Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

52
Kirjat Palvelut 1/17 &

Transcript of Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

Page 1: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

Kirjat Palvelut 1/17

&

Page 2: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

Työsopimuslain ja vuosilomalain muutokset sekä verotusmenettelyn ja arvonlisäverotuksen uudis-tukset koskettavat meitä monia, onneksi uudistet-tuja painoksia ja uutuuskirjoja ilmestyy avuksemme näiltä aihealueilta useampia nyt keväällä. Julkisiin hankintoihinkin tulee olennaisia muutoksia: valittavanasi on kaksi kirjaa, Julkisten hankintojen sääntely, tai vaihtoehtoisesti suosittuun Käytännön-läheisesti-sarjaan tuleva Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti.

Jokaisen esimiehen ja työsuhdetietoutta tarvit-sevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti on Työsuhde tutuksi – esimiehen selviytymisopas. Johtamistakaan ei ole unohdettu; ajankohtainen Erilaisten ihmisten johtaminen ja syvällinen ja ko-kemuksen välityksellä kirjoitettu Paha johtaminen ilmestyvät myös keväällä. Vain joitain mainitakseni. Tutustu luetteloomme ja pysy ajan tasalla muutok-sessa!

Jos mieluummin luet kirjoja tabletilta kuin painet-tuna kirjana, ota käyttöösi uusi Ammattikirjastom-me. Tarjolla on neljä kokoelmaa: Talous, Työsuhde, Juridiikka ja Johtaminen, voit valita näistä tarvit-

semasi. Tämä on oiva tapa hankkia kaikki aihealu-een kirjat käyttöön vuosilisenssillä. Valikoimaa täydennetään jatkuvasti uutuuskirjoillamme. Tilaa koekäyttö osoitteesta www.ammattikirjasto.fi.

Helppo tapa pysyä ajan tasalla kaikissa talous- ja henkilöstöhallinnon asioissa on ottaa käyttöön KauppakamariTieto-palvelu, joko itselle tai useam-malle organisaatiossa. Ei tarvitse tuskailla, onko käytössä uusin painos tai onko lainsäädäntöön tul-lut muutoksia viime aikoina, seuraamme muutoksia puolestasi ja päivitämme ne palveluun. Kerromme palvelusta lisää esitteen sisäsivuilla.

Jos kaikesta tästä runsaudesta huolimatta kaipaat avuksesi vielä muunlaista tietoa, vinkkaa siitä meil-le. Yhteystietomme on esitteen viereisellä sivulla.

Antoisia lukuhetkiä!

Seija Ruohonen, tuottajaHelsingin seudun kauppakamari

Seuraamme puolestasi – säästämme aikaasi

Seija Ruohonentuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

Page 3: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

KAUPPAKAMARIKAUPPA

Kalevankatu 1200100 Helsinkipuh. 09 2286 0360www.kauppakamarikauppa.fi

Avoinna: ma-pe klo 9.00–15.00

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET

puh. 09 2286 [email protected]

Painopaikka: Libris Kontulantie 12, Helsinki

Johtaminen..................................................................................................................................................2–15

Työsuhde, palkka ja HR...............................................................................................................................16–21

Talous ja verotus...........................................................................................................................................22–27

Juridiikka................................................................................................................................................28–39

KauppakamariTieto...........................................................................................................................40–44

Ammattikirjasto.......................................................................................................................................45–47

Sisällysluettelo

SÄHKÖKIRJOJEN TILAUSOHJEET Tästä merkistä tunnistat kirjat, jotka ovat saatavilla sähkökirjoina.

Sähkökirjojen latauspaikat:Elisa Kirja: kirja.elisa.fi Ellibs: ellibs.fi

SEURAA BLOGIA – Ammattikirja.fi

Suomen ensimmäistä ammatilliseen kirjallisuuteen keskittyvää blogia ylläpitää ja siihen kirjoittaa kauppakamarin kustannus-toimitus tukenaan joukko vierailevia tähtiä, kuten uutuuskirjojen kirjailijoita.

ETSITKÖ KUSTANTAJAA?Seija Ruohonentuottaja, Helsingin seudun [email protected]

Page 4: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

2 Johtaminen

Marjo Huhtala

Aikaansaajan asenne

Miksi energianhallinta on ratkaisevampaa kuin ajanhallinta? Ratkotko vai vatvotko? Jumitatko mukavuusalueella vai kaaosalueella?

Tahtotila, toimeen tarttuminen ja tinkimättömyys ovat merkkejä, joista tunnistat aikaansaavan ihmisen. Aikaansaamisen taitoa kehittämällä on mahdollista synnyttää merkityksellistä ja tuloksellista toimintaa, joka ei jää vain suorittamisen tai puuhastelun asteelle.

Tämän kirjan valmentavan otteen avulla voit tunnustella ja tunnistaa, mitkä tekijät ajattelu- ja suhtautumistavoissa mahdollistavat tai estävät aikaan-saamista. Kirja antaa mahdollisuuden reflektoida oman toiminnan, tiimin tai organisaation nykytilaa ja asennetta arkijärjen tasolla.

Kirjassa on mukana useita aikaansaamisen esikuvia timanttisine ajatuksineen, mm: Suomen miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo, Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, Lumenen chief marketing officer Susanna Takkunen, HOK-Elannon varatoimi-tusjohtaja Veli-Matti Liimatainen ja IVANA Helsingin perustaja Pirjo Suhonen.

Johda aikomuksesta aikaansaamiseen – itseäsi, työtä ja bisnestä!

Jäsenetuhinta 45 € Normaalihinta 59 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-449-14/2017, n. 200 sivua

AIKAAN SAAJANASENNE

M A R J O H U H T A L A

Page 5: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

3Johtaminen

Marjo Huhtala

Asennejohtaja – Arjen työkalut esimiehille

Asenne on valinta. Asenne ratkaisee kohtaamisissa, yhteistyössä ja tulosten saavuttamisessa. Asenne toimii joko ihmisen puolesta tai häntä vastaan. Hyvällä asenteella herätetään luottamusta, jakse-taan tsempata viimeiset metrit ja synnytetään menestystarinoita.

Johtajan asenteella on erityisen tärkeä merkitys. Kirjasta saat käyttöösi asennejohtamisen uusimmat opit. Matkaasi rikastuttavat asennetta osoittaneiden johtajien kokemukset ja näkemykset. Saat uutta energiaa johtajuudessa kehittymiseen.

Jäsenetuhinta 49 € Normaalihinta 59 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-368-5 2015, 285 sivua

Marjo HuhtalaMarjo Huhtala on yrittäjä ja valmentaja. Asiakasyritysten kanssa hän toteuttaa intohimoisesti ja uteliaasti konsepteja, jotka vahvistavat johtajuutta – asennetta, vuorovaikutteisuutta ja systemaattisuutta. Marjon kanssa projektipäälliköt, esimiehet ja johtajat saavat mahdol-lisuuspotentiaalinsa esiin. Valmentautunut ihminen on vahvempi ja toimii ammattitaitoisesti; hyvällä asenteella ja meiningillä.

ASENNEJOHTAJA

Arjen työkalut esimiehille

MARJO HUHTALA

Page 6: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

4 Johtaminen

Marjatta Jabe

Erilaisten ihmisten johtaminen

Johtajat juhlapuheissaan sanovat, että ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara, mutta miten voi oppia ymmärtämään kummallisesti, jopa typerästi toimivia ihmisiä? Miksi tuo toinen ei voi ymmärtää asioita samalla tavalla kuin minä itse?

Johtaja usein tiedostamattaan valitsee alaisikseen itsensä kaltaisia ihmisiä. Omat käsitykset tulisi kyseenalaistaa; muuten valitsee itsensä klooneja alaisikseen.

Erilaisten ihmisten johtaminen -kirja kertoo mm. miten saada erilaiset ihmiset mukaan muutokseen ja miten eri kulttuureista tulevat saadaan pu-haltamaan yhteen hiileen. Kirjasta saa vinkit myös ristiriitojen ratkaisuun ja erilaisten persoonien johtamiseen.

Erilaisuus, tehtävään sopiva ja toisia työyhteisön jäseniä täydentävä erilai-suus, on kuitenkin hyvä asia. Kirjasta saa runsaasti vinkkejä siihen, miten valita ihmisiä tiimeihin ja miten heidät saa kantamaan kortensa yhteiseen kekoon. Kirjaan on myös haastateltu useita menestyviä johtajia ja tutkijoi-ta, kuten professori Alf Rehniä sekä Satu Huberia, Mikael Jungneria, Mikko Kuitusta, Marjo Miettistä ja Ove Uljasta.

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 52 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-461-31/2017, 300 sivua

M A R J A T T A J A B E

ERILAISTENIHMISTEN

JOHTAMINEN

Page 7: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

5Johtaminen

T A R J A T U R T I O

JOHTAMINENPAHA

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-427-94/2017, n. 250 sivua

Paha johtaminen on laaja ja moninainen, myös monisyinen ilmiö. Mistä sen tunnistaa? Mikä on ”vain” huonoa johtamista, milloin voidaan käyttää voimakkaampaa termiä ja puhua pahasta johta-misen yhteydessä? Teoksessa kuvataan laajasti pahan johtamisen osa-alueet ja käydään läpi todellisen työelämän tapauksia niihin liittyen.

Teoksen näkökulma ei ole vain pahuuden kuvaaminen, elävän elämän rajujen tapausten esille tuominen, vaan eteenpäin mene-minen. Yli pääseminen, hyvään pyrkiminen lähtevät ongelmien tunnistamisesta. Kun tietää, mitä on paha johtaminen, kun sen ole-massa olon tunnistaa ja tunnustaa, on mahdollisuus tarttua siihen. Kuinka päästä pahasta hyvään? Miten kitkeä paha johtaminen ja saada tilalle terve ja hyvinvoiva työyhteisö?

