publicate pe site ,se pot descarca diplomele si adeverintele de pe internet, care vor fi

valabile numai insotite de lista cu rezultatele evaluarilor si de acordul de parteneriat.

Precizări

Nu se acceptă niciun fel de materiale de la şcolile care nu au semnat acord de parteneriat în perioada

precizată în proiect.

Publicarea lucrărilor trimise in concurs la ultima activitate din proiect, respectiv activitaţi de voluntariat , va fi

stabilită ulterior în funcţie de solicitări .

Pentru orice nelămuriri, sunaţi la nr. 0745223811- coordonator- prof. Iuliana Ciubuc.

Vă rugam să nu popularizaţi această activitate din proiect.

Acest drept revine numai autorului proiectului, care selecteaza şcolile partenere în funcţie de modul de

implicare în proiect de-a lungul celor 3 ani de colaborare.

Page 11: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

9

II.CONCURS destinat elevilor

NR.

CRT.

SECŢIUNEA

CONCURS

pentru elevi

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

1. Secţiunea I

(creaţie literară) - X X X

2. Secţiunea a II-a

(creaţie plastică) X X X X

3. Secţiunea a III-a

(învăţământ special) X X X X

G. DURATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI

1. perioada în care se desfăşoară proiectul:

15 nov. 2009 – 29 dec. 2010 (ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII) si 5 iunie

Pentru Anul International al Voluntariatului.

Evaluarea şi trimiterea diplomelor şi rezultatelor se desfăşoară în semestrul al II-lea al anului

şcolar 2010-2011, până cel târziu la data de 30 mai 2011 pentru activităţile desfăşurate în anul

şcolar 2010-2011 si pana la 29 dc. 2011 pentru activiăţile desfăşurate înanul şcolar 2011-2012-

2. perioada în care se desfăşoară concursul (care este o parte dintr-un proiect ce se derulează pe un

interval de 1 an şi 2 luni): 01 nov. 2010– 30 ian 2012,

astfel : 15 nov. 2010 - 15 dec. 2010 - înscrierea lucrărilor;

15 ian. 2010 - 30 apr. 2011 - evaluarea lucrărilor;

01 mai 2011 - 30 mai 2011 - scrierea diplomelor şi expedierea lor

20 noiembrie -30 noiembrie 2011 -primirea lucrarilor de creatie literara si creatie plastica

dedicate anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

5 Decembrie 2011- Ziua Internationala a Voluntariatului- actiuni de voluntariat organizate si

desfasurate de catre scolile partenere si popularizarea actiunilor lor in presa scrisa sau audio- vizuala

şi expedierea pe e-mail a materialelor filmate sau consemnate la scoala organizatoare.

15 ian 2012- 1 martie 2012- evaluarea lucrărilor şi postarea rezultatelor pe site-ul proiectului.

CITIŢI, VĂ ROG, ANEXA 3- REGULAMENTUL CONCURSULUI !

H. PROMOVAREA PROIECTULUI

comisii metodice;

consilii profesorale;

şedinţe cu părinţii

cercuri pedagogice;

pe site-uri didactice - (www.didactic.ro )

la nivel european-(http://www.etwinning.net)

Page 12: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

10

pe site –ul Wiki al proiectului Armonia naturii

http://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

I. FINALITATEA PROIECTULUI

realizarea paginii web a şcolii;

realizarea de portofolii;

realizarea de teste de evaluare privind stabilirea legăturii dintre cauză şi efect;

realizarea de expoziţii cu lucrările copiilor;

acordarea de diplome pentru elevii premiaţi şi diplome de participare pentru toate cadrele

didactice coordonatoare;

schimb de experienţă între şcolile din ţară şi între şcoli din România şi ţări din Europa prin

flashmeeting-uri online;

realizarea unui calendar în anul 2012 cu lucrări plastice ale elevilor, premiate la concursul

”ARMONIA NATURII”;

publicarea cu I.S.S.N. a revistei cu lucrări ale participanţilor la concurs;

inscripţionarea pe suport DVD a lucrărilor de creaţie plastică.

OBS. Dreptul de autor revine autorului şi coordonatorului de proiect, prof. Iuliana Ciubuc.

J. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR DIN CONCURS

Se acordă premii pentru locul I, locul al II-lea şi locul al III-lea pentru fiecare secţiune şi diplome de

participare pentru toate cadrele didactice îndrumătoare ( prezentate în format pdf).

Diplomele vor fi expediate pe adresa de e-mail a şcolii sau altă adresă de e-mail indicată în formularul de

înscriere.

