Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły...

14
Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski i matematyka Informacje dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny ma 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod. 3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W zestawie znajdują się różne typy zadań. W zadaniach od 1. do 11. z języka polskiego oraz od 14. do 24. z matematyki wybierz odpowiedź i zamaluj odpowiadającą jej kratkę na karcie odpowiedzi. Na przykład gdy wybierasz odpowiedź PP (tj. Prawda, Prawda): PP PF FP FF 6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np. PP PF FP FF 7. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl. 8. Redagując odpowiedzi, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 80 minut. 10. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 42 punkty. Powodzenia! © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015 WYPEłNIA UCZEń PESEL Kod ucznia

Transcript of Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły...

Page 1: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

Język polski i matematyka

Informacje dla ucznia1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny ma 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne

usterki zgłoś nauczycielowi.2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 5. W zestawie znajdują się różne typy zadań. W zadaniach od 1. do 11. z języka polskiego

oraz od 14. do 24. z matematyki wybierz odpowiedź i zamaluj odpowiadającą jej kratkę na karcie odpowiedzi. Na przykład gdy wybierasz odpowiedź PP (tj. Prawda, Prawda):

PP PF FP FF

6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.

PP PF FP FF

7. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.

8. Redagując odpowiedzi, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 80 minut.10. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 42 punkty.

Powodzenia!

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

WyPełnIa uczeń

PeSeL

Kod ucznia

Page 2: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

2 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Tekst do zadań 1.–6.

Lucy Maud Montgomery Wymarzony dom ani (fragmenty)

Przepych barw, jaśniejący od tygodni nad brzegami Czterech Wiatrów1, zmienił się w miękki, szaroniebieski kolor późnego, jesiennego krajobrazu. Przyszły dni, w których pola i brzegi zasnute były mgłą jesiennych deszczów, dni powiewu pełnych smutku i melancholii morskich wichrów, wśród których szalały burze. Ania wtedy budziła się niekiedy i modliła, aby przypadkiem do brzegów nie zbliżał się jaki okręt w ten czas straszny, bo wówczas nawet światła […] latarni nie starczyłoby, aby doprowadzić okręt do bezpiecznej przystani.

– W listopadzie wydaje mi się, że wiosna nigdy nie wróci – wzdychała Ania, patrząc na brzydkie, mrozem ścięte grzędy. Wesoły, mały ogródek […] był teraz opuszczonym zakątkiem, a topole lombardzkie i brzozy wyciągały ku niebu swe bezlistne ramiona. Ale jodłowy lasek za ogrodem był zawsze zielony i pełen życia. Zresztą i w listopadzie, i w grudniu trafiały się piękne dni, rozjaśnione słońcem i purpurą mglistych zasłon, w których przystań błyszczała i szkliła się wesoło jak wśród lata, a w których zatoka przybierała taki łagodny, niebieski kolor, jak gdyby burze i wichry były wspomnieniem złych, zimowych snów. […]

Początkowo Ania i Gilbert myśleli o tym, aby pojechać na Boże Narodzenie do Avonlea, ale po namyśle postanowili zostać w Czterech Wiatrach.

– Pierwsze Boże Narodzenie w naszym wspólnym życiu chciałabym spędzić w Czterech Wiatrach – zapowiedziała uroczyście Ania.

W rezultacie Maryla, pani Małgorzata Linde i para bliźniąt zjechali na Boże Narodzenie do małego domku. Maryla miała minę, jak gdyby objechała cały glob. Nigdy przedtem nie oddalała się ponad sześćdziesiąt mil, a Wigilii nigdy jeszcze nie spędzała poza Zielonym Wzgórzem.

Pani Małgorzata przywiozła sporządzony własnoręcznie olbrzymi pudding. Nikt nie był w stanie jej przekonać, że absolwentka wyższej szkoły [Ania], należąca do młodszej generacji, mogłaby upiec należycie świąteczny pudding. Jednocześnie jednak pochwaliła bardzo domek Ani.

