ǎţii între ii - armonianaturii.wikispaces.comNATURII+ed...coarnelor cerbilor, parazitism,...

31
2011 Anul Internaţional al Voluntariatului-2012-Anul European al Solidarităţii între Generaţii PROIECT NAŢIONAL Ediţia a III-a 2012 2012-Anul European al Solidaritǎţii între Generaţii ediţia a III-a 2011- Anul Internaţional al Voluntariatului FII VOLUNTAR! ediţia a II-a AI GRIJĂ DE MEDIU, AI GRIJĂ DE OAMENI ! 2010-Anul Internaţional al Biodiversitǎţii- ediţia I

Transcript of ǎţii între ii - armonianaturii.wikispaces.comNATURII+ed...coarnelor cerbilor, parazitism,...

20

11

An

ul

Inte

rna

ţion

al

al

Vo

lun

tari

atu

lui-

20

12

-An

ul

Eu

rop

ean

al

So

lid

ari

tăţi

i în

tre G

ener

aţi

i

20

11

PR

OIE

CT

NA

ŢIO

NA

L

Ediţia a III-a 2012

2012-Anul European

al Solidaritǎţii între

Generaţii

ediţia a III-a

2011- Anul

Internaţional al

Voluntariatului

FII VOLUNTAR!

ediţia a II-a

AI GRIJĂ DE

MEDIU,

AI GRIJĂ DE

OAMENI !

2010-Anul

Internaţional al

Biodiversitǎţii-

ediţia I

Pagină 1 din 31

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII”REGINA ELISABETA”şi

ŞCOALA SANATORIALĂ BUŞTENI-(structură)- PRAHOVA

în colaborare cu:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA,

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI,

ÉCOLE DE LA FOSSE CORNUE- MOISSY-CRAMAYEL-FRANCE

ȘCOALA CONSTANTIN STERE –REPUBLICA MOLDOVA

ASOCIAŢIA ROMÂNO-FRANCEZĂ BUŞTENI-MOISSY-CRAMAYEL

COLEGIUL ,,ION KALINDERU’’ BUŞTENI,

CASA DE CULTURĂ – BUŞTENI,

CASA ROMÂNO-FRANCEZĂ – BUŞTENI,

ŞCOALA ,,CEZAR PETRESCU’’ – BUŞTENI,

ŞCOALA ,,GEORGE ENESCU’’ - SINAIA,

CASA OCROTIRII ,,SF. PARASCHEVA’’– BREAZA,

ASOCIAŢIA DE PRIETENIE ROMÂNIA (BUŞTENI) şi

FRANŢA (MOISSY - CRAMAYEL)

LICEUL TEORETIC AZUGA

în parteneriat cu mai multe instituţii din ţară şi din străinătate,

vă invită să participaţi la

proiectul “ ”

dedicat anului 2011-

ANUL INTERNATIONAL AL VOLUNTARIATULUI ŞI

ANULUI 2012-ANUL EUROPEAN AL SOLIDARITĂŢII UMANE

ediţia a III-a

2012

Pagină 2 din 31

Concursul International”Armonia naturii” este inclus în

Calendarul Activităţilor Educative Naţionale - 2011 al Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Anexa F, capitolul F7:

Domeniul Ecologie si protectia mediului, poziţia 34.

Calendarul poate fi consultat si pe site-ul oficial MECTS:

http://www.edu.ro/index.php/articles/14991

“Preţuieşte-mă şi iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumuseţile

mele (pădurile, văile şi izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu

toate vieţuitoarele şi florile) ţi le dăruiesc, să te bucuri de ele, să

devii mai puternic, mai generos, mai bun!”

Pagină 3 din 31

2009-2010

A. TEMATICA-fenomene din natură aşa cum sunt văzute şi percepute de către copii.

CÂTEVA EXEMPLE (fenomene fizice): fulgerul, trăsnetul, dispersia luminii, ecoul, reflexia

totală, fulgerele globulare, aurora polară, aurora boreală, cutremure, tsunami, taifunuri, tornade,

cicloane, inundaţii, alunecări de teren, ploi torenţiale, ninsoarea, chiciura, bruma, roua, ceaţa,

grindina, poleiul, topirea gheţarilor, încălzirea globală, seceta, deşertificarea, defrişări de păduri,

eclipse de Soare şi de Lună etc., fenomene chimice din natură (distrugerea păturii de ozon,

prelucrarea mierii de către albine, fotosinteza, fermentarea mustului, oţetirea vinului, coclirea

cuprului, ruginirea fierului), fenomene biologice din natură (migraţia păsărilor, mimetism,

simbioză, revenirea naturii la viaţă primăvara, căderea frunzelor unor copaci toamna, căderea

coarnelor cerbilor, parazitism, atavism, aclimatizare, domesticire, biomagnetism, bioritm,

bioluminiscenţă, răsărire, înflorire, coacere, glaciaţiune, epurarea naturală a apelor curgătoare,

adaptare etc.

Aceeaşi tematică este şi pentru simpozionul BIODIVERSITARE-2010 destinat cadrelor didactice.

Pentru proiectul cu tematica de voluntariat, lucrǎrile şi activitǎţile elevilor şi cadrelor didactice

trebuie sǎ fie numai din activitati de VOLUNTARIAT-2011.

Proiectul” Armonia naturii” continuǎ şi în anul 2012 cu activitǎţi dedicate anului 2012-Anul

European al Solidaritǎţii între Generaţii, ca o continuare a activitǎţilor de voluntariat desfǎşurate în

anul precedent.

B. ARGUMENT

Proiectul este conceput pentru conştientizarea cât mai multor persoane (copii, părinţi, cadre

didactice, alte persoane etc.) că trăim într-o lume guvernată de legi pe care, chiar dacă le

cunoaştem, nu este bine să încercăm să le influenţăm, cu toate că unii dintre noi avem cunostinţele

Pagină 4 din 31

şi posibilităţile necesare. Trebuie să le observăm şi să le reproducem în laborator pentru a le

cunoaşte şi a le folosi în scop benefic, nu în scop distructiv.

