Komaan)Laat Ons Praat Oor Tiener Swarryerskappe! ... Komaan)Laat Ons Praat Oor Tiener...

Click here to load reader

 • date post

  16-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Komaan)Laat Ons Praat Oor Tiener Swarryerskappe! ... Komaan)Laat Ons Praat Oor Tiener...

 • Komaan)Laat Ons Praat Oor Tiener Swarryerskappe! Die onrusbare bevindinge van 6n sfudie oor

  tiener swangerskappe het die behoefte vir seks opvoeding in skole weer na vore gebring. Dit is 6n dringende lavessib, sG Mnr. Sameul Kaapana van die nasionale studente organisasie, Nanso.

  Omtrent 80 persent van vroue in Katutura het hul eerste kind in hul tienerjare. Meeste mense verkies egter nog om die feit te ignoreer dat tieners seksueel aktiefis en dat.hulle advies en onder- steuning nodig het.

  Hierdie norm is gelukkig besig om te verander met groepe in die gemeenskap wat besef dat dit hoog tyd is om oor die probleem wat ons jeug in die gesig staar, te praat.,

  Mej. Pandu Hailonga van die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste wie dib studie onder skoolkinders gedoen het, s6 die doel was orn die probleme wat tieners het te identifiseer. Die studie het op tieners se kennis van en houdings teenoor voortplan- . ting gekonsentreer.

  Pandu s6 die resultate van haar studie het 'n taamlike opskudding in die gemeenskap veroorsaak en bygevodg dat die reaksie 'n duidelike

  aanduiding is dat tiener swangerskappe nie maklik bespreek word nie. Pandu s6 een van die belangrikste aspekte van tiener swangerskappe in Namibi€ is die feit dat die situasie nie alom bekend is nie.

  Daar is geen data beskikbaar oor kinders wat kindeis kry en die getal kinders wat die skool moet verlaat as gevolg van swangerskappe nie. Sy s€ dat alhoewel tienerswangerskappe nie 'n nuwe verskynsel in Namibie is nie, word dit nie deur die gemeenskap aanvaar nie.

  Dis taboe om oor seks te praat en baie ouers sd dat dit losse sedes sal aanmoedig. In haar studie het Pandu gevind dat tieners gebruik rnaak van ander marliere om inligting te kry" Hulle wend hulself tot vriende en tydskrifte in die afwesigheid van oop, reguit besprekings oor seks met hul ouers.

  Die uiteinde is dat tieners dikwels verkeerd ingelig word en hul kennis oor die onder- werp skraal is.

  Pandu het 'n kort storie vir die doelvan haar studie ge- skryf. Hierdie storie vertel die verhaalvan'n jong meisie wat

  : l a l\

 • Y

  die skool moet verlaat as ge- volg van swangerskap. pandu voel dat tieners makliker oor hul eie ondervindinge kon praat as hulle na die storie kon verwys. Besprekings oor die storie het duidelik gewys dat tieners se seksuele onder- vindinge gewoonlik onbepland en impulsief is.

  Van die faktore wat bydra tot tienerswangerskappe is:'n gebrek aan ouerliefcle, ,n gebrek aan inliEing oor seks en voorbehoedmiddels. finansiele probleme, 'n begeerte vir sosiale aanvaar- ding en die gemeenskap se negatiewe houding tot tieners wat seksueel aktief is.

  Pandu s6 die resultate van haar studie wys net die punt van die ysberg. Sy stel voor dat seks opvoeding in skole aangebied moet word, maar s€ dat dit alleen nie hierdie diepliggende sosiale probleem sal oplos nie. "Mans moet sit en bewustelik hul houdings teenoor vroue ondersoek, " sO sy. Ons moet kyk na hoe ons met mekaar oor die weg kom, en probeer om 'n kultuur waarin daar wedersydse respek vir mekaar is, te kweek.

  Alhoewel Nanso reeds lank vir die instelling van seks opvoeding in skole beywer, is die reaksie van die Ministerie van Opvoeding steeds' teleur_

  stellend. Amptenare van die ministerie hou vol dat seks voorligting 'n baie kontro- versiele kwessie is en dat meeste mense in die gemeen_ skap daarteen gekant is.

  "Nanso voel egter dat seks opvoeding van uiterste belang is. Tienerswangerskappe is aan die toeneem. Meer as 3 000 jong meisies het verlede jaar in die Ondangwa streek swanger geraak," s6 Nanso sekretaris generaal, Kaapana.

  Nanso pak die probleem aan deur jongmense bewus te maak van die kwessie. Seminare in die streke en die verspreidin g v an pamfl ette oor voortplanting is op hul agenda.

  A LEGENI)

  Old Days of Hunger and Drought As written by Ester Ngonga.

  Many years ago hunger and drought existed in many areas of Namibia. Just like today, the drought hit our country. In those days the following happened when there was hunger and drought: The headman and elders from the affected area used to hold a meeting to discuss the situa_ tion.

  The discussions was to plan how to get rain. In each village there were special people who knew how and where to get rain. After dis- cussion the elders agreed to send four people for rain - one from each village.

  When the day came for the

  ney, they were given a black cow without any spots on it. They had to take the cow and go, without looking back, until they reached the place where the rain was.

  Normally they got rain from Evale. This place belonged to the dead people who died lons ago. \ "

  When they approached Evale, the dead already knew

  that something had happened in the country. When the four men came to the place they knew where to take the cow

  They knew they were not allowed to talk, Without knowing how it happened, the men saw the cow already dead and people enjoying it. A sound of traditional enjoyment came from nowhere. So the four men had to go back to where they came from without looking back, untii they reached home.

  Before they arrived home, it started to rain near their village on that very day and for about four months after- wards. From then on there was no more hunger and no more drought. That was howfour men to start their jour- things were then