– Ania jest dobrą gospodynią – powiedziała do Maryli w gościnnym pokoju w wieczór przyjazdu. – Wszędzie zaglądałam – i do komórki, i do spiżarki, i do szuflad. Po tym, jaki tam panuje porządek, wydaję moje zdanie o gospodyni. W spiżarce nie znalazłam suchych kromek chleba, a w komórce – nic takiego, co by nadawało się do wyrzucenia. To prawda, żeś ty ją nauczyła porządku […].

L. M. Montgomery, Wymarzony dom Ani, tłum. S. Fedyński, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.1 cztery Wiatry – nazwa jednej z zatok wyspy, na której rozgrywa się akcja utworu.

[355 słów]

Page 3: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

32015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 1.

Oceń prawdziwość podanych zdań. zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Narratorem w przytoczonym fragmencie powieści jest Ania. P F

Wydarzenia przedstawione we fragmencie powieści są realistyczne. P F

zadanie 2.

Który element krajobrazu stale kontrastował z jesienną szarugą? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a. Pola nad zatoką.B. Mały ogródek.c. Topole i brzozy.D. Jodłowy lasek.

zadanie 3.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Niekiedy Ania budziła się pełna niepokoju, ponieważ

a. była przekonana, że wiosna już nie wróci.B. bała się, że burze zniszczą jej wymarzony dom.c. śniły się jej burze i wichry, które niszczyły ogród. D. obawiała się o los statków wpływających do zatoki.

zadanie 4.

W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w tekście. zaznacz T (tak) albo n (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role w utworze.

Środek poetycki i przykład Rola w utworze

Przenośnia: „przyszły […] dni powiewu pełnych smutku i melancholii morskich wichrów”

Podkreśla nastrój późnej jesieni. T n

Epitety: „szaroniebieski kolor późnego, jesiennego krajobrazu”

Wskazują, że na wyspie ciągle panuje mrok.

T n

Page 4: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

4 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 5.

Oceń prawdziwość podanych zdań. zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

O Maryli można powiedzieć, że lubi podróżować po świecie. P F

O Małgorzacie Linde można powiedzieć, że jest wścibska. P F

zadanie 6.

uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź a albo B oraz c albo D.

Zdanie: „W rezultacie Maryla, pani Małgorzata Linde i para bliźniąt zjechali na Boże Narodzenie do małego domku” jest zdaniem a / B, o czym świadczy użycie c / D.

a. pojedynczym c. jednego orzeczeniaB. złożonym D. przecinka i spójnika

Tekst do zadań 7.–11.

Edward StachuraDookoła mgła

Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga?Ech, gwiazdo – ogniku ty błędny mych dni.Spraw, by skończyła się wreszcie ta męka.I zapędź, do czułych zakulaj1 mnie drzwi!

Lecz gdzie jest ten dom, jak tam idzie się doń?Gdzie jest ta stanica2, gdzie progi te są?Tam most jest na rzece, za rzeką jest sad;Tam próżnia się kończy, zaczyna się świat.

Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony jest most?Gdzie sad ten jest biały, jabłonki gdzie są?Na drzewach owoce i strąca je wiatr,Do kosza je zbiera ta ręka jak kwiat.

Te strony gdzieś są, gdzieś daleko za mgłą,Więc idę i dalej przedzieram się wciąż.Zbierają się ptaki, ruszają na szlak,Już lecą, wprost lecą, nie błądzą jak ja.

Page 5: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

52015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Jak długa pisana mi jeszcze włóczęga?Ech, gwiazdo – ogniku ty błędny mych dni.Spraw, by skończyła się wreszcie ta męka,I zapędź, do czułych zakulaj mnie drzwi!

E. Stachura, Dookoła mgła, w: tenże, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, Czytelnik, Warszawa 1987.1 zakulaj – tu: zaprowadź, poprowadź.2 Stanica – tu: dom, schronisko.

zadanie 7.