Dezvoltarea spiritului de observaţie, de investigare a realităţii, de cercetare, de creaţie, de

protejare a mediului prin toate mijloacele de care dispunem, trebuie să fie ţelul suprem al

tuturor oamenilor.

Multe dintre fenomenele pe care omul le observă în natură au drept cauză intervenţia omului într-

un fel sau altul, ale cărei efecte nu pot fi reparate de generaţii întregi de urmaşi sau este nevoie de

multă muncă şi multă investiţie pe care trebuie s-o facă generaţiile viitoare.

Sa nu uităm nicio clipă valoarea sacră a planetei PĂMÂNT, care este casa noastră, mama

noastră care ne hrăneşte şi ne aduce atâtea bucurii, prin frumuseţile ei naturale pe care ni le

etalează.

Dascălilor le revine un rol primordial în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul

cărora să le educe copiilor interesul pentru cunoaştere, pentru frumos, să-i înveţe de mici să

iubească natura, să ştie să se ferească de efectele devastatoare ale unor fenomene naturale

nedorite, care apar uneori când “natura se dezlănţuie”, sǎ se implice în acţiuni de voluntariat şi

sǎ fie solidari cu persoanele vârstnice, aflate în dificultate .

Elevii trebuie educaţi să exploreze natura cu mijloace specifice vârstei lor şi sǎ aibe o atitudine

pozitivǎ şi generoasǎ faţǎ de oameni.

C. OBIECTIVE

Elevii din şcoala noastră şi din unităţile colaboratoare trebuie sa fie capabili :

să realizeze parteneriate cu alte şcoli, atât şcoli speciale, cât şi din învăţământul de masă, în

vederea schimbului de informaţii;

să dezvolte aptitudinile de observare, de explorare şi de investigare a mediului;

să fie capabili să lege cunoştinţele teoretice de cele practice;

să facă legatura între ştiinţă şi viaţă;

să stimuleze înţelegerea corectă a interrelaţiei OM-MEDIU;

să determine creşterea calităţii actului educaţional ;

să creeze noi competenţe;

să integreze şcoala în strategiile comunitare;

să educe gustul estetic, etic, artistic, comportamentul civic şi sa dezvolte deprinderile de

utilizare a TIC , precum si a bibliografiei pentru realizarea unor lucrări;

să ştie să realizeze lucrări originale, valoroase şi cu prezentare deosebită în proză, în

versuri, în pictură sau utilizând alte tehnici artistice şi să realizeze materiale în POWER

POINT(ppt)

Pagină 5 din 31

sǎ se implice în activitatǎţi de voluntariat , activitǎţi de solidaritate şi cooperare între

generaţii,etc.

D. SCOPUL PROIECTULUI

educarea dragostei şi a grijii pentru natură, pentru oamenii aflaţi în nevoi(copii sau

vârstnici);

educarea sentimentului de solidaritate şi cooperare între generaţii şi a generozitǎţii.

E. GRUPUL ŢINTĂ

o elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal ,invatamant special;

o cadre didactice;

o părinţi;

o sponsori;

o vizitatori expoziţie;

o autorităţi locale;

o elevi şi cadre didactice din străinătate;

o instituţii de învăţământ şi culturale din România şi din străinătate:

o persoane în vârstǎ, singure, fǎrǎ ajutor, persoane aflate în cǎmine de bǎtrâni, persoane cu

dizabilitǎţi, copii aflaţi în centre de plasament, instituţii de învǎţǎmânt special, persoane ce

au nevoie de donaţii (pentru diferite analize , intervenţii medicale îin strǎinǎtate, proteze,

etc.)

o organizaţii de voluntari(ONG-uri), centre de voluntariat, Crucea Roşie, etc.

F. ORGANIZAREA CONCURSULUI

Pagină 6 din 31

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI-2010-2011

Proiectul “Armonia Naturii” ediţia a II-a

1. Activitatea nr.1

15 sept 2010-30 nov 2010

Promovarea proiectului www.didactic.ro şi pe www.etwinning.net şi pe site-ul

proiectului

http://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

2. Activitatea nr.2.-primirea lucrărilor pentru concurs şi seminar

a.pentru seminarul de dezbatere şi prezentare de proiecte de educatie pentru mediu

destinat cadrelor didactice din învaţământul preşcolar, primar , gimnazial şi liceal ce se va

desfasura la Centrul Cultural „ Aurel Stroe” Buşteni-PH, cu ocazia Zilei Internationale a

Biodiversităţii-29 dec 2010- orele 10, cand va fi şi lansarea volumului de creaţie literară a

elevilor „ARMONIA NATURII” dedicat Anului 2010-Anul Internaţional al Biodiversităţii-

ediţia a II-a.

b.pentru concursul de creaţie plastică şi literară ale elevilor pe tematica impusă de

proiect.

c. Data/perioada de desfăşurare

15/nov/2010-30/mai/2011

d. Locul desfăşurării

Şcoala Sanatorială Buşteni-jud.PH

Pagină 7 din 31

3. Activitatea nr. 3.

Lansarea revistei „ ARMONIA NATURII” cu lucrări de creaţie literară şi plastică a elevilor.

29 dec 2010 – orele 10, 00 -la Centrul Cultural ”Aurel Stroe „Buşteni -PH

4. Activitatea nr.4. 29 dec.2010 – 15 martie 2011

Simpozion si dezbatere pe teme de educaţie pentru mediu şi înmânarea diplomelor

cadrelor didactice care au trimis lucrări care s-au evidenţiat şi care îşi anunţă prezenţa la

simpozion . Cadrele didactice care nu pot fi prezente , vor primi diplomele în format PDF

pe e-mail.

5. Activitatea nr.5.

Centrul Cultural „Aurel Stroe” Busteni – 29 dec 2010- de Ziua internationala a

Biodiversitatii-orele 11,00

6. Activitatea nr. 6. 15 ian 2011- 15 martie 2011

Evaluarea produselor şi afişarea pe site-ul didactic.ro -forum.