Tarja Turtio

Paha johtaminen

Page 8: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

6 Johtaminen

Perttu Ahvenainen, Janne Gylling, Sani Leino

Viiden tähden asiakaskokemus

Miksi et hyödyntäisi mahdollisuutta antaa asiakkaille elämyksiä, jotka saavat heidät hymyilemään ja kertomaan kokemuksistaan myös muille? Asiakas valitsee yhä useammin sen tahon, joka tarjoaa parasta asiakasko-kemusta juuri heille sopivassa ajassa ja paikassa.

Viiden tähden asiakaskokemus -teos kertoo, miksi, miten ja millä tuotetaan asiakkaille ainutlaatuisia asiakaskokemuksia, joilla herätät asiakkaidesi kiinnostuksen ja voitat luottamuksen verkon kiristyvässä kilpailussa. Kir-jassa kerrotaan yli 30 tarinaa siitä, kuinka elämyksellinen asiakaskokemus synnytetään erilaisissa ympäristöissä yhdistämällä tunneälykkäät kohtaa-miset tehokkaisiin teknologisiin ratkaisuihin.

Joskus viiden tähden asiakaskokemus syntyy hyödyntäen hienointa ja uusinta huipputeknologiaa, kuten virtuaalitodellisuutta tai kasvojentun-nistusta. Joskus elämyksen syntyyn tarvitaan sarja onnistuneita tapahtu-mia - teknologian ja tunneälykkäiden toimintojen yhdistelmää, oikeita kanavia, tehokkaita työkaluja sekä inhimillisiä kohtaamisia. Joskus riittää käsin kirjailtu henkilökohtainen tervehdys pizzalaatikon kannessa, jonka ansiosta asiakkaan kasvoille piirtyy asiakaskokemuksen korkein palkinto, spontaani hymy.

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-424-83/2017, n. 200 sivua

Perttu AhvenainenJanne Gylling

Sani Leino

TEE ASIAKKAISTASI FANEJA

Page 9: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

7Johtaminen

H E N R I E T T A A A R N I K O I V U

Asiakas- kokemuksen

oikein7

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-440-84/2017, n. 200 sivua

Asiakaslähtöisyydestä ja -keskeisyydestä puhutaan paljon. Kuinka oikeasti hyvä ja laadukas asiakaskokemus luodaan? Kannattaako siihen pyrkiä kaikkien asiakkaiden kanssa, vai onko asiakkaita varaa valita?

Asiakaskokemus on paljon muuta kuin ystävällinen hymy ja perus-lupauksen täyttäminen, välttämätön paha. Se on parhaimmillaan lisäarvoa, josta hyötyvät asiakkaat, työntekijät ja itse yritys. Asiakas-tyytyväisyys ei onnistu sillä, että jokaisen työntekijän käsketään olla asiakaslähtöisiä tai että asiakaslähtöisyys kirjoitetaan korukirjaimin yrityksen arvoihin. Se on arkipäivää, se on johtamisen kysymys. Tyytyväiset työntekijät, jotka kokevat saavansa vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa, joita johdetaan hyvin, tekevät mielellään parhaansa yrityksen ja töidensä, asiakkaiden, eteen. Mitä työn-tekijälähettilyys tarkoittaa ja kuinka sellainen luodaan? Mitä sillä saavutetaan?

Asiakaskokemuksen 7 oikein kuvaa asiakastyytyväisyyttä luovan prosessin johdon, esimiesten ja työntekijöiden näkökulmasta.

Henrietta Aarnikoivu

Asiakaskokemuksen 7 oikein

Page 10: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

8 Johtaminen

Katleena Kortesuo, Jarkko Sjöman

Lisää otsikko napsauttamalla

Oletko puhujana vitamiiniruiske vai nukutusnuija? Tukevatko diasi sano-maasi vai ovatko ne täyteen ahdettuja bulletlistoja? Pyydetäänkö sinua puhumaan toistekin vai oletko jättänyt esiintymiset sitten vuoden 1997 epäonnistumisen?

Lisää otsikko napsauttamalla on kirja jokaiselle, joka haluaa vaikuttaa muihin. Kirja käy läpi napakan presentaation alkeet aina pääviestistä ja rakenteesta yksittäisen dian suunnitteluun ja kuvien käyttöön. Esityksen laatimisen lisäksi saat vinkit esityksen jakeluun Slidesharessa ja kaupan päälle kopallisen esiintymisniksejä.

Kirjan Slideshare-osuus on ainutlaatuinen Suomessa. Opas käsittelee myös Google-näkyvyyttä, Slidesharen käyttöä ja sen hyötyjä asiantuntijalle.

Katleena Kortesuo on kouluttaja ja tietokirjailija, jonka diaesitys Puhujan parhaat pönötysvinkit on ainoa suomenkielinen Slideshare-viraalihit-ti. Sen on katsonut yli 100 000 suomalaista. Katleena on esiintymisen ammattilainen, joka puhuu sekä diojen kanssa että ilman. Jarkko Sjöman on henkilöbrändäyksen ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, joka on kiinnostunut yritysbrändin ja asiantuntijaosaamisen yhdistämisestä ja näkyvyyden kehittämisestä.

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-362-34/2017, n. 180 sivua

Page 11: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

9Johtaminen

T A I N A P A R V I A I N E N

Paremmin sanottu kuin tehty.

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-422-45/2017, n. 180 sivua

Paremmin sanottu kuin tehty -kirja antaa vinkkejä siihen, miten kirjoitetaan paremmin sähköpostissa, somessa ja chatissa. Se sopii muun muassa asiakaspalvelussa työskenteleville, mutta myös kai-kille niille, jotka miettivät erilaisiin viesteihin vastaamista ystävälli-sesti ja rakentavasti niin, että asiakassuhde säilyy tai jopa vahvistuu.

Kirjan kirjoittamisen aikana on haastateltu eri toimialojen asiantun-tijoita, jotka ovat huolellisesti miettineet vastaamista muun muassa erilaisiin tiedusteluihin, reklamaatioihin ja asiakkaiden antamiin kehitysideoihin. Kirja sopii myös niille, jotka joutuvat vastaamaan nykyisin paljon puhuttuun vihapostiin.

Kirja pyrkii vastaamaan, miten saada oma vastaus kuulostamaan henkilökohtaiselta, mutta samalla pyrkiä standardoimaan sitä niin, että viestien laatu säilyy yhdenmukaisena ja vastaanottajat ovat tyytyväisiä saamiinsa vastauksiin. Teoksen tarkoituksena on antaa ideoita kirjoittamiseen ja pienimuotoisten vastausmallien kehitte-lyyn oman työn tueksi.

Taina Parviainen

Paremmin sanottu kuin tehty

Page 12: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

10 Johtaminen

Jaakko Heinimäki

Arvon porukka – Etiikka ja työyhteisö

Mistä työn ilo, innostuminen ja sitoutuminen syntyvät? Miten ne tape-taan? Onko arvoilla jotakin tekemistä työn ilon, jaksamisen ja hyvinvoinnin kanssa?

On paljonkin, väittää etiikkaan erikoistunut tietokirjailija ja työnohjaaja Jaakko Heinimäki. Hänen mielestään tämän päivän työyhteisöt ja esimie-het voivat oppia paljon antiikin filosofeilta — ja hän myös osoittaa sen tässä käytännönläheisessä kirjassaan.

Heinimäki marssittaa esiin vanhat kardinaalihyveet ja puhuu rohkean, viisaan, kohtuullisen ja reilun työyhteisön puolesta. Hän pohtii myös, mil-lainen on yrityksen sielu. Hyvässä työyhteisössä osataan vaalia ja edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia, sillä se on tärkein työn sujumiseen vaikuttava tekijä.

Arvoilla ja etiikalla on harvinaisen vähän merkitystä, jos ne jäävät vain juhlapuheisiin ja yrityksen esitteisiin. Arvon porukka tuo juhlavat käsitteet yleistajuisesti työyhteisöjen arkeen.

Jäsenetuhinta 32 € Normaalihinta 35 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-398-25/2017, n. 200 sivua

ARVON PORUKKA

Jaakko Heinimäki

Etiikka ja työyhteisö

Page 13: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

11Johtaminen

Valtaosa esimiestyön ongelmista on esimiesten itsensä rakenta-mia. Ongelmatilanteissa piiloudutaan usein henkilökemian tai muun syyn taakse, ja vastuu sysätään muille. Kirja antaa esimiehille ja johtajille eväitä pohtia itseään ja omia ajattelu- ja toimintamalle-jaan, suoraan ja kaunistelematta. Esimiehen ajattelun ja asenteen laatu sekä sosiaaliset taidot ratkaisevat usein lopputuloksen.

Teos pureutuu julkisuudesta tuttujen ja kovissa paikoissa olleiden energisten ja aikaansaavien johtajien arkeen ja elämään. Toisilla tuntuu energiaa ja aikaa riittävän. Miten he sen tekevät?Miten he käyttävät aikansa, kuinka he huolehtivat jaksamisestaan? Millaista heidän arkensa ja juhlansa on? Kiinnostavia haastatteluja sisältävä teos on täynnä draivia, tekemistä ja vinkkejä. Teoksessa haastateltuihin suomalaisiin superpomoihin lukeutuvat muun muassa Carl Haglund, Hille Korhonen ja Kimmo Valtanen.