Które z wymienionych zdań charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a. Odczuwa radość z wyznaczania sobie celów wędrówki.B. Towarzyszy jej uczucie zagubienia i zmęczenia.c. Brakuje jej chęci do podjęcia trudów wędrówki.D. Zadowala się tym, co osiągnęła do tej pory.

zadanie 8.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź a albo B i jej uzasadnienie 1 albo 2.

Wyraz mgła użyty w tytule utworu ma znaczenie

a. dosłowne,

ponieważ

1.wskazuje na niemożność znalezienia przez osobę mówiącą swego miejsca w życiu.

B. przenośne, 2.wskazuje na warunki atmosferyczne, jakie panują podczas wędrówki osoby mówiącej.

zadanie 9.

W którym fragmencie wiersza osoba mówiąca ujawnia wprost swą obecność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

a. „Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga?”B. „Lecz gdzie jest ten dom, jak tam idzie się doń?”c. „Gdzie jest ta stanica, gdzie progi te są?”D. „Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony jest most?”

Page 6: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

6 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 10.

Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podczas wędrówki osoba mówiąca zwraca się z prośbą do __________ .

a. gwiazdy

B. ptaków

c. wiatru

zadanie 11.

Dokończ zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1. i 11.2.

Utwór Edwarda Stachury jest przykładem wiersza 11.1. _____. Świadczy o tym

11.2. _____.

11.1. 11.2.a. białegoB. ciągłegoc. stroficznego

a. podział na wersyB. podział na zwrotkic. brak rymów

Tekst do zadania 12.

Rys. Szczepan Sadurski

zadanie 12.

Wyjaśnij, na czym polega humor sytuacji przedstawionej na rysunku.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Page 7: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski

72015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 13.

napisz opowiadanie pod tytułem „niezapomniana wyprawa”.

Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Page 8: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Matematyka

8 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 14.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia 153,83 – 27,5 jest równa wartości wyrażenia 153,83 + (–27,5).

P F

Wartość wyrażenia – 46,3 – 8,15 jest równa wartości wyrażenia – (46,3 – 8,15).

P F

zadanie 15.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia – 8 : (–2)3 jest liczbą dodatnią. P F

Wartość wyrażenia 0,22 ∙ 10 jest liczbą całkowitą. P F

zadanie 16.

Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia 6 : (–1)3 jest równa

a. –6 B. –2 c. 2 D. 6

zadanie 17.

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami a i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami c i D.

212

∙ 8 = ____ a. 8 B. 2

5,1 : 0,17 = ____ c. 30 D. 3

zadanie 18.

W sklepie jest promocja artykułów odzieżowych. Obniżka ceny o 25% jest naliczana przy kasie.

Ile zapłaci Marta za spódniczkę, jeśli jest na niej cena 46 zł? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.a. 21 złB. 26 złc. 34,50 złD. 36,80 zł

Page 9: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Matematyka

92015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 19.

z których trzech odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.a. 4 cm, 7 cm, 11 cmB. 5 cm, 6 cm, 7 cmc. 8 cm, 2 cm, 5 cmD. 12 cm, 9 cm, 3 cm

zadanie 20.

Jaką długość ma bok kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi trójkąta równobocznego o boku długości 12 dm? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.a. 36 dmB. 18 dmc. 12 dmD. 9 dm

zadanie 21.

Pole kwadratu jest równe polu równoległoboku o boku długości 12,8 cm i wysokości długości 5 cm poprowadzonej do tego boku.

Jaką długość ma bok tego kwadratu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. a. 32 cmB. 16 cmc. 8,9 cmD. 8 cm

zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono kąty α i β.

βα

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąty α i β to kąty wierzchołkowe. P F

Suma miar kątów α i β jest równa mierze kąta półpełnego. P F

Page 10: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Matematyka

10 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 23.

Rozważamy dwa sześciany: sześcian o krawędzi 2 cm (patrz: rysunek) i sześcian, którego każda krawędź jest trzy razy dłuższa od krawędzi sześcianu przedstawionego na rysunku.

