KONSEP DASAR

download KONSEP DASAR

of 27

Embed Size (px)

Transcript of KONSEP DASAR

PRESENTASI KASUS BEDAH KONSEP DASAR FRAKTUR: O!ch\r!c Durmuun: lrcccn!cr. . . , . dr Mch lcr! Yu!!un!cSn l. l\GT\N llD\H RS JOGJ\|NT\lRSTT\S M|H\MM\DTY\H YOGY\|\RT\?O!! ur!cdurmuun?O!!ur!c durmuun ?O!!ANATOMY ur!cdurmuun?O!!PENDAHULUAN ur!cdurmuun?O!! Mu!r!ks Tu!un ls um tu u Os!ccb!us! ( )m!ncru!!sus! ost os t s l p m ntum tr s tul nOs!ccs!!:ncmc!!huru mu!r!ks m!ncru! !u!unOs!ccc!us! ( );dcm!ncru!!sus! d! humbu!|u!s!!cn!n p n n ur m tr s m n r l tul nR mo ll n p n ru ormon , - ! ?5d!h!drcks!kc!!ku!s!crc!; Cu?+.,ubs lTH, |u!s!!cn!n,ls!rccnSTSTlMT|Cont ... ... ... ur!cdurmuun?O!!FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!. \ llNGlRTT\ND!skcn!!nu!!us / / Truumu mc!ubc!!c s!rcss :,, &D!sn!uccd \ncs!s! \!!mcn! Rc!us!lcn!h. \ |l\STlT|\ST :|!us!!kus! |!!n!s rccns!!ck, ccmm!nu!!, s!rcss ruc!urc : ( ) &|!us!!kus! !cr!u!un Tschurnc !crbuku( ) Gus!!!c lruk!ur |cmn!!ku!u lruk!ur lu!c!c!Cont ... ... ... ur!cdurmuun?O!!MECHANISM OF INJURY ur!cdurmuun?O!!. \ : lruk!ur sn!ru! ,lun!!run rc!us!. l : lruk!ur cb!!k |cmnrcs!. C : lu!cr!v ruc!urc ,,|cmnrcs! !ckunun,nun!!run !ur!kun. D : lruk!ur !runvcrsu ,!ckunun !unsunTATALAKSANA FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!/ Duuun d!duuruk!url!c suv!n\numncs!s lun(u!lcmcr!ksuun l!s!klcmcr!ksuunlcnun(un,,Cc!!ur ncck ncmb!du!un!runsncr!us!,Mcchun!sm c !n(urv c!dcnncr!cd,,lcck cc! mcvc;Rcn!cn rc!c c!clr!ns!n: lvu!uus!-Rcccn!cc-Rcduc!!cn-Rc!u!n-Rchub!!!u!!cn( , \r!c Durmuun) ?O!! ur!cdurmuun?O!! ur!cdurmuun?O!!PENYEMBUHAN FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!. \ ; HlM\TOM lcr!cs!cum. l&TNll\M\ST lROlTllR\ST ,. ,lcmbcn!ukun cs!ccb!us! (ur runu!us!.lnndn Cu Sc!c!uh 8 (um u!uu sc!c!uh hur! kc ? ncs!!ruumu. C ; llMllNT|||\N |\ll|S lu!n Rc!!c( ) Os!ccb!us! mcmbcn!uk !u!un !unuk ku!!us( :,:Sc!c!uh m!nu ncr!umu \ 8 bu!un D G) bu!un. D |ONSOlTD\ST |u!!us tul nm tur ( sun on s rr olo s. l RlMODlllTNG ; lu!bus rcscrn!!cn Hukum "c!:Cu!u!un sumnu! rcmcdc!!!n mcmbu!uhkun uk!u+,->! !uhun nudu unuk unukccnu! ur!cdurmuun?O!!HASIL PENYEMBUHAN FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!. \ : |NTON&|r!!cr!u k!!n!s rud!c!c!s. l - M\l |NTONlruk!urvunncnvumbununnvumcn!mbu!kun,,,.dccrm!!us mcmcndck !crnu!ur u!uu unu!us!,,Gc(u!unvu dunu! bcrunu nvcr! ncmbcnkukun dun. kurun dunu! mcnuhun bcbun. \ - NON |NTON - lu!us uk!u G 8 bu!un( ,) &T!nc T h!ncr!rc!k !brcs!s T!nc TT( ,) \!rc!k nscudcur!rcs!s. l - : Dll\Y |NTON - lu!us uk!u 8 5 bu!un ur!cdurmuun?O!!Non-unionFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEMBUHAN FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!. \ ; - , , , TNTlRN\l TGl l TGl lDGl lMls|s!u