7. Activitatea nr .7.

Scrierea diplomelor pentru premianţi şi a diplomelor de participare.

01.apr-2011-30. mai .2011

8. Activitatea nr.8 - Simpozion cu lucrări selectate dintre materialele de educaţie pentru mediu ale

cadrelor didactice.

29 dec 2010 –orele 10.00 –de Ziua Internaţională a Biodiversităţii- la Centrul

Cultural”Aurel Stroe” Buşteni-Prahova. Prezenţa persoanelor care vin de la distanţă mare

trebuie anunţată până cel târziu în data de 03 dec. 2010-pe adresa de mail

[email protected] , pentru a li se face rezervări la cazare.

Costul cazării va fi suportat de către participanţi.

9. Activitatea nr.9

Realizarea expoziţiei cu desenele copiilor romani si straini participanţi la concurs.

15 ian .2011 – 5 iunie 2011-Casa Româno- Franceză Buşteni- şi Centrul Cultural „Aurel

Stroe” Busteni-PH

10.Activitatea nr.10.

Pagină 8 din 31

5 iunie 2011- 10,00- 14.00

Lansarea volumelor de creatie literara cu ISBN , cu lucrari de educatie pentru mediu ale

elevilor si cadrelor didactice, ce constituie material didactic pentru scoli , de ZIUA MEDIULUI- 5

iunie 2011.-Casa Romano-Franceza Busteni, actiune de plantare dedicata Anului 2011-Anul

European al Voluntariatului

11. Activitatea nr.11.

Stabilirea echipelor care ingrijesc arborii si arbustii pe perioada vacantei de vara, echipe

formate din salariati de la spatii verzi si elevi care nu sunt plecati din localitate- 15 iunie 2011- 15 sept

2011.

12. Activitatea 12

Reluarea activitatilor de plantare, ingrijire , ecologizare, impreuna cu serviciul de

ingrijire spatii verzi din Primaria orasului Busteni .-15 sept 2011

13.Activitatea 13.

In perioada 20 noiembrie -30 noiembrie primirea lucrarilor de creatie literara si creatie

plastica dedicate anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

Lucrarile vor fi expediate numai in format electronic . Au dreptul de a prezenta lucrari doar scolile care

au semnat acord de parteneriat cu şcoala organizatoare.

Lucrarile se vor trimite numai pe adresa [email protected]

Pentru relatii suplimentare- iuliana ciubuc- 0745223811

Lucrările vor avea tematica legata de voluntariat si pot consta in creatii plastice , creatii literare in

versuri sau in proza, ghicitori, scenete, epigrame,referate, prezentari pps si ppt, fotografii insotite de

comentarii etc.Lucrarile plastice vor fi fotografiate si se vor expedia numai in format jpg.Inregistrarile

video nu trebuie sa depaseasca 5MB.

Se admit: max.o lucrare/ elev si max. 3 lucrari/ cadru didactic.

Concursul este fara taxa.

Pagină 9 din 31

14.Activitatea 14.

Şcolile partenere vor organiza la nivel de şcoalǎ sau de localitate activitǎţi de voluntariat în

data de 5 Decembrie 2011- Ziua Internaţionalǎ a Voluntariatului, vor întocmi

un raport de activitate privind acţiunea desfǎşuratǎ, insotita de documente doveditoare(adeverinţǎ de

la şcoala care a desfǎsurat acţiuni de voluntariat şi în ce au constat acestea, fotografii, înregistrǎri

video) si va trimite raportul la şcoala organizatoare pâna pe data de 15 ianuarie 2012, pe adrea de e-mail

a concursului.

[email protected]

Informaţie importantă!

Toate materialalele pregătite pentru această activitate le puteţi utiliza ulterior la concursul „Gala

Voluntarilor”, Europa-Casa noastra” sau alte concursuri legate de voluntariat.

Pagină 10 din 31

2011-2012

continuarea activitǎţilor de voluntariat

15.Activitatea 15

20 ian. 2012- 20 febr. 2012- Evaluarea lucrǎrilor , premierea elevilor şi premierea şcolilor care au

desfǎşurat acţiuni de voluntariat.

16.Activitatea 16- dupǎ data de 1 martie 2012 conform programului de activitǎţi.

Postarea rezultatelor pe site-ul proiectului

http ://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

17. Pe baza rezultatelor publicate pe site , se pot descǎrca diplomele şi adeverinţele de pe internet, care

vor fi valabile numai insotite de lista cu rezultatele evaluǎrilor şi de acordul de parteneriat semnat de

ambele pǎrţi.

REGULAMENT

Nu se acceptă niciun fel de materiale de la şcolile care nu au semnat acord de parteneriat în perioada

precizată în proiect.

Publicarea lucrărilor trimise în concurs la ultima activitate din proiect, respectiv activitǎţi de voluntariat ,

va fi stabilită ulterior în funcţie de solicitări .

Pentru orice nelămuriri, sunaţi la nr. 0745223811- coordonator- prof. Iuliana Ciubuc sau lasaţi un mesaj

pe adresa de e-mail.

Vă rugam să nu popularizaţi această activitate din proiect.

Acest drept revine numai autorului proiectului, care selecteaza şcolile partenere în funcţie de modul de

implicare în proiect de-a lungul celor 3 ani de colaborare.

Pagină 11 din 31

II.CONCURS destinat elevilor

NR.

CRT.

SECŢIUNEA

CONCURS

pentru elevi

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL

1. Secţiunea I

(creaţie literară) - X X X

2. Secţiunea a II-a

(creaţie plastică) X X X X

3. Secţiunea a III-a

(învăţământ special) X X X X

4. Actiuni practice de

voluntariat x x x x

G. DURATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI

1. perioada în care se desfăşoară proiectul:

15 nov. 2009 – 29 dec. 2010 (ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII) si 5

iunie Pentru Anul International al Voluntariatului.

