Fuck de regels - preview

of 12 /12
Fuck de regels!

Embed Size (px)

description

Thuis en op het werk struikel je elke dag over goedbedoelde regels die niet werken. Laten we gewoon zeggen: fuck de regels! Het is onze buurt, onze organisatie, ons beroep; blijf er met je poten vanaf. We lossen het zelf wel op! In dit nieuwe boek beschrijft filosoof en auteur Ben Kuiken de betutteling van de werknemer en de burger. Maar er is hoop. Lees de ervaringen van slimme verkeersdeskundigen, zorgverleners en managers die mensen zelf laten bepalen hoe ze de regels toepassen of de regels zelfs afschaffen. 'Fuck de regels' laat haarfijn zien dat mensen verantwoordelijkheid nemen als ze vertrouwen krijgen.

Transcript of Fuck de regels - preview

 • Fuck de regels!

 • Fuck de regels!

  Eerste druk juni 2012

  Uitgeverij Haystack

  Postbus 308

  5300 AH Zaltbommel

  0418-680180

  [email protected]

  www.haystack.nl

  Auteur: Ben Kuiken

  Corrector: Carolien van der Ven

  Cover: Foxy Design

  ISBN: 9789461260321

  NUR: 801

  2012 Haystack

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

  middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze

  ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder schriftelijke

  toestemming van de uitgever.

  Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaardt schrijver noch uitgever

  enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of

  onvolkomenheden in dit boek.

 • Inhoud|3

  Inhoud

  Inleiding

  Over het meisje van de kassa en mensen die zich gedragen als schapen.

  1. De oorlog tegen huiselijk geweld

  Er komen steeds meer regels, die ons steeds dwingender worden

  opgelegd. Of is dat onze Nederlandse allergie tegen van boven opge-

  legd gezag?

  2. Stopwatchzorg en de maakbare mens

  Waardoor wordt de groei van het aantal regels veroorzaakt?

  3. Waarom regels niet werken

  Veel regels hebben ongewenste effecten, pakken de verkeerde proble-

  men aan of kosten meer dan ze opleveren. Maar vooral: ze ontslaan

  mensen van zelf nadenken.

  4. En dan nu de praktijk

  In de praktijk van alledag houden we ons lang niet altijd aan de

  regels, want dan hebben we geen leven. We buigen ze, ontwijken ze

  of passen ze naar eigen inzicht toe.

  5. Wat dat niet kost!

  De vele regels en de handhaving daarvan kosten organisaties en de

  maatschappij handenvol geld. Daarvan is slechts een deel in euros

  uit te drukken.

 • 4|

  6. Zonder regels gaat het niet

  Alle regels afschaffen dan maar? Dan wordt het toch een chaos

  en geldt alleen nog het recht van de sterkste? Sommige regels zijn

  inderdaad best handig.

  7. Zelfdenkende rotondes en rode pleinen

  Als je nou eens alle borden en verkeerslichten weghaalt en de straat

  weer teruggeeft aan de bewoners? Hoe minder regels in het verkeer

  tot meer veiligheid kan leiden.

  8. Creatieve spreeuwen, sociale apen en de aanwijzingen

  van de meester

  In de natuur bestaan geen regels en protocollen. En toch gaat het al

  miljoenen jaren opmerkelijk goed.

  9. Op eigen kracht

  Mensen kunnen veel meer zelf, als ze maar de ruimte krijgen. Een

  aantal voorbeelden uit de praktijk.

  10. Vertrouwen en transparantie

  De maatschappij gedijt alleen bij vertrouwen in de eigen kracht van

  mensen. Maar blind vertrouwen is dom.

  11. De Theo-route en het doel van onderwijs

  Een belangrijke vraag die je moet beantwoorden: wat was ook alweer

  de bedoeling? Elke praktijk heeft zijn eigen doel.

 • Inhoud|5

  12. Fouten maken mag

  Mensen maken fouten. Dat is niet erg, als ze er maar van leren. Een

  goede manier om de praktijk gezond te houden is de interne dialoog.

  Hoe meer gedoe, hoe beter.

  13. Heres to the crazy ones

  Wanneer je de regeltjes buitenspel zet en creativiteit de ruimte

  geeft, kunnen er mooie dingen gebeuren.

  Verantwoording

  Kaders

  In het lopende verhaal tref je voorbeelden aan van onzinnige regels,

  kafkaske toestanden en doorgeslagen regelzucht. Heb je zelf ook

  een mooi of juist tenenkrommend voorbeeld? Mail het naar

  [email protected]

 • 6|

  Inleiding

  Over het meisje van de kassa en mensen die zich gedragen als schapen.

  Een vriend vertelde me onlangs het volgende verhaal: Ik stond

  in de supermarkt in de rij voor de kassa. Het was er stervens-

  druk en er stonden flinke rijen. Toen ik eindelijk aan de beurt

  was en het kassameisje mijn boodschappen langs de scanner

  haalde, bleek dat ik het zakje met appels niet had afgewogen.