K. PENTRU EVALUAREA LUCRĂRILOR SUNT CONSTITUITE COMISII FORMATE DIN

SPECIALIŞTI DIN TOATE INSTITUŢIILE COLABORATOARE ŞI PENTRU FIECARE SECŢIUNE

DIN CONCURS .

Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate întrun volum “Armonia naturii”, cu ISBN, la cererea

autorilor.

NR.

CRT. CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ ACORDAT

1. CALITATEA LUCRĂRII 20 p

2. RESPECTAREA TEMEI PROPUSE 20 p

3. ORIGINALITATE 20 p

4. INGENIOZITATE 20 p

5. ASPECTUL PREZENTĂRII 20 p

TOTAL 100 p

Page 13: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

11

Lucrările de creaţie literară ale elevilor vor fi publicate întrun volum separat, intitulat “Armonia naturii “-

culegere de texte literare ale elevilor participanţi la concurs. cu ISBN, la cererea autorilor.

OBS. Lucrarile trebuie sa fie 100% originale.

Lucrarile depistate cu plagiat vor fi descalifiate.

Lucrarile trimise la concurs nu se mai returnează(respective, lucrarile expediate in original)

Lucrările de la secţiunea a II-a vor fi numerotate şi pot fi apreciate atât de către comisiile de evaluare, cât

şi de către vizitatori în timpul expoziţiei organizate la Centrul Cultural “Aurel Stroe”, Buşteni -PH-

ROMÂNIA , în perioada 15 ian. 2011-15 febr. 2011.In data de 29 decembrie 2010, cu ocazia Zilei

Internaţionale a Biodiversităţii, la orele 10,00, la Centrul Cultural “Aurel Stroe” Buşteni-PH, va avea loc

Simpozionul “Armonia Naturii” şi lansarea volumelor cu lucrările cadrelor didactice şi ale elevilor trimise

în concurs.

Page 14: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

12

ANEXA 1 - model

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SANATORIALĂ BUŞTENI – PRAHOVA

Tel/fax -0244320109, e-mail [email protected]’ /tel . dir.0721110574

Nr 1128 / 29 octombrie 2010

A C O R D D E P A R T E N E R I A T

PENTRU PROIECTUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI

PLASTICĂ

dedicat anului 2011-

ANUL INTERNAŢIONAL AL VOLUNTARIATULUI EDIŢIA a II-a

NUMELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SOLICITANTE A ACORDULUI

SCOALA NESTOR URECHIA BUSTENI-

ŞCOALA SANATORIALĂ

BUŞTENI-structuraJUD . PRAHOVA

ADRESA COMPLETĂ Str. FÂNTÂNII NR .3 –BUŞTENI-

PRAHOVA-ROMÂNIA

Tel./fax 0244/ 320 109

Adresa e-mail [email protected]

NUME ŞI PRENUME Prof. Oprea Simona ( 0721110574 )

FUNCŢIA Dir. Prof . Bumbacea Gheorghe

Coordonator structura: prof. Oprea Simona

PERSOANA DE CONTACT-autor si

coordonator proiect Prof. Iuliana Ciubuc

TEL/adresa e-mail

0752116589

[email protected]

Unitatea care solicita semnarea acordului de

parteneriat

Suntem de acord cu condiţiile impuse de prezentul parteneriat pentru realizarea obiectivelor propuse.

Page 15: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

13

Antetul şi sigla şcolii partenere

Nr................./.............................

NUMELE INSTITUŢIEI

PARTENERE

ADRESA COMPLETĂ

TEL/FAX

ADRESA e –mail -

NUMELE ŞI PRENUMELE cadrelor

didactice

1.

2.

.

.

PERSOANA DE CONTACT

FUNCŢIA

ADRESA COMPLETĂ

TEL/FAX

ADESA e-mail

DATA

Suntem de acord cu condiţiile impuse de prezentul parteneriat pentru realizarea obiectivelor propuse.

DIRECTOR,

INSTITUŢIE PARTENERĂ,

Page 16: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

14

2010-ANUL INTERNAŢIONAL A L BIODIVERSITĂŢII

Nr 1128/ 29 oct 2010

PROTOCOL DE COLABORARE

în cadrul proiectului

dedicat Anului 2010-Anul Internaţional al Biodiversităţii

1.Părţile

a) Şcoala Nestor Urechia -Buşteni-PH-RO, Bd. Libertătii, nr. 125;

b)Scoala Sanatoriala Busteni -structura a Şcolii Nestor Urechia, str. Fântânii, Nr. 3, Buşteni,PH, RO;

c. ……………………………………………………………………………………………………….