Jäsenetuhinta 32 € Normaalihinta 35 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-431-6 2016, 133 sivua

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-420-0 2016, 230 sivua

W

T I M O K U L T A N E N

ESIMIES ONGELMIEN AIHEUTTAJA

JA RATKAISIJAAjatt ele mit ä ajatt elet

V I L L E K O R M I L A I N E N

S U P E R P O M O J E N 2 4 T U N T I A

TYÖ, TREENI

& ELÄMÄ

Ville Kormilainen

Työ, treeni & elämä – Superpomojen 24 tuntia

Timo Kultanen

Esimies ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija – Ajattele mitä ajattelet

Page 14: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

12 Johtaminen

Kirja avaa ovia tuotekehityksen kokonaisvaltaiselle ymmärtämisel-le. Se haastaa näkemään tuotekehityksen yrityksessä asiakasläh-töisenä kehittämisenä, jossa tuotteen ja palvelun tarkoitus, sisältö, laatu, hinta ja muut ominaisuudet määritellään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Käytännönläheinen opas tehokkaamman myynti- ja markkinointi-koneiston rakentamiseen kannattavan kasvun luomiseksi.

Teos on suunnattu B2B-yritysten johtajille, jotka haluavat johtaa yritystä uusilla työkaluilla ja pelisäännöillä. Kirjassa käydään läpi modernin B2B-markkinoinnin strategiat, suunnittelu, keinot ja to-teutus sekä annetaan käytännön työkaluja arkeen. Caseissa esitel-lään konkreettisesti muutosprosessin eri vaiheissa olevien yritysten tilannetta ja kehityskaarta sekä miten myynnin ja markkinoinnin haasteita on pystytty yrityksissä ratkaisemaan.

Jäsenetuhinta 37 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-404-0 2016, 301 sivua

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-429-3 2016, 331 sivua

J A A N A V I L L A N E N

tähti-

J A R K K O K U R V I N E N M I K K O S E P P Ä

B2BMARKKINOINNIN

& MYYNNIN PELIKIRJA

YRITYS-

JOHDON OPAS

MYYNTIIN JA

MARKKINOINTIIN

Jarkko Kurvinen, Mikko Seppä

B2B-myynnin ja -markkinoinnin pelikirja – Yritysjohdon opas muuttuneeseen myyntiin ja markkinointiin

Jaana Villanen

Tuotteista tähtituotteita

Page 15: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

13Johtaminen

Mistä innostus syntyy? Miten minä johtajana innostun? Entä miten innostukseni ja innottomuuteni vaikuttaa muihin? Miten organi-saation rakenteet tukevat innostumista?

Innostus nostaa energiatasoa ja aktivoi hyödyntämään havaitut mahdollisuudet. Se orientoi tulevaisuuteen. Tätä me yksilöinä, organisaatioina tarvitsemme. Innostuminen ruokkii onnistumista. Syntyy positiivinen kehä, jossa ihmiset voivat käyttää vahvuuk-siaan kokonaisvaltaisesti.

Kirjan avulla opit viestimään kriisitilanteissa niin, että kriisi piene-nee. Samalla opit ennaltaehkäisemään typerimpiä kriisejä. Kriisiviestintä on kokoelma metodeja, joilla takaat työrauhan organisaatiossasi myös kriisin aikana. Kriisiviestintä ei välttämättä poista kriisiä, mutta sen avulla saat vietyä sanomasi eteenpäin me-dialle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tolkullinen kriisiviestin-tä on elinehto mille tahansa organisaatiolle.

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-406-4 2016, 189 sivua

Jäsenetuhinta 45 € Normaalihinta 55 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-409-5 2016, 129 sivua

INNOSTA ONNISTUMAAN

- yhdessä!

MAARIT TIILILÄ

K A T L E E N A K O R T E S U O

KRIISIVIESTINNÄN PIKAOPAS JOHTAJALLE

Katleena Kortesuo

Riko lasi hätätilanteessa – Kriisiviestinnän pikaopas johtajalle

Maarit Tiililä

Innosta onnistumaan – yhdessä!

Page 16: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

14 Johtaminen

Hallittu projekti on projektinjohtamisen perusteos projektin me-nestyksellisestä toteuttamisesta. Teoksessa käydään läpi projektin vaiheet sen valmistelusta päättämiseen. Kirja käsittelee myös projektitoiminnan kehittämistä organisaatiossa ja projektisalkun johtamista.

Teos antaa lukijalleen käyttökelpoisia tarkistuslistoja, jotka tukevat projektin eri vaiheiden menestyksellistä toteuttamista.

Kirja kertoo, miten johtajista, asiantuntijoista ja organisaatioista on tullut medioita. Johtajia seurataan, mutta harva suomalaisjohtaja on tunnettu erityisen vaikuttavista vuorovaikutustaidoistaan. Tietä on siis vielä kuljettavana.

Kirja kuvaa digitaalisuuden ja mediallistumisen murroksen vaiku-tuksia johtajuuden kautta yritysten maineeseen ja lopulta omista-ja-arvoon. Teos tarjoaa yksinkertaisen viitekehyksen luottamusta rakentavan mediapresenssin luomiseen.

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 39 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-412-5 2016, 308 sivua

Jäsenetuhinta 49 € Normaalihinta 59 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-400-2 2016, 156 sivua

HALLITTU PROJEKTI

M I K K O M Ä N T Y N E V A

Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen

T

Jukka Saksi

Johtaja on Media!Mikko Mäntyneva

Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen

Page 17: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

15Johtaminen

Teos kumoaa kehityskeskusteluun liitetyt väärinymmärrykset ja antaa välineet toteuttavat vaikuttavan, hyötyjä synnyttävän keskustelun.

Teoksessa nivotaan kehityskeskustelu osaksi esimiestyön ja johta-misen kokonaisuutta – kelluvan kehityskeskustelun käsite tekee näkyväksi sen tosiasian, että kaikki mitä esimies tekee ja jättää tekemättä arjessa, heijastuu myös kehityskeskusteluun ja sen laatuun.

Uranvaihto on tulevaisuudessa kiihtyvä trendi. Uudelle uralle voi lähteä minkä ikäisenä tahansa. Teos sisältää useita näkökulmia aiheeseen, kannustaa ja kertoo ilmiöstä, josta puhutaan jo paljon ja joka on väistämättä tulevaisuutta.

Mukana on runsaasti kiinnostavia keissejä. Kirja on analyysi keskei-sistä yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja henkilökohtaisista teki-jöistä, jotka määrittävät ihmisten työuria. Se sopii erityisen hyvin oppikirjaksi monentasoiseen työelämäkoulutukseen.

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-360-9 2016, 108 sivua

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 47 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-416-3 2016, 212 sivua

isbn 978-952-246-140-7 69.1 helsingin seudun kauppakamarihelsingin kamari oyKalevankatu 1200100 HelsinkiPuh. 09 228 601www.kauppakamarikauppa.fi

Henriett

a Aarnikoivu

aido

sti hyö

dyllin

en keh

ityskeskustelu

aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu

aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu

Henrietta Aarnikoivu

Panostukset kehityskeskusteluun palkitaan moninkertaisesti!

Kehityskeskustelut ovat tärkeä johtamisen työkalu, jolla on suuri merkitys orga-nisaation menestymiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Kehityskeskustelu on myös hyvä täsmäase, kun taistellaan henkistä pahoinvointia ja tehottomuutta vastaan. Kirja auttaa tilanteessa, jossa kehityskeskustelun mahdollisuudet eivät tule täysimääräisesti hyödynnettyä.

Teos on kirjoitettu esimiehille, jotka haluavat panostaa kehittymiseensä ja käydä aidosti hyödyllisiä kehityskeskusteluita, joiden vaikutukset näkyvät arjessa. Teoksessa ei tarkastella ainoastaan varsinaista kehityskeskusteluprosessia, vaan huomioidaan esimiehen toiminta arjessa myös laajemmin. Esimiehen ja alaisen suhde – se mitä esimies tekee arjessa ja jättää tekemättä – näkyy kehityskeskus-telussa, ja kirjassa nostetaankin esiin myös aidosti hyödyllisen kehityskeskustelun reunaehdot. Kehityskeskustelua käsitellään myös vuorovaikutustilanteena, ja työkaluksi tarjotaan muun muassa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa kysymys-malleineen.

Konkreettisessa ja käytännönläheisessä teoksessa kuuluvat niiden lukuisien esimiesten äänet ja arjen kokemukset, joita kirjoittaja on valmennusurallaan päässyt kuulemaan.

❞ KIRJA TAUSTOITTAA KEHITYSKESKUSTELUN ROOLIN OSANA JOHTAMISTYÖN KOKONAISUUTTA. SE ANTAA KONKREETTISUUDESSAAN

ERINOMAISEN KUVAN KEHITYSKESKUSTELUSTA NIIN URAANSA ALOITTAVALLE KUIN KOKENEELLEKIN ESIMIEHELLE.❞

Suunnittelujohtaja Martti Silvennoinen

YTM Henrietta Aarnikoivu työskentelee koulutus- ja konsultointialan yrittäjänä, ja hänellä on pitkä kokemus esimiestehtävistä. Hän on erikois-tunut työyhteisötaitojen kehittämiseen: esimiestaitoihin ja alaistaitoihin. Hän toteuttaa kutsumustaan panostamalla hyvän johtamisen kehittä-miseen ja osoittamalla jokaisen vastuun ja vaikutusmahdollisuudet työyhteisön jäsenenä.

- monta uraaYksi elämä

katriina Perkka-JortikkaKatriina Perkka-Jortikka

Yksi elämä – monta uraa

Henrietta Aarnikoivu

Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu

Page 18: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR16

Kirsi Parnila

Työsuhde tutuksi – esimiehen selviytymisopas

Jokaisen esimiehen ja työsuhdetietoutta tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlainsäädännön keskeisimmistä asioista.

Kirjassa käydään läpi työsopimuksen tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja.

