Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

of 8 /8
CULTURELEZONDAGEN.NL 3D-PRINTEN: HOE VER IS UTRECHT? FARID TABARKI ‘DE IDEALE STAD ZET BEWONERS IN HUN KRACHT’ HERONTDEK DE STAD MET DEZE APPS MAAK JE EIGEN SEEDBOMBS HEEFT UTRECHT GROENE VINGERS? &

Embed Size (px)

description

De festivalkrant voor achtergrondverhalen en het complete tijdschema van alle negen deelnemende locaties tijdens DE STAD DE TOEKOMST op zaterdag 24 & 25 mei 2014. Een uitgave van Culturele Zondagen en Pop-Up City.

Transcript of Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

Page 1: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

Wv

culturelezondagen.nl

3D-PRINTEN: HOE VER IS UTRECHT?

FARID TABARKI ‘DE IDEALE STAD ZET BEWONERS IN HUN KRACHT’

HERONTDEK DE STAD MET DEZE APPSMAAK JE EIGEN SEEDBOMBS

HEEFT UTRECHTGROENE VINGERS?

&

Page 2: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

Met alle nieuwe ontwikkelingen en trends zou het bijna raar zijn als onze manier van wonen niet verandert. Maar in welk opzicht veranderen onze woonvormen? Kunnen we niet veel kleiner wonen, zonder al die spullen om ons heen? Leven als een nomade, nauwelijks im-pact hebben op mens en milieu en wonen in een wel heel bijzonder huis: in andere delen van de wereld wint de zogeheten Tiny House Movement snel aan populariteit. Geïnspireerd door micro-huizen en noma-dische leefstijlen hebben de Kopenhaagse ontwerpers van N55 een huis op pootjes ontworpen dat energie opwekt uit zonne-panelen en kleine windmolens en hiermee zichzelf kan voortbewegen. Het Walking House heeft bijna alles aan boord wat je nodig hebt om een onafhankelijk noma-disch leven te leiden. Zo is er een systeem waarmee regenwater wordt opgevangen, dat vervolgens kan worden opgewarmd met zonne-energie die op het dak wordt opge-wekt. Een kleine kas stelt de bewoner in staat zelf voedsel te verbouwen. Daarnaast bevat het huis een composttoilet en een houtoven. Maar het interessantst blijven na-tuurlijk die maffe pootjes, die ervoor zorgen dat je op een andere plek wakker wordt dan waar je naar bed bent gegaan... Het wonen van de toekomst in Utrecht beleven? Check het programma ‘Future Living Demo’ op zaterdag en zondag op De Trip (Rotsoord).

EEN HUis op pooTjEs

W

VOORWOORDWelkom in de stad van de toe-komst! Met vele mensen om mij heen en het fantastische team van Culturele Zondagen, hebben wij voor jullie dit festival samengesteld. Tran-sitieprofessor Jan Rotmans heeft het volgens ons bij het rechte eind: “We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”. Wij zien het tijd-perk van de maakrevolutie er-aan komen: een samenleving waarin we veel meer controle willen, kunnen en moeten heb-ben over de vormgeving van onze eigen omgeving.

Toen ik aan deze Cultu-rele Zondag begon, had ik drie zaken heel duidelijk voor ogen. Ik wilde dat de bezoe-kers de stad van de toekomst werkelijk konden ervaren. Programmering in openbare ruimtes als straten en pleinen werd daarom de basis. Ten tweede wilde ik niet naar de toekomst kijken vanuit mijn generatie, maar vanuit de generaties na mij. De stad van de toekomst moet tenslotte eerder bij hun wensen aan-sluiten. Ik omringde mij met een team van zeventien jonge curatoren tussen de 18 en 23 jaar. Tot slot vond ik het be-langrijk dat niet ik bepaalde wat de belangrijke thema’s zijn maar dat de stad dit zelf ging doen. In een omgeving die zelf vol in de transitie zit — namelijk Utrecht — bleken vele opdrachtgevers en initiatiefnemers bezig met het nadenken over straks. Hun vragen zijn het fundament van dit festival geworden. Het resultaat is een programma waar we trots op zijn.

Geniet, leer en pak jouw toekomst bij de hand. Enjoy the future.

— Donica Buisman (State of Flux) Projectleiding en concept ‘DE STAD DE TOEKOMST’

Door Sharmilee Mahadew

Door Femke oud

BoekenDe Australiërs David McDonald en Adam Grant bewijzen dat je geen dure winkelruimte hoeft te huren om een broodjeszaak te be-ginnen. De twee lanceerden een pop-up-restaurant op de zevende etage van een appartementencomplex dat sandwiches serveert per pa-rachute. Hongerige klanten op straat kunnen de broodjes bestellen en afrekenen met hun smartphone.

t

Page 3: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

— W

ALK

iNG

Ho

Us

E

Hoewel de traditionele biblio-tHeek worstelt met een stoffig imago, scHieten nieuwe, vrijzinni-ge concepten van boekenliefHeb-bers de grond uit. en Het leuke is: je kunt er zelf aan bijdragen!

Bijzondere BiBliotheken

beel

d: jo

Hn l

ocke

pHone bootH libraries / graceful-spoon.comin new York zijn er meer dan 10.000 telefooncellen die nauwelijks meer worden gebruikt. architect john locke heeft een nieuwe functie gegeven aan deze onge-bruikte telefooncellen: een bibliotheek (parasite book share). Hierbij blijft overi-gens de telefoon gewoon bruikbaar en is de ‘boekenkast’ makkelijk te verwijderen. dus mocht je ooit in new York zijn: neem een kijkje in elke telefooncel, wie weet waar je tegenaan loopt!

little free librarY / littlefreelibrarY.orgoorspronkelijk komt dit concept uit amerika, maar inmiddels wordt het in nederland steeds bekender. mensen maken of kopen een klein boekenkastje, hangen het aan hun gevel of op een willekeurige plek in de stad en vullen het met boeken. boekenwurmen kunnen hier vervolgens een boek kiezen en een ander terugzetten. in ne-derland zijn er twee officiële Little free libraries: eentje in amsterdam (oudebrugsteeg 9) en in soest (anna paulownalaan 26). in utrecht hebben ze bij eethuis vers (oudegracht 212) een fruitkist omgetoverd tot mini-bieb. kijk op de website van de little free library-beweging voor meer infor-matie en start je eigen bieb!

beel

d: jo

Hn p

Hela

n

bookcrossing / bookcrossing.comgeef een gelezen boek een nieuw leven door het met een unieke code achter te laten op een plek waar iemand anders het kan vinden. de unieke code kan de vinder gebruiken om het boek te registreren op de website, zodat jij je vrijgelaten boek kunt volgen. er reizen inmiddels meer dan 10 miljoen boeken door 132 landen. wil je meedoen? kijk dan op de website!