Având la bază scopul şi obiectivele proiectului educaţional “Armonia naturii”, am decis următoarele:

2. Obligaţiile Părţilor

Autor proiect prof. Iuliana Ciubuc şi prof. Oprea Simona-coordonator Şcoala Sanatorială Buşteni –structură a Şcolii

Nestor Urechia-Buşteni-PH-RO

a) Vor coordona desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului în condiţii optime;

b) vor populariza implicarea colaboratorilor din cadrul proiectului.

Reprezentanţii desemnati de la institutia parteneră

a)va face publicitate proiectului şi acţiunilor desfăşurate.

b) va sprijini proiectul pentru buna desfăşurare a acestuia în baza unui act adiţional semnat de parteneri

Prezentul protocol este încheiat in 3 exemplare , câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala solicitantă acord- ŞCOALA NESTOR URECHIA BUŞTENI-PH, RO,Prof. Bumbăcea Gheorghe

ŞCOALA SANATORIALĂ -BUŞTENI-PH-RO Prof. Oprea Simona- coordonator structură

ŞCOALA /INSTITUŢIA PARTENERĂ Nr…………/din……….…………..

Semnătura şi ştampila instituţiei

Page 17: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

15

ANEXA 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE

LITERARĂ , PLASTICĂ ŞI SIMPOZION „ARMONIA NATURII” - Ediţia a-II-a

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

cadrului

didactic

Numele şi

prenumele

elevului

Secţiunea Tema Titlul

lucrării

Clasa/

Grupa

Unitatea de

învăţământ

şi adresa

completă

Adresa de e-

mail a cadru-

lui didactic si a

şcolii

1.

2.

Obs : PENTRU ACEEAŞI ŞCOALĂ titlurile lucrărilor se trec pe acelaşi formular de

înscriere .

ETICHETA se aplică în colţul din dreapta, jos, pentru lucrările de la secţiunea a II-a.

Pentru secţiunea I şi a III-a se trec aceleaşi date la sfârşitul lucrărilor.

Se scriu cu majuscule următoarele date :

tema, titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului

didactic coordonator, localitatea, judeţul, nr. telefon, adresa de e-mail a persoanei coordonatoare de

lucrări şi adresa de e-mail a şcolii.

Nu este limitat în niciun fel numărul de lucrări ce se pot înscrie în concurs.

DIRECTOR, PROFESOR DESEMNAT,

Page 18: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

16

ANEXA 3

REGULAMENT

In perioada 20 noiembrie -30 noiembrie primirea lucrarilor de creatie literara si creatie plastica dedicate

anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

Lucrarile vor fi expediate numai in format electronic . Au dreptul de a prezenta lucrari doar scolile care au

semnat acord de parteneriat cu şcoala organizatoare.

Lucrarile se vor trimite numai pe adresa [email protected]

Pentru relatii suplimentare- iuliana ciubuc- 0745223811

Lucrările vor avea tematica legata voluntariat si pot consta in creatii plastice , creatii literare in versuri sau

in proza, ghicitori, scenete, epigrame,referate, prezentari pps si ppt, fotografii insotite de comentarii

etc.Lucrarile plastice vor fi fotografiate si se vor expedia numai in format jpg.Inregistrarile video nu trebuie sa

depaseasca 5MB.

Nu se admite decat o lucrare/ elev si max. 3 lucrari/ cadru didactic.

Concursul este fara taxa.

Şcolile partenere vor organiza, la nivel de scoala sau de localitate, activitati de voluntariat in data de

5 Decembrie 2011- Ziua Internatională a Voluntariatului, vor intocmi un raport de

activitate privind activitatea desfasurata insotita de documente doveditoare(adeverinta de la scoala care a

desfasurat actiuni de voluntariat si in ce au costat acestea, fotografii, inregistrari video)si va trimite raportul

la scoala organizatoare pana pe data de 15 ianuarie 2012.

Lucrările se inscriu pe bază de formular de inscriere in concurs.

Lucrarile trebuie sa contina eticheta completa.

In caz contrar lucrările vor fi descalificate.

Lucrarile originale împreuna cu eticheta completata , se vor expune intro expozitie organizată în şcoala

pasticipantă la proiect, se va posta un afiş în care se va scrie

CONCURSUL INTERNATIONAL „ ARMONIA NATURII”-ed.a II-a

LUCRĂRI PLASTICE DEDICATE ANULUI INTERNATIONAL AL VOLUNTARIATULUI- 2011

ŞCOALA.................................................jud.....................Coord.pe şcoala................................

Sub afiş se va afişa sigla voluntariatului fie desenata de catre elevi fie printată.