2. uudistettuun painokseen on päivitetty mm.• Työsopimuslain 1.1.2017 voimaan tulleet muutokset määräaikaista

työsopimusta ja koeaikaa koskevista määräyksistä• Vuosilomalain muutokset loman siirtämisestä sairauden vuoksi ja

omavastuupäivien laskemisesta, vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle ja hyvityksestä perhevapaan ajalta maksetusta palkasta

• Vuorotteluvapaalain muutokset• Työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen ja uudet lisävel-

voitteet irtisanottua kohtaan

Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parni-lalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.

Jäsenetuhinta 34,50 € Normaalihinta 46 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-455-23/2017, n. 200 sivua 2. uudistettu painos

Page 19: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR 17

Työsuhteen päättäminen

Kirsi Parnila

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 42 € Normaalihinta 56 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-453-84/2017, n. 140 sivua 2. uudistettu painos

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille

2. uudistetun painoksen avulla on helppo varmistaa, että työsuh-teen päättämistilanteessa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja näin vältetään kalliiksi tulevat riidat ja oikeudenkäynnit. Kirjan on kirjoittanut Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaava lakimies Kirsi Parnila.

Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisa-nominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella. Niin ikään työsuhteen päättäminen purkamalla tai purkautuneena käsittele-mällä sekä muut hieman poikkeuksellisemmatkin päättämistavat käydään läpi. Asiaa on havainnollistettu runsain oikeustapausesi-merkein.

Työsuhteen päättämissopimukset on myös käsitelty kattavasti. Kirjassa käydään läpi päättämissopimuksen vaikutukset työnan-tajan ja työntekijän asemaan sekä se, mistä asioista sopimuksessa voidaan sopia ja mistä työntekijä voi pätevästi luopua. Päättämisso-pimuksessa sovittavia ehtoja on havainnollistettu mallilausekkein sopimuksen laatimisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Kirsi Parnila

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Page 20: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR18

Kati Mattinen, Kirsi Parnila, Carita Orlando

Palkanlaskenta käytännönläheisesti

Palkanlaskenta käytännönläheisesti on kirjoitettu käytännön oppaaksi palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Teoksessa annetaan konkreettisia ohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Mukana on myös palkanlaskentaa sivuavia työsuhteisiin liittyviä asioita, pääpaino kuitenkin on palkan laskemisen eri tilanteissa.

2. uudistetussa painoksessa on käsitelty mm. seuraavia teemoja:• palkanmaksu, ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkas-

ta tehtävät vähennykset• tilitys- ja ilmoitusvelvollisuudet• luontois- ja henkilökuntaedut, matkakustannusten korvaukset, työaika,

vuosiloma, poissaolot, työsuhteen päättyminen ja palkkakirjanpito.

2. uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki tuoreimmat lainsäädän-nön muutokset, oikeustapaukset, Verohallinnon ohjeet sekä työnantaja- ja työntekijämaksujen muutokset. Muutoksia on tullut mm: verotusmenette-lyyn (uutuutena OmaVero), vuosilomaan sekä vuorotteluvapaaseen.

Kaikilla kirjoittajilla on pitkä käytännön kokemus palkanlaskennasta. Kirsi Parnila ja Kati Mattinen ovat Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehiä ja vastaavat työssään jatkuvasti palkanlaskentaan liittyviin asiakkaiden kysymyksiin. Carita Orlando on tilitoimisto ACC Orlandon toimitusjohtaja.

Palkanlaskenta Kati Mattinen • Kirsi Parnila • Carita Orlando

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 49,50 € Normaalihinta 66 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-451-44/2017, n. 300 sivua 2. uudistettu painos

Page 21: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR 19

Kirsi Parnila

käytännönläheisesti

Vuosiloma-asiat

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-435-4 2016, 185 sivua 3. uudistettu painos

3. uudistettu painos on esitystavaltaan selkeä ja havainnollinen teos vuosiloma-lain koko sisällöstä. Yli sadan käytännön esimerkin, työneuvoston lausunnon ja oikeustapauksen avulla on avattu pykälien merkitystä ja helpotettu niiden käytän-nön soveltamista.

Kirjassa on esimerkein havainnollistettu mm. kuinka vuosiloman pituus määräytyy, miten vuosilomapalkka tai lomakorvaus lasketaan erilaisissa työsuhteissa, miten ja milloin loma annetaan ja minkälaisia sopimuksia työntekijöiden kanssa voidaan lomien jakamisten ja siirtämisten suhteen tehdä.

3. uudistetussa painoksessa on huomioitu vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleet muutokset. Vuosiloman ansaintaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta rajoitet-tiin, ja työntekijälle tuli omavastuuaika loman aikaisissa sairaustilanteissa. Kirjassa kerrotaan myös miten uusia määräyksiä sovelletaan, kuinka omavastuuaika mää-räytyy ja lasketaan ja mitkä päivät työkyvyttömyyden vuoksi siirretään ja miten ne tulee myöhemmin antaa.

Kirja on käytännön opas kaikille, jotka työssään esimiehinä, palkanlaskijoina tai henkilöstöasioita hoitavina tarvitsevat helposti omaksuttavaa tietoa vuosiloma-säännösten käytännön soveltamisesta.

Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.

Kirsi Parnila

Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti

Page 22: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR20

Työpaikan lait 2017

Työnantaja – täytä velvollisuutesi helposti!

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Kirja sisältää lain mukaan jokaisella työpaikalla nähtävänä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Nähtävänäpi-tovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teok-sessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi.

Työpaikan lait 2017 -teokseen tulee runsaasti lakimuutoksia:• Vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleet muutokset • Vuorotteluvapaalain muutokset• Työaikalain muutokset• Työttömyysturvalain muutokset• Lisäksi on tullut lukuisia muutoksia mm. henkilötietolakiin, työtapatur-

ma- ja ammattitautilakiin, palkkaturvalakiin, ja tietoyhteiskuntakaareen

Saatavissa myös verkkopalveluna vaikka koko yrityksen käyttöön, katso s. 42.

2017Työpaikan lait

Jäsenetuhinta 35 € Normaalihinta 45 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-444-62016, n. 400 sivua

Page 23: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

Työsuhde, palkka ja HR 21

Jaana Paanetoja, Tarja Kröger & Pirjo Östman

osatyökykyinen

työntekijä vastauksia käytännön kysymyksiin

Jäsenetuhinta 49 € Normaalihinta 59 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-408-82016, 174 sivua

Milloin voi olla osan ajasta työssä ja osan ajasta sairaana? Miten työkyvyttömyys voi vaikuttaa vuosiloman pitämiseen? Mikä on 30-60-90-sääntö? Kirjasta löytyy vastaus muun muassa sairauslo-ma-asioihin ja osatyökykyisen työntekijän työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin.

Kirjassa käsitellään työsuhteessa esille tulevia terveydentilaa, sairautta ja työkykyä koskevia asioita työsuhteen elinkaaren mukaan. Teoksessa tarkastellaan mm. mahdollisuutta selvittää työkykyä työhaastattelussa, oikeutta sairausajan palkkaan ja työnantajan velvoitteita osan työky-vystään menettänyttä työntekijää kohtaan, esimerkiksi onko työnanta-jalla velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa, jos on syytä epäillä, että sairaus on itseaiheutettu ja minkälaisiin työn mukautuksiin työnantajan on ryhdyttävä työntekijän osatyökyvyttömyyden perusteella.

Teos on tarkoitettu kaikille työsuhdeasioiden kanssa työskenteleville, kuten esimiehille, henkilöstöhallinnolle ja luottamusmiehille, sekä työterveyslääkäreille ja työsuojeluvaltuutetuille. Lisäksi teos on oiva apuväline kaikille osatyökykyisten työllistymisen edistämisen parissa työskenteleville.

Jaana Paanetoja, Tarja Kröger, Pirjo Östman

Osatyökykyinen työntekijä – Vastauksia käytännön kysymyksiin

Page 24: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

22 Talous ja verotus

Nina Sainio, Saija Laine

Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen käytännönläheisesti

Oma-aloitteisten verojen maksaminen ja ilmoitusmenettely muuttuvat 1.1.2017. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten arvonlisävero ja ennakonpidätys jatkossa maksetaan, minkälainen ilmoitus niistä tehdään ja ketkä voivat siirtyä pidennettyihin verokausiin. Entä millainen on ilmoit-tamis- ja maksamismenettely, jos arvonlisäverotus tilitetään maksuperus-teisesti?

Virheellisesti tehdyt maksut tai puutteellinen raportointi voivat johtaa li-säselvittelyyn, muuttamiseen sekä viivästysseuraamuksiin – on siis tärkeää osata toimia oikein.

Kirjassa on myös käytännön esimerkkejä oma-aloitteisten verojen uudesta ilmoittamismenettelystä.

Kirjoittajista Nina Sainio on arvonlisäverotuksen johtava asiantuntija Vero-hallinnossa ja Saija Laine ennakkoperinnän ja henkilöverotuksen asiantun-tija Verohallinnossa.

Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja maksaminen

Nina Sainio • Saija Laine

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 45 € Normaalihinta 60 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-446-03/2017, n. 130 sivua

Page 25: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

23Talous ja verotus

Tiina Rantala

Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 45 € Normaalihinta 60 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-447-73/2017, n. 150 sivua

Mistä hetkestä verotuksen muutoksenhaun määräajat lasketaan? Miten verotukseen haetaan oikaisua? Miten korjataan vähäinen virhe arvonlisä-verotuksessa? Missä tilanteissa veroviranomainen voi muuttaa verotusta verovelvollisen vahingoksi vielä määräaikojen umpeuduttua?