beel

d: jo

Hann

es k

azaH

W

Wat als je licht zou kopen in plaats van lampen? Warmte in plaats van een boiler? Je huurt de stoel waarop je zit, de vloer waarop je loopt, de televisie waarnaar je kijkt. Het is de werkelijkheid voor archi-tect Thomas Rau. Hij bena-derde Philips om zijn bedrijfs-ruimte van licht te voorzien en zei: “Ik wil licht en geen lampen, 300 lux, 1.260 uur per jaar, voor 1.000 vierkante me-ter. Jullie willen lampen ge-bruiken daarvoor? Oké, maar ze blijven jullie eigendom. De energie? Mij maakt het niet uit of je daarvoor nu rode wijn, witte wijn of elektriciteit ge-bruikt, zo lang ik de door mij gevraagde performance krijg: het licht.” Op deze manier wordt een circulaire economie tot stand ge-bracht. Waar onze economie nu lineair is — consumeren en dan afdanken — worden (onderdelen van) goederen of grondstoffen in een circulaire economie zoveel mogelijk hergebruikt zodat de

waarde behouden blijft. In het geval van Thomas Rau betaalt de gebruiker voor de dienst in plaats van voor het product zelf. Doordat producenten eigenaar blijven en verantwoordelijk zijn voor hergebruik, worden zij uitgedaagd om efficiënte pro-ducten te ontwikkelen die zoveel mogelijk in de kringloop blij-ven. Het is namelijk niet in hun belang om producten te moeten vervangen of repareren.

McKinsey en de Ellen Ma-cArther Foundation stelden op het World Economic Forum dat de circulaire economie welvaart en werkgelegenheid zal bevor-deren, onder andere omdat de kosten van ruwe grondstoffen toenemen terwijl de kosten van teruggewonnen materialen afnemen. Hun boodschap is dat tastbare uitkomsten binnen twee jaar mogelijk zijn. Verwach-te opbrengst in deze periode: tenminste 500 miljoen dollar aan omzet, 100.000 nieuwe banen en 100 miljoen ton aan verme-den afval. Dat is nogal wat.

Er zijn al voorbeelden van

deze C2C-geïnspireerde eco-nomie. Zo is het bij Mud Jeans mogelijk om kleding, variërend van broeken tot tassen, te leasen en deze na een tijd terug te sturen voor hergebruik, of te kopen. Door Spotify is het niet meer nodig om muziek te kopen, maar kan er maandelijks betaald worden voor toegang tot en ge-bruik van muziek. En in de uni-versiteitsbibliotheek van Drexel, Philadelphia, kunnen studenten 24 uur per dag MacBooks lenen uit een automaat. Zo hoeven studenten niet meer over straat met hun dure computers en wordt er tegelijkertijd een focus gelegd op gebruik in plaats van consumeren. Hopelijk ontstaan er snel meer van dit soort innovatieve ideeën, zodat we op weg kunnen naar een duurzame toekomst.

Thomas Rau zien? Op zondag 25 mei spreekt hij om 18:00 in het Kitchen Monument van Raumlabor op de Mariaplaats.

Jeans koop Je niet, die huur Je!Door Stijn Vercammen

door femke oud

In de Ideale stad staan alle bewoners In hun kracht

Farid tabarki is columnist, schrijver, gespreksleider, presentator en oprichter van studio Zeitgeist. hij werd verkozen tot trendwatcher van het jaar 2012-2013 en kwam vorig jaar als jongste lid de top 200 van invloedrijkste nederlanders binnen. “Met mijn bureau studio Zeitgeist houden wij ons bezig met de tijdsgeest, hence the word. we schrijven niet alleen rapporten maar geven ook lezingen, schrijven artikelen, maken tv-programma’s en doen advieswerk. we proberen op een creatieve manier de tijds-geest te beleven, te zien en te delen. dat zijn eigenlijk drie pijlers. de eerste is het in kaart brengen van de tijdsgeest door middel van onderzoek, gespreksleiding en reizen. Vervolgens presenteren we die tijdsgeest met het geven van lezingen, het schrijven van artikelen of boeken, en keynotes. de derde tak van sport is het cre-eeren van de tijdsgeest. dat kan consultancy zijn, tv-programma’s, of magazines. daarnaast heb ik nu een column bij het Financieele dagblad en bij bnr nieuwsradio. Veelbesproken thema’s hierin zijn decentralisatie en transparantie. als je naar de ontwikkelingen kijkt zie je dat we naar een nieuw tijdperk gaan. de tijd van de indus-triële revolutie sluiten we af. die heeft ons heel ver gebracht, maar die heeft ook een bepaald systeem gecreëerd. een systeem dat paste bij dat industriële tijdperk. de logi-ca van de industriële revolutie was centraal en top-down iets creëren. Mijn grote thema is de overgang naar een digitaal tijdperk, dat een geheel eigen logica heeft. hoe geef je organisaties vorm, hoe manage je die, wat gaan de succesvolle diensten en producten worden, en wat voor politiek systeem past daarbij?” “dezelfde thema’s gaan we ook terug zien in de stad van de toe-komst. Ik verwacht dat we die stad in onze eigen voedsel- en energie-behoefte kunnen voorzien. eigen-lijk heb ik het over een autarkische stad. net als oude stadstaten kan de nieuwe stad zichzelf volledig bedruipen. bewoners gebruiken de kracht van die stad om hun dro-men en hun wensen uit te beelden. Ik denk dat de ideale stad alle be-woners in hun kracht zet en voor een heel groot deel in zichzelf kan voorzien als het gaat om de midde-len en goederen die nodig zijn om

een mooi leven te leiden. Ik vind het heel bijzonder dat we straks niet meer van een oliemaatschappij afhankelijk zijn en dat we met de energie die we als stad opwekken in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien.” “Ik vind het ook heel bijzonder dat de Franse stad nantes, bijvoor-beeld, een beleid heeft geïntrodu-ceerd waarbij elke groene vierkan-te centimeter wordt gebruikt voor stadslandbouw. nu is niet alles gelijk eetbaar natuurlijk, want van een groenstrook langs een weg kun je niet eten door de asdeeltjes die in planten terecht komen. Maar alleen al het feit dat alles wat groen is in principe ook eetbaar is zorgt voor een heel ander psycho-logisch effect van hoe bewoners een stad ervaren. die stad zit ook veel dichter op ons mens-zijn. waar vroeger je voedsel voorverpakt bij de albert heijn lag is voedsel in de toekomst een intrinsiek onderdeel van je directe leefomgeving ge-worden. Ik denk dus dat we veel kwalitatiever en veel beter omgaan met onze directe omgeving en dat die verbinding met onze omgeving daardoor veel sterker wordt.”

