Grafick informcia

download Grafick informcia

of 29

 • date post

  22-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  95
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, Ružomberok. Grafická informácia. Bc. Matúš Rusnák 2013/2014 LS Ročník: 1 Stupeň: Mgr. geografia - informatika. Obsah. d igitalizácia: Textu Obrazu videa rastrová grafika vektorová grafika video kódovanie farieb grafické formáty - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grafick informcia

Grafick informcia

Je to prevod analgovej (spojitej) informcie (zvuk, svetlo, teplo) na informciu digitlnu (seln, nespojit) Je to teda priradenie selnch hodnt (kombincie bitov) k hodnotm spojitej veliiny

Prevod do digitlnej formy mus by tak, aby bolo mon previes informciu sp na analgov tvar s dostatonou presnosou

DigitalizciaPre digitalizciu tlaenho textu pouvame run, alebo stoln skenery, ktor nepotrebuj snma s vekm rozlenm a postauje im iernobiele snmanie obrazu

Digitalizcia textu

je vo veobecnosti konverzia grafickej (analgovej) informcie do digitlneho tvaru (do zpisu pomocou sel). Zosnmanmu daju sa prirad urit poet bitov. Toto priradenie mus by tak, aby sa daj z digitlnej podoby dal jednoznane, alebo s uritm priblenm transformova sp do analgovho tvaru.

Digitalizcia obrazudigitalizcia: TextuObrazu videarastrov grafikavektorov grafikavideokdovanie fariebgrafick formtyaplikcie na spracovanie grafickej informcieObsahPo zosnman obrazu sa obraz pouije ako vstup pre OCR softvr (optical character recognition), ktor pomocou rznych algoritmov rozpozn znaky a prevedie ich do textovej podoby

Vektorov grafika popisuje jednotliv asti obrazu ako geometrick tvary (bod, seka, krunica, mnohouholnk) pomocou vzahov pouvanch v analytickej geometrii

Pre popsanie kruhu teda sta popsa len sradnice jeho stredu, polomer, farbu okraja a farbu vplne, m sa dramaticky zni mnostvo dajov potrebnch pre popis celho obrzku

Vektorov grafika

Obrazy meme digitalizova z grafickch predlh, naprklad skenovanm farebnch obrzkov alebo priamym spracovanm napr. snmanm obrazu digitlnym fotoapartom alebo kamerou

V sasnosti u existuje monos snma aj trojrozmern predlohy prostrednctvom pecilnych 3D skenerov

Stanovuj pravidl, poda ktorch je obrzok uloen v sbore. Niektor fomty mu ma v sbore nies aj aliu informciu. Napr. o expozcii, dtume a ase a podobne...Grafick formtyProgramy rozdeujeme poda toho i budeme vytvra:Rastrov obrzokVektorov obrzokAplikcie na spracovanie grafickej informcie

Poda potu farieb pouvanch v obrzku je potom pouit urit mnostvo dt-bitov pre popsanie farby jednho pixelu

Typickm znakom rastrovch obrz- kov je, e sa ich zvovanm (pribli- ovanm) zhoruje kvalita zobrazeniaPri zmene rozmerov vektorovch obrzkov sa neprejavuje efekt zhorenia kvality, pretoe menme len sradnice a nie cel kusy obrazu

Porovnanie vektorovej a rastrovej grafiky

aby bol obrzok farebn, musme kadmu pixelu obrzka priradi urit farbuudsk oko doke vnma iba urit rozsah vlnovch dok svetla. Svetlo snajvou vlnovou dkou, ktor udsk oko vnma, je ervenej farby (780 nm) a svetlo s najniou vlnovou dkou je svetlo fialovej farby (380nm).FarbyObrzok srdca meme tmto spsobom zakdova naprklad aj takto (kvli kratiemu zpisu pouijeme estnstkov sstavu):Farebn model RGB

je model, ktor pouva doplnkov farby. V modeli RGB platilo, e ak zmieame vetky tri zkladn farby s maximlnou stosou, dostaneme bielu farbu.Farebn model CMY

farebn modelodtie, stos, svetlos. To znamen, e vsledn farba je kombinciou farebnho odtieu, jeho stosti a svetlostiFarebn model HSL

Prkladom s formty: GIFJPEGPNGTIFFBMP

Formty rastrovej grafiky

Prkladom s formty:AIDXFCGMCDRMIFSVGFormty vektorovej grafikyMaovanie (Paint)GimpZoner photo studiuPhoto studio od firmy ADOBEPaint Shop Pro od firmy Corel Fireworks od firmy MacromediaRastrov editoryCorel Draw od firmy CorelIllustrator od firmy Adobe Callisto od firmy Zoner, inak DTP (Desktop Publishing)Medzi vektorov editory, ktor umouj vytvra animcie, patr editor Flash od firmy Macromedia a medzi vektorov editory patria tie 3D modelovacie nstroje, z ktorch je najznmejie 3D studio MAXVektorov editoryo je to digitalizcia textu?Ak druhy skenerov poznte?o viete poveda o videu?Ak je rozdiel medzi rastrom a vektorom?Ak poznte rastrov formty?Ak poznte vektorov formty?Vymenuj programy pre prcu s rastrami.Vymenuj programy pre prcu s vektormi.

??? Chcete sa Vy ete na nieo opta???

Otzkyhttp://www.gymavlv.edu.sk/inf/inf_3/graficka_informacia.pdfhttp://www.gymmoldava.sk/ICV/INF/doc/grafika/ucebnetexty/graficka-informacia.pdfhttp://www.gymmoldava.sk/ICV/INF/doc/grafika/ucebnetexty/pocitacova%20grafika%20SUHRN.pdfhttp://www.meinf.wbl.sk/Digitalizacia-textu.htmlhttp://www.ssgke.sk/dokumenty/informatika/2_%20Digitaliz%C3%A1cia%20textu,%20ASCII%20a%20Unicode,%20v%C3%BDpo%C4%8Dty,%20porovnanie%20s%20praxou.pdfhttp://www.gymavlv.edu.sk/inf/sem_2/digitalizacia_textu.pdfhttp://gkmke.sk/informatika/4.rocnik/DigitalizaciaZvuku.pdfhttp://www.gymparnr.edu.sk/obsah/predmety/subory/informatika/poc_grafika.pdfhttp://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=3071http://www.oskole.sk/?id_cat=2010&clanok=14891http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafikahttp://grafika.sk/clanok/vektorova-grafika-uvod/http://www.gymmoldava.sk/ICV/INF/doc/grafika/ucebnetexty/kodovanie%20farieb%20modely.pdfhttp://blog.subject.sk/grafika/grafika-zaklady/graficke-formaty-pre-vektorovu-a-bitmapovu-grafiku.htmlttp://www.photoshopbook.net/photoshop-manual/graficke-formaty.htmlttp://referaty.atlas.sk/ostatne/informatika/23532/graficke-formatyttp://www.gymmoldava.sk/ICV/INF/doc/grafika//ucebnetexty/programy%20na%20grafiku.pdfPouit zdroje:akujem za pozornos