Gisele Marchand, Eksportfinans

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Gisele Marchand, Eksportfinans

 1. 1. Obligasjonsmarkedets rolle og forholdet til eksportindustrien Administrerende direktr Gisele Marchand Eksportfinans ASA 30.03.2009 side 1
 2. 2. Konjunkturrapport 2009 fra Norsk Industri: Obligasjonsmarkedet fungerer ikke! 30.03.2009 side 2
 3. 3. Banksektoren har vrt dominerende i det norske obligasjonsmarkedet de siste ti rene, men ogs industribedrifter har hentet store belp OBLIGASJONSUTSTEDELSE I NOK 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0NOK MRD100,080,060,040,020,0 0,01999 2000 2001 200220032004 2005 2006 2007 2008 Bank og Finans Industri 30.03.2009side 3
 4. 4. Prisingen av norske industribedrifter har kt vesentlig siden 2007Spreadutvikling kredittrisiko (CDS) norske selskaper 200180160BP over Libor140120100 80 60 40 20012.07.2006 12.01.2007 12.07.2007 12.01.2008 12.07.2008 12.01.2009 Statoil(Aa2/AA-) Telenor (A3/BBB+) DNBNOR (Aa1/AA-) 30.03.2009side 4
 5. 5. Statlige garantiordninger i ulike land30.03.2009 side 5
 6. 6. Europeisk utstedelser med statsgaranti fra hsten 2008EUR mill 42.500 40.000 37.500 35.000 32.500 30.000 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.0007.5005.0002.5000 October November DecemberJanuary FebruaryM arch UKFrance (SFEF) Ireland Sweden Netherlands Portugal Germany Austria DenmarkSpain FR/BE/LU30.03.2009side 6
 7. 7. Total fundingkost for statsgaranterte banker i ulike land Inkludert garantikostnader. Gjelder utstedelser i frstehndsmarkedet.250 200 Cost of fee in bp.150 100 500NetherlandsUK Germany Spain Portugal France USA Sweden30.03.2009 side 7
 8. 8. Landets konomi er av avgjrende betydningEngland600 Senior financial500400 bp300200100 0 apr.07jul.07 okt.07 jan.08 apr.08jul.08 okt.08 jan.09 Barclays 4.875% Mar-13 (Unguaranteed)Barclays 4.25% Oct-11 (Guaranteed)Prising i 2. hndsmarkedet30.03.2009side 8
 9. 9. Landets konomi er av avgjrende betydningIrland250ABS230210190170150130 bp110 90 70 50 30 10-10-30apr.07jul.07 okt.07 jan.08 apr.08jul.08 okt.08 jan.09 Bank of Ireland 4% Jul-13 (Unguaranteed) Bank of Ireland 3.75% Sep-10 (Guaranteed) Prising i 2. hndsmarkedet30.03.2009 side 9
 10. 10. Eksempler fra eksportfinansiering 5-year US dollar denominated paper versus mid swaps150 130110 9070bp 503010 -10-30-50 apr.07 jul.07 okt.07 jan.08 apr.08 jul.08 okt.08jan.09 OKB 4.75% Nov-11SEK 4.875% Sep-11Eksportfinans 5% Feb-12SEK = Svensk Exportkredit 30.03.2009side 10
 11. 11. November 200830.03.2009 side 11
 12. 12. Hvordan skal bedrifter finansiere seg fremoverKilde: Nordea Markets 30.03.2009 side 12
 13. 13. 30.03.2009 side 13