Eri verolajien muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyjä yhdenmukaistetaan 1.1.2017. Jatkossa muutosta haetaan ensin verotuksen oikaisulautakunnalta, jonka päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ennakkopäätösvalitusme-nettely koskee jatkossa kaikkia verolajeja ja perustevalituksen tekemismah-dollisuus poistuu. Myös muutostenhakuajat ja verotuksen oikaisun määrä-ajat yhtenäistyvät.

Kirja avaa verotuksen uudet muutoksenhakusäännöt käytännönläheisesti kaikkien verolajien osalta. Siinä ohjeistetaan, mitä verotuksen oikaisussa ja muutoksenhaussa on hyvä huomioida eri tapauksissa, kuten verohallinnon oikaisuedellytysten varmistaminen tai oman verotuksen muutoksenhaku-mahdollisuuksien kartoittaminen. Lukija saa myös selkeät ohjeet mm. vero-jen maksuunpanokiellon hakemiseen ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen vaatimiseen.

Kirja tarjoaa tilitoimistoille, tilintarkastajille ja yrityksille helppolukuiset ohjeet muutoksenhakuun verotuksessa.

Tiina Rantala

Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti

Page 26: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

24 Talous ja verotus

Markku Järvenoja

Elinkeinoverolaki käytännönläheisesti

Elinkeinoverolaki käytännönläheisesti on selkeä, ajantasainen ja käytän-nönläheinen teos elinkeinoverotuksesta. Se on jokaisen elinkeinoverotuk-sen parissa työskentelevän ja siitä kiinnostuneen oma käsikirja.

Kirjassa kuvataan selkeällä tavalla elinkeinoverotuksen pääpiirteet ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Käytännön tarpeista lähtevä teos paneutuu erityisesti käytännön kannalta merkityksellisiin ja usein esille nouseviin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Elinkeinoverolaki Markku Järvenoja

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 45 € Normaalihinta 60 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-437-84/2017, n. 200 sivua

Page 27: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

25Talous ja verotus

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen

Teija Kerbs

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 49 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-377-72016, 144 sivua

Kirja kertoo, miten päivittäistä kirjanpitoa tehdään ja mitä eri kokoluok-kaan kuuluvien yritysten tulee tilinpäätökseensä uuden kirjanpitolain säädösten mukaisesti sisällyttää.

Kirjassa käydään läpi kirjanpidon sekä tilinpäätöksen perusteet. Myös ar-vonlisäverotusta ja tuloverotusta on perusteiden ja päivittäisten kirjausten osalta käsitelty käytännönläheisesti. Kuukauden aikaisten tapahtumien lisäksi jaksotukset, jotka on tehtävä tilinpäätökseen mutta joita voidaan osaltaan tehdä myös kuukausittain, on käyty läpi.

Kirjasta löytyvät uuden kirjanpitolain mukaiset tuloslaskelma- ja tasekaa-vat sekä liitetietovaatimukset.

Teoksen kirjoittaja Teija Kerbs työskentelee Helsingin seudun kauppaka-marin kirjanpidon asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus eri tehtävistä ulkoisen taloushallinnon parissa.

Teija Kerbs

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti

Page 28: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

26 Talous ja verotus

Harri Seppänen

Yrityksen analysointi ja tilinpäätös

Kirja antaa yleiskuvan yrityksen tilinpäätösinformaation tulkinnasta, analysoinnista ja hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. Sen käsikir-janomainen esitystapa tarjoaa lukijalle käytännön toimintamalleja sekä tulkintaohjeita pelkän tunnuslukujen luettelemisen sijaan. Kirjassa esite-tään yrityksen analysoimisen työkalut sekä niiden soveltaminen yrityksen taloudellisen suorituksen ja aseman analysoimiseksi.

Yrityksen strategian, operatiivisten toimintojen, investointi- ja rahoitus-toimintojen onnistumista sekä niiden taloudellisia vaikutuksia mitataan tilinpäätösinformaatiolla. Strategian ja toimintojen taloudelliset vaikutuk-set heijastuvat suoraan yrityksen kilpailukykyyn ja elinkelpoisuuteen sekä yrityksen sidosryhmien taloudelliseen asemaan. Usein myös erilaisissa sopimuksissa hyödynnetään tilinpäätösinformaatiota.

Tämän vuoksi tilinpäätösinformaation ymmärtäminen on keskeistä niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolisissa sidosryhmissäkin. Tilinpäätösinfor-maation ymmärtäminen ja sen hyödyntämisen osaaminen päätöksenteon tukena antaa päätöksentekijöille mahdollisuuden toimia tehokkaammin oikeiden päätösten tekemiseksi.

2. uudistettu painos sopii erinomaisesti johtajille, esimiehille ja asiantun-tijoille, joilla ei ole talous- tai rahoitusalan koulutustaustaa, mutta myös rahoitusalan asiantuntijoille.

Yrityksen analysointi ja tilinpäätös

Harri Seppänen

Jäsenetuhinta 49 € Normaalihinta 65 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-460-63/2017, n. 180 sivua

Page 29: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

27Talous ja verotus

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 49 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-402-62016, 255 sivua

Kirja pureutuu käytännönläheisesti pk-yrittäjän arkipäivään. Siinä esitellään liiketoiminnan kannattavuuden perustekijät havainnol-lisesti: liikeidea, yhtiömuoto, talouden seuranta ja verotus. Kirjan ohjeilla ja vinkeillä suunnittelet yrityksen taloutta ja opit hinnoitte-lemaan oikein sekä optimoimaan verotusta.

Pk-yrityksenkään menestys ei ole yhden huippuniksin varassa, vaan sen on suunnitelmallisen, pitkäjänteisen työskentelyn tulos. Säilyäkseen elinvoimaisena yrityksen tulee huolehtia hyvästä kan-nattavuudestaan, maksuvalmiudestaan ja vakavaraisuudestaan.

Teoksen kirjoittaja Juha Siikavuo on tehnyt pitkän uran pk-sek-torilta tilitoimistossa ja yritystoiminnan, talouden ja verotuksen opettajana, joten hänelle on vuosien saatossa kertynyt laaja tietä-mys pk-yrittäjän arkipäivän solmukohdista. Näitä solmuja teos avaa käytännöllisellä otteella.

Juha Siikavuo

Talous haltuun pk-yrityksessä

Page 30: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

28 Juridiikka

Klaus Viitanen

Markkinointioikeus

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kuluttajille suunnatussa markkinoinnis-sa? Teoksessa tarkastellaan kuluttajansuojalain 2 luvun mukaista markki-noinnin sääntelyä erityisesti sitä koskevan markkinaoikeuden ja sen edel-täjän markkinatuomioistuimen yhteensä yli 35 vuoden aikana kertyneen oikeuskäytännön pohjalta sekä kuluttaja-asiamiehen ratkaisujen valossa.

Tarkastelun kohteena on myös EU:n vuonna 2005 hyväksymä direktiivi so-pimattomista kaupallisista menettelyistä, sillä sen seurauksena kuluttaja-markkinointia koskevia säännöksiä jouduttiin meillä uudistamaan vuonna 2008. Direktiivin implementointi on johtanut meillä tilanteeseen, jossa ei ole aina täysin selvää, miten markkinointisäännöksiä tulee soveltaa.

Teos on tarkoitettu kaikille kuluttajamarkkinoinnin juridiikan kanssa työskenteleville virkamiehille, asianajajille ja tuomareille sekä markkinoin-tioikeuteen perehtyville korkeakouluopiskelijoille.

Klaus Viitanen

markkinointioikeus

Jäsenetuhinta 75 € Normaalihinta 85 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-270-13/2017, n. 500 sivua

Page 31: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

29Juridiikka

Jäsenetuhinta 69 € Normaalihinta 85 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-459-02/2017, n. 400 sivua

Kirjan avulla tiedät, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista mark-kinointia, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava markkinointiviestinnässä ja mitä seuraamuksia markkinointilain-säädännön rikkomisesta voi aiheutua. Löydät yhdestä paikasta kaikki tärkeimmät kuluttajamarkkinointia ja b-to-b-markkinointia koskevat ohjeet ja säädökset.

Tietoja on helppo soveltaa omaan käytännön työhön, ja sieltä löytyvät vaivatta vastaukset useimpiin markkinointiin liittyviin juridisiin kysymyksiin. Saat käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten voit markkinoida tehokkaasti ja kiinnostavasti, ylittämättä sallitun ja kielletyn rajaa.

Vuoden 2017 päivitettyyn teokseen on lisätty kokonaan uusi luku henkilöbrändäyksestä markkinointijuridiikan näkökulmasta. Päivi-tyksessä on huomioitu uuden tietosuoja-asetuksen mukanaan tuo-mat muutokset ja lisätty Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannanottoja. Lisäksi teokseen on päivitetty oikeustapauksia ja tehty lisäyksiä viranomaisten ohjeisiin ja lainsäädäntöön liittyen.

Elina Koivumäki, Petteri Häkkänen

Markkinointijuridiikka 2017

Page 32: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

30 Juridiikka

Veikko Vahtera

Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä

Teoksessa tarkastellaan asunto-osakeyhtiöissä esiin tulevia vahingonkor-vauskysymyksiä. Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä yli 80.000 kappaletta ja erilaiset vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat ja riitaisuudet ovatkin varsin yleisiä. Kaikki yhtiöoikeudellisista suhteista johtuvat vahingonkor-vauskysymykset on mahdollista ratkaista asunto-osakeyhtiölain vahingon-korvaussäännösten perusteella.

Kirjassa käydään kattavasti läpi asunto-osakeyhtiön eri orgaanien ja itse yhtiön vahingonkorvausvastuun perusteet, kunnossapito- ja muu-tostöihin liittyvät vahingonkorvauskysymykset sekä sen taustalla oleva kunnossapitovastuu. Lisäksi teoksessa on huomioitu muut asunto-osa-keyhtiöoikeudellisen vahingonkorvauksen kannalta tärkeät teemat, kuten vastuun jakautuminen sekä vahingonkorvaukseen liittyvät menettelylliset kysymykset yhtiössä.