  Je kent dat wel: in de meeste supermarkten gebeurt dat tegen-

  woordig aan de kassa, dus als je dan ergens bent waar je het zelf

  moet doen, wil je dat nog wel eens vergeten. Maar in plaats van

  me terug te sturen naar de groenteafdeling, deed dit meisje iets

  briljants. Ze keek even naar de lange rij achter me, vervolgens

  keek ze naar mij, en zei: Volgens mij zijn deze appels n euro

  vijftig. Ik vind het goed, zei ik snel, blij dat mij de vernede-

  rende gang naar de groenteafdeling en de boze blikken van de

  mensen in de rij bespaard bleef.

  Prachtig toch? Zo eenvoudig kan het zijn, iemand cht helpen.

  En het mooie is: niet alleen die vriend van mij profiteert ervan,

  maar ook de andere klanten in de rij achter hem. En uiteindelijk

  ook de supermarkt, want daar kom je nog eens terug. Je ver-

  telt het verhaal aan vrienden en familie, want hoe vaak maak je

  dat nou mee? Hoe vaak kom je tegenwoordig nog een caissire

  tegen die zelf nadenkt en eigen initiatief durft te nemen?

  Daar is inderdaad lef voor nodig. Had haar manager het voor-

 • Inhoud|7

  val gezien, dan had ze waarschijnlijk op een uitbrander kunnen

  rekenen. Want stel je voor dat alle caissires dit zouden doen!

  Voor je het weet gaat dat verhaal de wereld in en komen alle

  klanten met niet-afgewogen groenten en fruit bij de kassa. Dat

  kan de supermarkt duizenden euros kosten! Hoe haalt ze het

  in haar hoofd!

  En zo lopen we steeds meer in het gareel van regels en protocol-

  len. Op het werk, op de openbare weg en zelfs achter de eigen

  voordeur: overal proberen politici en managers ons leven en

  werk te controleren en ons om te vormen tot modelburgers en

  -werknemers. Ze strooien wetten en procedures over ons uit en

  installeren overal bewakingscameras en flitspalen, in de hoop

  dat wij ons gaan gedragen zoals zij vinden dat het moet. Alsof

  dat de enige en beste manier is. Alsof zij alle wijsheid in pacht

  hebben en we zelf niet kunnen nadenken!

  Dat leidt geregeld tot zeer schrijnende situaties. Zoals bij die

  man die een heel weekend de cel in moest omdat hij niet genoeg

  geld bij zich had om een uitstaande boete van nog geen veertig

  euro te betalen. Of bij die minderjarige vluchtelingen die ver-

  plicht naar school moeten, maar geen diploma kunnen halen

  omdat ze geen stage mogen lopen. Of wat te denken van het

  bejaarde echtpaar dat al vijf jaar in twee verschillende verpleeg-

  huizen wordt verzorgd maar niet mag verhuizen omdat er geen

  medische indicatie voor is? We vinden het heel vervelend voor

  u, maar regels zijn regels. We kunnen helaas geen uitzondering

  maken.

 • 8|

  Dan zeg ik: fuck de regels! Met excuses voor mijn taalgebruik,

  maar de situatie vraagt erom. We zijn compleet doorgeslagen

  in de regelzucht en het blauwdrukdenken. In onze zucht naar

  controle en grip op een steeds complexere samenleving leggen

  we alles vast in procedures, wetten en protocollen. Niet dat het

  helpt, want nog steeds gaan er dingen mis. En dus bedenken we

  nog meer regels en gaan we nog strenger controleren

  Laten we daar onmiddellijk mee stoppen! Laten we weer ver-

  trouwen op het zelfoplossend vermogen van mensen. Dat heeft

  ons tenslotte al heel ver gebracht. Mensen kunnen heel veel,

  als ze maar de ruimte krijgen. Krijgen ze die ruimte niet, dan

  gedragen ze zich als zombies die blind de regels volgen en zelf

  niet meer nadenken. Zoals de voormalige baas van het Ameri-

  kaanse bedrijf 3M, William McKnight, het uitdrukte: If you put

  fences around people, you get sheep.

  Gelukkig zijn er altijd mensen die zich niet achter hekken laten

  opsluiten. Die de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven

  en werk en de regels desnoods terzijde schuiven. Zoals een

  thuiszorgteam in een van de grote steden. Het team kreeg drie

  kwartier per dag om Karel, een lastige alleenstaande, oudere

  man, te wassen en zijn wonden te verzorgen. Soms, als er aan

  het einde van de drie kwartier nog enkele minuten overbleven

  en Karel gedoucht en verzorgd aan tafel zat, begon hij te ver-

  tellen over zijn leven en de moeilijkheden die hij had gekend.

  Maar die beginnende momenten van vertrouwelijkheid moes-

  ten wegens tijdgebrek steeds weer worden afgebroken. Het

 • Inhoud|9

  team besloot daarom om, geheel tegen de regels in, een aantal

  minuten per dag van de tijd voor andere, makkelijkere clinten

  in te pikken en die extra minuten te besteden aan Karel. Dat

  heeft succes: Karel wordt gemakkelijker in de omgang, wordt

  zelfstandiger en het team slaagt er zelfs in om hem weer naar

  buiten te krijgen en contacten te laten leggen in het buurtcen-

  trum. Na een halfjaar wordt de clandestiene zorg in overleg met

  Karel afgebouwd.