“we gaan ons in de stad van de toekomst ook verenigen in collec-tieven welke kunnen bestaan door technologie. er zijn bijvoorbeeld 1,2 miljard Facebook-profielen, waardoor 1,2 miljard mensen met elkaar verbonden kunnen zijn. waar het vroeger onmogelijk was om met iemand in nepal of in Jemen te communiceren, is er nu een platform gecreëerd waar mensen contact kunnen maken. op het eiland in amsterdam waar ik woon zijn we bezig om onze eigen ener-gieproductie samen te organise-ren. natuurlijk kunnen we fysiek bij

elkaar komen – we wonen allemaal op hetzelfde eiland – maar dankzij technologie kunnen betrokkenen makkelijker op de hoogte gehou-den worden. Vroeger moest je nog met z’n allen in een rokering zaaltje gaan zitten om je collectief te organiseren. Ik denk dat vroeger veel van deze initiatieven stuk liepen door een gebrek aan com-municatie en ontmoetingsplekken, in dit geval een virtuele ontmoe-tingsplek. ook op andere gebieden zie je dat collectieven ontstaan met behulp van technologie, bijvoorbeeld autobezit. we zien nu dat vooral de jongere generatie steeds minder auto’s koopt. dit komt enigszins door de crisis, maar ook doordat er deelautoconcepten komen. dat idee komt voort uit het witte Fietsenplan uit de jaren zestig en wordt nu mogelijk door technologie. als er in de wijk een paar auto’s staan die mensen ver-huren aan hun medebewoners heb je geen eigen auto meer nodig, zijn er dus minder auto’s in de stad en de auto’s die er zijn worden veel intensiever gebruikt. daarnaast maak je ook contact met je omge-ving, bijvoorbeeld met de buurman omdat je nu zijn auto leent. door technologie kunnen mensen elkaar ontmoeten en van elkaars diensten en producten gebruikmaken. dat zorgt dus voor veel sterkere coali-ties op wijkniveau.” “een ander droombeeld van de stad van de toekomst is een circu-laire economie. dat betekent dat je grondstoffen niet weggooit maar behoudt in de keten. nu zijn we heel raar bezig door grondstoffen uit de grond te halen, er een pro-duct van te maken en het daarna weg te gooien. Grondstoffen zijn eindig, dus hoe zorg je ervoor dat die niet worden weggegooid? ook daar is het veel logischer om daar op stadsniveau over na te denken. we halen bijvoorbeeld koffiebonen uit het buitenland, malen die, zetten er koffie van en gooien weg wat er over blijft. het blijkt echter dat koffiedik een uitstekende mest is om champignons op te kweken. Je ziet een paar initiatieven waar een bedrijfje dat restproduct komt ophalen en het vervolgens gebruikt om in een stedelijke omgeving voedsel te produceren. Ik denk dat dat een bijzondere ma-nier is om naar de stad te kijken.” Farid tabarki zien? op zaterdag 24 mei spreekt hij om 15:00 uur in het kitchen Monument van raumlabor op de Mariaplaats.

door stijn Vercammen

t

Page 4: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST
Page 5: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST
Page 6: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

v

v

Het heeft al een tijdje wat voeten in de aarde: stadslandbouw is hot en happening. Ook in Utrecht schieten er initiatieven uit de grond. Gezien dat Halte Westplein een mobiele tuin heeft? Al rondgesnuffeld in Kanale-neiland waar men eigenhandig een moes- en pluktuin heeft opgebouwd, compleet met kas? En wat dacht je van De Daktuin op de parkeergarage op de Uithof? Projectontwikkelaars en initiatiefnemers noemen het meer dan een hype: stadslandbouw is deel van een bewustwordingsproces met als doel duurzamer leven. “In plaats van voor de tv ploffen, duik ik de tuin in na werk,” zegt Ghita van Dit Moest, de nieuwe moestuin van Kanaleneiland. Ze geniet van de middagzon en kijkt tevreden naar het muurtje dat ze zojuist is begonnen te metselen. “Eerste keer dat ik metsel! Alles valt zo op internet te leren.” Manne, medeoprichter, zegt: “Dat is het ‘m juist. Alles in de tuin hebben we zelf opgebouwd.” Hij zwaait een arm naar de kas van oude ramen en de hoge plantenbakken van zwerfhout. Niet alleen wat er groeien gaat, ook waar de tuin uit bestaat is duurzaam en verantwoord. Deze lente en zomer zullen de omwonenden van verse sla, biet, wortelen en meer verse groenten genieten. “De oogst is geweldig, maar niet het belangrijkste,” zegt Ghita, “dat we als vrijwilligersteam een band hebben opgebouwd en we positieve reacties ontvangen; daar doe ik het voor.”

Ook voor De Daktuin geldt een belangrijke motivatie. “De Daktuin is er om te laten zien hoe men duurzamer kan leven,” zegt Luc, hoofd commu-nicatie. Gedurende de maanden juni en september kan men rondlopen in de tuin bovenop de Uithof parkeergara-ge. Er valt van alles te leren; van het planten van zaden tot het aanleggen van perkjes. De tuin biedt zelfs ruimte aan een bijenkolonie. Daarnaast is De Daktuin ook een cultureel podium. Zo zullen er bandjes komen optreden en kan men bij verschillende horeca-gelegenheden inspiratie opdoen. “De Piepermobiel was jammer genoeg te groot voor de garage!” zegt Luc. Zowel Dit Moest als De Daktuin worden ondersteund met subsidie dan wel partners. “Dat is het voordeel van de rage rondom stadslandbouw,” zegt Manne. “Het is makkelijker geworden een tuinproject op te zetten. Sociale media helpen daar enorm bij. Als ver-volgens de gemeente vertrouwen heeft in de draagbaarheid van je project — dankzij de inzet van de buurtbewoners — dan is het makkelijk geregeld.” Stadslandbouw lijkt een reële hype. De huidige tijdsgeest is er klaar voor en Utrecht doet mee. Zoals ze bij De Daktuin zeggen: “Je bent nooit te laat met planten!” Sla groeit snel en vrijwel heel de lente en zomer door. Waterkers, broccoli, kruiden en puntpaprika zijn ook opties. En een rozemarijnplant in een oude halve wijnfles overleeft alles. Het is fijn om je eigen boontjes te doppen, maar nog toffer om ze zelf te kweken…

UtREcHt HEEft GROENE VINGERS

Leer de stad op een nieuwe manier te ontdekken met deze smartphone apps!

Dit recept is

afkomstig van:

ZaaDbommen

Josie Jeffery

9789052108735€14,95

W

Altijd al je eigen afhaalrestaurant aan huis willen beginnen? Wat nu nog uitzonder-lijk lijkt, is in de stad van de toekomst de normaalste zaak. De zogeheten peer-to-peer of sharing economy maakt een grote ontwikkeling door. Tal van nieuwe online marktplaatsen en apps stellen mensen in staat hun tijdelijk ongebruikte bezittingen, zoals een fiets, een logeerkamer, of mis-schien wel een maaltijd, aan anderen te verhuren of verkopen. Peer-to-peer bete-kent zaken doen tussen personen zonder dat daar een winkel of bedrijf tussen zit. Iedereen kan daardoor tegelijkertijd klant en verkoper zijn, en consument en produ-cent. De peer-to-peer-economie zal een grote invloed hebben op de economie van de stad in de toekomst, waarin in principe ieder huis tegelijkertijd een restaurant, hotel of winkeltje kan zijn.