Kirjoittaja OTT, VTM Veikko Vahtera on kirjoittanut useita asunto-osakeyh-tiöitä koskevia julkaisuja. Hän on ollut lainvalmistelijana mukana nykyisen asunto-osakeyhtiölain valmistelussa sekä toiminut luennoitsijana lukuisis-sa asunto-osakeyhtiöoikeutta koskevissa koulutustilaisuuksissa.

Jäsenetuhinta 72 € Normaalihinta 85 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-349-45/2017, n. 400 sivua

Page 33: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

31Juridiikka

Jyrki Jauhiainen,Timo Kaisanlahti & Oili Kela

SÄÄTIÖLAKI

Jäsenetuhinta 109 € Normaalihinta 125 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-268-85/2017, n. 800 sivua

Uuden säätiölain ajankohtainen ja asiantunteva käsikirja.

Kirjassa käsitellään kattavasti koko uusi säätiölaki, voimaanpa-nolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely ja ehtokäytäntö sekä säätiöiden ja niiden hallinnassa olevien rahastojen kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja verotukseen liittyvät erityiskysymykset. Kirjassa käsitellään myös säätiökonser-niin liittyviä kysymyksiä.

Kirja sisältää runsaasti tulkintoja ja suosituksia sekä säätiökäytän-nön esittelyä ja päätös-, ehto- ja sopimusmalleja.

Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnal-listen säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllis-tä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä. Laki tarjoaa säätiön perustajille uusia kei-noja säätiön hallinnon ja valvonnan järjestämiseen ja pyrkii vähen-tämään säätiön perustamiseen ja toimintaan liittyvää hallinnollista taakkaa. Tarkoituksena on tehdä säätiömuotoisesta toiminnasta entistä tehokkaampaa ja joustavampaa.

Kirjan ovat kirjoittaneet lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, Kirjan-pitolautakunnan puheenjohtaja, hallintojohtaja Timo Kaisanlahti ja asianajaja Oili Kela.

Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Oili Kela

Säätiölaki

Page 34: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

32 Juridiikka

Pauliina Karinkanta, Tapio Lahtinen

Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti

Ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä kirjassa huomioidaan vuoden 2017 alusta voimaan tulleet hankintalain muutokset. Lakiuudistus vaikuttaa merkittävästi tuleviin julkisiin hankintoihin, muutoksia tulee mm. kynnys-arvoihin, hankintojen jakamiseen, palveluhankintojen kilpailuttamiseen, kilpailutusprosessiin ja -menettelyihin.

Kirjassa käydään hankintaprosessi läpi erityisesti tarjoavan yrityksen näkö-kulmasta. Kirjasta saa käytännönläheisiä neuvoja kaikkiin hankintaprosessin vaiheisiin, muun muassa:

• Mitkä hankinnat pitää kilpailuttaa?• Miten voin vaikuttaa hankintayksikköön ennen kilpailutuksen alkamista?• Mistä saan tietoa hankinnoista?• Mitä tarjouksen tekemisessä tulee huomioida, miten vältän sudenkuopat?• Miten menestyn vertailussa?• Mitä voin tehdä, jos hankintapäätös vaikuttaa virheelliseltä?

Varatuomari, toimitusjohtaja (PTCServices Oy) Pauliina Karinkanta on työs-kennellyt julkisten hankintojen ja sopimusoikeuden parissa vuodesta 2005 alkaen. Hän on erikoistunut mm. SOTE- ja ICT-hankintoihin, sopimusjuridiik-kaan sekä julkisia hankintoja koskeviin oikeudenkäynteihin. Varatuomari Tapio Lahtisella on pitkä ja laaja-alainen kokemus vaativista hankintaproses-seista ja sopimusoikeudesta.

Julkiset hankinnat yrityksille

Pauliina Karinkanta • Tapio Lahtinen • Susan With

käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 49 € Normaalihinta 59 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-433-03/2017, n. 200 sivua

Page 35: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

33Juridiikka

Kalle Määttä & Tomi Voutilainen

julkistenhankintojen

sääntely

Jäsenetuhinta 75 € Normaalihinta 89 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-414-95/2017, n. 500 sivua

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin vaikuttaa useiden oikeudenalojen sääntely, hankintalaki yksin ei kerro kaikkea relevanttia. Tämän vuoksi tässä teoksessa tarkastelu ulotetaan myös hankintalainsää-dännön katvealueille.

Kirja pureutuu laajasti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan sään-telyyn ja siinä käsitellään myös hankintalainsäädännön tulkinta-kysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä, hankintayksik-köjen välistä sekä yritysten keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa. Käsittelyssä on myös hankintayksikköjen ja yritysten oikeudet ja velvollisuudet hankintamenettelyssä. Teoksessa käsitellään lisäksi harmaan talouden torjuntaa, hankinta-asiakirjojen käsittelyä, tietoteknologian käyttöä julkisissa hankinnoissa, erilaisia sopimus-järjestelyjä sekä oikeussuojaa ja seuraamuksia, jotka virheellisesti toteutetusta hankinnasta voi seurata.

Teos on suunnattu yhtä lailla lakimiehille kuin muiden ammattikun-tien edustajille, joiden arkipäivää julkiset hankinnat ovat.

Kirjan ovat kirjoittaneet Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori, dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta ja OTT, dosentti Kalle Määttä, joka toimii tällä hetkellä mm. lainsää-dännön arviointineuvoston puheenjohtajana.

Kalle Määttä, Tomi Voutilainen

Julkisten hankintojen sääntely

Page 36: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

34 Juridiikka

Kalle Määttä

Vero-oikeuden perusteet

Miten arvonlisäverolain soveltamisalaa rajaava liiketoiminnan tunnusmer-kistö määräytyy? Millä edellytyksin kysymys on sellaisesta ensiasunnosta, että se on varainsiirtoverovapauden piirissä? Entä sellaisesta maatilasta ja metsämaasta, että se on vapautettu kiinteistöverosta?

Kirja tarjoaa lukijalle katsauksen verolakien tulkintaa koskeviin ongelma-kohtiin. Tarkastelun kohteeksi nostetaan keskeisimpiä vero-oikeudellisia kysymyksiä ja teemoja kustakin verotusmuodosta. Teoksessa keskitytään vero-oikeuden aineellisoikeudellisiin kysymyksiin. Se kattaa tuloverolain, elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain ohella katsauksen myös muihin vero-lakeihin. Viimeksi mainituista voidaan mainita esim. kiinteistövero, varainsiir-tovero sekä perintö- ja lahjaverolaki sekä maatilatalouden tuloverolaki.

Teos palvelee johdatuksena vero-oikeuteen. Se on tarkoitettu oppikirjaksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin, oppaaksi asianajajille ja muille lakimiehille sekä arkipäivän apuvälineeksi ekonomeille ja yrittäjille vero-on-gelmien kanssa kamppailtaessa.

Jäsenetuhinta 65 € Normaalihinta 87 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-448-44/2017, n. 500 sivua

Page 37: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

35Juridiikka

IT2015Kai Erlund, Arto Lindfors,

Janne Salminen & Jaakko Turunen

K ÄYTÄNNÖN K ÄSIKIRJA

Jäsenetuhinta 59 € Normaalihinta 69 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-374-62016, 511 sivua

Syksyllä 2015 julkistetut IT2015-sopimusehdot helpottavat sopi-musten tekoa IT-alalla ja soveltuvat käytettäviksi IT-sopimuksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä.

IT2015 -kirjassa käsitellään uudistuneita ehtoja. Kirja sisältää runsaasti havainnollistavia esimerkkejä ja oikeustapauksia. Lukija saa teoksesta kattavan kokonaiskuvan IT-sopimusehdoista, niihin tehdyistä muutoksista ja muutosten käytännön vaikutuksista. Kattava liiteosio sisältää IT2015-ehdot ja vertailutaulukon eroista IT2010-ehtoihin.

Kirja on erinomainen apuväline jokaiselle teknologiaan liittyvien sopimusten parissa työskentelevälle tai niistä neuvottelevalle. Teos antaa kokonaiskuvan tietotekniikka-alan juridiikasta myös alan sopimuskäytäntöihin aiemmin perehtymättömälle.

Kirjan kirjoittajat ovat kaikki IT2015-sopimusehtojen laatimiseen osallistuneita asiantuntijoita. Heillä on vahva käytännön kokemus IT2010-ehtojen soveltamisesta.

Kai Erlund, Arto Lindfors, Jaakko Turunen

IT 2015 – Käytännön käsikirja

Page 38: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

36 Juridiikka

Ville Pönkä ym.

Liikejuridiikka 1/2017, Liikejuridiikka 2/2017

Jäsenetuhinta 185 € Normaalihinta 225 €(+ alv 10 %)

Hinta sisältää verkkopalvelun ja kolme kertaa vuodessa ilmestyvän painetun julkaisun.

Liikejuridiikka-palvelu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviimpiä katsauksia ja oikeustapauskommentteja ajankohtaisista aiheista. Kir-joituksia julkaistaan mm. yhtiö- ja sopimusoikeudesta, rahoituksesta ja vakuuksista, riidanratkaisusta sekä verotuksesta ja työoikeudesta.

Julkaisuun kirjoittavat säännöllisesti Suomen arvostetuimmat yritysjuridiikan osaajat yliopistoista ja liike-elämästä. Liikejuridiikan päätoimittaja on dosentti Ville Pönkä Helsingin yliopistosta.

