Functioneel ontwerp StUF-LVO 3.12

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Functioneel ontwerp StUF-LVO 3.12

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 1 van 65

  Februari 2013

  Release 2.9

  Versie 2.9

  Functioneel ontwerp

  Omgevingsloket online

  Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 2 van 65

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding 4 1.1 Identificatie 4 1.2 Doel van dit document 4 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 4 1.4 Revisiehistorie 5 1.5 Goedkeuring 5

  2 Het sectormodel 6 2.1 StUF 3.0x 6

  2.1.1 StUF Vergunningen (generiek) 8 2.1.2 StUF WABO 8 2.1.3 StUF Water 8 2.1.4 Aanpassingen 8 2.1.5 Versies en releases 8

  3 RSGB en RGBZ invoeren 10 3.1 Inleiding 10 3.2 Gegevensmodel 10

  3.2.1 RSGB 11 3.2.1.1 BAG gegevens 12 3.2.2 RGBZ 13 3.2.3 Verschillen tussen het gegevensmodel en RSGB/RGBZ 14

  4 Berichten 15 4.1 Inleiding 15 4.2 Overzicht StUF berichten 15 4.3 StUF-berichten van Omgevingsloket online naar Bevoegd gezag of adviesorganisatie 18

  4.3.1 Bericht Aanvragen Vooroverleg 19 4.3.2 Bericht indienen aanvraag Omgevingsvergunning 21 4.3.3 Bericht indienen aanvraag Watervergunning 22 4.3.4 Bericht leveren aanvraag omgevingsvergunning 23 4.3.5 Bericht leveren aanvraag Watervergunning 24 4.3.6 Bericht indienen aanvulling 25 4.3.7 Bericht voeg advies toe 27 4.3.8 Bericht intrekken aanvraag 29 4.3.9 Bericht verwijderen aanvraag 31 4.3.10 Bericht wijzigen van gemachtigde 33 Bericht aanvragen advies 35 4.3.11 Bericht leveren organisatiegegevens (met ingang van StUF 3.11) 37

  4.4 StUF-berichten van Bevoegd gezag of adviesorganisatie naar Omgevingsloket online 39 4.4.1 Bericht Koppel zaak aan aanvraag 39 4.4.2 Bericht Wijzig status 41 4.4.3 Bericht Wijzig procedure 43

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 3 van 65

  4.4.4 Bericht Wijzig bevoegd gezag 45 4.4.5 Bericht aanvragen advies 47 4.4.6 Bericht aanvragen aanvulling (gewijzigd in StUF 3.11) 49 4.4.7 Bericht opvragen aanvraag 51 4.4.8 Bericht Aanhouding beslissing (met ingang van StUF 3.11) 53 4.4.9 Bericht opvragen organisatiegegevens (met ingang van StUF 3.11) 55 4.4.10 foutbericht 57

  4.5 Wijzigingen in sectormodel versie 3.10 58 4.6 Wijzigingen in sectormodel versie 3.11 t.o.v. 3.10 58 4.7 Wijzigingen in sectormodel versie 3.12 t.o.v. 3.11 60

  5 Elektronische berichtencatalogus 63 5.1 Inleiding 63 5.2 Ontsluiting berichtencatalogus via Omgevingsloket online 63 5.3 Metamodel berichtencatalogus 64

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 4 van 65

  1 Inleiding

  1.1 Identif icatie

  Dit document bevat het Functioneel Ontwerp van de Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 voor het Omgevingsloket online. Dit document is gemaakt in opdracht van het Ministerie van I&M.

  1.2 Doel van dit document

  Het doel van dit document is om op functionele wijze aan te geven op welke wijze met Omgevingsloket online gecommuniceerd kan worden op basis van StUF berichten uitwisseling, inclusief de daarin voorkomende gegevens. Dit document wordt nu aangeduid als Berichtencatalogus 3.11 en 3.12. De berichtencatalogus wordt ook ontsloten via Omgevingsloket online. In de applicatie is de technische indeling van berichten te vinden. Dit document beschrijft de berichten van de 3.11 en 3.12 standaarden die tussen het Omgevingsloket online en het mid- en backoffice systemen van het bevoegd gezag en de adviesorganisaties uitgewisseld kunnen worden. Als er verschillen zijn tussen een 3.11 en 3.12 bericht dan worden deze apart beschreven. De berichtencatalogus is van belang voor verschillende doelgroepen:

  Functioneel beheerder van Omgevingsloket online, bevoegde gezagen en adviesorganisaties;

  Leveranciers betrokken bij de ontwikkeling van Omgevingsloket online;

  Leveranciers van systemen die aan de voorkant (kennis) of achterkant (gegevens) willen koppelen aan Omgevingsloket online.

  1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties

  De samenwerking scenarios, de flows en de gelaagde berichtenstructuur worden niet in dit document beschreven, maar zijn te vinden in het FO Bijlage Berichtencatalogus. Zie hoofddocument functioneel ontwerp. Uitgangspunt voor de wijze van beschrijven in dit document

  is het volledig gebruik van Omgevingsloket online voor het opstellen, indienen en behandelen van een aanvraag, voor de communicatie tussen de betrokken organisaties, met de aanvrager en het publiek en voor het publiceren van het (tussen) resultaat.

  is het gebruik van de rolnamen van het functioneel ontwerp. De rolnamen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen Omgevingsloket online en zeggen niets over enige functie of taak met dezelfde naam binnen organisaties als gemeenten of provincies. De rollen zijn: aanvrager, melder, gemachtigde, bevoegd gezag, adviseur, uitvoerder, betrokkene, publiek (een ieder), baliemedewerker, cordinator, behandelaar en beheerder (functioneel)

  is de volgende schrijfwijze voor rolnamen: Aanvrager en Melder, etc.

