Indicadors educatius

of 34 /34
Setembre 2011 Una anàlisi a les proves de rendiment de l’alumnat a Catalunya Indicadors educatius

Embed Size (px)

Transcript of Indicadors educatius

Page 1: Indicadors educatius

Setembre 2011

Una anàlisi a les proves de

rendiment de l’alumnat a

Catalunya

Indicadors

educatius

Page 2: Indicadors educatius

Indicadors educatius

Proves de rendiment i

resultats

Conclusions

Page 3: Indicadors educatius

Augment cultura

avaluativa 90’

Antecedents

Accountability “Retiment comptes i

transparència”

Proves de rendiment de

l’alumnat

Canvi enfocament:

alumnat X centres

Page 4: Indicadors educatius

Els indicadors educatius

Inputs: costos, recursos…

Indicadors educatius

Processos educatius

Outputs: Resultats educatius

Inputs: costos, recursos…

Processos educatius

Outputs: Resultats educatius

Context demogràfic, econòmic i social

Page 5: Indicadors educatius

PISA

Program for

International Student

Assessm

ent

Avaluacions internacionals de rendiment de l’alumnat

PIRLSProgress in

International Reading

Literacy Study

TIMMSTrends in International

Mathematics and Science Study

Page 6: Indicadors educatius

Avaluacions nacionals de rendiment del’alumnat

Holanda12 anys

Diverses CB

Catalunya12 i 14 anys

Comp. Lectora, Exp escrita i Matemàtiques

Anglaterra7, 11 i 16 anys

Diverses CB

Espanya10 i 14 anysDiverses CB

França9, 12 i 16 anys

Diverses CB

Itàlia 11, 13 i 15 anys

Llengua, Ciències i Matemàtiques

Austràlia9, 11, 13 i 15 anys

Comp. lectora i Matemàtiques

Bèlgica (Fr)12 anys

Diverses CB

Finlàndia13 i 16 anysDiverses CB

Page 7: Indicadors educatius

Avaluacions de rendiment de l’alumnat a Catalunya

Avaluació de diagnòstic

4t-5è P (censal)

Evaluación General de Diagnóstico

(MEC)4t P (mostrals)

Competències bàsiques6è P (censal)

Competències bàsiques

4t ESO (censal)

PISA15 anys (mostral)

Evaluación General de Diagnóstico (MEC)

2n ESO (mostrals)

Page 8: Indicadors educatius

Aportacions

Tendències

Posició dels

països o regions envers d’altres

Factors de

context explicatiu

s del rendimen

t

Estratègies per

millorar la política

educativa

Nivells excel·lència i fracàs

Revisió del

procés a nivell

micro per millorar

els centres

Grau assolimen

t de les CB

Page 9: Indicadors educatius

Indicadors educatius

Proves de rendiment i

resultats

Conclusions

Page 10: Indicadors educatius

Algunes consideracions prèvies…

• Condició necessària però no suficient

• Àmbit de les proves (local, autonòmic, estatal, internacional...)

• Mitjans de comunicació: risc de simplificació

• Excés de classificació pot distorsionar els resultats

• Avaluació d’alguns àmbits

• Diferents nivells de rigor

• Diferents nivells de transparència: marc metodològic, bases de dades...

• Desmitificació de tòpics

• Responsabilitat de resultats

• La gallina i el pes

Page 11: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

Què volen mesurar?

Assoliment de competències

bàsiques

Nivells competencials

Volum de coneixements

Page 12: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

CB 6è

Prova censal externa

Comp. lingüística: català i castellà (CL i EE)

Comp. lingüística: llengua estrangera (CO i CL)

Comp. matemàtica (NiC, EFiM, RiC)

No determina el pas a secundària

Mesura coneixements i competències bàsiques

No mesura nivells d’excel·lència

Àmbit Catalunya. No comparacions externes

Page 13: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

CB 6èPercentatge d'alumnat que supera i no supera les CB en Llengua Catalana

Page 14: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

CB 6èPuntuació mitjana en Llengua Catalana

Page 15: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultatsEGD 4t

P

Prova mostral

Comp. comunicació lingüística: català i castellà

Comp. matemàtica

Comp. coneixement i interacció món físic

Comp. social i ciutadana

Mesura nivells de competències

Àmbit estatal. Comparacions autonòmiques

Base de dades alliberada

Variables de context alumnat i recursos centres

Page 16: Indicadors educatius

Puntuació mitjana comunicació lingüística. EGD 4t primària

Les proves de rendiment i els resultats

Page 17: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultatsPISA 15

anys

Àmbit internacional. Mostral. 67 països (33 OCDE)