Een van de eerste, grootste en succesvol-ste peer-to-peer-diensten is Airbnb, een online marktplaats voor tijdelijke verhuur van accommodaties zoals appartemen-ten, kamers en zelfs boten. Inmiddels adverteren lokale eigenaren in meer dan 34.000 steden in de wereld hun ruimtes aan anderen, vaak reizigers en expats, op het platform. Airbnb biedt een effectieve oplossing voor tijdelijke leegstand van woningen en groeit zo hard dat de hotel-branches in verschillende steden, waaron-der New York, zich enorme zorgen maken over inkomstenverlies. Ook als het gaat om leegstand van kantoren en werkplek-ken zijn er de afgelopen jaren veel online platforms ontstaan voor vraag- en aanbod. DeskWanted, Desk Time en Office Genie spelen in op de toenemende vraag naar tijdelijke kantoorruimtes en werkplekken voor de nieuwe generatie flexwerkers.

Wat betekent de sterke opkomst van peer-to-peer-diensten nou eigenlijk voor de stad? Waar normaal gesproken de locatie belangrijk is voor de vestiging van een bedrijf, doet voor peer-to-peer de plek in een stad er minder toe. Vraag- en aanbod worden online georganiseerd en geogra-fisch inzichtelijk gemaakt. Nu is het niet zo dat plek totaal geen rol meer speelt; zo is het online platform SnappCar, waarop burgers hun auto’s tijdelijk aan anderen kunnen verhuren, alleen actief in de gro-tere steden in Nederland met een hogere bevolkingsdichtheid. Op deze manier zijn er voldoende huurders en verhuurders om de dienst draaiend te houden.

Als het gaat om stadsplanning is het statische bestemmingsplan van voor-heen niet meer geschikt voor de huidige peer-to-peer-ontwikkelingen, waarbij een woning tegelijkertijd als hotelkamer of afhaalrestaurant kan fungeren. Het huis wordt steeds meer een plek waar men niet alleen vrije tijd doorbrengt, maar ook

EXPLORE THE CITY WITH APPS

Serendipitor — serendipitor.net Deze gratis app brengt je van A naar B (waarbij B ook een willekeurige locatie kan zijn) door middel van verschillende routes. Hoe kort of lang de route is hangt af van de tijd die je hebt. Terwijl je navigeert geeft de app je verschillende opdrachten,

variërend van ‘Neem een foto’ tot ‘Volg een persoon voor twee minuten’. Deze onorthodoxe

manier van navigeren, ook wel psychogeografie

genoemd, maakt je bewuster van je omgeving en verrast je zelfs in je eigen leefomgeving! Serendipitor is helaas alleen beschikbaar voor de iPhone, maar eenvoudig in gebruik en een onwijs leuke manier om de stad te ontdekken.

Cloak — usecloak.com Bang om je ex tegen het lijf te lopen? Of heb je geen zin om de hele treinreis bij die ene collega in de coupé te zitten? Cloak maakt gebruik van de informatie van fotodienst Instagram en ‘location-sharing app’ Foursquare om ervoor te zorgen dat jij ze niet tegen het lijf hoeft te lopen. Bekijk op de kaart waar ze zich bevinden en ga ze uit de weg! De makers van Cloak noemen hun applicatie niet voor niets een anti-social network. De app is gratis te downloaden en alleen beschikbaar voor iPhone.

geld kan verdienen; een flexibele woning met

mogelijkheden voor meer dan wonen alleen.

Peer-to-peer-initiatieven kunnen ook op soci-

aal gebied iets bijdragen aan de stad, ondanks

het feit dat persoonlijk contact vaak niet nodig

is; bijna alles is online te regelen. Platforms als

EatWith en Thuisafgehaald, waarbij maaltijden

gedeeld kunnen worden met anderen, bren-

gen mensen samen. Ze bieden aangename

mogelijkheden voor de vele alleenstaanden en

ook voor de mensen die even wat minder te

besteden hebben.

De crisis stimuleert ons om opnieuw na te den-

ken over wat we al hebben en hoe we hiermee

slimmer om kunnen gaan. Steeds meer men-

sen zien de voordelen van het gebruiken in

plaats van het bezitten van spullen en kiezen

voor bewuste oplossingen waarbij tegelijkertijd

op creatieve wijze inkomsten worden gegene-

reerd. Zo kun je via Rent a Garden tijdelijk een

tuin huren van een ander. Genieten van de rust

en de privacy of lekker tuinieren in een mooie

tuin, terwijl je zelf in een appartement woont;

goed idee! Met zoveel nieuwe kansen en mo-

gelijkheden verdient de peer-to-peer-economie

duidelijk een plek in de stad van de toekomst.

Op de foto is een typisch peer-to-peer-idee te zien. Met dit flexibele paneel, de zogenaamde Block Pantry, kunnen huiseigenaren de gevel van hun woning op eenvoudige wijze transformeren tot een winkeldisplay en een afhaalbalie voor in huis bereide maaltijden.

De peer-to-peer economie maakt van iedereen klant en verkoper

BeelD: DROOG DesiGN

DOOR SHARMILEE MAHADEW

DOOr Femke OuD

DOOR LOREN SNEL

Strut — strutapp.com

Deze app maakt een spelletje van

navigeren! De wereld is bedekt met

tegels en iedere keer als je over een

tegel ‘loopt’, dus op een nieuwe plek

bent met je telefoon, gaat deze open.

Zo zie je na een paar weken precies

waar jouw leven zich geografisch

afspeelt. Het wordt een uitdaging om

zoveel mogelijk tegels te openen, dus

langere, alternatieve routes worden

interessanter. De app is gratis en

is momenteel alleen voor de iPhone.

Het Strut-record is op dit moment

gevestigd op 137.519 geopende tegels.

Ga jij de uitdaging aan?

repudo — repudo.com Laat een berichtje, foto, video of audioboodschap achter op een door jou gekozen ‘real-life’ locatie met deze app! Je kunt ervoor kiezen om deze

openbaar ‘neer te leggen’ zodat iedere gebruiker je boodschap kan vinden, of je wijst deze toe aan een speciaal persoon. Ook bedrijven en artiesten, waaronder Anouk, gebruiken repudo om bijvoorbeeld coupons en concertkaartjes neer te leggen. Zodra je jouw digitale

cadeautje hebt ‘opgepakt’ kun je ervoor kiezen het te houden of je kunt het ergens anders neer te leggen. repudo is beschikbaar voor Android en iPhone en is gratis.