Imagini de la expoziţie vor fi trimise la adresa de mail a concursului si fac parte din lucrările şcolii participante

la proiect , impreuna cu alte imagini din din timpul desfăşurării acţiunilor de voluntariat.

Page 19: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

17

6. ETICHETAREA LUCRĂRILOR DE LA SECŢIUNEA I, a II-a şi a III-a –elevi, se realizează

astfel:

Şcoala……………………………………………………..……

Localitatea…………….…..…….Jud………………………....

Secţiunea …………….…….. .Învăţământ ….…………..…...

Titlul lucrării……………………….…………………..……...

Elev ………………………………………………... Cls ...……

Adrea e-mail scoala

Coordonator: …….………………………….…….…………..

e-mail………………………………...……………..…………..

7. VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI

a)-În data de 29 decembrie 2010 , orele 10,00, la Centrul Cultural “Vasile Stroe” Buşteni, PH , la

Simpozion şi la lansarea volumului ”ARMONIA NATURII” dedicat Zilei Internaţionale a

Biodiversităţii, pentru Anul Internaţional al Biodiversităţii.

b)- LA EXPOZIŢIA CU LUCRĂRILE ELEVILOR, ÎN PERIOADA 15 ian. 2011- 5 iunie 2011, la

CENTRUL CULTURAL ”VASILE STROE” DIN BUŞTENI , JUD. PRAHOVA (în centrul

oraşului , vis-à-vis de gara din Buşteni, jud Prahova ).

S.O.S.! COD PORTOCALIU PE TOATA PLANETA!

AŞA SIMT EU EFECTELE ÎNCĂLZIRII GLOBALE!

Page 20: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

18

ANEXA 4.

LISTA PERSOANELOR DE CONTACT

Pentru informaţii suplimentare:

COORDONATOR PROIECT: prof. IULIANA CIUBUC [email protected]; tel.: 0752/116589;

1. Prof. Tudorache Nicoleta inv. gimnazial : [email protected]

2. Prof. Ciubuc Iuliana (0752/116589), învăţământ special: [email protected]

3. Prof. Olteanu Laura - Secţiunea I - creaţii literare : [email protected] ;

4. Prof. Mocănescu Tănase - Secţiunea a II-a -creaţii plastice: [email protected] ;

5. Prof. Părpăuţă Otilia - secţiunea I :[email protected] (pentru francezi) ;

6. Prof. Rîncioagă Aurora - Maria - înv. special: [email protected] ;

7. Educator Cardaş Georgeta - înv. preşcolar: [email protected] ;

8. Prof. Sfrijan Lucica- creaţie literară –gimnaziu şi liceu: [email protected] ;

9. Prof. Părpăuţă Dan - lucrări expediate de elevii francezi : [email protected] ;

10. Prof. Barbu Elena - creaţie literară - învăţământ primar: [email protected] ;

11. Inv. Dovîncă Adriana- creaţie plastică, învăţamânt special, [email protected] ;

12. Prof. Traşcă Iuliana – creaţie ştiinţifică - învăţământ gimnazial : [email protected] ;

13. Prof. Balan Lavinia - creaţii literare - învăţământ primar: [email protected] ;

14. Prof. Oprea Simona - secţiunea învăţământ special: [email protected] ;

15. Prof. Hăulici Irina - secţiunea creaţie literară - gimnaziu: [email protected] ;

16. prof. Belu Radu Valeriu - secţiunea creaţie literară-gimnaziu şi liceu [email protected] .

17.prof. Guzu Dan- sectiunea creaţie literară gimnaziu- [email protected]

18. prof. Stoica Maria Iulia – secţiunea în limba franceză- [email protected]

19.prof. Guzu Camelia- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected]

20. prof. Hoară Camelia- creaţie literară-înv. Primar, cameliahoară@yahoo.com

21.prof. Masoud Daniela- creaţie plastică si literară, înv. Special, [email protected],

22.prof. Tudor Ana- creaţie literară în l. engleză, [email protected],

23.ed. Grecu Ecaterina- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected] ,

24. prof. Galoş Mariana Aurelia- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected],

25.prof. Ciobanu Doina- creatie stiintifică prezentata în Power Point- liceu-

[email protected],

26.prof. Vişescu Eugenia-creaţie ştiinţifică-prezentată în ppt- [email protected]

27. prof.Ghergu Ioana- creaţie ştiinţifică-prezentată în ppt- [email protected]

28.prof.Vatamanu Maria- Creaţie literară şi ştiinţifica- palate şi cluburi ale copiilor

[email protected]