Espanya: 14 CCAA i 1 província

Qüestionaris de context: direcció del centre i alumnat

Mesura nivells de competències. No curricular

Cicles 3 anys: lectura, matemàtiques i ciències

Base de dades alliberada

Resultats a nivell de país. Centres: sí tipologia, no un centre concret. Alumnes: sí característiques, no un alumne concret.Proves escrites: llapis i paper

Informes tècnics: 5 volums + monogràfics + In Focus

Page 18: Indicadors educatius

Puntuació mitjana en lectura per CCAA

Les proves de rendiment i els resultatsPISA

2009

Page 19: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultatsPuntuació mitjana en lectura per països

PISA

2009

Page 20: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

Percentatge d’alumnat en el nivell alt i baix de lectura per CCAAPISA

2009

Page 21: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

Puntuació en lectura i nivells d’ESCSPISA

2009

Page 22: Indicadors educatius

Les proves de rendiment i els resultats

Diferència de puntuació en lectura i lloc de naixement per CCAAPISA

2009

Page 23: Indicadors educatius

Percentatge d’alumnat no nadiu ensenyament no universitari per CCAA

Percentatge d’alumnat d’origen immigrat en ensenyament no universitari per CCAA

Les proves de rendiment i els resultats

Page 24: Indicadors educatius

Rendiment i entorn

Indicadors d’entorn de centre

• Percentatge d’alumnat estranger

• Percentatge d’alumnat nouvingut

• Índex de mobilitat

• Percentatge beques menjador

• Índex de renda bàsica (barri)

Indicador de rendiment

• Percentatge d’alumnat que supera les CB 6è

Rendiment

Indicadorglobal

d’entorn

Page 25: Indicadors educatius

Rendiment i entorn

Page 26: Indicadors educatius

Indicadors educatius

Proves de rendiment i

resultats

Conclusions

Page 27: Indicadors educatius

Conclusions

Indicadors:

• Necessaris però no suficients

• Punt de partida

Catalunya: resultats mediocres

Proves de rendiment:

• Diferents objectius

• Creuament amb altres indicadors

Page 28: Indicadors educatius

Conclusions

Indicadors:

• Necessaris però no suficients

• Punt de partida

Catalunya: resultats mediocres

Proves de rendiment:

• Diferents objectius

• Creuament amb altres indicadors

Page 29: Indicadors educatius

Resultats centres de Madrid

Page 30: Indicadors educatius

Comunitats autònomes participants en PISA 2009

2003

20062009

Page 31: Indicadors educatius

Assoliment Competències Bàsiques

Anàlisi de les preguntes de comprensió lectora en català. CB 6è. Catalunya

3 no relacionades amb el text

4 cerca informació

6 fer inferències

1 comprensió global

Tipologia de les preguntes

Page 32: Indicadors educatius

Nivells competencials

Anàlisi de les preguntes de comprensió lectora. PIRLS. 4t Primària

5 cerca informació

4 fer inferències

2 comprensió global

1 avaluació del text

Tipologia de les preguntes

Page 33: Indicadors educatius

Volum de coneixements

Anàlisi de les preguntes de la Prueba de conocimientos y destrezas indispensables. Com. Madrid. 6è Primària

5 cerca informació

Tipologia de les preguntes

5 cultura general

Page 34: Indicadors educatius

Índex estatus socioeconòmic i cultural (ESCS)

Taula d’estudiHabitació individualLloc per estudiar sense sorollOrdinador per fer treballs de classeConnexió a InternetCalculadoraLiteratura clásicaLlibres de poesiaObres d’art (quadres)Llibres de suport per la feina de classeDiccionariRentavaixellesReproductor de DVD o VídeoQuantitat de telèfons mòbilsQuantiat de televisorsQuantiat d’ordinadorsQuantitat de cotxesQuantitat de llibres+ 3 articles específics del país

Estatus ocupacional dels pares

Posessions familiars

Nivell d’estudis dels pares