Dokończ zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Objętość większego z sześcianów jest

a. 3 razy większa od objętości mniejszego sześcianu.B. 6 razy większa od objętości mniejszego sześcianu.c. 9 razy większa od objętości mniejszego sześcianu.D. 27 razy większa od objętości mniejszego sześcianu.

zadanie 24.

Antek uczęszczał na treningi hokeistów. Każdy trening trwał 90 min.

uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami a i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami c i D.Pięć treningów trwało łącznie a / B godz. a. 4,5 B. 7,5

W czasie każdego treningu na odpoczynek przeznaczono 15 min, czyli c / D czasu całego treningu.

c. 16

D. 1

15

zadanie 25.

Dokończ zdania – wpisz w każdą lukę literę odpowiadającą opisowi właściwego trójkąta.

a. ostrokątny różnoboczny

B. ostrokątny równoboczny

c. prostokątny równoramienny

D. prostokątny różnoboczny

e. rozwartokątny równoramienny

F. rozwartokątny różnoboczny

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 45°, 45°, 90°, to jest to trójkąt _______ .

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 35°, 65°, 80°, to jest to trójkąt _______ .

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 23°, 37°, 120°, to jest to trójkąt _______ .

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 25°, 25°, 130°, to jest to trójkąt _______ .

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 30°, 60°, 90°, to jest to trójkąt _______ .

Jeżeli kąty wewnętrzne trójkąta mają miary: 60°, 60°, 60°, to jest to trójkąt _______ .

2 cm2 cm

2 cm

Page 11: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Matematyka

112015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

zadanie 26.

Za 6 jednakowych pisaków i 4 jednakowe notatniki Janek zapłacił 27 zł. Pisak był trzy razy tańszy od notatnika.

Oblicz, ile kosztował jeden pisak, a ile jeden notatnik.

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: ___________________________________________________________

zadanie 27.

Na rysunku przedstawiono wymiary oraz plan zagospodarowania prostokątnej działki.

a) Oblicz, ile najmniej worków nasion trawy należy kupić na obsianie trawnika, jeśli jeden worek wystarcza na 1,6 a powierzchni.

Zapisz wszystkie obliczenia. (Pamiętaj, że 1ar = 100 m2).

Trawnik

20 m

30 m

15 m

Ogród ziołowy

Ogród kwiatowy

Page 12: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Matematyka

12 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

b) Oblicz, jaką powierzchnię zajmuje ogród kwiatowy.

Zapisz wszystkie obliczenia.

c) Jaką część całej działki zajmuje ogród ziołowy?

Odpowiedź uzasadnij.

Page 13: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

132015© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

BRuDnOPIS

Page 14: Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły ...sp323waw.edupage.org/files/Probny_sprawdzian-j.polski...Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język

14 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

KaRTa ODPOWIeDzI

WyPełnIa uczeń

PeSeL

Kod ucznia

Język polski Matematyka

nrzad. Odpowiedzi

1 PP PF FP FF

2 a B c D

3 a B c D

4 TT Tn nT nn

5 PP PF FP FF

6 ac aD Bc BD

7 a B c D

8 a1 a2 B1 B2

9 a B c D

10 a B c

11.1 a B c

11.2 a B c

nrzad. Odpowiedzi

14 PP PF FP FF

15 PP PF FP FF

16 a B c D

17 ac aD Bc BD

18 a B c D

19 a B c D

20 a B c D

21 a B c D

22 PP PF FP FF

23 a B c D

24 ac aD Bc BD

WyPełnIa nauczycIeL

dysleksja

nrzad.

nrkryt.

Odpowiedzi

0 1 2 3

12

13

I

II

III

IV

V

nrzad.

Odpowiedzi

0 1 2 3

25

26

27a

27b

27c

SuMa PunKTÓW: _________

Źródła ilustracji: Szczepan Sadurski (s. 6), WSiP