Page 21: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

19

29.prof. Popescu Teodora- inv special, palate, cluburi [email protected]

29. insp.prof.Cristea Florentina- creaţie plastică- înv. primar [email protected]

30. insp. Prof. Gocea Claudia- învăţământ special [email protected]

31.Prof. Ganea Daniela- inv gimnazial, [email protected]

32.prof.Bataus Cornelia- inv primar- [email protected]

33.prof.Ciobanu Aurel – palate, cluburi , [email protected]

34. prof. Ganea Eugen- inv liceal, [email protected]

35.prof.Tibacu Florenta- inv. Primar [email protected]

-OBS. Toate persoanele din prezenta listă fac parte din comisiile de

evaluare a lucrărilor trimise la Simpozion şi în Concurs.

Page 22: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

20

ANEXA 5

INSTITUŢIILE COLABORATOARE LA PROIECTUL

INTERNAŢIONAL EDITIA a II-a

SIMPOZION ŞI CONCURS

ŞCOALA SANATORIALĂ BUŞTENI, PRAHOVA

DIRECTOR,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA

INSPECTOR GENERAL, prof. Borovină Gheorghe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ÉCOLE DE LA FOSSE CORNUE, MOISSY- CRAMAYEL

PRIMAR, ec. Emanoil Savin FRANŢA

DIRECTEUR, Elzbieta Tirloy

GRUPUL ŞCOLAR ” ION KALINDERU”, BUŞTENI ŞCOALA “REGINA ELISABETA”BUSTENI

DIRECTOR, prof. Mirela Dobrea DIRECTOR, prof. Tudorache Nicoleta

CASA DE CULTURĂ BUŞTENI CASA ROMÂNO-FRANCEZĂ, BUŞTENI

DIRECTOR, Spurcaciu Constantin DIRECTOR, Părpăurţa Dan

ŞCOALA “CEZAR PETRESCU”, BUŞTENI ŞCOALA “GEORGE ENESCU”, SINAIA

DIRECTOR,prof. Ganea Daniela DIRECTOR, prof.Rădulescu Rodica

LICEUL TEORETIC AZUGA

DIRECTOR, prof .Eugen Ganea

ASOCIAŢIA CASA OCROTIRII “SF. PARASCHEVA” BREAZA(O.N.G.)

PREŞEDINTE, prof. Rîncioagă Aurora

ASOCIAŢIA ROMÂNO- FRANCEZĂ, BUŞTENI

PREŞEDINTE , prof. Buruiană Petre

Page 23: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

21

INSTITUŢII COLABORATOARE LA PROIECTUL INTERNAŢIONAL

2010-2011 , Buşteni, PH, ediţia a II-a

Concursul International”Armonia naturii este inclus în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale - 2011 al Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Anexa F, capitolul F7: Domeniul Ecologie si protectia mediului, poziţia 34.

Calendarul poate fi consultat si pe site-ul oficial MECTS:

http://www.edu.ro/index.php/articles/14991

RADIO ROMÂNIA CULTURAL - partener media, COLEGIUL MILITAR LICEAL” DIMITRIE CANTEMIR”BREAZA

Redactor şef, Oltea Şerbaa Pârâu DIRECTOR,colonel. Dr. Constantin Moraru

COLEGIUL NAŢIONAL” NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA ŞCOALA 172”Sf. ANDREI” BUCUREŞTI

DIRECTOR, prof. Gabriela Tănase DIRECTOR, prof. Craşoveanu Petre

LICEUL PEDAGOGIC “ NICOLAE BOLCAŞ” BEIUŞ, BH COLEGIUL NATIONAL” JEAN MONNET” PLOIEŞTI-PH

DIRECTOR, prof.Dringo Ionel DIRECTOR, prof. Liliana Enescu

PALATUL COPIILOR PITESTI-AG ŞCOALA “LIVIU REBREANU” MIOVENI-AG

DIRECTOR,. Prof.Georgescu Daniela DIRECTOR ,prof. Maria Bădica

ŞCOALA NR.146 I.G.DUCA“BUCUREŞTI”-B COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI-GJ

DIRECTOR, prof. Irina Gheorghe DIRECTOR, prof. Săceanu Ion

COLEGIUL TEHNIC ” GENERAL GH. MAGHERU” DR. TR SEVERIN-MH

DIRECTOR, Dr.prof. Ing .Marius Buzera

COLEGIUL NAŢIONAL”ION MINULESCU” SLATINA-OT

DIRECTOR,Dr. Prof. Cotoşman Aurelia

Pag..2

Pagina 2 este în curs de semnare!