  Fuck de regels, inderdaad. We willen gewoon goede zorg! Want

  begrijp me goed: het gaat er niet om te doen waar je zin in hebt.

  Het gaat er niet om dat je vijf kilometer harder op de snelweg

  moet kunnen rijden of minder belasting wilt betalen. Nee, het

  gaat er juist om dat je je verantwoordelijkheid neemt en de din-

  gen doet die cht belangrijk zijn. Zoals goed les geven op school.

  Waarom moet dat tot op de millimeter nauwkeurig gedicteerd

  worden vanuit Den Haag? En sinds wanneer kan een agent niet

  meer zelf beslissen of hij een bekeuring uitschrijft of het laat

  bij een waarschuwing? Zijn het dan geen vakmensen? Hebben

  ze geen gezond verstand?

  Dit boek is een hartgrondig pleidooi voor minder regels en meer

  ruimte voor het zelfoplossend vermogen van mensen. Ik zal

  laten zien dat hoe meer regels je instelt, hoe dommer mensen

  worden en hoe chaotischer de wereld wordt. We hebben niet

  meer regels nodig, maar meer gezond verstand!

 • 10|

  1De oorlog tegen huiselijk geweld

  Er komen steeds meer regels, die ons steeds dwingender worden

  opgelegd. Ergeren we ons terecht, of is dat onze Nederlandse allergie

  tegen van bovenaf opgelegd gezag?

  Op 10 december 2007 laat de Rotterdamse PvdA-wethouder

  Jantine Kriens een paginagrote advertentie in de Volkskrant

  plaatsen met de kop Rotterdam verklaart de oorlog aan hui-

  selijk geweld. Als eerste gemeente in Nederland introduceert

  de Maasstad een meldcode, die medewerkers van scholen, poli-

  tie en zorginstellingen verplicht om elk vermoeden van hui-

  selijk geweld te melden. Diezelfde middag nog verzamelen de

  bestuurders van deze organisaties zich in het O.T. theater aan

  de Mllerpier voor de feestelijke ondertekening van de code.

  Het feestje van de wethouder wordt echter bruut verstoord

  door Jos Lam, directeur van het Riagg Rijnmond. Hij weigert

  de code te ondertekenen.

  Vier jaar later zit Lam nog op zijn post, ondanks verwoede

  pogingen van wethouder Kriens om hem te laten ontslaan.

  Wel heeft zij de gemeentelijke subsidie stopgezet, wat een

  flinke aderlating betekende voor het Riagg. Wat bezielde Lam

  eigenlijk? Wie kan er nou tegen een meldcode zijn? Ja, zo

  werkt de kitsch, zegt Lam in zijn werkkamer aan de eens zo

  statige Mathenesserlaan in het centrum van Rotterdam. Wat

  is er tegen het bestrijden van geweld? Dat is toch alleen maar

 • de oorlog tegen huIselIjk geweld|11

  heel nobel? De politiek pakt door, eindelijk! Maar daar weiger

  ik dus aan mee te doen. Ik weiger onderdeel te worden van de

  kitsch, van de suggestie dat je iets oplost met een meldcode.

  Het is onzin dat huiselijk geweld een onzichtbaar probleem is,

  zoals de wethouder suggereert. Er heerst helemaal geen taboe

  op huiselijk geweld, er wordt volop gemeld, de kranten staan er

  vol mee. We weten alleen niet wat we ertegen moeten doen. We

  staan machteloos, want het gaat om heel complexe problemen

  waar geen kant-en-klare oplossing voor bestaat. Met de meld-

  code suggereer je dat die er wel is. Je offert dus heel veel op voor

  een oplossing die er niet is.

  Zo tast je volgens Lam de privacy van de clint aan en maak je

  de hulpverlener tot een opsporingsambtenaar van de gemeente.

  De code geeft de wethouder het recht om bij een incident de

  dossiers in te zien om te onderzoeken wat er fout is gegaan.

  Moet je je voorstellen wat dat doet met de cultuur binnen je

  organisatie! Je creert een cultuur van angst, want je kunt voor

  alles wat je doet aansprakelijk worden gesteld. En dat betekent

  automatisch dat je inboet op kwaliteit, want voor goede hulp-

  verlening moet je nu eenmaal soms je nek uitsteken.

  Lam is burgerlijk ongehoorzaam niet omdat hij per se tegen

  regels is, maar omdat hij het nut en de noodzaak van deze regel

  in twijfel trekt. De wethouder zegt met die paginagrote adver-

  tentie dat haar aanpak van huiselijk geweld de enige juiste is.

  Dat doet ze in een taal die doet denken aan de oorlogstaal van

  de Amerikaanse president Bush aan het begin van de oorlog

  tegen Irak. Ze doet bovendien beloftes die ze helemaal niet

  waar kan maken: de meldcode lost huiselijk geweld niet op. Ik

 • 12|