Page 7: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

v

v

W

3d3d3d3d - printen3D-printen. Een fenomeen dat je misschien bekend voorkomt, misschien ook niet. In ieder geval worden er as we speak verschillende dingen geprint (zoals een grachtenpand, waar-om niet?) en zijn er al verschillende artikelen verschenen waarin wordt gesproken over het printen van voedsel en zelfs organen. En nee, geen kunststof organen, maar organen van echt mensenweefsel. Kort gezegd wordt er bij 3D-printen een digitaal bestand omgezet in een tastbaar object. De techniek bestaat al zo’n 25 jaar, maar wordt steeds bekender omdat 3D-printen steeds goedkoper en daarmee toegankelijker wordt. Bij fablab ProtoSpace in Utrecht staat een collectie 3D-printers waar iedereen gebruik van mag maken. ProtoSpace heeft twee soorten printers: de Z-corp Z450 (lekker sci-fi) die print in gipspoeder en de Ultimaker, een printer die voorwerpen print in verschil-lende kunststoffen en in biologisch afbreek-baar plastic. De printers worden iedere dag gebruikt en draaien soms zelfs nachten door. Mensen komen bij ProtoSpace langs om van alles te produceren: van kunst, prototypes van producten en speelgoed tot vazen, bieropeners, schoenen en sieraden. Daarnaast onderzoek-en de lab-managers van ProtoSpace nieuwe technieken en mogelijkheden, zoals het printen van chocolade, porselein en klei, en werken ze samen met initiatieven als het 3D Print canal House in Amsterdam en organisaties als het Universitair Medisch centrum in Utrecht. Met het UMc Utrecht doet ProtoSpace onderzoek naar het printen van menselijk kraakbeen. De mogelijkheden van 3D-printen lijken ein-deloos. Zullen de gepersonaliseerde producten uiteindelijk de massaproductie verdringen? En hoe ziet jouw 3D-geprinte wereld eruit? Ga tijdens DE StAD DE tOEKOMSt langs bij ProtoSpace in cartesius of op het Domplein, bezoek de workshop 3D-printen in Vechtclub XL in Merwede, check de Rotslabbus op De trip of frysklab op de Mariaplaats en ontdek het zelf!

Beeld: ProtoSpace

Raumlabor is een Berlijns collectief van acht architecten met een kantoor

op de bovenste verdieping van de vervallen kunstfabriek Flutgraben,

schurkend aan rivier de Spree. Binnen ruikt het naar versie koffie, vind je

er boekenkasten vol informatie over architectuur, design en urban space,

en zit een twintigtal mensen aan grote werktafels. Hoewel dat zeker aan-

genaam klinkt, is dat niet heel ongewoon.

De projecten van Raumlabor zijn daarentegen behoorlijk ongewoon

en zijn een kruising van architectuur, stedenbouw, kunst en stedelijke in-

terventies. Limousines in een autovrije straat waar je op en overheen kunt

klimmen, een hotelkamer van Hotel Shabby Shabby midden in de haven

waar je wél graag slaapt en wakker wordt (goed uitzicht!), gigantische

bouwwerken gemaakt van lokaal afvalhout, een opblaasbaar lucht-

bel-achtig gebouw voor lezingen en bijeenkomsten… wat deze projecten

gemeen hebben is de opdonder die ze geven aan de veelal oersaaie

publieke ruimte. Ze zorgen voor een nieuwe blik op een plein waar nooit

potentie in leek te zitten. Verandering van gebruik creëert namelijk nieu-

we ideeën en perspectieven. Opeens is er licht aan het einde van de muffe

grijze tunnel. Raumlabor reist met haar projecten van Argentinië, Israël,

Frankrijk, Denemarken tot Amerika en jawel... Nederland.

En jij? Jij kunt samen met de ruimtelijke activisten van Raumlabor

nieuw leven blazen in het Moreelsepark door samen met de architecten

stoelen te bouwen: één voor jezelf en één voor het park.Of bewonder het

Kitchen Monument (de opblaasbare zeepbeltent) op de Mariaplaats.

HUIZEN UIT DE PRINTER

DooR SHaRmIlEE maHaDEw Dat je sleutelhangers, bekers en

vingerdopjes kunt 3D-printen

wist je misschien al, maar hele

gebouwen? op verschillende plek-

ken in de wereld zijn ontwerpers

en bouwbedrijven een poging aan

het wagen om duurzame huizen

te produceren met 3D-printers. Zo claimde een Chinees bedrijf onlangs nog dat het tien (!) ge-

bouwen per dag uit de printer laat komen. In amsterdam-Noord is architectenbureau DUS bezig een

heus grachtenpand te printen. Het 3D Print Canal House wordt geproduceerd met de zogeheten

Kamermaker, een immense Ultimaker-printer die speciaal

voor dit project werd ontwikkeld. Gedurendende de komende

maanden zullen de architecten hun levensechte hagelwitte kunst-stof grachtenpand onderdeel voor onderdeel produceren. Het pand

zal nog dit jaar gereed zijn. Je kunt de Kamermaker ook zelf komen bekijken. Van dinsdag tot en met vrijdag worden er rondleidingen

gegeven op de bouwplaats van het 3D Print Canal House.

DOOR JOOP DE BOER

Tijdens DE STAD DE TOEKOMST is

op zondag 25 mei de Koepelkas te

zien. De Koepelkas is een bouwpak-

ket-kweekkas voor de particuliere

thuiskweker, maar wel een hele bij-

zondere. De kas is rond en gebaseerd

op de ontwerpen van de illustere

Amerikaanse avant-garde-architect

Richard Buckminster Fuller, die in de

vakwereld liefkozend Bucky wordt

genoemd.Traditioneel zijn we geneigd

rechte constructies te bouwen, met

verticale muren en diagonale daken.

Maar moeten we niet veel meer naar

de principes in de natuur kijken om

tot de beste bouwvormen te komen?

De natuur is over het algemeen

geneigd uit zichzelf de ideale vorm

te kiezen, passend bij de situatie.

En daarbij zie je verrassend weinig

puntdak-constructies ontstaan.

Vanaf de jaren zeventig is de le-

gendarische Buckminster Fuller bezig

met het onderzoeken van de vormen

en constructies die de natuur zelf

gebruikt, waaruit hij vervolgens princi-

pes voor zijn bouwwerken destilleert.

Het gedachtegoed van Buckminster

Fuller heeft decennia lang liggen te

verstoffen en werd hoogstens in leven

gehouden door alternatieve archi-

tectenblaadjes binnen de zogeheten

metabolistische stroming. In 2010

werd op Schiphol het Nederlandse

meesterwerk van Buckminster Fuller,

de Aviodome, zelfs afgebroken en

vanuit een opslagloods op Markt-

plaats te koop aangeboden.

De laatste jaren komen de ideeën

van Buckminster Fuller echter weer

helemaal tot leven en worden zijn

constructies door verschillende

architectonische groeperingen over

de hele wereld gereanimeerd. Wat

ontstaat is vintage architectuur:

het hergebruiken van de denk- en

stijlprincipes van jaren zeventig, maar

dan in een nieuw jasje en met nieuwe

gebruiksmogelijkheden.