Page 24: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

22

Page 25: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

23

CUPRINS

A. TEMATICA – FEN. FIZICE, FEN. CHIMICE, FEN. BIOLOGICE DIN NATURĂ ...…… 1

B. ARGUMENT ……………………………………………………………………………………. 2

C. OBIECTIVE …………………………………………………………………………………….. 2

D. SCOPUL PROIECTULUI ……………………………………………………………………... 3

E. GRUPUL ŢINTĂ ……………………………………………………………………………….. 3

F. ORGANIZAREA CONCURSULUI …………………………………………………………… 3

G. DURATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI ………………………………………………... 4

H. PROMOVAREA PROIECTULUI …………………………………………………………….. 4

I. FINALITATEA PROIECTULUI ……………………………………………………………… 5

J. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR ÎNSCRISE ÎN CONCURS ………………... 5

K. COMISIILE DEVALUARE A LUCRĂRILOR …………………………………………… 6

ANEXA 1 - MODEL ACORD DE PARTENERIAT pag.1 şi 2…………………………. 8-9

ANEXA 2 - FORMULAR DE ÎNSCRIERE ……………………………………………………… 10

ANEXA 3 - REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERE ……………………………………………… 11

ANEXA 4 - LISTA PERSOANELOR DE CONTACT ………………………………………….. 13

ANEXA 5 - LISTA INSTITUŢIILOR COLABORATOARE …………………………………... 14

CUPRINS …………………………………………………………………………………………….. 15

AUTORI

Prof.Iuliana Ciubuc - autor şi coordonator proiect-prof. fizică şi chimie

Prof.Mocănescu Tănase - secţiunea arte plastice, membru al Uniunii Artiştilor Plastici

Părpăuţă Dan - secţiunea Concurs în limba franceză pentru străini, director Casa Româno-

Franceză

Traducerea în limba franceză - Părpăuţă Dan

Tehnoredactare şi copertă – prof.Oniga Maria

Prof.Barbu Elena- Coordonator Şcoala Sanatorială Buşteni –structura a Scolii Regina Elisabeta Busteni- -

PH, RO

Page 26: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

Autor şi coordonator proiect:

Prof. IULIANA CIUBUC

Tehnoredactare şi copertă:

Prof. ONIGA MARIA

Traducere- Părpăuţă Dan

Page 27: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

ARMNIA ATURII

2010

– a

nul

inte

raţi

onal

al

biod

iver

sită

ţii

HARMONIE DE LA NATURE

2010

– a

nnée

inte

rnat

iona

le d

e la

bio

dive

rsit

é

2011

Anu

l Int

erna

tion

al a

l Vol

unta

riat

ului

CO

NC

OU

RS

INTE

RN

ATI

ON

AL

Page 28: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

1

ÉCOLE DU SANATORIUM DE BUSTENI

en collaboration avec:

INSPECTION D'ACADÉMIE DU DÉPARTEMENT DE PRAHOVA

ÉCOLE DE LA FOSSE CORNUE-MOISSY-CRAMAYEL-FRANCE

MAIRIE DE LA VILLE DE BUSTENI

ÉCOLE SECONDAIRE « ION KALINDERU » DE BUSTENI

MAISON DE LA CULTURE DE BUSTENI

MAISON FRANCO-ROUMAINE DE BUSTENI

COLLÈGE « REGINA ELISABETA » DE BUSTENI

COLLÈGE « CEZAR PETRESCU » DE BUSTENI

COLLÈGE « GEORGE ENESCU » DE SINAIA

CENTRE SCOLAIRE SPÉCIAL DE BREAZA

ASSOCIATION FRANCO-ROUMAINE-MOISSY -CRAMAYEL-BUSTENI

ÉCOLE SECONDAIRE AZUGA

en partenariat avec plusieurs institutions du pays et de l'étranger

vous invitent participer au

CONCOURS INTERNATIONAL dédié à l'année 2010 -

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ et 2011-ANNÉE

INTERNATIONALE DU BÉNÉVOLAT,

deuxième édition

intitulé:

201

0 –

ann

ée in

tern

atio

nal d

e la

bio

dive

rsit

é

Page 29: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

2

A. THÉMATIQUE – phénomènes de la nature, tels qu'ils sont vus et perçus par les enfants.

EXEMPLES: (phénomènes physiques): foudre, tonnerre, dispersion de la lumière, écho,

réflexion totale, foudres globulaires, aurore boréale, tremblements de terre, tsunami, typhons,

tornades, cyclones, inondations, glissements de terrain, pluies torrentielles, neige, givre,

brume, rosée, brouillard, grêle,verglas, fonte des glaciers, réchauffement global,

sécheresse,désertification, défrichements des forêts, éclipses de Soleil et de Lune, etc.,

phénomènes chimiques de la nature (destruction de la couche d'ozone, pluies acides,

production du miel des abeilles, photosynthèse, fermentation du moût, acétification du vin,

oxydation du cuivre, rouille du fer), phénomènes biologiques de la nature (migration des

oiseaux, mimétisme, symbiose, renouveau de la nature au printemps, dépouillement des

feuilles pour les arbres, tombée des cornes des cerfs, parasitisme, atavisme, acclimatation,

domesticité des animaux, biomagnétisme, biorythme, bioluminescence, germination, floraison

et maturation des plantes et des fruits, épuration naturelle des eaux courantes, etc.).

B. ORGANISATION DU CONCOURS

Le concours est structuré par deux sections pour les niveaux d'enseignement suivants: primair

et collège.

SECTION I et II - création plastique réalisée en n'importe quelle technique: dessins, peinture,

collages, maquettes, dépliants, posters, photographie, etc.

NR.

CRT. SECTION PRIMAIRE (I) COLLÈGE (II)

1. Section I et II– création plastique X X

COORDONNATEUR PROJET: prof. IULIANA CIUBUC ([email protected])

Page 30: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

3

C. RELATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Personnes à contacter:

Nr.

crt. Nom et prénom Adresse e-mail

Niveau

d'enseignement Section

1. Părpăuţă Dan (directeur de la Maison

Franco-Roumaine de

Buşteni)

[email protected]

primaire +

collège

Sections I

(création

plastique)

2. Părpăuţă Otilia (prof. de français )

[email protected]

primaire +

collège

Sections I

(création

plastique)

3. Mocănescu Tănase

(peintre, professeur

d'arts plastiques)

[email protected]

collège Sections I

(création

plastique

4. Ciubuc Iuliana

(professeure de

physique)

[email protected]

collège Sections I

(creation

literare)

D. DURÉE DU DÉROULEMENT DU CONCOURS

La période pendant laquelle se déroule le concours (qui est une partie d'un projet se déroulant

pour une période d'une année et demie) –15 nov. 2010 – 15 janv. 2011

à savoir: 15 nov. 2010– 15 déc. 2010 – inscription des ouvrages

01 janv.. 2011 – 31 mars.2011– évaluation des ouvrages

01 avr.2011 – 01 jui.2011 – diplômes complétés et envoyés

E. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OUVRAGES

Nr.

crt. Critère d'évaluation Points

1. Qualité de l'ouvrage 20

2. Respect du thème proposé 20

3. Originalité 20

4. Ingéniosité 20

5. Aspect de la présentation 20

TOTAL 100

Page 31: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

4

ON ACCORDE DES DIPLÔMES pour ceux qui occupent les trois premières places, à toutes les

sections et à tous les niveaux, ainsi que des diplômes de participation pour tous les

enseignants coordonnateurs des projets.

Les diplômes seront envoyés en format PDF sur l'adresse e-mail indiquée par chaque école

sur son formulaire d'inscription.

OBS. Les ouvrages qui contiennent des textes ou des images empruntés à l'Internet recevront

moins de points.

Page 32: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

5

ANNEXE No.1 - ÉCOLE ÉLEMENTAIRE DE LA FOSSE CORNUE-

MOISSY-CRAMAYEl-FRANCE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

INSPECTION D'ACADÉMIE DU DÉPARTEMENT DE PRAHOVA

ÉCOLE AVEC LES CLASSES I-VIII DU SANATORIUM DE BUSTENI -PRAHOVA

Tél./fax: 0244-320109, e-mail:[email protected]; tél.direction:0721110574

Nr.1128/ 29 octombrie 2010

ACCORD DE PARTENARIAT

POUR LE PROJET INTERNATIONAL DE CRÉATION PLASTIQUE

dédié à l'année 2010

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ

deuxième édition

Nom de l'institution d'enseignement

qui sollicite l'accord

ÉCOLE DU SANATORIUM DE BUŞTENI-DEP. DE

PRAHOVA

Adresse complète 3, Rue Fântânii, 105500-BUŞTENI, dép. de Prahova,

ROUMANIE

Tél./fax 004-0244-320109

Adresse e-mail [email protected]

Nom et prénom prof. OPREA Simona

Fonction DIRECTRICE

Personne à contacter prof. PĂRPĂUŢĂ DAN

Tél./adresse e-mail [email protected]

Page 33: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

6

OBS: On y inscrit l'en-tête de l'école/l'institution partenaire et on lui donne un numéro

d'enregistrement!