Liikejuridiikka-palvelu sisältää kolme (3) kertaa vuodessa ilmestyvän painetun julkaisun sekä verkkopalvelun laajoine artikkelitietokantoi-neen. Verkkopalvelu on osa KauppakamariTieto-palvelua.

Voit tutustua maksutta palveluun kuukauden ajan! Tilaa koekäyttö-tunnukset www. kauppakamarikauppa.fi/koekaytto !

Huomaathan, että kyseessä on kestotilaustuote, laskutusjakso 12 kk. Hinta sis. verkkopalvelun ja kolme kertaa vuodessa ilmestyvän painetun julkaisun.

Ostettavissa myös erillisinä numeroina.

Liikejuridiik� 20

151

Liikeju

ridiik

Ka�i Ha Oikeudenkäymiskaaren mukainen vahingon arviointi muutoksessa? Huomioita arvioimisesta, kohtuudestaja varallisuusvahingoista

Mikko Heinon – Eri� S�re� Joukkovelkakirjanhaltijoiden edustajan asemaSuomen oikeuden näkökulmasta

Mi� He�o Sopimusriippuvuus ja kestosopimuksenirtisanomisen edellytykset

K�i Hoppu Vastuuvakuutuksen vaikutus työntekijänvahingonkorvausvastuun sovitteluun

M�ja Luukkon Rahasto vai vakuutus?Sijoittajansuoja informointivirhetilanteissa

Oikeustapauskommentteja, kirja-arvostelujaja muita kirjoituksia

Liikejuridiik� 20

15

Heikki H�i�Yhdistysten rahastot

Mi� He�oVälimiesmenettelyn näkymättömyys – onko julkisuuden välttämiselle vaihtoehtoja?

Vil le Pö�äMyötämyyntioikeus- ja myötämyyntivelvollisuuslausekkeista

Oikeustapauskommentteja, kirja-arvostelujaja muita kirjoituksia

Page 39: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

37Juridiikka

Suvianna Hakalehto & Virve Toivonen (toim.)

LAPSEN OIKEUDET lastensuojelussa

Jäsenetuhinta 65 € Normaalihinta 79 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-443-92016, 368 sivua

Teoksessa tarkastellaan lapsen oikeudellista asemaa lastensuojelus-sa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Kirjoittajat ovat Suomen johtavia lastensuojelutyön asiantuntijoita ja lapsioikeustutkijoita. Kirjoituksissa käsitellään muun muassa lapsen etuun ja lapsen pe-rusoikeuksiin lastensuojelussa liittyviä kysymyksiä, sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeutta, rajoitustoimenpiteiden käyt-töä, sosiaalityöntekijän roolia, ennakollista lastensuojeluilmoitusta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä sekä sovittelua lastensuojelussa.

Teoksen ovat toimittaneet OTT, VT Suvianna Hakalehto ja OTL, VT Virve Toivonen. Heidän lisäkseen kirjoittajakaartiin kuuluvat Mirjam Araneva, Kati Saastamoinen, Hannele Tolonen, Sanna Koulu, Kirsi Pollari, Merike Helander, Liisa Murto, Kirsikka Salminen, Milka Sor-munen ja Anna Nyrhinen.

Suvianna Hakalehto & Virve Toivonen (toim.)

Lapsen oikeudet lastensuojelussa

Page 40: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

38 Juridiikka

Lauri Railas

Incoterms 2010 – Käyttäjän käsikirja

Kansainvälisen kauppakamarin julkaisemat Incoterms® 2010-toimituslau-sekkeet ovat myyjän ja ostajan sopimustyökalu, jolla sovitaan kustannuksis-ta, riskeistä ja osapuolten tehtävistä tavarantoimituksissa. Lausekkeet ovat laajalti käytössä kansainvälisessä kaupassa ympäri maailmaa.

2. uudistettu painos on päivitetty syyskuun 2016 tilanteeseen ollen tiettävästi ainoa ajan tasalla oleva Incoterms-yleisesitys koko maailmassa antaen kattavan kuvan myyjän ja ostajan velvollisuuksista ja asemasta kaupan toimituksissa. Teoksessa tarkastellaan toimituslausekkeiden roolia osana kaupan oikeudellisia sääntöjä mukaan lukien erityisesti kuljetus- ja vakuutussopimukset. Kaikki Incoterms® 2010:n kymmenen artiklaa, jotka on laadittu erikseen myyjää ja ostajaa varten, esitellään perusteellisesti taus-toineen. Kukin lauseke Ex Worksista DDP:hen analysoidaan toiminnallisesti myyjän ja ostajan kannalta. Koska Incoterms on vain osa sopimusta, käsitel-lään kansainväliseen kauppaan sovellettava lainsäädäntö ja tavanomaiset vakioehtojen määräykset erityisesti vastuumääräysten osalta.

Teoksen on kirjoittanut asianajaja, oikeustieteen tohtori Lauri Railas, joka kuului Incoterms ® 2010-lausekkeet valmistelleeseen työryhmään ja on osal-listunut tulkintasuositusten antamiseen kansainvälisesti ja kotimaassa.

Lauri Railas

incoterms 2010käyttäjän käsikirja®

Jäsenetuhinta 62 € Normaalihinta 79 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-445-32016, 471 sivua 2. uudistettu painos

Page 41: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

kauppakamarikauppa.fi

39Juridiikka

Jäsenetuhinta 79 € Normaalihinta 98 €(+ alv 10 %)

ISBN 978-952-246-439-22016, 580 sivua2. uudistettu painos

Esinevakuuksilla on pankkitoiminnassa ja muussa järjestäytyneessä luo-tonannossa suuri merkitys. Teos on ajantasainen yleisesitys aihepiiristä.

Lainsäädännössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. Tässä 2. uudistetussa painoksessa on otettu huomioon nämä muutokset ja tarkasteltu myös vireillä olevia lainsäädäntöhank-keita. Uusia ilmiöitä ovat muun muassa kiinteistön sähköinen panttaus, arvopaperitililain mukaisen tilioikeuden panttaus ja kaivoslainsäädännön mukaiset panttausmahdollisuudet.

Teoksen ensimmäisessä osassa käsitellään panttioikeutta. Tarkaste-lun kohteena on panttioikeuden elinkaari sen perustamisesta pantin mahdolliseen realisaatioon. Erityistä huomiota kiinnitetään maksukyvyt-tömyysmenettelyihin, joita koskevaa lainsäädäntö on uudistettu viime vuosina. Teoksessa tarkastellaan pantinhaltijan oikeusasemaa konkurssis-sa, ulosotossa, yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa.

Kirjan jälkimmäisessä osassa käsitellään seikkaperäisesti muita esineva-kuuksia, kuten pidätysoikeutta ja omistuksenpidätystä. Huomiota kiin-nitetään myös erilaisiin rahoitusjärjestelyihin, esimerkiksi rahoitusleasin-giin, factoringiin ja arvopaperistamiseen. Teoksessa tarkastellaan myös syndikoitua luotonantoa ja joukkolainoja sekä yrityskaupan rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä.

Janne Kaisto, Jarno Tepora, Esa Hakkola

Esinevakuudet

Page 42: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

40 www.kauppakamaritieto.fi

KauppakamariTieto on talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilais-ten verkossa toimiva tietopalvelu. Palvelun sisällön kirjoittavat ja sitä päivittävät pääsääntöisesti kauppakamarin omat asiantuntijat mm. Teija Kerbs, Kati Mattinen ja Kirsi Parnila.

Kenelle?

• taloushallinnon ammattilaisille• HR- ja palkkahallinnon ammattilaisille• ulkomaankaupan ammattilaisille• markkinoinnin ammattilaisille ja markkinoinnin

pelisääntöjä tarvitseville• esimiehille• yritysjohdolle• yrittäjille

Asiointi verkkopalvelussa käy niin pöytäkoneella, tabletilla kuin puhelimellakin. Painettujen kansioiden tilaajalle saman tuotteen verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

Tutustu palveluun ja tilaa www.kauppakamaritieto.fi

KauppakamariTieto

40 www.kauppakamaritieto.fi

Teija Kerbskirjanpidon asiantuntija

Page 43: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

41www.kauppakamaritieto.fi

KauppakamariTieto

KauppakamariTiedosta löydät olennaiset tiedot ja ohjeet kirjanpitoon, verotukseen, työlainsäädäntöön ja palkkahallintoon liittyen. Mukana myös ulkomaankauppaan ja markkinointilainsäädäntöön pureutuvat osiot.

KauppakamariTiedon voit tilata kokonaisuutena hintaan

VerkkopalveluJäsenetuhinta 462 €Normaalihinta 616 €(+ alv 24 %)

tai yksittäisinä osioina. Tutustu palvelun osioihin seuraavilla sivuilla. Tuotteiden hinnat ovat 12 kuukauden jakson hintoja. Tilaukset ovat toistaiseksi voimassa olevia kestotilauksia, jotka laskutetaan kerran vuodessa. Kun tilaat koko KauppakamariTieto-palvelun käyttöösi, pääset mukaan 2.11.2017 pidettävään KauppakamariTiedon asiakaspäivään maksutta.

Valitse koko KauppakamariTieto-palvelutai yksittäisiä osioita

Kirsi Parnilalakimies

Page 44: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

42 www.kauppakamaritieto.fi

Palkanlaskenta

Palkka- ja henkilöstöhallin- non ammattilaisen apuun päivittäisissä ongelmissa. Sisältää tietoa muun muassa palkanmaksusta, ennakon-pidätyksistä ja työaikaan liittyvistä asioista. Saatavana myös ruotsinkielisenä.