De belangrijkste concept van

Buckminster Fuller dat volop nieuw

leven ingeblazen wordt is de geode-

tische koepel (of geodesic dome), die

Buckminster Fuller als de meest idea-

le en efficiënte bouwvorm beschouwt

en waarop ook de Koepelkas en de

Aviodome zijn gebaseerd. De dome

is opgebouwd uit een geraamte van

houten driehoeken die

gezamenlijk een halve

bol vormen. Op die

manier ontstaat één

van de sterkste zelfdra-

gende constructies, die

beter is toegespitst op

zware weersomstan-

digheden dan andere

bouwvormen. De con-

structie is gebaseerd

op de manier waarop

de natuur zelf ronde

vormen opbouwt vanuit

moleculaire structu-

ren en heeft geen

verdere ondersteuning

nodig. Mede daardoor

bespaart het concept

aanzienlijk op materiaalgebruik.

De Koepelkas op het Domplein

is dus een remake van Buckmin-

ster Fuller’s fameuze concept. De

traditionele kas ziet eruit als een klein

Hollands huisje van glas met een

keurig puntdakje, dat bij een stootje

wind of een beetje hagel het hele

Westland in diepe paniek stort. De

bolvormige Koepelkas is veel sterker

en misschien ook wel mooier. Naast

de sterke constructie zorgt de ronde

vorm voor perfecte luchtcirculatie en

vangt hij optimaal zonlicht op.

LucHtBELLEN VOOR SAAIE pLEINEN“We are attracted to difficult urban locations. places torn between

different systems, time periods or planning ideologies, that can not

adapt. places that are abandoned, left over or in transition that con-

tains some relevance for the processes of urban transformations.”

DOOR RINKE VREEKE

Page 8: Festivalkrant DE STAD DE TOEKOMST

W

urbanfarmingraumlabor

utrechtDomplein

groenselfmaDe

VreDenburgpleinmaakreVolutie

mariaplaatsrotsoorD

tabarkizelfVoorzienenD

Westpleintegenlicht

merWeDestaDsoase

rau

LEIDSCHE RIJN CENTRUM(IN AANBOUW)

STEENWEG

LIJNM

AR

KT

SPRIN

GW

EG

LAN

GE N

IEUW

STR

AAT

MARIAPLAATS

BA

KK

ERST

R.

CATH

ARIJN

ESING

EL

TW

IJNST

RA

AT

DO

MP

LEIN

VISM

AR

KT

DR

IFT

LANGE VIESTR.

CA

TH

AR

IJNE

SING

EL

VOORSTRAAT

PLO

MP

ET

OR

EN

GR

.

KROMME

AC

HT

ER

ST. PIET

ER

DAALSETUNNEL

AMSTERDAM

SESTRAATWEGEERSTE D

AALSEDIJK

KERKWEG

SPIJKERSTR.

VARKENS

ORANJESTR.

NIEUWEKADE

MARKT

GRAC

HT

NIEUWE

JAN

SVEL

D

BO

OT

HST

R.

BREEDSTRAAT

OU

DE

GR

AC

HT

VINKEN

-BURGSTR.

POTTERSTR.

VAN SIJPESTEIJNKADE

LEIDSEVEERTUNNEL

OU

DEG

RA

CH

T

MALIE

SINGEL

MALIE

BAAN

PARKSTRAAT

NACHTEGAALSTRAAT

MA

LIESIN

GE

L

TO

LST

EEG

SIN

GEL

SCHALK-

WIJKSTR.

HERENSTRAAT

BRIGITTENSTR.

ABC STRAAT

GROENESTR.

ELIGENSTR.

NE

UD

E HOOGT

DO

M-

STR

AA

T

VROUW-

JUTTENSTR.

VROUW-JUTTENHOF

HAVERSTR.

LANGE SMEESTRAAT

GEER

TEBOLW

ERK

GEERTE-

STRAAT

WIJ

DED

OEL

EN

ARTH

UR

VAN SC

HEN

DELSTR

AAT

OU

DEN

OO

RD

BEM

UU

RD

E WEER

D O

.Z.

BEMU

UR

DE

WEER

D W

.Z.

ZEEDIJK

WESTER

DIJK

HERENWEG

ZADELSTRAAT

WILLEM

SPLANTSO

EN

CH

OO

RST

R.

MAR

IA-

HO

EK

STATION

SPLEIN

HO

OG

CATH

ARIJN

E

CENTRAAL

STATION

WIL

LEM V

AN NOORTSTRAAT

TA

LMA

LA

AN

DRAAIWEG

TR

OE

LST

RA

LA

AN

LAU

WER

ECH

T

NIEUWEKOEKOEKSTR.

KOEKO

EKSTR.

ADELAARSTRAAT

GR

UTTER

SDIJK

LAU

WER

ECH

T

WILLEM DREESLAAN

VE

RE

NIG

ING

STR

AA

TG

. BO

RG

ESIU

SLAA

NO

UD

LA

AN

MO

ND

EST

RA

AT

VA

N D

ER

HA

VIK

STR

AA

T

WEERD-SINGEL O.Z.

WEERD-SINGEL O.Z.

WIT

TEV

RO

UW

ENSI

NG

EL

KARDINAAL DE JONGWEG

KARDINAAL DE JONGWEG

BILTSTRAAT

BILTSTRAAT

MA

LIESIN

GE

L

KERKSTRAAT

MULD

ERSTRAAT

KRUISST

RAAT

GRIFTPARK

JACOBS-

KERKHOF

ST. JAC

OB

SSTR

.

KO

RT

E

NIEU

WST

R.

STAD-

HUIS

ANNASTR.

HAMBURGERSTR.

LUC

ASB

OLW

ER

K

LEP

ELE

N-

BU

RG

ELIZA

BETH

STRAAT

LA

NG

E

DA

ALSESIN

GEL

SING

ELSTR.DRAAIWEG

HO

GE

NO

OR

D

OU

DEN

OO

RD

OTT

ERST

R.

KRUISWEG

PO

LDER

STR

.

ZILVERGELDSTR.

BALKSTRAAT

HOVENIERSTR.

NOBELSTRAAT

WED

STADS-SCHOUWBURG

KA

PE

LST

RA

AT

GO

ED

EST

RA

AT

BOUWSTRAAT

BEK

KER

STR

AA

T

JANSKERHOF

VOO

RSTRAAT

BRAILLED

REEFLOEVENHOUTSEDIJK

ZANDPAD

ZA

ND

PAD

MARNIX

LAAN

AMSTERDAM

SESTRAATWEG

CARTESIUSW

EG

AMSTERDAM

SESTRAATWEG

NIJVERH

EIDSW

EG

TRACTIEWEG

LOCOMOTIEFSTRAATFREGATSTRAAT

2E DAALSED

IJK

SERINGSTRAAT

ROYAARDS VAN DEN HAMKADE

BOERHAVELAAN

OM

LOO

P

LAAN VAN CHARTROISE

LARIX

STRAA

T

MIM

OSASTR.

