Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

9
Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI

description

Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri on Helsingin kaupungin, työ- ja elinkeinotoimiston sekä Kelan yhteispalveluverkosto. Kohderyhmänä ovat työttömät helsinkiläiset, jotka tarvitsevat moniammatillisia palveluita ja joiden työttömyys on pitkittynyt tai vaarassa pitkittyä. Työvoiman palvelukeskuksen tavoitteena on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa uusia mahdollisuuksia työllistymiseen tai kouluttautumiseen.

Transcript of Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

Page 1: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI

Page 2: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS DUURIPalvelee työnhakijoita, joiden työttömyys on

pitkittynyt.

Tarjoaa yksilöllistä palvelua, tietoa ja väyliä työ- ja koulutuspaikan löytämiseksi.

Auttaa asiakasta elämäntilanteen ja työllistymisvalmiuksien kartoittamisessa ja

uusien työllistymismahdollisuuksien ja muiden vaihtoehtoja löytämisessä.

Page 3: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

DUURIN PALVELUTARJONTA

Duurissa tarjolla mm.

Tuki työn, työkokeilun, kurssin tai

koulutuksen löytämiseksi

Ammativalinnan-ohjausta

Valmnnusta ja vinkkejä

työnhakuun

Neuvontaa sosiaali-

palvelujen käytössä

Terveyden-tilanteen

kartoitusta

Työkykyvyn ylläpitämisen

neuvontaa

Kuntouttavaa työtoimintaa

Page 4: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

DUURISSA JOKAINEN SAA OMAN TYÖPARIN

TE- hallinnon asiantuntija Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja

Työpari antaa henkilökohtaisen tapaamisajan. Tapaamiset sovitaan tarpeen mukaan.

TE-asiantuntijat ovat tavattavissa myös puhelimitse ma - pe klo 9-10.

Sosiaalityötekijällä/sosiaaliohjaajalla ei ole päivystysaikoja, heitä voi tavoitella

puhelimitse esim. jättämällä soittopyynnön.

Page 5: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

LISÄKSI DUURISSA TARJOLLA

Psykologit (ammatinvalintapalvelut)

Työterveyshoitajat ja terveydenhoitajat (työ- ja toimintakyvyn selvittäminen)

Kelan vakuutussihteerit (Kelan kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen)

Page 6: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

DUURIN ASIAKKUUDEN ALKAMINEN

Asiakkuus on vapaaehtoista. Asiakkuuden alkaminen edellyttää suostumusta

moniammatilliseen tietojenvaihtoon.

TE-toimiston asiakkuus siirtyy Duuriin. Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

kuten TE-toimistossakin.

Oman alueen sosiaalityön tai –ohjauksen palvelupiste hoitaa edelleen

toimeentulotukeen, lastensuojeluun ja asumiseen liittyvät asiat.

Page 7: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

YKSILÖLLINEN ASIAKKUUDEN KESTO

Duurin asiakkuuden päättymisen

syitä

Työllistyminen

Pitkä koulutus

Pitkä kuntoutus

Eläkkeelle siirtyminen

Kun asiakas ei hyödy Duurin

palveluista

Asiakkaan aloite

(suostumus perutaan)

Muutto Helsingistä

Äitiysloma, armeija,

siviilipalvelus jne.

Page 8: Helsingin työvoiman palvelukeskus Duuri

TYÖNHAKU DUURIN ASIAKKUUDEN PÄÄTYTTYÄ

Asiakkuuden päätyttyä asiakas voi siirtyä jatkamaan asiointia TE- toimistossa ja/tai

sosiaaliohjauksen tai –työn palvelupisteeseen.