Elektrolisis Plumbum (II) Bromida Lebur

Click here to load reader

 • date post

  18-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  3.996
 • download

  1

Embed Size (px)

description

KIMIA TINGKATAN 4:- Modul Multimedia Syaurah Ashikin UPSI 2013 Link video yang terdapat dalam slide: 1. http://www.youtube.com/watch?v=4fMMhxq9rZ8&feature=youtu.be 2. http://www.youtube.com/watch?v=HVwnF7n8r7k Sharing Is Caring (^_^)

Transcript of Elektrolisis Plumbum (II) Bromida Lebur

 • 1. ObjektifPembelajaranNota EksperimenSimbol

2. Menyatakan maksud elektrolisis. Menghuraikan binaan sel elektrolisis. Mengenal pasti kation dan anion dalamsuatu sebatian lebur. Menulis persamaan setengah bagitindak balas nyahcas ion di katod dan dianod 3. Teruskan 4. Elektrolisis Proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik dialirkan melaluinya.Susunan litar yang terdiridaripada dua elektrod (anod dan katod) yang dicelup kedalam elektrolit dan+ menghasilkan tindak balas AnodKatodkimia apabila disambungkan kepada bateri. Elektrolit KembaliTeruskan 5. Elektrod adalah konduktor elektrik yang terdiri1daripada bahan lengai.2Anod ialah elektrod yang disambung kepadaterminal positif bateri yang menarik anion.Elektrolisis Katod ialah elektrod yang disambung kepada Sebatian 3 terminal negatif yang menarik kation. LeburAnion adalah ion yang bercas negatif. Kation4ialah ion yang bercas positif.5 Perubahan tenaga elektrolisis : Tenaga elektrikTenaga kimiaKembaliTeruskan 6. Secara amnya, untuk garam yang berfomula AXBY:AXBY xAY+ + yBx- kation anionPada katod: Kation dinyahcas dengan menerima elektron AY+ + ye-A Pada anod: Anion dinyahcas dengan membebaskanelektron Bx- B + xe-Kembali 7. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubahBahan & Radas Prosedur KeputusanPerbincangan**Langkah berjaga-jaga: eksperimen ini harus dilakukan di dalam kebuk wasap kerana gas bromin beracun. Kesimpulan 8. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubahBahan & Radas Apakah kesan elektrolisis terhadap Prosedurplumbum (II) bromida, Keputusan PbBr2 lebur?Perbincangan Kesimpulan 9. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubahBahan & Radas Plumbum (II) bromida akan terurai kepada Prosedur logam plumbum di katod dan gas bromin di anod Keputusansemasa elektrolisisPerbincangan Kesimpulan 10. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubah dimanipulasikan: keadaan fizikBahan & Radas plumbum (II) bromida Prosedur bergerak balas: hasil elektrolisis Keputusan dimalarkan: susunan radas, masayang diambil dan kuantiti arusPerbincangan Kesimpulan 11. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubahBahan:Plumbum (II) bromidaBahan & RadasRadas: Prosedur Bateri, reostat, elektrod karbon,wayar penyambung, mentol, klip Keputusan buaya, spatula, mangkuk pijar, alas segi tiga, tungku kaki tiga, penunu BunsenPerbincangan Kesimpulan 12. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubahBahan & Radas Prosedur KeputusanPerbincangan Kesimpulan 13. PernyataanMasalah Hipotesis Plumbum (II) bromida dalam keadaan pepejal:- tiada perubahan yang berlaku terhadap mentol,Pembolehubahbacaan ammeter, anod dan katod. Plumbum (II) bromida dalam keadaan leburan:Bahan & Radas Radas PemerhatianMentol Mentol menyala. ProsedurJarumJarum ammeter terpesong. ammeter Keputusan AnodGas bewarna perang dan berbau tengit terbebasPerbincangan Katod Butiran logam kelabu yang berkilat terenap. Kesimpulan 14. PernyataanMasalah Hipotesis Pepejal PbBr2 terdiri daripada ionPembolehubah Pb2+ dan ion Br- yang diikat dengan ikatan ion yang kuat.Bahan & Radas Apabila dipanaskan sehingga melebur, ion Pb2+ dan ion Br- bebas Prosedurbergerak. KeputusanPbBr2 (p) Pb2+ (ce) + 2Br- (ce)Semasa elektrolisis, ion Br- ditarik kePerbincangananod manakala ion Pb2+ ditarik ke katod. KesimpulanTeruskan 15. PernyataanMasalahPada anod: 2Br-Br2 + 2e- Hipotesis Pada katod: Pb2+ + e- PbPembolehubahBahan & Radas Prosedur Keputusan Hasil MasaArusPerbincanganelektrolisiselektrolisiselektrolisis Kesimpulan Kembali 16. PernyataanMasalah HipotesisPembolehubah Elektrolisis leburanBahan & Radas plumbum (II) bromidamenghasilkan gas bromin di Prosedur naod dan logam plumbumdi katod. Hipotesis Keputusan diterima.Perbincangan Kesimpulan 17. Slide SeterusnyaSlide SebelumnyaMuka DepanKeluar 18. Are you sureYou want to quit.???NO YES