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 5 van 65

  is het gebruik van de rolnaam Aanvrager voor degene die indient, voor Aanvrager kan ook Melder of Gemachtigde worden gelezen.

  De individuele berichten zijn weergegeven in de meegeleverde schemas:

  - WSDL0310 - WSDL0311

  Indien de bevoegd gezagen en adviesorganisaties bij aanvragen/meldingen vanaf R2.9(R2.7) een andere (=oudere) StUF versie gebruiken dan 3.12, dan zullen die berichten niet de juiste/volledige aanvraaggegevens (werkzaamheden en onderdelen met bijbehorende formulieren) bevatten. Hoe lager de gebruikte StUF versie, hoe meer deze uit de pas gaat lopen met het actuele digitale aanvraagformulier in het Omgevingsloket en de PDF zoals gegenereerd bij een niewue ingediende aanvraag.

  1.4 Revisiehistorie

  Bij de totstandkoming van deze bijlage van het functioneel ontwerp zijn de volgende revisies vastgelegd.

  Versie Auteurs Wijziging Datum 0.1 C.Tempert Initile versie (het samenvoegen van de FOs Bijlage

  Migratie naar StUF 3 10en StUF 3.11 update tot 1 document.

  11-09-2012

  0.2 C.Tempert Toevoegen van een xml bericht bij sommige berichten met uitzondering van de Aanbieden aanvraag en Leveren aanvraag berichten' en de overige lange berichten.

  14-09-2012

  1.0. C.Tempert Reviewcommentaar van Toena en Henk verwerkt. 21-09-2012 2.9 Update versienummer t.b.v. totaalset R2.9.

  N.a.v wens 4317 documentupdate naar Stuf 3.12 doorgevoerd, niet meer relevante referenties naar het in R2.9 uitgefaseerde Stuf 3.10 3.10 verwijderd.

  01-02-2013

  1.5 Goedkeuring

  Naam Rol Datum Versie Akkoord J/N

  Riwka Meijer Projectleider I&M 1.0 Riwka Meijer Projectleider I&M 2.9

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 6 van 65

  2 Het sectormodel

  2.1 StUF 3.0x

  In de StUF versie 3.0x ziet het sectormodel er als volgt uit:

  De aanpassingen voor StUF 3.10 en 3.11 richten zich op het sectormodel LVO. Met de inpassing van de Waterwet (StUF 3.10) in het Omgevingsloket online is de behoefte ontstaan om het sectormodel LVO aan te passen. Waar in StUF 3.0x nog sprake is van 1 verticale kolom waarin de sector specifieke elementen geplaatst werden, is dit vanaf StUF 3.10 opgedeeld in drie blokken binnen de verticale StUF Omgevingsrecht kolom. Het sectormodel wordt wel gepresenteerd als 1 kolom, waarin de indeling in de drie onderdelen niet zichtbaar is. Dit wordt gedaan om op een eenduidige manier te presenteren conform overige sectormodellen in StUF.

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 7 van 65

  De StUF Omgevingsrecht sector kolom bestaat in StUF 3.10 en 3.11 uit de drie volgende onderdelen (dit geldt niet voor StUF 3.0.5 aangezien deze versie niet gebaseerd is op de standaard uitwisselings formaat 0301):

  1. StUF vergunningen (generiek) 2. StUF Omgevingsvergunning 3. StUF Watervergunning

 • Functioneel Ontwerp OLO release 2.9 Bijlage Berichtencatalogus StUF 3.11 en 3.12 Pagina 8 van 65

  2.1.1 StUF Vergunningen (generiek)

  Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel is een (horizontaal) deel ingericht voor de generieke elementen rondom vergunningen. Deze generieke elementen zijn zowel voor een WABO vergunning als een Water vergunning geschikt. De afkorting die gebruikt wordt voor StUF Vergunningen (generiek) is vrg

  2.1.2 StUF WABO

  Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel is een (verticaal) deel ingericht voor de specifieke WABO elementen, bijvoorbeeld WABO werkzaamheden, onderdelen e.d. elementen. Binnen dit verticale deel worden de specifieke delen die betrekking hebben op een WABO aanvraag geplaatst. De afkorting die gebruikt wordt voor StUF WABO is omv.

  2.1.3 StUF Water

  Binnen het StUF Omgevingsrecht sectormodel is een (verticaal) deel ingericht voor de specifieke Water elementen, bijvoorbeeld Watervergunning werkzaamheden, meldingen, onderdelen e.d. elementen. Binnen dit verticale deel worden de specifieke delen die betrekking hebben op een Water aanvraag geplaatst. De afkorting die gebruikt wordt voor StUF Water is wwv.

  2.1.4 Aanpassingen

  Om de op StUF 3.0x gebaseerde berichten aan te passen naar het nieuwe sectormodel, worden de bestaande elementen een plaats gegeven in ofwel StUF Vergunningen ofwel StUF WABO. Voor StUF Water worden de benodigde elementen toegevoegd. Specifieke aanpassingen per bericht worden weergegeven in het overzicht van de StUF berichten.

  2.1.5 Versies en releases

  Met het beschikbaar komen van StUF