THO

RBECKEL

AAN

VIJGEBOOMSTRAAT

NIEUWLICHTSTRAAT

ON

DIE

P

ON

DIE

P

MELOENSTRAAT

HO

GELA

ND

EN W

ESTZIJDE

SCHULSTRAAT

VIOLENSTR.ACACIA

STRAAT

2E DAALSEDIJK

NARCISSTR.

VA

N EG

MO

ND

KA

DE

VAN HOORNEKADE

JULIANAPARKLAAN

WILHELMINAPARK

EYK

MA

NLA

AN

EYK

MA

NLA

AN

KAPTEYNLAAN

PROF. VAN BEMMELENLAAN

WINKLERLAAN

OBBINKLAAN

ZWAARDEMAKERLAAN

HIJMANS VAN DEN BERGHLAAN

PROF. SPRENGERLAAN

REG

ENT

ESSE

LAA

N

LINNAEUSLAAN

MEE

STER

TR

IPK

AD

E

MEESTER SICKESZLAANPROF.

LEON FUCHSLAAN

WE

VE

LA

AN

WIN

KLE

RL

AA

N

ADMIRAAL VAN GENTSTR.

DE BEREKUIL

SAR

TR

EW

EG

BILTSE RADING

BISCHO

PR

OM

ERO

STR

AAT

AARTS

AUGUSTO SANDINOSTR.

