Geoenergi, Mattias Gustafsson

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Science

 • view

  87
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Presentation som gjordes av Mattias Gustafsson, SGU, i samband med SGUs kurs om grundvatten den 17 oktober 2014 i Lund.

Transcript of Geoenergi, Mattias Gustafsson

 • 1. Vad r frnyelsebar geoenergiYtjordvrmeGrundvattenvrmeLagrad solenergi i marken och vrme frnjordens inreBergvrmeFjrrkylaAkviferlagerGeotermi

2. BrunnskonstruktionAktivt borrhl = den del av borrhl som rvattenfylldVattenyta varierar naturligt ca11--33 mm uunnddeerr rreettNormalt vattenyta 1-10 m under markytaNormalt har vattenfyllt jordlager ca vrmeledningsfrmga jmfrt med bergkad vattengenomstrmning kar venborrhlets vrmeledande egenskaper pgavattnet leder vrme till borrhl 3. Fr att uttrycka hur vrmen kar med djupettalar man om den geotermiska gradienten somr en slags temperaturgradient.Medelvrdet p den geotermiska gradienten geren temperaturkning med 2,5-3C fr varje 100meter. Om markytan i ex Sverige har engenomsnittlig temperatur p 1100 ggrraaddeerr bbeettyyddeerrde att temperaturen p ca 2000 m djup r ca 60-70 grader.Den geotermiska gradienten varierar kraftigt. Detfinns omrden med en temperaturkning pendast r 1C/100m och ven omrden drvrdet kan vara det tiodubbla. 4. Vrmelednings-frmgaSknes berggrund r mycketvarierande i uppbyggnadUrbergsomrdenldre sedimentr bbeerrggggrruunnddYngre sedimentrberggrund 5. Frutsttningar i Skne