Evaluarea şi trimiterea diplomelor şi rezultatelor se desfăşoară în semestrul al II-lea al

anului şcolar 2010-2011, până cel târziu la data de 30 mai 2011 pentru activităţile desfăşurate

în anul şcolar 2010-2011 si pana la 29 dc. 2011 pentru activiăţile desfăşurate în anul şcolar

2011-2012- si va continua.....

2. perioada în care se desfăşoară concursul (care este o parte dintr-un proiect ce se derulează pe

un interval de 1 an şi 2 luni): 01 nov. 2010– 30 ian 2012,

astfel : 15 nov. 2010 - 15 dec. 2010 - înscrierea lucrărilor;

15 ian. 2010 - 30 apr. 2011 - evaluarea lucrărilor;

01 mai 2011 - 30 mai 2011 - scrierea diplomelor şi expedierea lor

20 noiembrie -30 noiembrie 2011 -primirea lucrarilor de creatie literara si creatie plastica

dedicate anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

5 Decembrie 2011- Ziua Internationala a Voluntariatului- actiuni de voluntariat organizate

si desfasurate de catre scolile partenere si popularizarea actiunilor lor in presa scrisa sau audio-

vizuala şi expedierea pe e-mail a materialelor filmate sau consemnate la scoala

organizatoare.Coordonatorii de proiect din scoala vor intocmi rapoarte cu activitatile de

voluntariat desfasurate la nivel de scoala pe care le vor expedia pe e-mail pentru a fi evaluate .

15 ian 2012- 1 martie 2012- evaluarea lucrărilor şi postarea rezultatelor pe site-ul proiectului.

CITIŢI, VĂ ROG, ANEXA 3- REGULAMENTUL CONCURSULUI !

Pagină 12 din 31

H. PROMOVAREA PROIECTULUI

comisii metodice;

consilii profesorale;

şedinţe cu părinţii

cercuri pedagogice;

pe site-uri didactice - (www.didactic.ro )

la nivel european-(http://www.etwinning.net)

pe site –ul Wiki al proiectului Armonia naturii

http://armonianaturii.wikispaces.com/file/list?orderBy=date&orderDir=desc

I. FINALITATEA PROIECTULUI

realizarea paginii web a şcolii;

realizarea de portofolii;

realizarea de teste de evaluare privind stabilirea legăturii dintre cauză şi efect;

realizarea de expoziţii cu lucrările copiilor;

acordarea de diplome pentru elevii premiaţi şi diplome de participare pentru toate cadrele

didactice coordonatoare;

schimb de experienţă între şcolile din ţară şi între şcoli din România şi ţări din Europa prin

flashmeeting-uri online;

realizarea unui calendar în anul 2012 cu lucrări plastice ale elevilor, premiate la concursul

”ARMONIA NATURII”;

publicarea cu I.S.S.N. a revistei cu lucrări ale participanţilor la concurs;

inscripţionarea pe suport DVD a lucrărilor de creaţie plastică.

OBS. Dreptul de autor revine autorului şi coordonatorului de proiect, prof. Iuliana Ciubuc.

J. CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR DIN CONCURS

NR.

CRT. CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ ACORDAT

1. CALITATEA LUCRĂRII 20 p

2. RESPECTAREA TEMEI PROPUSE 20 p

3. ORIGINALITATE 20 p

4. INGENIOZITATE 20 p

5. ASPECTUL PREZENTĂRII 20 p

TOTAL 100 p

Pagină 13 din 31

Se acordă premii pentru locul I, locul al II-lea şi locul al III-lea pentru fiecare secţiune şi diplome de

participare pentru toate cadrele didactice îndrumătoare ( prezentate în format pdf sau jpg).

Diplomele vor fi descarcate de pe site-ul proiectului.

K. PENTRU EVALUAREA LUCRĂRILOR SUNT CONSTITUITE COMISII DE EVALUARE SI

JURIZARE FORMATE DIN SPECIALIŞTI DIN TOATE INSTITUŢIILE COLABORATOARE ŞI

PENTRU FIECARE SECŢIUNE DIN CONCURS .

Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate întrun volum “Armonia naturii”, cu ISBN, la cererea

autorilor.

Lucrările de creaţie literară ale elevilor vor fi publicate întrun volum separat, intitulat “Armonia

naturii “-culegere de texte literare ale elevilor participanţi la concurs. cu ISBN, la cererea autorilor.

OBS. Lucrarile trebuie sa fie 100% originale.

Lucrarile depistate cu plagiat vor fi descalifiate.

Lucrarile trimise la concurs nu se mai returnează(respective, lucrarile expediate in original)

Lucrările de la secţiunea a II-a vor fi numerotate şi pot fi apreciate atât de către comisiile de

evaluare, cât şi de către vizitatori în timpul expoziţiei organizate la Centrul Cultural “Aurel Stroe”,

Buşteni -PH-ROMÂNIA , în perioada 15 ian. 2011-15 febr. 2011.

In data de 29 decembrie 2010, cu ocazia Zilei Internaţionale a Biodiversităţii, la orele 10,00, la

Centrul Cultural “Aurel Stroe” Buşteni-PH, va avea loc Simpozionul “Armonia Naturii” şi lansarea

volumelor cu lucrările cadrelor didactice şi ale elevilor trimise în concurs.

Pagină 14 din 31

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA RAPOARTELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE

VOLUNTARIAT

1.Inseraţi harta în raportul activitǎţilor de voluntariat 2011 pe care le trimiteţi pânǎ în data de 15

ian. 2012.

2. Scrieţi în balon: Şcoala , localitatea şi judeţul.

3.Mutaţi balonul cu sageata în judeţul dumneavoastrǎ.

4. Specificaţi în raport în ce au constat activitǎţile , când s-au desfǎşurat, câţi elevi, pǎrinţi,

autoritǎţi locale, etc . au participat,câte persoane au beneficiat, câte ore, zile, …..aţi desfǎşurat

fiecare activitate şi inseraţi cel puţin o imagine relevantǎ de la fiecare activitate.