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 €(+ alv 10 %)

Työsuhdeasiat

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 €(+ alv 10 %)

Sisältää työsuhteeseen liitty-vät tiedot loogisesti koostet-tuna. Lisäksi palvelussa on paljon valmiita työsuhtee-seen liittyviä lomakkeita ja oikeustapauksia. Saatavana myös ruotsinkielisenä.

Työpaikan lait

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 57 € Normaalihinta 76 €(+ alv 24 %) Hinnat 1–5 hlön lisenssille.

Pyydä tarjous useamman käyttäjän lisenssistä [email protected]

Yhteen koostettuna työpai-kalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö sekä useita muita työsuhteisiin ja työympäris-töön liittyviä säädöksiä.

Työsuhteen malliasiakirjat

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

CD-romJäsenetuhinta 65 € Normaalihinta 87 €(+ alv 24 %)

Palvelussa lukuisia työsuhtei-siin liittyviä valmiita asiakirjamalleja ja niihin liittyviä ohjeistuksia. Lomak-keet ja selitykset ovat myös englanniksi.

Page 45: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

43www.kauppakamaritieto.fi

Alv

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 € (+ alv 10 %)

Sisältää kattavasti tietoa arvonlisäverotuksesta yrityksen koko elinkaa-ren ajan perustamis-vaiheesta toiminnan lopettamiseen.

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 € (+ alv 10 %)

Ajantasaista tietoa kirjanpitolain muutoksis-ta. Palvelussa selvite-tään kirjanpitoon vaikut-tavien lakien määräyksiä ja niiden tulkintoja.

Kirjanpito Vero

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 € (+ alv 10 %)

Selkeä ja havainnollinen yritysverotuksen käsi-kirja, jossa käsitellään kaikkia yritystoiminnan muotoja koskevia vero-tusasioita selkeästi.

Yhtiöoikeus

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 146 € Normaalihinta 194 € (+ alv 10 %)

Palvelu koostuu voimas-sa olevasta osakeyhtiö- laista lukukohtaisesti. Sisältää myös hyödyllisiä malliasiakirjoja.

Yrityksen verolait

Kaikki yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset ajanta-saisina ja aihealueittain ryhmiteltyinä. Palvelussa myös kirjanpitoa koskevia säädöksiä.

VerkkopalveluJäsenetuhinta 68 € Normaalihinta 91 €(+ alv 24 %)

Pyydä tarjous useamman käyttäjän lisenssistä [email protected]

Page 46: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

44 www.kauppakamaritieto.fi

Ulkomaankauppa

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 127 € Normaalihinta 169 €(+ alv 24 %)

Kansio + verkkopalveluJäsenetuhinta 177 € Normaalihinta 236 €(+ alv 10 %)

Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat sekä Ulko-maankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus ovat kattava tietopaketti niille, jotka tarvitsevat perustiedot vien-tiin ja tuontiin liittyvistä asioista.

Tuotteen asiantuntijana on mm. DB Schenker Oy:n tulliasioiden päällikkö ja tullausasiantuntija Ville Raevuori.

Markkinointijuridiikka

Verkkopalvelu Jäsenetuhinta 98 € Normaalihinta 131 €(+ alv 24 %)

Palvelusta löytyvät kaikki tärkeimmät B-to-C- ja B-to-B-markkinointia koskevat säädökset ja ohjeet. Mukana myös runsaasti oikeustapauksia.

Tuotteen asiantuntijoina toimivat asianajajat Elina Koivumäki ja Petteri Häkkänen Eversheds Asianajo-toimisto Oy:sta.

Saatavana myös kirjana s. 29.

Page 47: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

45www.ammattikirjasto.fi

Ammattikirjasto täydentää KauppakamariTietoa, mutta toimii myös itsenäisenä palveluna. Valittavanasi on neljä eri kokoelmaa, Johtaminen, Juridiikka, Talous ja Työsuhde. Jokaisessa kokoelmassa on noin 15 teosta.

Mukana ovat mm. suositut Käytännönläheisesti-teokset sekä runsaasti ajantasaista kirjallisuutta. Valikoimaa täydennetään koko ajan uutuuskirjoilla.

Miksi Ammattikirjasto?

• Ammattikirjasto on aina mukanasi, kotona ja työpaikalla• Tieto on helppo löytää isostakin määrästä kirjoja• Tekstilainaukset ja -viittaukset onnistuvat helposti• Voit olla varma, että käytössäsi on aina kirjan uusin painos• Kokoelmia päivitetään uutuuskirjoilla• Palvelun laajuus ja sisällöt mukautuvat tarpeesi mukaan

Lue suosittuja ammattikirjoja diginä!

Jäsenetu-/normaalihinta 195 € / 260 € / 1 aihealueJäsenetu-/normaalihinta 351 € / 468 € / 2 aihealuettaJäsenetu-/normaalihinta 419 € / 558 € / 3 aihealuettaJäsenetu-/normaalihinta 449 € / 598 € / 4 aihealuetta (+ alv 24 %)

Lisäksi Ammattikirjaston voi ottaa käyttöön suuremmallekin käyttäjämäärälle.

Tutustu osoitteessa www.ammattikirjasto.fi tai tilaa koekäyttötunnukset www.kauppakamarikauppa.fi/koekaytto.

Tarjouspyynnöt useamman käyttäjän lisensseille [email protected].

Page 48: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

46 www.ammattikirjasto.fi

Ammattikirjasto: Johtaminen

Kokoelma sisältää keskeiset teokset johtamisen ja esimiestyön alalta. Mukana noin 15 kirjaa, mm.

Innosta onnistumaan - yhdessä! Johtaja on Media!Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää Pomon parhaat ratkaisutRiko lasi hätätilanteessaTuotteista tähtituotteitaÄlä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä

Ammattikirjasto: Juridiikka

Kokoelma sisältää keskeiset teokset usealta oikeuden alalta. Mukana noin 15 kirjaa, mm.

Huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessaEsinevakuudetIncoterms 2010 Kansainvälinen kauppalaki Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihinRahoitusmuodot ja vakuudetSukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen

Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet

Page 49: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

47www.ammattikirjasto.fi

Ammattikirjasto: Talous

Taloushallinnon ammattilaisten työkalu, käytössäsi on keskeiset aihealueen kirjat. Mukana aluksi noin 15 kirjaa, mm.

Arvonlisäverotus käytännönläheisestiRakentamispalvelujen käännetty alvPk-yrityksen taloushallinto käytännönläheisestiPalkanlaskenta käytännönläheisestiYhdistysten ja säätiöiden verotusOsakeyhtiön voitonjaon verotusVerotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu

Ammattikirjasto: Työsuhde

Kaikki keskeinen työsuhdeasioista on helposti saatavissa ja käytännönläheisesti esitettynä. Mukana aluksi noin 15 kirjaa, mm.

Työsuhde tutuksiTyösuhteen päättäminen käytännönläheisestiVuosiloma-asiat käytännönläheisestiYhteistoimintalaki käytännönläheisestiEpätyypilliset työsuhteetHenkilökuntaedut käytännönläheisestiHenkilöstöasiantuntijan käsikirja

Vaikuttava työterveystoiminta

Page 50: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

48 Kauppakamarin Koulutus

Palkanlaskenta 2017 -laivaseminaari 22.–24.3.2017Vuotuisessa Palkanlaskenta-laivaseminaarissa saat ajankohtaista tietoa palkanlaskentaan vaikuttavista lainsäädännön muutoksista ja ohjeista sekä käytännönläheistä tietoa haastaviin palkkahallinnon tilanteisiin.

Palkanlaskenta 2017 -laivaseminaarin ohjelmassa mm.• Henkilötietojen käsittelystä palkkahallinnossa• Työpaikan yhdeksän hyvää ja erilaista tyyppiä• Verohallinnon ajankohtaiset ja usein kysytyt kysymykset• Ajankohtaista asiaa työlainsäädännöstä palkanlaskennan näkö-

kulmasta• Osa-aikatyö eri tilanteissa• Työntekijöiden palkitseminen ja sen vaikutus verotukseen

Asiantuntijoina:Kati Mattinen, lakimies, Helsingin seudun kauppakamariKirsi Parnila, lakimies, Helsingin seudun kauppakamari Sari Wulff, ylitarkastaja, VerohallintoIina Lempinen, voimavaravalmentaja, Valmiina Coaching

Page 51: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

49Kauppakamarin Koulutus

Kirjanpito 2017 -laivaseminaari 17.–19.5.2017Vuosittain järjestettävästä Kirjanpito-laivaseminaarista on muodostunut suosittu kohtaamispaikka alan ammattilaisille. Kirjanpito-laivaseminaarissa paneudutaan ajankohtaisiin taloushallinnon kysymyksiin hyvin käytännönläheisesti.

Kirjanpito 2017 -laivaseminaarissa ohjelmassa mm.• Viimeisimpiä asiantuntijanäkemyksiä kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä,

yritys- ja pääomaverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta.• Ajankohtaisia taloushallinnon kysymyksiä hyvin käytännönläheisesti.

Helsingin seudun kauppakamarin Kirjanpito 2017 -laivaseminaari on loistava foorumi päivittää tietosi lainsäädännön uudistuksista ja lähitulevaisuuden kehityssuunnista. Luentojen aiheet ovat erityisen huolella valittuja, kirjanpitäjien ammattitaidon kannalta hyödyllisistä ja tärkeistä aiheista parhaiden asiantuntijoiden esittäminä. Ilmoittaudu ajoissa mukaan suosittuun seminaariin!

Page 52: Kauppakamari kirjat ja palvelut 1 2017

Kalevankatu 12, 2. krs | 00100 HELSINKI | puh. 09 2286 0360faksi 09 2286 0228 | [email protected]: ma–pe klo 9–15

Tutustu kirjoihin ja tilaa!www.kauppakamarikauppa.fi