HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KULUÇ ka.pdf Mısırda uygulanan yönteme yakın bir...

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KULUÇ ka.pdf Mısırda uygulanan yönteme yakın bir...

 • T.C.

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

  HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

  KULUÇKA

  Ankara, 2014

 •  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve

  Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

  öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme

  materyalidir.

   Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

   PARA İLE SATILMAZ.

 • i

  AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. KULUÇKA MAKİNELERİ ................................................................................................. 3

  1.1.Kuluçkalığın Tarihçesi ................................................................................................... 3 1.2.Kuluçkalığın Gelişimi .................................................................................................... 4 1.3.Doğal Kuluçka ............................................................................................................... 5 1.4.Makine ile Kuluçka ........................................................................................................ 6

  1.4.1. Kuluçka Randımanını Etkileyen Faktörler ............................................................ 7 1.4.2. Makine İle Kuluçkanın Yararları .......................................................................... 7 1.4.3. Makine İle Kuluçkanın Zararları ........................................................................... 8

  1.5.Kuluçka Makinelerinin Sınıflandırılması ....................................................................... 8 1.5.1. Yapılışlarına Göre Kuluçka Makineleri ................................................................ 8 1.5.2.Sıcak Havanın Dolaşım Şekillerine Göre ............................................................... 8 1.5.3.Çalışma Prensiplerine Göre .................................................................................... 9

  1.6. Kuluçka Makinelerinin Ayarlanması ........................................................................... 9 1.6.1.Isı ............................................................................................................................ 9 1.6.2. Nem ...................................................................................................................... 9 1.6.3.Çevrilme ............................................................................................................... 10 1.6.4.Havalandırma ........................................................................................................ 10

  1.7. Kuluçka Makinesinin Çalıştırılması ........................................................................... 11 1.7.1. Yumurta Tablalarının Yerleştirilmesi ................................................................. 11 1.7.2. Makinenin Çalıştırılması .................................................................................... 13 1.7.3.Kuluçka Kaydının Tutulması ................................................................................ 13

  UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 19

  ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 20 2. KULUÇKA MAKİNESİNİN ÇALIŞMASI ve TAKİBİ ................................................... 20

  2.1. Kuluçkada Yumurtanın Gelişim Evreleri .................................................................... 20 2.2. Embriyonik Zarlar ....................................................................................................... 21 2.3.Embriyonik Gelişme Döneminde Meydana Gelen Değişmeler ................................... 21 2.4. Kuluçka Makinesi Kontrol Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................ 25 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 26 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31

  MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 32 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 34 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 36

  İÇİNDEKİLER

 • ii

  AÇIKLAMALAR ALAN

  Hayvan Yetiştiriciliği

  DAL/MESLEK Kanatlı Hayvan Yetiştiricisi / Kanatlı Hayvan

  Yetiştiriciliği

  MODÜLÜN ADI Kuluçka

  MODÜLÜN TANIMI

  Bu modül; kuluçka makinelerini üretime hazırlama,

  kuluçkalık yumurtaları kuluçka makinesine kabul etme,

  kuluçkalık yumurtaları kuluçka makinesine koyma, kuluçka

  makinesinin çalışmasının takip edilmesi ile ilgili bilgi ve

  becerileri içeren öğrenme materyalidir.

  SÜRE 40/32

  ÖNKOŞUL Önkoşulu yoktur.

  YETERLİK Kuluçka makinelerini kullanmak

  MODÜLÜN AMACI

  Genel Amaç

  Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak

  kuluçka makinelerini üretime hazırlayabilecek, kuluçkalık

  yumurtaları kuluçka makinesine kabul ederek kuluçkalık

  yumurtaları kuluçka makinesine koyabilecek, kuluçka

  makinesinin çalışmasını takip edebileceksiniz.

  Amaçlar

  1. Kuluçka makinelerini üretime hazırlayabileceksiniz.

  2. Kuluçkalık yumurtaları kuluçka makinesine kabul ederek

  kuluçka makinesinin çalışmasını takip edebileceksiniz.

  EĞİTİM ÖĞRETİM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Donanım: Kuluçka makinesi, çıkış ünitesi, kuluçka alet

  ekipmanları (Sehpalar, sehpa çıtaları,döl kontrol lambası

  çıkış ünitesi seleleri)

  Ortam: Kuluçkahane ortamı

  ÖLÇME VE

  DEĞERLENDİRME

  Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra

  verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

  Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,

  doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)

  kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve

  becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

  AÇIKLAMALAR

 • 1

  GİRİŞ Sevgili Öğrenci,

  Günümüzde nüfusun hızlı artışına karşılık tarım alanlarının genişletilememesi, aksine

  yanlış uygulamalarla mevcut tarım alanlarının daralması, açlık ve beslenme problemini

  beraberinde getirmektedir.

  Beslenmemizde özellikle hayvansal protein açığı söz konusudur. Bu açığın

  kapatılması için yönelinen kaynaklardan birisi de daha küçük mekânlarda sayıca daha fazla

  üretim yapılan kanatlı (et ve yumurta tavukçuluğu, kaz, ördek, hindi, keklik bıldırcın)

  üretimidir. Günümüzde bu üretim donanımlı makinelerle yapılmaktadır.

  Bu modülü başarıyla tamamladığınızda siz de tekniğine uygun olarak kuluçka

  makinelerini kullanabilecek ve amaca uygun civciv üretimi yapabileceksiniz.

  GİRİŞ

 • 2

 • 3

  ÖĞRENME FAALİYETİ–1

  Gerekli ortam sağlandığında kuluçka makinelerini üretimi hazırlayabileceksiniz ve

  tekniğine uygun olarak kuluçka makinelerini üretime hazırlayabileceksiniz.

   Çevrenizde bulunan kuluçkahaneleri gezerek kapasite ve uygulama şartlarını

  araştırınız.

   Kuluçkadan civciv çıkarmanın önemini araştırınız.

  1. KULUÇKA MAKİNELERİ

  1.1.Kuluçkalığın Tarihçesi

  3000 yıldır insanlar tavuklar için doğası gereği çok basit olan kuluçka sistemini

  geliştirebilmek için büyük uğraşlar veriyorlar ve hala da geliştirmeye çalışmaktalar. Peki,

  insanoğlu hangi yollardan geçerek günümüzdeki seviyeye geldi? İşte cevabı!

  Mısır Uygarlığı: M.Ö 3000’lerde Mısırlılar üzeri kubbe biçiminde kapalı tuğladan

  yapılmış silindir şeklindeki yapıların içinde ilk kuluçka makinesini yaptılar ısı yandaki

  odacıklara ortada baca şeklinde kalan aralıktan dağılıyordu. Bu silindirik yapılarda ısı saman,

  deve gübresi ve kömür yardımıyla sağlanıyordu. Bu silindirik yapının içerisinde birden çok

  kuluçka odaları yer alıyordu ve bu odalara giriş için küçük delikler vardı. Yüksek ısı gelmesi

  durumunda ısıyı dengelemek için küçük hava delikleri bırakılmıştı. İçerdeki ısı ayarı hayatını

  bu işe adamış termometre gibi çalışan insanlarca yapılıyordu. Bu kişiler ısının yeterliliğini

  göz kapak