5.Dacǎ activitǎţile au fost mediatizate în presa audio-vizualǎ, fie inseraţi link-ul, fie ne trimiteţi

scanǎri.

6.Puteţi trimite raportul în Word sau prezentat în ppt/pps, precum şi videoclipuri scurte.

OBS.Nu uitaţi !

Numele fişierului , folderului ,precum şi arhivele trebuie sǎ continǎ numele şcolii şi judeţul.

Pt. orice nelǎmuriri apelaţi-mǎ la tel .0745223811 sau pe adresa de e-mail [email protected],

[email protected] , [email protected] !

Şcoala Regina

Elisabeta-Poiana

Ţapului-Buşteni,

PH

Pagină 15 din 31

2012- semestrul al II-lea

Ediţia a III-a

Simpozion şi concurs dedicat Anului 2012 –Anul European al

Solidaritǎţii între Generaţii

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Activitatea Perioada/Data Cine

rǎspunde

Locaţia

1.Diseminarea proiectului-publicarea pe site-ul

www.didactic.ro şi pe site-ul proiectului

http://armonianaturii.wikispaces.com/space/content

01.02.2012-

10 02.2012

Prof. Iuliana

Ciubuc

2.Inscrierea lucrǎrilor pentru simpozionul cadrelor

didactice şi ale elevilor pentru concurs.

Semnarea acordului de parteneriat şi expedierea prin e-

mail

01.03.2012-31.03.2012 Prof. Iuliana

Ciubuc

Lucrǎrile şi acordurile se

expediazǎ pe

e-mail

3.Inregistrarea lucrǎrilor primite, repartizarea lor

comisiilor de evaluare, amenajarea expoziţiei de desene ,

02-06.apr.sǎptǎmâna

dedicatǎ activitǎţilor

Pagină 16 din 31

pregǎtirea programului artistic. extracurriculare şi

extraşcolare.

3.Expozitie cu desenele elevilor şi serbare dedicatǎ Zilei

Europene a Solidaritǎţii între Generatii

29 apr. 2012 Coordonatorii

de proiect pe

şcoala

Expoziţia cuprinde lucrǎrile

elevilor în original

4.Simpozion dedicat Zilei Europene a Solidaritǎţii între

Generaţii

29 apr. 2012 Prof. Nicoleta

Tudorache-dir.

Şcoala

coordonatoare

Prof. Barbu

Elena,

Prof. Oprea

Simona

Locaţia va fi stabilitǎ în

funcţie de nr. de

participanţi la

activitate şi va fi

anunţatǎ prin e-mail

5. Şcolile partenere vor face vizite la cǎmine de bǎtrâni

sau la persoane aflate în nevoi şi vor face donaţii

(eventual pentru Paşte-2012) sau vor pregǎti spectacole

dedicate persoanelor în vârstǎ şi vor face invitaţii

Apr.2012 Coordonatorii

de proiect din

ţara

Fiecare şcoala îşi va stabili

modul în care va desfǎşura

activitatea

6. Evaluarea si jurizarea lucrǎrilor 03.05.2012-30.05.2012 Dir. Prof.

Tudorache

Nicoleta,

Comisiile de

evaluare

7.Publicarea rezultatelor concursului pe site-ul

proiectului

01.06.2012-05.2012 Prof.Iuliana

Ciubuc

8.Spectacol dedicat Zilei Mondiale a Mediului – şi

analiza rezultatelor obţinute dupǎ 3 ani de la debutul

proiectului “Armonia naturii”

2010-Biodiversitate,2011-Voluntariat,

2012-Solidaritate

Crosul solidaritǎţii între generaţii

5 iunie-2012 Prof.Iuliana

Ciubuc,

Prof. Mǎdǎlina

Marin

Coordonatorii

de proiect din

fiecare şcoalǎ

organizatoare

Centrul Cultural “Aurel

Stroe”Buşteni

Fiecare

şcoalǎ stabileşte

organizarea crosului şi

premierea

primelor trei locuri, pe doua

categorii de concurenţi

(copii-adulţi peste 60 de ani)

Pagină 17 din 31

ANEXA 1 - model

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA

SCOALA CU CLS.I-VIII REGINA ELISABETA-POIANA TAPULUI-BUSTENI-PH

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SANATORIALĂ BUŞTENI (structura)– PRAHOVA

Tel/fax -0244321426, e-mail [email protected] /tel . dir.0724686162

Nr ………………………….

A C O R D D E P A R T E N E R I A T

PENTRU PROIECTUL NAŢIONAL DE EDUCTIE PENTRU MEDIU

dedicat anului 2011-

ANUL INTERNAŢIONAL AL VOLUNTARIATULUI EDIŢIA a II-a si anului 2012-ANUL

EUROPEAN AL SOLIDARITATII INTRE GENERATII

NUMELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SOLICITANTE A ACORDULUI

SCOALA REGINA ELISABETA BUSTENI-

ŞCOALA SANATORIALĂ

BUŞTENI-structuraJUD . PRAHOVA

ADRESA COMPLETĂ Str. Alpinistilor, nr.7 –BUŞTENI-PRAHOVA-

ROMÂNIA

Tel./fax 0244/ 321426

Adresa e-mail [email protected]

NUME ŞI PRENUME Prof. Tudorache Nicoleta

FUNCŢIA Dir.prof. Tudorache Nicoleta

Coordonator structura: prof. Barbu Elena

PERSOANA DE CONTACT-autor si coordonator

proiect

Prof. Iuliana Ciubuc

TEL/adresa e-mail

0745223811

[email protected]

Pagină 18 din 31

Antetul şi sigla şcolii partenere

Nr................./.............................

NUMELE INSTITUŢIEI

PARTENERE

ADRESA COMPLETĂ

TEL/FAX

ADRESA e –mail -

NUMELE ŞI PRENUMELE cadrelor

didactice

1.

2.

.

.

