Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013...

17
Katarzyna Onisczuk Rok szkolny 2012/2013

Transcript of Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013...

Page 1: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Katarzyna Onisczuk

Rok szkolny 2012/2013

Page 2: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji.

Uczniowie klasy szóstej przygotowują prezentacje dotyczące tematów lekcji z przyrody, a następnie przedstawiają temat zgodnie z nacobezu.

Uczniowie kl. 6 sprawdzają jak dużo zapamiętali ich koledzy z prezentacji, którą omawiali stosując losowanie nazwisk przy pomocy patyczków.

Page 3: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji.

Na zajęciach powtórkowych uczniowie grają w przygotowane przez nauczyciela lub siebie gry dydaktyczne.

Plansza gry i karty do gry.

Page 4: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji.

Na zajęciach powtórkowych uczniowie sporządzają fiszki wg otrzymanego do sprawdzianu nacobezu.

Page 5: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Nauczyciel jako badacz – Autoewaluacja własnej pracy.

Po sprawdzianach i wybranych kartkówkach nauczyciel podsumowuje ich wyniki obliczając współczynniki łatwości poszczególnych zadań.

Wyniki omawia na forum klasy.

Kartkówka: "Substancje i zjawiska" kl. 4, 2012/2013

0,19

0,31

0,630,69

0,440,50

0,690,75

0,50 0,50 0,52

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numery zadań

Wsp

. ła

tw.

Arkusz

Współczynniki łatwości zadań, 2012/2013

- spr. kl. 6, Historia, W obronie upadającej RP

0,50

0,67

0,75

0,61

0,54

0,67 0,64

0,47

0,36

0,610,64

0,59

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numery zadań

Wsp

ółc

zyn

nik

łatw

ości

Arkusz

Page 6: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Nauczyciel jako badacz – Autoewaluacja własnej pracy.

Uczniowie pisali jedną z kartkówek na IZ przed sprawdzianem z całego rozdziału.

Wychowankowie zostali przeankietwani na temat samopoczucia w grupie rówieśniczej.

Page 7: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Nauczyciel jako badacz – Autoewaluacja własnej pracy.

Po przeprowadzonych sprawdzianach uczniowie dokonują wizualizacji swoich postępów w nauce rysując diagram słupkowy.

Page 8: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Jak wykorzystuję TIK na moich lekcjach.

Wykorzystanie Power Pointa do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Page 9: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Jak wykorzystuję TIK na moich lekcjach.

Korzystanie z platformy Eduscience (tworzenie testów ww). Korzystanie z platformy Scholaris.pl (interaktywne lekcje).

Page 10: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Dokumentowanie przeprowadzonych doświadczeń (zdjęcia), zamieszczanie ich na blogu.

Jak wykorzystuję TIK na moich lekcjach.

Page 11: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Założenie bloga „Blog piątoklasistów i nie tylko” na stronie CEO z zakładkami przeznaczonymi dla trzech klas (kl. 4, kl. 5, kl. 6) z podziałem na dwa przedmioty: przyrodę i historię.

http://blogiceo.nq.pl/szkolapodstawowaskalmierzyce/

Jak wykorzystuję TIK na moich lekcjach.

Page 12: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Praca domowa, która pomaga się uczyć i aktywizuje ucznia.

Zastosowanie programów ZooBurst i Glogster zamiast prezentacji Power Point (w trakcie realizacji).

Przygotowanie przykładowych prezentacji do wglądu dla uczniów na blogu nauczyciela.

Page 13: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Praca domowa, która pomaga się uczyć i aktywizuje ucznia.

Wykonywanie tradycyjnych gier dydaktycznych.

Sporządzenie schematów i map myśli.

Page 14: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Praca domowa, która pomaga się uczyć i aktywizuje ucznia.

Nauka poprzez zabawę (testy on-line na Eduscience) oraz układanie puzzli z map, obrazów, zdjęć, schematów np. z przygotowanych przez uczniów zadań domowych dostępnych na blogu nauczyciela.

Page 15: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Metoda, technika lub forma, którą polecam.

Tworzenie kartonu z fiszkami z danego przedmiotu.

Page 16: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Metoda, technika lub forma, którą polecam.

Korzystanie z programu jigsawplanet.com do tworzenia interaktywnych puzzli dostępnych na blogu nauczyciela.

Slajd do lekcji o państwach skandynawskich, na podstawie którego nauczyciel stworzył puzzle.

Rysunek wykorzystany do tworzenia puzzli do lekcji o spartańskim wychowaniu.

Page 17: Katarzyna Onisczukspskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/sites/spskalmierzyce...Rok szkolny 2012/2013 Lekcja w rękach uczniów – uczniowie aktywni podczas lekcji. Uczniowie klasy szóstej

Dobra praktyka we współpracy z rodzicami.

Warsztaty na temat metody Leboxa i mnemotechnik.

Warsztaty na temat inteligencji wielorakiej i stylów uczenia się.

Zdjęcie pobrane ze strony:

http://www.lebox.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=6%3Aszkolenia&Itemid=53&lang=pl