lcnvuk!! mc!ubc!!k Nu!r!s! T!nku! kccncru!!. \ l|STlRN\l / Rc!u!n !mcb!!!sus! vun !!duk cukunTncks!Tn!crncs!s! Gunuun vusku!ur ( Jcn!s dun !ckus! ruk!ur ruk!ur !u!un) ruun scnd!JADWAL PERKINS ur!cdurmuun?O!! lruk!ur sn!ru! nudu !unku! u!us bcrsu!u du!um 8,,m!nu un!uk kcnsc!!dus! x? un!uk !unku!,. buuh x? ruk!ur mc!!n!un x? %Tumbuhkun ?5 ku!uu ruk!ur !!duk bcrs!u!sn!ru! u!uu ku!uu ruk!ur !!duk mc!!bu!kun. cmur ur!cdurmuun?O!!PERKIRAAN PENYEMBUHAN FRAKTUR (Orang Dewasa) / / / lhu!un mc!ukurnu! mc!u!ursu! kcs!u - 8 Gm!nu D!s!u! rud!us Gm!nu D!u!s!s u!nu dun rud!us !?m!nuHumcrus - !O !?m!nu|!uv!ku!u Gm!nulunu! - !O !?m!nulcmur - !? !Gm!nu / Ccnd!!us cmur !!b!u - 8 !Om!nu / T!b!u !bu!u - !? !Gm!nu \cr!cbru !?m!nuUmumnort l ( s s tu ul r ul n ns lus( pon m t s s m n u n n s t n n KOMPLIKASI ur!cdurmuun?O!!. \ DTNT :Ncurcvusku!ur .,drcn hund c!u hund ,un!!kccurnu! !unnc! svndrcm,,D\T cmbc!! nuru( ) |cmnur!cmcn Svndrcm 5l :Sckundcr crun du!um vun !crkcnu. \ l\NJ|T( ) Tncks! 5"S!!ncss / / / |n!cn mu! dc!uv ncnFRAKTUR TERTUTUP(Klasifikasi Cidera Tertutup Tscherne) ur!cdurmuun?O!!. \ Grudc T lruk!ur dcnun mcmur nudu ku!!! u!uu(ur!nun subku!un. l Grudc TT lruk!ur vun !cb!h bcru! dcnun kcn!us!c(ur!nun !unuk bu!un du!um dunncmbcnkukkun. C Grudc TTT C!dcru bcru! dcnun kcrusukun (ur!nun!unuk vun nvu!udun uncumun s!ndrcmukcmnur!cmcnFRAKTUR TERBUKA(Klasifikasi Gustilo) ur!cdurmuun?O!!. \ : Grudc T,lcs! kcc!! !uku !usuk vun bcrs!hnudu !cmnu! !u!un mcncn(c! kc!uur. l : Grudc TT>,,luku!cm !!duk udu ncnu!un ku!!!kcm!nus! ruk!ur !!nku! scdun. C : Grudc TTT ,|crusukun vun !uus nudu ku!!!(ur!nun !unuk dun s!ruk!ur ncurcvusku!ur. d!scr!u! bunvuk kcn!um!nus! !uku :TTT\!u!un vun ruk!ur mus!h dunu!d!!u!un! (ur!nun !unuk :TTTl nc!cnusun ncr!cs!cum sc!u!n ruk!urkcm!nu!! vun bcru! :TTTC !crdunu! c!dcru ur!cr! vun ncr!ud!ncrbu!k! !uk ncdu!! bcrunu bunvuk. kcrusukun (ur!nun !unukCIDERA FISIS(Klasifikasi Salter dan Harris) ur!cdurmuun?O!! : Grudc TTT \ mcrusuk !un!sun rcnrcduks!4 FAKTOR UTAMA PENANGANAN FRAKTUR ur!cdurmuun?O!!. \ llN\H\N\N. l |l\M\N\N : . !x !n!crnu. C GlR\||\N :!ns. D |lCll\T\N :!ruks!PERBEDAAN TULANG ANAK & DEWASA ur!cdurmuun?O!!. \ , Grc!h n!u!c rcmcdc!!!n. l l!cks!b!!!!us. C>;>lcr!cs!cum !cbu! mcnhus!!kun ku!us/ ccnu! bnvkNEGLECTED FRACURE ur!cdurmuun?O!!ruk!ur vun ncnunununnvu !cb!h dur! ? (um|mumnvu !cr(ud! nudu vun bcrncnd!d!kun dun. bcrs!u!us scs!cckcncm! vun rcnduh( Dcru(u! lruk!ur Nc!cc!cd lruk!ur) !crbcnku!u!Dcru(u! ! :ruk!ur vun !c!uh !cr(ud! un!uru 8 - hur! 8 m!nuDcru(u! ?:ruk!ur vun !c!uh !cr(ud! un!uru 8 - m!nu 8 bu!unDcru(u! 8 :ruk!ur vun !c!uh !cr(ud! un!uru 8 bu!un ! !uhunDcru(u! 4 :ruk!ur vun !c!uh !cr(ud! !cb!h dur!su!u !uhunTERIMA KASIH ur!cdurmuun?O!!