VO

OR

VELD

SELAA

N

SAR

TR

EW

EG

ALEXANDER NUMANKADE

BLA

UW

KA

PE

LSE

WEG

POO

RTS

TRA

AT

ALEXANDER

NU

MAN

KADE

KA

RE

L D

OO

RM

AN

LA

AN

MALIE

BAAN

BURGEMEESTER

REIGERSTRAAT

OU

DW

IJKER

DW

ARSSTR

AAT

KO

NIN

GSLA

AN

FRE

DE

RIK

HE

ND

RIK

STR

AA

T

HOMERUSLAAN

ADR

IAENV

AN

OSTA

DELA

AN

JAN

VAN

SC

OREL

STRAAT

INA

BO

UD

IER

-BA

KK

ER

LA

AN

ABSTEDERDIJK

NOTEBOMENLAAN

RUBENSLAAN

VENUSLAAN

PRINS HENDRIKLAAN

OU

DW

IJKERLAAN

PRINSENSTRAAT

GANSSTRAAT

KONINGSWEG

GANSSTRAAT

PELIKAANSTRAAT

ALBATRO

SSTRAAT

NOTEBOMENLAAN

ZONSTRAAT

VLEUTENSEWEG

VLEUTENSEWEG

J.P. CO

EN

STR

AA

T

KANAALSTRAAT

JAV

AST

RA

AT

LEIDSEWEG

KEULSEKADE

KEU

LSEKAD

E

LESS

ING

LAA

N

SPIN

OZ

AW

EG

LESSIN

GL

AA

N

JOSEPH

HAYDNLAAN

JOH

AN

WA

GE

NA

AR

KA

DE

EVERARD MEIJSTERLAAN

PARK OOG IN AL

BEETHOVENLAAN

HA

ND

ELSTRA

AT

MO

ZAR

TLAA

N

DIC

KE

NSL

AA

N

WA

TE

RLIN

IEW

EG

WATER

LINIEW

EG

PYTHAGORASLAAN

HERCULESLAANW

EG TOT DE

WETENSCHAP

CR

OESELAAN

CR

OESELAAN

RIJ

NL

AA

N

BALIJELAAN

VONDELLAAN

JUT

FASE

WEG

BR

ILJA

NT

LA

AN

RO

TSO

OR

D

TOLSTEEGPLANTSOEN

VOO

RSTER

BEEKLAAN

WEG

DER V

ERENIG

DE N

ATIES

RAVELLAAN

LEID

SEW

EG

SCH

ÖN

BERGLA

AN

BENELU

XLAAN

BENELU

XLAAN

KONINGIN WILHEMINALAAN

VAN B

IJNK

ERSH

OEK

LAAN

AD

MIR

AA

L H

ELFR

ICH

LAA

N

OVER

STE DEN

OU

DEN

LAAN

EU

RO

PA

LAA

N KA

NA

ALW

EG

PELTLAAN

EISENH

OW

ERLAAN

VAN V

OLLEN

HO

VEN

LAAN

DOMINEE MARTIN LUTHER KINGLAAN

VAN

ZIJ

STW

EG

KANAALWEG

GR

OE

NE

WE

G

BILIT

ON

KA

DE

WE

STP

LEIN

LOM

BO

KST

RA

AT

VAN RIEBEECKSTRAAT

KANAALSTRAAT

CREMERSTRAATLOUIS COUPERUSSTRAAT

BILDERDIJKSTRAAT

ZWEDER VAN ZUYLENWEG

HERMANNUS ELCONIUSSTRAAT

JAARBEURS

MAXIMAPARK

HE

T Z

AN

D

HE

T Z

AN

D

WEG NAAR PARKWIJK

GR

AU

WA

AR

TSING

LE

WEG NAAR PARKWIJK

VLEUTENSEBAAN

VLEUTENSEBAAN

JAZZSINGEL

SOESTWETERING

LOUIS ARMSTRONGLAAN

MU

SIC

ALL

AA

N

ATOO

MW

EG

PROOSTWETERING LAG

EWEI

DEV

IAD

UC

T

REACTORWEG

GR

AU

WA

AR

TSI

NG

LE

BU

RT

BA

CH

AR

AC

HST

RA

AT

OPERETELAAN

OPERETELAAN

JAZZBOULEVARD

HOF TER WEYDEWEG

ESCHERSINGEL

THEO VAN DOESBURGLAAN

PAUL C

EZAN

NEH

OF

VOGELVLINDERWEG

TWEEDE WESTERPARKLAAN

EERSTE OOSTERPARKLAANTWEEDE OOSTERPARKLAAN

MONARCHVLINDERLAAN

VUU

RVLID

NER

SIN

GEL

JAN W

OLKER

SSING

EL

WIN

TE

RK

ER

SST

RA

AT

VAN DEN BROEKSTRAAT

VLIN

DE

RSIN

GE

L

BLA

DV

LIND

ER

LANGERAKBAANLANGERAKBAAN

HO

UT

RA

KG

RA

CH

T

OU

DE

NR

IJN

SEW

EG

ALE

ND

OR

PSE

WEG

ALEND

ORPSEW

EG

ALENDORPSEWEG

ESDOO

RNLAAN

ALENDORPSEPLAATS

EURO

PALA

AN

UTRECHTSEWEG

HUIS TE VLEUTENBAAN

EUR

OPAW

EG

PA

RK

ZIC

HT

LAA

N

PABLO PICASSOSTRAAT

ENG

HLA

AN

HINDERSTEINLAAN

PO

OR

TLA

ND

SCH

OO

LST

RA

AT

VRIJTHOF

PR

OFE

SSO

R B

RO

NK

HO

RST

LAA

N

SMALLE THEMAAT

DE

TO

L

HA

AR

RIJ

NSE

RA

DIN

G

JEAN G

ILBERTLAAN

COMPONISTENLAAN

FRA

NZ

LEH

AR

SING

EL

EMMERICH KALMANLAAN

OV

ERK

AP

PIN

G V

AN

DE A

2

LANDSCHAPSBAAN

HARDENBROEK

BOTERBLOEMSINGEL

BUSBAAN VLEUTERW

EIDE

DE VUURSCHE

DE STROOMRUGBAAN

PR

INS

HEN

DR

IKW

EG

TEUNISBLOEMLAAN

DORPSTRAAT

NIEUWE VAART

JOH

N F

. KE

NN

ED

YL

AA

N

OD

ENV

ELT

LAA

N

SPARRENDAAL

BEELDENTUINLAAN

VEL

DH

UIZ

ERW

EG

BINNENTUINLAAN

BOVENPOLDER

ANGSTEL

HELDAMMERSINGEL

EU

RO

PA

WE

G

ST. PIETERSBERG

RIESENBERG

DE MILAN VISCONTILAAN

MIR

RE

WO

RT

EL

ZEVENBLAD

MAJELLAPARK

BURGEMEESTER MIDDELWEERDBAAN

ME

ER

ND

IJK

LANGERAKBAAN

CASTELLUMBAAN

GROENEDIJK

ZANDWEG

ZANDWEG ZANDWEG

ZANDWEG

ZANDWEG

NOORDERBREEDTE

HE

ME

LVU

UR

EVENAAR

ZO

NZ

IJD

E

HELDAMMERSINGEL

RIJKSSTRAATWEG

RIJKSSTRAATWEG

CL

AU

DIU

SLA

AN

MEE

RND

IJK

MA

RE

LAA

N

MA

RE

LAA

N

LAAN 1954

HEEMSKERKLAAN

VAN

MER

EVEL

DLA

AN

KA

LVER

STR

AA

T

OU

DEN

RIJ

NSI

NG

EL

MEE

NT

WEG

WET

HO

UD

ER G

ERSS

ENLA

AN

VAN ZUYLENSTRAAT

LAN

GER

AK

BR

UG

DA

MZ

IGT

VEL

DZ

IGT

MOLENSTEYN

NAAMRIJK

RIJKSSTRAATWEG

STR

IJK

VIE

RT

EL

BUSBAAN RIJNVLIET

RIJKSSTRAATWEG

JULIANAPARK

i4

2

3

1

5

7

9

8

6

Uiteraard hoef je niet hongerig op pad; er zijn genoeg plekjes waar je kunt eten. Onze tip: ga

vooral naar een (of meer) van deze plekken!

De Wereldvercateraars Mariaplaats — zaterDag & zonDag Creatieve koks die met veel liefde een wel héél bijzonder burgermenu hebben samengesteld. Laat je verrassen!neighbourfood Market VreDenburgplein — zonDag

Het succesvolle Amsterdamse marktconcept komt naar Utrecht! Op het Vredenburgplein komen plaatselijke restaurants, lokale chefs, barista’s, soepkokers en nog veel meer kookhelden samen om jou te voorzien van de lekkerste hapjes en drankjes. Lokaal is hot!

Youth Food Movement utrecht DoMplein — zonDagYouth Food Movement Utrecht zet zich in voor een eerlijk en gezond voedselsysteem en zijn groot voorstander van Slow Food. Dineer mee op het Domplein, maar pas op: dit is geen hap, slik, weg...

lalotta Cantina MerWeDe —zonDag

Vers, biologisch en homemade voedsel, dat is LaLotta Cantina. Samen meel malen, deeg kneden en pizza’s bakken in de mobiele oven tijdens DE

STAD DE TOEKOMST. Lekker!

sociaal Diner Westplein — zaterDagOoit kennis gemaakt met je stads- en buurtgenoten? Iedereen kan aanschuiven tijdens het sociaal diner en de ingrediënten komen uit de buurt, waar mogelijk biologisch. Mee-eten? Meld je aan via [email protected].

boeren stadsdiner route Centraal station / Mariaplaats — zaterDag

Een diner onder de bomen van het Moreelsepark met muziek, een streekbiertje, biologische wijn

en een inspirerende maaltijd? Schuif aan tafel bij het boerencollectief uit de Kromme Rijnstreek.

Aanmelden kan via culturelezondagen.nl.

COLOFONEiNdrEdaCtiE

Jeroen Beekmansrinke Vreeke

HOOFdrEdaCtiE

Jeroen Beekmans (Pop-Up City)Joop de Boer (Pop-Up City)

MEt BiJdragEN VaN

donica BuismanSharmilee Mahadew

Femke OudLoren Snel

Stijn Vercammenrinke Vreeke Joop de Boer

iLLUStratiES

Sophie KempermanONtwErP

Saskia Bosch (saskiabosch.nl)Manon Kersten (manonkersten.nl)

OVEr CULtUrELE ZONdagEN

Culturele Zondagen is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt in 2014 zes

keer georganiseerd in samenwerking met diverse Utrechtse organisaties.

culturelezondagen.nl

1

Een tijdreiservaring over werken in de toekomst

CO-OPERATE CARTEsiusgEbiEd

2

Makers zijn de moderne ambachtslieden

dE KRACHT VAN HET AMbACHT LEdig ERf & TwijNsTRAAT

3

Verbinding tussen stad en buurt

Hub VAN dE TOEKOMsT wEsTPLEiN

8

Een authentieke ontmoe-tingsplek in de binnenstad

MARKT VAN dE TOEKOMsT VREdENbuRgPLEiN

4

Onze gids door het web van kennis en informatie

bibLiOTHEEK VAN dE TOEKOMsT MARiAPLAATs

5

de route van de toekomst

sTAdsOAsE ROuTE CENTRAAL sTATiON /

MARiAPLAATs

6

wonen, werken en recreëren in de toekomst

LiViNg iN THE MiX dE TRiP (ROTsOORd)

7

Onthaasten en energie opdoen

NiEuwE sPiRiTuALiTEiT dOMPLEiN

i

iNfOPuNT CuLTuRELE ZONdAgEN & uTRECHTs uiTbuRO

MARiAPLAATs

9

Creëer je eigen omgeving

MERwEdE MAAKT MERwEdE

VOOR PROgRAMMA EN TijdEN: ZiE TijdsCHEMA iN HET MiddEN VAN dE KRANT

Lees, kijk en discussieer mee via Twitter en Facebook! * FACEbOOk.COm/

CuLTuRELEzOndAgEnTWITTER.COm/

CuLTuRELEzOndAg #DeSTADDeTOekOmST #CZNL