Koop-verkoop van aandelen - UAntwerpen ... toepassing is op iedere koop-verkoop, in beginsel beperkt...

Click here to load reader

 • date post

  22-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Koop-verkoop van aandelen - UAntwerpen ... toepassing is op iedere koop-verkoop, in beginsel beperkt...

 • Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen

  bij de koop-verkoop van aandelen

  Koen Reniers

  Promotor: Prof. Dr. Herman Braeckmans

 • 1

  INLEIDING .............................................................................................................................................................. 6

  HOOFDSTUK I. HET SPECIFIEKE KARAKTER VAN DE KOOP-VERKOOP VAN AANDELEN..................................................... 15

  Afdeling I. Koop-verkoop: een definitie praeter legem ......................................................................... 16

  § 1. Definitie uit het Burgerlijk Wetboek – niet juist en onvolledig ................................................................. 16

  § 2. Voorstellen tot definitie uit de rechtsleer ................................................................................................ 17

  Afdeling II. Wezenlijke bestanddelen van de koop-verkoop................................................................... 20

  § 1. Eigendomsoverdracht ............................................................................................................................... 20

  A. Eigendom .................................................................................................................................................. 20

  B. Overdracht ................................................................................................................................................ 21

  § 2. Prijs ........................................................................................................................................................... 23

  A. Prijs als oorzaak koop-verkoop ................................................................................................................. 23

  B. Kenmerken van de prijs ............................................................................................................................ 25

  1° Prijs in geld .......................................................................................................................................... 25

  2° Bepaald of bepaalbaar karakter van de prijs ....................................................................................... 28

  a) Bepaalde of bepaalbare prijs.......................................................................................................... 29

  b) Bestanddelen van de prijs die bepaald of bepaalbaar moeten zijn................................................ 32

  3° Vereiste van een werkelijke prijs ......................................................................................................... 33

  a) Onbeduidende of belachelijke prijs ................................................................................................ 33

  b) Fictieve prijs ................................................................................................................................... 35

  c) Symbolische prijs ............................................................................................................................ 36

  C. Prijsbepaling ............................................................................................................................................. 36

  1° Principe van de contractuele vrijheid .................................................................................................. 36

  2° Prijsbepaling door partijen .................................................................................................................. 37

  3° Prijsbepaling door een bepaalde of bepaalbare derde ....................................................................... 38

  Afdeling III. Aandelen .............................................................................................................................. 44

  § 1. Voorwerp van de verbintenis van de verkoper: aandelen ........................................................................ 44

  § 2. Afbakening - Aandelen op naam ............................................................................................................... 45

  § 3. Het vennootschapsrechtelijk statuut van een kapitaalaandeel ................................................................ 47

  A. Vertegenwoordiging van een deel van het kapitaal ................................................................................. 47

  B. Bundel rechten en plichten....................................................................................................................... 47

  C. Vermogensbestanddeel ............................................................................................................................ 49

  § 4. Het zakenrechtelijk statuut van een aandeel ........................................................................................... 50

  § 5. Het aandeel is geen mede-eigendomsrecht in het vennootschapsvermogen .......................................... 51

  Afdeling IV. Synthese en tussenbesluit: koop-verkoop van aandelen ..................................................... 53

  § 1. De koop-verkoop van aandelen is geen koop-verkoop van het vennootschapsvermogen ...................... 53

  A. Onderscheid tussen economisch doel van de koop-verkoop en haar juridische voorwerp ..................... 53

  B. Geen bijzondere wettelijke regeling voor koop-verkoop aandelen .......................................................... 56

  C. Het specifieke tijdsverloop van een koop-verkoop van aandelen ............................................................ 59

  HOOFDSTUK II. PRECONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS DE ONDERHANDELINGSFASE VOORAFGAAND AAN DE KOOP-

  VERKOOP VAN AANDELEN ........................................................................................................................................ 62

  Afdeling I. Precontractuele handelingen ............................................................................................... 63

 • 2

  § 1. De totstandkoming van overeenkomsten ................................................................................................ 63

  § 2. Het verloop van de onderhandelingen bij een koop-verkoop van aandelen ............................................ 69

  A. Het eenvoudige aanbod............................................................................................................................ 70

  B. De onderhandelde koop-verkoop van aandelen ...................................................................................... 71

  C. De private veiling ...................................................................................................................................... 74

  § 3. Onderhandelen te goeder trouw: begrenzing van de onderhandelingsvrijheid ....................................... 79

  A. Belang en opzet ........................................................................................................................................ 79

  B. Onderhandelingsvrijheid .......................................................................................................................... 79

  C. Grondslagen voor de plicht om te goeder trouw te onderhandelen ........................................................ 81

  D. De constitutieve bestanddelen van de aquiliaanse aansprakelijkheid ..................................................... 89

  1° Fout ..................................................................................................................................................... 89

  2° Schade ................................................................................................................................................. 93

  3° Causaal verband .................................................................................................................................. 95

  E. Schadeherstel ........................................................................................................................................... 96

  F. Gedeelde aansprakelijkheid...................................................................................................................... 98

  G. Aansprakelijkheid van derden .................................................................................................................. 99

  § 4. Onderhandelen te goeder trouw: informatieplichten van de koper en verkoper bij de koop-verkoop van

  aandelen 101

  A. Grondslag van de precontractuele informatieplicht ............................................................................... 101

  B. Bestaan van de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht ................................................................... 105

  C. Omvang informatieplicht ........................................................................................................................ 121

  D. Uitvoering van de informatieplicht ......................................................................................................... 123

  E. Gevolg miskenning van de informatieplicht ........................................................................................... 125

  F. Informatierechten en –plichten naar Engels recht en Frans recht ......................................................... 129

  1° Engels recht ................................