It Baroque

6
ИТАЛИАНСКИ БАРОК XVII в. ←Катедралата “Сан Пиетро” в Рим. Колонадата с площада пред катедралата “Сан Пиетро” в Рим. Лоренцо Бернини. ↑Лоренцо Бернини, бронзовият киворий в катедралата “Сан Пиетро” в Рим. В подкуполното пространство изгражда гигантски бронзов киворий (балдахин) със спирални колони, задача, която получава от папа Урбан VIII още на 26 годишна възраст. Този балдахин се издига над главния олтар на катедралата “Свети Петър”, над гробницата, за която се вярва, че съдържа останките на Св. Петър и Св. Павел. Гигантската конструкция с височина 29 м е изработена от бронз и украсена с позлата, със спирални колони, за които се вярва, че били от храма на Соломон в Йерусалим. Воланът с пискюли напомня на балдахина, който се носи над свещеника, носещ светото причастие в процесия, а конструкцията над него напомня за киворий, често окачван над олтара. По този начин балдахинът отбелязва тържествено мястото на средокръстието като тотална творба на изкуството, отбелязваща триумфа на църквата над Реформацията. ←Интериор на катедралата “Сан Пиетро”. В интериора на катедралата господства драматизмът и спиращата дъха полихромна декорация по стените: гигантския ордер на белите пиластри и позлатата на антаблемана. Синтетизмът на интериора се състои в обединяването на всички изкуства – архитектура, скулптура и живопис, в прослава на католицизма.

Transcript of It Baroque

Page 1: It Baroque

ИТАЛИАНСКИ БАРОК XVII в.

←Катедралата “Сан Пиетро” в Рим.Колонадата с площада предкатедралата “Сан Пиетро” в Рим.Лоренцо Бернини.

↑Лоренцо Бернини, бронзовияткиворий в катедралата “Сан Пиетро” вРим. В подкуполното пространство

изгражда гигантски бронзов киворий (балдахин) със спирални колони, задача, която получава отпапа Урбан VIII още на 26 годишна възраст. Този балдахин се издига над главния олтар накатедралата “Свети Петър”, над гробницата, за която се вярва, че съдържа останките на Св. Петъри Св. Павел. Гигантската конструкция с височина 29 м е изработена от бронз и украсена с позлата,със спирални колони, за които се вярва, че били от храма на Соломон в Йерусалим. Воланът спискюли напомня на балдахина, който се носи над свещеника, носещ светото причастие в процесия,а конструкцията над него напомня за киворий, често окачван над олтара. По този начин балдахинътотбелязва тържествено мястото на средокръстието като тотална творба на изкуството,отбелязваща триумфа на църквата над Реформацията.

←Интериор на катедралата “СанПиетро”. В интериора на катедралатагосподства драматизмът и спиращатадъха полихромна декорация по стените:гигантския ордер на белите пиластри ипозлатата на антаблемана. Синтетизмътна интериора се състои в обединяванетона всички изкуства – архитектура,скулптура и живопис, в прослава накатолицизма.

Page 2: It Baroque

←Гварино Гварини. ПалацоКариняно в Торино.Фасадата на този дворец еефектно огъната навътре,увенчана със сложенкриволинеен фронтон, сгъстеноордерно членение и скулптурнаукраса в центъра на фасадата. Винтериорното пространствоособено голяма роля играевходният вестибюл с овалнаформа, както и извитатадвураменна стълба.

←Палацо “Дориа-Памфили”, галерията с огледалата.

Спалня от ПалацоСагредо, Венеция, 18-ти век (ок. 1718). Подекоративен замисъли майсторство наизпълнението, тазиспалня, която сесъстои от преддвериес алков, е една отнай-добрите в своятаепоха. Декорацията естук и резбованадървесина. →

←Франческо Боромини. Църквата “Сан Карло алле куатрофонтане” в Рим. План и фасада.

Page 3: It Baroque

Франческо Боромини. Църквата “Сант’Иво делла Сапиенца” в Рим.↓

Църквата “Сант’Иво делла Сапиенца” – поглед къмкупола и разрез.

Планът на църквата представлява двапресечени равностранни триъгълника иокръжности по върховете им, такасъздавайки необикновено шестоъгълноинтериорно пространство. Куполът ебезпрецедентен по концепция, ипредставлява продължение на стените нахрама.

Джакомо Бароци да Виньола. Църквата “Ил Джезу” (зап. 1565) на йезуитския орден сепревръща в пример на барокова църква. ↓

Page 4: It Baroque

Мебели от италиански барок. Рисунка на проф. И. Калайджиев.

Page 5: It Baroque

←Кресла на Андреа Брустолон отрезбована чимширова и абаносовадървесина, ок. 1684-96. Катоповечето от големите италианскимебелисти, Брустолон е предивсичко скулптор. Това кресло е частот комплект, който той резбова зафамилията Вениер, скоро след катосе заселва във Венеция през 1684г. Палацо Редзонико, Венеция.

Резбовано кресло от орехова дървесина, ок. 1675-1700 г. Товакресло ни напомня, че желанието за по-голям комфорт, както иразкош, се изразява добре през 17-ти век в Италия. Кресла от тозитип стават особено популярни в Италия в края на века.Фондационе Джорджо Чини, Венеция. →

←Венецианско резбовано и позлатенокресло по маниера на италианскиярезбар Антонио Корадини, ок. 1700-1752 г.

Резбован стол от орехова дървесина синкрустирана облегалка, 17-ти век. Този типстолове са твърде неудобни. През епохата набарока тяхната декорация става по-сложна от16-ти век. Такива столове се правят из цялаИталия през 17-ти век, а през 19-ти век саособено много имитирани. Уолъс Кълекшън,Лондон. →

←Венецианско бароково кресло от17-ти век.

Page 6: It Baroque

Италиански барокови конзоли

←Тази маса е проектиранапрез ок. 1709 г. от Фоджини,водещият скулптор иархитект във Флоренция.Показан е плотът на масатаизпълнен с техниката пиетрадура, с птици и цветя. Тазитехника е развита въвФлоренция и използва тънкиплочки от полускъпоценникамъни за създаване намозаечна композиция.

←Живописван частичнопозлатен венецианскисекретер от началото на 18-тивек.

Подобни резбовани ипозлатени огледала сапредназначени за големитегалерии в италианскитедворци. Това огледало е отГенуа, проектирано отДоменико Пароди, изработенопрез ок. 1690-1710 г.Огледалото трябвало давпечатлява, рамката ерезбована богато с ангелчетаи пищни завити листа имидени черупки. →