PERSOANA DE CONTACT

FUNCŢIA

ADRESA COMPLETĂ

TEL/FAX

ADESA e-mail

Suntem de acord cu condiţiile impuse de prezentul parteneriat pentru realizarea obiectivelor

propuse.

Director,

prof. Nicoleta Tudorache

Instituţia partenerǎ,

Director,prof..............................

Pagină 19 din 31

ANEXA 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE

LITERARĂ , PLASTICĂ ŞI SIMPOZION „ARMONIA NATURII” - Ediţia a-II-a

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

cadrului

didactic

Numele şi

prenumele

elevului

Secţiunea Tema Titlul

lucrării

Clasa/

Grupa

Unitatea de

învăţământ

şi adresa

completă

Adresa de e-

mail a cadru-

lui didactic si a

şcolii

1.

2.

Obs : PENTRU ACEEAŞI ŞCOALĂ titlurile lucrărilor se trec pe acelaşi formular de

înscriere .

ETICHETA se aplică în colţul din dreapta, jos, pentru lucrările de la secţiunea a II-a.

Pentru secţiunea I şi a III-a se trec aceleaşi date la sfârşitul lucrărilor.

Se scriu cu majuscule următoarele date :

tema, titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului

didactic coordonator, localitatea, judeţul, nr. telefon, adresa de e-mail a persoanei

coordonatoare de lucrări şi adresa de e-mail a şcolii.

Pentru ediţia I nu este limitat în niciun fel numărul de lucrări ce se pot înscrie în

concurs.

Pentru ediţia a II-a numarul de lucrǎri este limitat la 3 lucrǎri/cadru

didactic/sectiune.

DIRECTOR, PROFESOR DESEMNAT,

Pagină 20 din 31

ANEXA 3

REGULAMENT-PENTRU ACTIVITATILE DE VOLUNTARIAT

In perioada 20 noiembrie -30 noiembrie primirea lucrarilor de creatie literara si creatie plastica dedicate

anului 2011- Anul International al Voluntariatului.

Lucrarile vor fi expediate numai in format electronic . Au dreptul de a prezenta lucrari doar scolile care

au semnat acord de parteneriat cu şcoala organizatoare.

Lucrarile se vor trimite numai pe adresa [email protected]

Pentru relatii suplimentare- iuliana ciubuc- 0745223811

Lucrările vor avea tematica legata de voluntariat si pot consta în creaţii plastice , creaţii literare în

versuri sau în prozǎ, ghicitori, scenete, epigrame,referate, prezentǎri pps si ppt, fotografii însotite de

comentarii etc.Lucrǎrile plastice vor fi fotografiate şi se vor expedia numai în format jpg.

Inregistrǎrile video nu trebuie sǎ depǎseascǎ 5MB.

Nu se admite decât o lucrare/ elev şi max. 3 lucrǎri/ cadru didactic.

Concursul este fǎrǎ taxǎ.

Şcolile partenere vor organiza, la nivel de şcoalǎ sau de localitate, activitǎţi de voluntariat în data de

5 Decembrie 2011- Ziua Internatională a Voluntariatului, vor întocmi un raport

de activitate privind acţiunea desfǎşuratǎ însoţitǎ de documente doveditoare(adeverinţǎ de la şcoalǎ

care a desfǎşurat acţiuni de voluntariat şi în ce au costat acestea, fotografii, înregistrǎri video) şi vor

trimite raportul la şcoala organizatoare pânǎ pe data de 15 ianuarie 2012.

Lucrările se inscriu pe bază de formular de înscriere în concurs, anexa 2 centralizatǎ pe şcoalǎ atât cu

lucrǎrile elevilor, cât şi ale cadrelor didactice.

Lucrǎrile trebuie sǎ conţinǎ eticheta completǎ.

In caz contrar lucrările vor fi descalificate.

Pagină 21 din 31

Lucǎrile originale împreunǎ cu eticheta completatǎ , se vor expune întro expoziţie organizată în şcoala

participantă la proiect, se va posta un afiş în care se va scrie

CONCURSUL INTERNAŢIONAL „ ARMONIA NATURII”-ed.a II-a

LUCRĂRI PLASTICE DEDICATE ANULUI INTERNAŢIONAL AL VOLUNTARIATULUI- 2011

ŞCOALA.................................................jud.....................Coord.pe şcoala................................

Sub afiş se va afişa sigla voluntariatului fie desenata de catre elevi, fie printată.

Imagini de la expoziţie vor fi trimise la adresa de mail a concursului si fac parte din lucrările şcolii

participante la proiect , împreunǎ cu alte imagini din timpul desfăşurării acţiunilor de voluntariat.

ETICHETAREA LUCRĂRILOR DE LA SECŢIUNEA I, a II-a şi a III-a –elevi, se realizează

astfel:

Şcoala……………………………………………………..……

Localitatea…………….…..…….Jud………………………....

Secţiunea …………….…….. .Învăţământ ….…………..…...

Titlul lucrării……………………….…………………..……...

Elev ………………………………………………... Cls ...……

Adrea e-mail scoala

Coordonator: …….………………………….…….…………..

e-mail………………………………...……………..…………..

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI

a)-În data de 5 iunie 2011 , orele 9,00, la Centrul Cultural “Aurel Stroe” Buşteni, PH , la

Simpozion şi la lansarea volumelor ”ARMONIA NATURII” editia a II-a cu ISBN, volumul –

lucrari simpozion Voluntariat-cadre didactice si volumul cu lucrari ale elevilor premiate in

concurs.

b)- LA EXPOZIŢIA CU LUCRĂRILE ELEVILOR, ÎN PERIOADA 01-mai 2011-15 iunie

2011, la CENTRUL CULTURAL ”AUREL STROE” DIN BUŞTENI , JUD. PRAHOVA (la

centrul oraşului , vis-à-vis de gara din Buşteni, jud Prahova ).

Pagină 22 din 31

S.O.S.! COD PORTOCALIU PE TOATA PLANETA!

AŞA SIMT EU EFECTELE ÎNCĂLZIRII GLOBALE!