Nom de l'institution partenaire

Adresse complète

Tél./fax:

Adresse e-mail de l'école ou autre institution

Nom et prénoms des enseignants qui participent

au concours et leurs adresses e-mail

1.

2.

Personne(s) à contacter

Fonction

Adresse complète

Tél./fax

Adresse e-mail

Date

DIRECTEUR, INSTITUTION PARTENAIRE-FRANCE

Page 34: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

7

ANNEXE 2

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CONCOURS INTERNATIONAL DE CRÉATION LITTÉRAIRE

ET PLASTIQUE « HARMONIE DE LA NATURE », I-ère Édition à l'occasion de l'Année 2010 -

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ - BUSTENI, PRAHOVA, ROUMANIE

Nr.

crt.

Nom et

prénoms de

l'enseignant

Nom et

prénoms de

l'élève

Section Thème/

Titre de

l'ouvrage

Classe/

Groupe

Institution

et adresse

complète

Adresse e-mail

de l'enseignant

coordonnateur

1.

2.

OBSERVATIONS:

POUR LA MÊME ÉCOLE les titres des ouvrages seront inscrits sur le même formulaire

d'inscription.

L'ÉTIQUETTE sera appliquée au coin droit, en bas, pour les ouvrages de la section I.

Pour les sections II les même coordonnées seront marquées à la fin de l'ouvrage.

On écrira en majuscules les dates suivantes: thème, titre de l'ouvrage, nom et prénom de

l'élève, classe, école, nom et prénoms de l'enseignant coordonnateur, localité,

département, numéro de téléphone, adresse e-mail de la personne qui coordonne les

ouvrages.

Le nombre des ouvrages inscrits n'est pas limité.

Tous les matériels doivent être originaux.

DIRECTEUR, PROFESSEUR DÉSIGNÉ,

Page 35: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

8

ANNEXE 3

RÈGLEMENT D'INSCRIPTION

Tous les ouvrages de la même école seront expédiés accompagnés du même formulaire

d'inscription.

Les élèves ne pourront pas s'inscrire individuellement.

Les ouvrages avec étiquette de la section I (création plastique) seront scannés et expédiés

par la suite à l'adresse e-mail: [email protected] et [email protected]

Les photos seront sauvées en format jpg, seront étiquetées et envoyées dans le fichier

avec tous les autres ouvrages, pour la section création plastique.

Dans l'accord de partenariat seront inscrits les noms des enseignants coordonnateurs.

Tous les enseignants participants au concours recevront des diplômes de participation.

LES DIPLÔMES seront envoyés en format électronique jusqu'au 30 mai 2011..

Il n'y a nullement de taxe de participation à payer.

Les ouvrages de la SECTION I (création artistique) ne seront pas rendus après la fin du

concours.

L'étiquetage des ouvrages de la section I: les ouvrages auront du côté droit, en bas, une

étiquette avec les coordonnées complétées selon le modèle ci-dessous:

École...........................................................................

Localité.......................................................................

Département..................................Pays……………………

Section.........Niveau d'enseignement..........................

Titre de l'ouvrage........................................................

Nom et prénom de l'élève...............Classe..................

Nom et prénom du coordonnateur.............................

………………………………………………………………………………….

E-mail........................................................................

Page 36: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

9

ANNEXE 4 – invitation

Nous vous invitons à participer à l'exposition avec les réalisations des élèves durant la

période 15-janv.2011-30 mars.2011 à la CENTRE CULTURALE ”AUREL STROE” de la ville de

BUSTENI, dép. de PRAHOVA (située au centre-ville, vis-à-vis de la gare ferroviaire de Busteni).

À une date ultérieure au concours, qui sera établie d'un commun accord avec la partie

française, la Maison de la Culture et la Maison Franco-Roumaine de Busteni vont faciliter la

transmission on-line d'une action de protection de l'environnement, dédiée à l'année 2010 –

Année Internationale de la Biodiversité, de l'exposition des travaux plastiques des élèves

roumains, ainsi qu'une projection des travaux envoyés par les élèves français, primés au

cadre du concours « Harmonie de la Nature ».

S.O.S.! CODE ORANGE SUR TOUTE LA PLANÈTE !

VOILÀ COMMENT JE RESSENS LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL !

Page 37: lui t - armonianaturii.wikispaces.comNATURII...domesticire, biomagnetism, bioritm, bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

Coordonnatrice projet:

Prof. Iuliana Ciubuc

Traduction:

Dan Părpăuţă – directeur de la Maison Franco-Roumaine de BUŞTENI

Technorédaction et couverture:

Prof. Oniga Maria