VOILÀ COMMENT JE RESSENS LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT GLOBAL

Pagină 23 din 31

ANEXA 4.

LISTA PERSOANELOR DE CONTACT

Pentru informaţii suplimentare:

COORDONATOR PROIECT: prof. IULIANA CIUBUC [email protected]; tel.:

0752/116589;

1. Prof. Tudorache Nicoleta inv. gimnazial : [email protected]

2. Prof. Ciubuc Iuliana (0752/116589), învăţământ special: [email protected]

3. Prof. Olteanu Laura - Secţiunea I - creaţii literare : [email protected]

gimnaziu ;

4. Prof. Mocănescu Tănase - Secţiunea a II-a -creaţii plastice: [email protected] ;

5. Prof. Părpăuţă Otilia - secţiunea I :[email protected] (pentru francezi) ;

6. Prof. Rîncioagă Aurora - Maria - înv. special: [email protected] ;

7. Educator Cardaş Georgeta - înv. preşcolar: [email protected] ;

8. Prof. Sfrijan Lucica- creaţie literară –gimnaziu şi liceu: [email protected] ;

9. Prof. Părpăuţă Dan - lucrări expediate de elevii francezi : [email protected] ;

10. Prof. Barbu Elena - creaţie literară - învăţământ primar: [email protected] ;

11. Inv. Dovîncă Adriana- creaţie plastică, învăţamânt special, [email protected] ;

12. Prof. Traşcă Iuliana – creaţie ştiinţifică - învăţământ gimnazial : [email protected] ;

13. Prof. Balan Lavinia - creaţii literare - învăţământ primar: [email protected] ;

14. Prof. Oprea Simona - secţiunea învăţământ special: [email protected] ;

15. Prof. Hăulici Irina - secţiunea creaţie literară - gimnaziu: [email protected] ;

16. prof. Belu Radu Valentin - secţiunea creaţie literară-gimnaziu şi liceu [email protected] .

17.prof. Guzu Dan- sectiunea creaţie literară gimnaziu- [email protected]

18. prof. Stoica Maria Iulia – secţiunea în limba franceză- [email protected]

19.prof. Guzu Camelia- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected]

20. prof. Hoară Camelia- creaţie literară-înv. Primar, cameliahoară@yahoo.com

21.prof. Masoud Daniela- creaţie plastică si literară, înv. Special, [email protected],

22.prof. Tudor Ana- creaţie literară în l. engleză, [email protected],

23.ed. Grecu Ecaterina- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected] ,

24. prof. Galoş Mariana Aurelia- creaţie plastică, înv. Preşcolar, [email protected],

25.prof. Ciobanu Doina- creatie stiintifică prezentata în Power Point- liceu-

[email protected],

26.prof. Vişescu Eugenia-creaţie ştiinţifică-prezentată în ppt- [email protected]

Pagină 24 din 31

27. prof.Ghergu Ioana- creaţie ştiinţifică-prezentată în ppt- [email protected]

28.prof.Vatamanu Maria- Creaţie literară şi ştiinţifica- palate şi cluburi ale copiilor

[email protected]

29. insp.prof.Cristea Florentina- creaţie plastică- înv. Primar [email protected]

30. insp. Prof. Gociu Claudia- învăţământ special [email protected]

31.inst. Lăcustă Nicoleta-înv. Preşcolar- [email protected]

32.prof. Sabo Anca- creaţie literara- înv- liceal , [email protected],

33. prof. Ciosu Elena- creaţie literara- înv. gimnazial- [email protected],

34.inv. Dinu Nicoliţa- inv special- [email protected]

35. prof. Mocănescu Tănase- [email protected]

36.prof. Popescu Teodora- [email protected]

37.prof.Filoti Carmen- [email protected]

38.dr.prof .Oprea Geanina- [email protected]

39.prof. Bataus Cornelia- [email protected]

40.prof. Sovan Dan- [email protected]

41.prof. Placinta Dimitrie- Daniel- [email protected]

42.prof. Zanguropulos Cornelia [email protected]

43.Ciobanu Doina –[email protected]

44.Bosnea Teodora- [email protected]

45.Urse Florina- [email protected]

46.Ivan Olimpia- [email protected]

46. Cioroiu Liviu- [email protected]

47.Ciuca Aida – [email protected]

OBSERVAŢIE. Toate persoanele din prezenta listă fac parte din

comisiile de evaluare a lucrărilor trimise la Simpozion şi în Concurs.

Pagină 25 din 31

ANEXA 5

INSTITUŢIILE COLABORATOARE LA PROIECTUL

INTERNAŢIONAL EDITIA a II-a

SIMPOZION ŞI CONCURS

SCOALA cu cls. I-VIII “Regina Elisabeta”Busteni-PH

Dir. Prof. Nicoleta Tudorache

ŞCOALA SANATORIALĂ BUŞTENI, PRAHOVA

Coordonator structura,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA

INSPECTOR GENERAL, prof. Borovină Gheorghe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUŞTENI ÉCOLE DE LA FOSSE CORNUE, MOISSY-

CRAMAYEL

PRIMAR, ec. Emanoil Savin FRANŢA

DIRECTEUR, Elzbieta Tirloy

COLEGIUL ” ION KALINDERU”, BUŞTENI ASOCIAŢIA ROMÂNO- FRANCEZĂ,

BUŞTENI

DIRECTOR, prof. Mirela Dobrea PREŞEDINTE , prof. Buruiană Petre

CASA DE CULTURĂ BUŞTENI CASA ROMÂNO-FRANCEZĂ,

BUŞTENI

DIRECTOR, Spurcaciu Constantin DIRECTOR, Părpăurţa Dan

ŞCOALA “CEZAR PETRESCU”, BUŞTENI ŞCOALA “GEORGE ENESCU”,

SINAIA

DIRECTOR,prof. Ganea Daniela DIRECTOR, prof.Rădulescu

Rodica

LICEUL TEORETIC AZUGA

DIRECTOR, prof .Eugen Ganea

ASOCIAŢIA CASA OCROTIRII “SF. PARASCHEVA” BREAZA(O.N.G.)

PREŞEDINTE, prof. Rîncioagă Aurora

Pagină 26 din 31

INSTITUŢII COLABORATOARE LA PROIECTUL INTERNAŢIONAL

2010-2011 , Buşteni, PH, ediţia a II-a

Concursul International”Armonia naturii este inclus în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale - 2011 al Ministerului

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Anexa F, capitolul F7: Domeniul Ecologie si protectia mediului, poziţia 34.

Calendarul poate fi consultat si pe site-ul oficial MECTS:

http://www.edu.ro/index.php/articles/14991

RADIO ROMÂNIA CULTURAL - partener media, COLEGIUL MILITAR LICEAL” DIMITRIE CANTEMIR”BREAZA

Redactor şef, Oltea Şerbaa Pârâu DIRECTOR,colonel. Dr. Constantin Moraru

COLEGIUL NAŢIONAL” NICOLAE GRIGORESCU” CÂMPINA ŞCOALA 172”Sf. ANDREI” BUCUREŞTI

DIRECTOR, prof. Gabriela Tănase DIRECTOR, prof. Craşoveanu Petre

LICEUL PEDAGOGIC “ NICOLAE BOLCAŞ” BEIUŞ, BH COLEGIUL NATIONAL” JEAN MONNET” PLOIEŞTI-PH

DIRECTOR, prof.Dringo Ionel DIRECTOR, prof. Liliana Enescu

PALATUL COPIILOR PITESTI-AG ŞCOALA “LIVIU REBREANU” MIOVENI-AG

DIRECTOR,. Prof.Georgescu Daniela DIRECTOR ,prof. Maria Bădica

ŞCOALA NR.146 I.G.DUCA“BUCUREŞTI”-B COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI-GJ

DIRECTOR, prof. Irina Gheorghe DIRECTOR, prof. Săceanu Ion

COLEGIUL TEHNIC ” GENERAL GH. MAGHERU” DR. TR SEVERIN-MH

DIRECTOR, Dr.prof. Ing .Marius Buzera

COLEGIUL NAŢIONAL”ION MINULESCU” SLATINA-OT

DIRECTOR,Dr. Prof. Cotoşman Aurelia

Pag..2

Pagina 2 este în curs de semnare!

Pagină 27 din 31

Pagină 28 din 31

ANEXA 6

In aceastǎ anexǎ vor fi înscrise şcolile care au desfǎşurat activitǎţi de voluntariat în cadrul

proiectului “ Armonia naturii “, dovedesc cu imagini, înregistrǎri, adeverinţe sau au

participat direct la acţiunile desfǎsurate şi coordonate de autorul proiectului la Buşteni în

data de 5 iunie 2011- de Ziua Mondialǎ a Mediului şi 5 decc 2011- de Ziua Internaţionalǎ a

Voluntariatului.

Lista va fi fǎcutǎ publicǎ pe site-ul concursului şi poate fi consultatǎ accesând link-ul:

http://armonianaturii.wikispaces.com/space/content

Pagină 29 din 31

Anexa 7.Lista şcolilor care desfǎşoarǎ acţiuni în cadrul proiectului

“Armonia naturii”- editia a III-a, activitǎţi dedicate anului 2012-Anul

European al Solidaritǎţii între Generaţii

REGULAMENT

pentru activitǎţile programate a se desfǎşura în anul 2012,

în cadrul proiectului “ARMONIA NATURII”

ediţia a III-a

Tema: Solidaritate între generaţii

1.Inscrierea şcolilor în proiect prin semnarea şi expedierea acordului de partenetiat prin e-

mail pe adresa concursului [email protected]

şi pe adresa coordonatorului, prof.Iuliana Ciubuc [email protected]

2.Inscrierea lucrǎrilor elevilor pentru concurs şi ale cadrelor didactice pentru secţiunea

simpozion, respectând regulamentul de la ediţia precedentǎ( completarea listei centralizate

pe şcoalǎ cu titlul lucrǎrilor elevilor şi ale cadrelor didactice , semnatǎ şi ştampilatǎ de

directorul şcolii).

Lucrǎrile înscrise fǎrǎ sǎ conţinǎ eticheta completata cu toate datele indicate în model vor fi

descalificate.

3.Activitǎţile practice pentru acţiunile de solidaritate între generaţii trebuie sǎ conţinǎ

imagini jpg sau videoclipuri şi trebuie sǎ fie din perioada înscrisǎ în proiect (01.02.2012-

15.12.2012) . Raportul trebuie sǎ conţina precizarea cǎ activitatea s-a desfasurat în cadrul

proiectului”ARMONI NATURII” ,ediţia a III-a 2012-Anul European al Solidaritǎţii între

Generaţii.

4.Materialele înregistrate la toate activitǎţile de solidaritate , inclusiv cele de la Crosul

solidaritǎţii între generaţii vor fi valorificate în cadrul activitǎţilor ce vor fi programate în

anul şcolar 2012-2013.

5.Pentru activitatea nr.8, dedicatǎ Zilei Mondiale a Mediului din 5 iunie 2012 , cei care

doresc sǎ participe la Buşteni sunt rugaţi sǎ anunţe prezenţa cu cel puţin o lunǎ înainte.

Deasemeni, dacǎ organizati excursii cu elevii pentru aceastǎ activitate şi aveţi nevoie de

cazare, vǎ rugǎm, sǎ ne comunicaţi!

Pagină 30 din 31

Autori proiect Armonia naturii-ediţia a III-a, 2012-proiect dedicat Anului 2012-Anul European

al Solidaritǎţii între Generaţii

Prof. Tudorache Nicoleta- director Şcoala cu cls.I-VIII ”Regina Elisabeta”Buşteni-PH

Autor şi coordonator proiect”ARMONIA NATURII”

Prof. IULIANA CIUBUC

Proiect eTwinning

IMNUL PROIECTULUI “ARMONIA NATURII”